Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "indirā" has 1 results.
     
indirā: feminine nominative singular stem: indirā
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
lakṣmīḥ1.1.27FeminineSingularbhārgavī, , haripriyā, padmā, kṣīrasāgarakanyakā, ramā, lokamātā, śrīḥ, padmālayā, lokajananī, kṣīrodatanayā, indirā, kamalālaxmi, goddess of wealth
     Monier-Williams
          Search  
7 results for indirā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
indirāf. Name of lakṣmī-, wife of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
indirāf. beauty, splendour. View this entry on the original dictionary page scan.
indirādayitam. Name (also title or epithet) of viṣṇu-, View this entry on the original dictionary page scan.
indirālayan. "the abode of indirā- or lakṣmī-", the blue lotus, Nymphaea Stellata and Cyanea (the goddess indirā- issued at the creation from its petals) View this entry on the original dictionary page scan.
indirāmandiram. "the home of lakṣmī-" View this entry on the original dictionary page scan.
indirāmandiram. Name of viṣṇu-
indindirāf. a large bee View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
indirā इन्दिरा [इन्द्-किरच्] N. of Lakṣmi, wife of Viṣṇu. -Comp. -आलयम् 'abode of Indirā', the blue lotus. -मन्दिरः an epithet of Viṣṇu. (-रम्) the blue lotus.
     Macdonell Search  
1 result
     
indirā f. epithet of Lakshmî.
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"indirā" has 1 results.
     
indirāpatiauthor of 'परीक्षा' a commentary on the ParibhāṣenduŚekhara of Nāgeśabhaṭṭa.
     Vedabase Search  
2 results
     
indirā Lakṣmī, the goddess of fortuneSB 10.31.1
indirāyāḥ of the goddess of fortuneSB 3.15.42
     DCS with thanks   
3 results
     
indirā noun (feminine) a kind of plant beauty (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Lakṣmī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
splendour (Monier-Williams, Sir M. (1988))
wife of Viṣṇu (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 19006/72933
indirāvant adjective
Frequency rank 46887/72933
indindirā noun (masculine feminine) a large bee (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 46886/72933
     Wordnet Search "indirā" has 4 results.
     

indirā

kamalam, padmaḥ, utpalam, kumudam, kumud, nalinam, kuvalayam, aravindam, mahotpalam, paṅkajam, paṅkeruham, sarasijam, sarasīruham, sarojam, saroruham, jalejātam, ambhojam, vāryudbhavam, ambujam, ambhāruham, puṇḍarīkam, mṛṇālī, śatapatram, sahasrapatram, kuśeśayam, indirālayam, tāmarasam, puṣkaram, sārasam, ramāpriyam, visaprasūnam, kuvalam, kuvam, kuṭapam, puṭakam, śrīparṇaḥ, śrīkaram   

jalapuṣpaviśeṣaḥ yasya guṇāḥ śītalatva-svādutva-raktapittabhramārtināśitvādayaḥ।

asmin sarasi nānāvarṇīyāni kamalāni dṛśyante। / kamalaiḥ taḍāgasya śobhā vardhate।

indirā

lakṣmīḥ, ramā, kamalā, nārāyaṇī, padmahastā, śrīḥ, viṣṇupriyā, mā, māyā, haripriyā, padmā, padmālayā, bhārgavī, cañcalā, indirā, abjavāhanā, abjā, abdhijā, ambujāsanā, amalā, īśvarī, devaśrī, padmamālinī, padmaguṇā, piṅgalā, maṅgalā, śriyā, śrīpradā, sindhujā, jaganmayī, amalā, varavarṇinī, vṛṣākapāyī, sindhukanyā, sindhusutā, jaladhijā, kṣīrasāgarasutā, dugdhābdhitanayā, kṣīrasāgarakanyakā, kṣīrodatanayā, lokajananī, lokamātā   

dhanasya adhiṣṭhātrī devatā yā viṣṇupatnī asti iti manyate।

dhanaprāptyarthe janāḥ lakṣmīṃ pūjayanti।

indirā

śobhā, saundaryam, kāntiḥ, dīptiḥ, ramaṇīyatā, chavi, chaṭā, saundarya, sauṃdarya, kāṃti, kānti, dīpti, ramaṇīyatā, bahāra, sundaratā, indirā   

śobhanasya avasthā bhāvo vā।

sūryāstakāle ākāśasya śobhā vardhate।

indirā

rukmiṇī, īḥ, ramā, sindhujā, sāmā, calā, hīrā, caṭhcalā, vṛṣākapāyī, capalā, indirā, lakṣmīḥ, padamālayā, padmā, kamalā, śrīḥ, haripriyā   

kṛṣṇasya rājñī vaidarbhaputrī ca।

rukmiṇeḥ garbhāt pradyumnaḥ jātaḥ।

Parse Time: 0.785s Search Word: indirā Input Encoding: IAST: indirā