Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "ilā" has 1 results.
     
ilā: feminine nominative singular stem: ilā
     Amarakosha Search  
30 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
bhūḥ2.1.2-3FeminineSingularkṣmā, mahī, dhātrī, kumbhinī, ratnagarbhā, bhūmiḥ, rasā, dharā, kṣoṇī, kṣitiḥ, vasudhā, gotrā, pṛthvī, medinī, gahvarī, ilā, bhūtadhātrī, sāgarāmbarā, anantā, sthirā, dharaṇī, kāśyapī, vasumatī, vasundharā, pṛthivī, avaniḥ, vipulā, gauḥ, kṣamā, jagatī, acalā, viśvambharā, dharitrī, jyā, sarvaṃsahā, urvī, kuḥ
dhamanīFeminineSingularhanuḥ, haṭṭavilāsinī, añjanakeśī
diṣṭam3.3.41NeuterSingularsūkṣmailā, kālaḥ, alpaḥ, saṃśayaḥ
dohadam1.7.27NeuterSingularabhilāṣaḥ, lipsā, īhā, icchā, kāmaḥ, vāñchā, spṛhā, tarpaḥ, manorathaḥ, tṛṭ, kāṅkṣādesire or longing
dvijāFeminineSingularkauntī, kapilā, bhasmagandhinī, hareṇū, reṇukā
gaṇḍīraḥMasculineSingularsamaṣṭhilā
gauḥ2.9.67-72FeminineSingularupasaryā, rohiṇī, bahusūtiḥ, kapilā, navasūtikā, ekahāyanī, droṇakṣīrā, bandhyā, saurabheyī, garbhopaghātinī, arjunī, acaṇḍī, dhavalā, vaṣkayiṇī, dvivarṣā, pīnoghnī, tryabdā, samāṃsamīnā, sandhinī, vaśā, praṣṭhauhī, naicikī, pareṣṭukā, pāṭalā, suvratā, caturabdā, droṇadugdhā, avatokā, usrā, kālyā, aghnyā, sukarā, kṛṣṇā, dhenuḥ, ekābdā, pīvarastanī, trihāyaṇī, māheyī, vehad, śṛṅgiṇī, bālagarbhiṇī, śavalī, cirasūtā, dvihāyanī, sukhasaṃdohyā, caturhāyaṇī, dhenuṣyā, sravadgarbhā, mātā(49)cow
gṛdhnuḥ3.1.21MasculineSingulargardhanaḥ, lubdhaḥ, abhilāṣukaḥ, tṛṣṇakaḥ
ikṣugandhāFeminineSingularkāṇḍekṣuḥ, kokilākṣaḥ, ikṣuraḥ, kṣuraḥ
ilā3.3.48FeminineSingularbhṛśam, pratijñā
kadalīFeminineSingularrambhā, mocā, aṃśumatphalā, kāṣṭhilā, vāraṇavusā
lavaḥ2.4.24MasculineSingularlavanam, abhilāvaḥ
pāliḥ3.3.204FeminineSingularvilāsaḥ, kriyā
pāṣāṇaḥMasculineSingularupalaḥ, aśmaḥ, śilā, dṛṣat, prastaraḥ, grāvā
śailūṣaḥ2.10.12MasculineSingularśailā, jāyājīvaḥ, ‍kṛśāśvī, bharataḥ, naṭaḥ
strī2.6.2FeminineSingularsīmantinī, abalā, mahilā, pratīpadarśinī, nārī, yoṣit, vanitā, vadhūḥ, yoṣā, vāmā
śyāmā2.2.55FeminineSingulargovandanī, priyakaḥ, viśvaksenā, priyaṅguḥ, latā, kārambhā, phalā, gundrā, mahilāhvayā, gandhaphalī, phalinī
tapasvinīFeminineSingularjaṭilā, lomaśā, misī, jaṭā, māṃsī
vayaḥ3.3.238NeuterSingularpadyam, abhilāṣaḥ
kailāsaḥMasculineSingularname of mountain
vilāpaḥ1.6.16MasculineSingularparivedanamlamentation
śilāFeminineSingular
picchilā2.2.46FeminineSingularmocā, sthirāyuḥ, śālmaliḥ, pūraṇī
picchilā2.2.62FeminineSingularaguru, śiṃśapā
kapilā2.2.63FeminineSingularbhasmagarbhā
kilāsam2.6.53NeuterSingularsidhmam
kilā2.6.61MasculineSingularsidhmalaḥ
śilājatuḥ2.9.105NeuterSingularprāṇaḥ, ‍piṇḍaḥ, goparasaḥ, bolaḥ
manaḥśilā2.9.109FeminineSingularyavāgrajaḥ, ‍pākyaḥ
pramilā3.3.184FeminineSingularālekhyam, āścaryam
     Monier-Williams
          Search  
718 results for ilā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
ilāf. (closely connected with /iḍā-and /irā-,qq.v.) flow View this entry on the original dictionary page scan.
ilāf. speech View this entry on the original dictionary page scan.
ilāf. the earth, etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ilāf. See iḍā-. View this entry on the original dictionary page scan.
ilādadham. Name of a particular sacrifice View this entry on the original dictionary page scan.
ilādadham. See iḍā-dadha-. View this entry on the original dictionary page scan.
ilādurgan. Name of a place. View this entry on the original dictionary page scan.
ilāgolan. the earth, globe View this entry on the original dictionary page scan.
ilāṃdan. (/ilāṃ-da-) "granting refreshment or food" View this entry on the original dictionary page scan.
ilāṃdan. Name of a sāman- View this entry on the original dictionary page scan.
ilāspadan. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
ilāsutāf. Name of sītā-. View this entry on the original dictionary page scan.
ilāsutāf. metronymic of sītā-, View this entry on the original dictionary page scan.
ilātalan. the fourth place in the circle of the zodiac View this entry on the original dictionary page scan.
ilātalan. the surface of the earth. View this entry on the original dictionary page scan.
ilāvṛtam. (ilāvṛta-) Name of a son of āgnīdhra- (who received the varṣa- ilāvṛta- as his kingdom) View this entry on the original dictionary page scan.
ilāvṛtan. one of the nine varṣa-s or divisions of the known world (comprehending the highest and most central part of the old continent, see varṣa-) View this entry on the original dictionary page scan.
abhilāpam. expression, word etc. View this entry on the original dictionary page scan.
abhilāpam. declaration (as of the object of a vow) (see abhīlāpal/ap-.) View this entry on the original dictionary page scan.
abhilāṣa(or less correctly abhi-lāsa-) m. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-).), desire, wish, covetousness, affection (with locative case or in fine compositi or 'at the end of a compound') View this entry on the original dictionary page scan.
abhilāṣakamfn. wishing, desiring (with accusative) View this entry on the original dictionary page scan.
abhilāṣinmfn. idem or 'mfn. wishing, desiring (with accusative) ' (with locative case or in fine compositi or 'at the end of a compound') etc.; (less correctly abhi-lāsin- ) View this entry on the original dictionary page scan.
abhilāṣukamf(ā-)n. idem or 'mfn. idem or 'mfn. wishing, desiring (with accusative) ' (with locative case or in fine compositi or 'at the end of a compound') etc.; (less correctly abhi-lāsin- )' (with accusative [ ]or in fine compositi or 'at the end of a compound' [ ]) View this entry on the original dictionary page scan.
abhilāvam. ( -), cutting, reaping, mowing View this entry on the original dictionary page scan.
ailāf. Name of a river (varia lectio elā-) View this entry on the original dictionary page scan.
ailākamfn. belonging to ailākya- gaRa kaṇvādi- View this entry on the original dictionary page scan.
ailākyam. a descendant of elāka- gaRa gargādi- View this entry on the original dictionary page scan.
ājyavilāpanīf. the vessel containing the clarified butter View this entry on the original dictionary page scan.
akhilātmanm. the universal Spirit, brahma-. View this entry on the original dictionary page scan.
amilātaka equals a-malataka- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
anabhilāṣam. non-relish View this entry on the original dictionary page scan.
anabhilāṣam. want of appetite View this entry on the original dictionary page scan.
anabhilāṣam. want of desire. View this entry on the original dictionary page scan.
anabhilāṣinmfn. not desirous. View this entry on the original dictionary page scan.
anilāhatamfn. moved by the wind, View this entry on the original dictionary page scan.
anilāmayam. morbid affection of the wind, flatulence, rheumatism. View this entry on the original dictionary page scan.
anilāntakam. "wind destroying", the plant iṅgudī- or aṅgāra-puṣpa-. View this entry on the original dictionary page scan.
anilāpahamfn. equals anila-ghna-. View this entry on the original dictionary page scan.
anilāśanam. "air-eater", a serpent, View this entry on the original dictionary page scan.
anilāśinmfn. "feeding on the wind", fasting View this entry on the original dictionary page scan.
anilāśinm. a snake see vāyu-bhakṣa-. View this entry on the original dictionary page scan.
anilātmajam. the son of the wind, hanumat- or bhīma-. View this entry on the original dictionary page scan.
anilāyanan. way or course of the wind, View this entry on the original dictionary page scan.
antaḥśilāf. equals antra-śilā-. View this entry on the original dictionary page scan.
antraśilāf. Name of a river. View this entry on the original dictionary page scan.
anūpavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
apaghāṭilāf. a kind of musical instrument (confer, compare ava-- ghaṭarikā-), View this entry on the original dictionary page scan.
āryāvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
astābhilāṣinmfn. verging towards sunset, View this entry on the original dictionary page scan.
asuvilāsam. Name of a metre (of four times eleven syllables). View this entry on the original dictionary page scan.
ātmābhilāṣam. the soul's desire View this entry on the original dictionary page scan.
avilāf. an ewe (see /avi-.) View this entry on the original dictionary page scan.
baḍapilāf. Name of a village View this entry on the original dictionary page scan.
bailāyanamfn. gaRa pakṣādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
balātkārābhilāṣinmfn. wishing to use force, intending to violate View this entry on the original dictionary page scan.
bhāḍilāyanam. patronymic fr. bhaḍila- gaRa aśvādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
bhadrailāf. large cardamoms View this entry on the original dictionary page scan.
bhadraśilāf. Name of a town View this entry on the original dictionary page scan.
bhagavadbhaktivilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhagavadvilāsaratnāvalīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhagavallilācintāmaṇim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhaktābhilāṣam. equals ta-cchanda- View this entry on the original dictionary page scan.
bhaktavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhaktivilāsam. (and bhaktivilāsatattvadīpikā sa-tattva-dīpikā- f.) Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhaktivilāsatattvadīpikāf. bhaktivilāsa
bhāmatīvilāsam. Name of Comm. on the bhāmatī-. View this entry on the original dictionary page scan.
bhāminīvilāsam. Name of a poem by jagannātha- paṇḍita-rāja- (the 1st chapter contains allegorical precepts, the 2nd amatory subjects, the 3rd an elegy on a wife's death, the 4th teaches that consolation is only attainable through worshipping kṛṣṇa-). View this entry on the original dictionary page scan.
bhāṇḍilāyanam. patronymic fr. bhaṇḍila- gaRa aśvādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
bhāsavilāsasaṃvādam. Name of chapter of the vāsiṣṭha-rāmāyaṇa-. View this entry on the original dictionary page scan.
bhavānīvilāsa(?) , Name of a poem. View this entry on the original dictionary page scan.
bhāvavilāsam. Name of a poem in honour of king bhāva-siṃha-. View this entry on the original dictionary page scan.
bhrāntivilāsam. Name of a campū-. View this entry on the original dictionary page scan.
bhrūkuṭīkuṭilānanamfn. having a face wrinkled with frowns View this entry on the original dictionary page scan.
bhrūvilāsa() m. idem or '(A.) m. idem or '() m. idem or 'n. the bending or knitting of the brows, .' ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
bhūlokakailāsamāhātmyan. Name of a chapter of the View this entry on the original dictionary page scan.
bhūmilābham. "gaining earth", dying. death View this entry on the original dictionary page scan.
bhūrilābhamfn. having much profit, very profitable View this entry on the original dictionary page scan.
bhūrilābham. great gain View this entry on the original dictionary page scan.
bilālam. equals birāla-, a cat View this entry on the original dictionary page scan.
bilāsinm. (for bila-vāsin-?) a serpent View this entry on the original dictionary page scan.
bilāyanan. a subterranean cave or cavern View this entry on the original dictionary page scan.
bodhavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
brahmānandavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
brāhmaṇavilāpam. "the Brahman's lament", Name of an episode of the (,more usually called baka-vadha-parva-). View this entry on the original dictionary page scan.
brahmavidyāvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
buddhilāghavan. lightness or levity of judgement View this entry on the original dictionary page scan.
buddhivilāsam. play of the mind or fancy View this entry on the original dictionary page scan.
buddhivilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
buddhivilāsinīf. Name of commentator or commentary on View this entry on the original dictionary page scan.
cailāśakam. a kind of goblin feeding on moths View this entry on the original dictionary page scan.
cāmpilāf. a river View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍilāf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīvilāsam. Name of a drama. View this entry on the original dictionary page scan.
candraśilāf. the moon-stone (candra-kānta-) View this entry on the original dictionary page scan.
candraśilāf. varia lectio for -śītā-. View this entry on the original dictionary page scan.
cāruśilāf. "beautiful stone", a jewel View this entry on the original dictionary page scan.
cidvilāsam. Name of a pupil of śaṃkarācārya- View this entry on the original dictionary page scan.
cilāti equals kirātī-, in compound View this entry on the original dictionary page scan.
cilātiputram. "son of a kirāta- woman", a metron. View this entry on the original dictionary page scan.
citraśilāf. "stony", Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
daivajñavidhivilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
daivajñavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dhanvantarivilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
durgāvilāsam. Name of a poem View this entry on the original dictionary page scan.
durgilāf. Name of a woman View this entry on the original dictionary page scan.
durmilā f. Name of several forms of metre. View this entry on the original dictionary page scan.
dvādaśāhaṇḍabilāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
dyutilāf. Hemionitis Cordifolia View this entry on the original dictionary page scan.
ekaśilāf. Name of a town. View this entry on the original dictionary page scan.
gaṇḍaśilāf. any large rock View this entry on the original dictionary page scan.
gandhajaṭilāf. Acorus Calamus View this entry on the original dictionary page scan.
gandhakokilāf. a kind of perfume View this entry on the original dictionary page scan.
gāṅgilāf. Name of a woman View this entry on the original dictionary page scan.
gatilāf. the not being different from one another (?) View this entry on the original dictionary page scan.
gatilāf. Name of a plant View this entry on the original dictionary page scan.
gatilāf. of a river View this entry on the original dictionary page scan.
gāviṣṭhilāyana ( ) View this entry on the original dictionary page scan.
ghṛṣṭhilāf. Name of a plant akin to Hemionitis cordifolia View this entry on the original dictionary page scan.
gilāyum. hard tumour in the throat View this entry on the original dictionary page scan.
granthilāf. Name of two kinds of dūrvā- grass and of a kind of Cyperus View this entry on the original dictionary page scan.
guṇābhilāṣinmfn. equals ṇa-gṛdhnu- View this entry on the original dictionary page scan.
haravilāsam. a kind of musical composition View this entry on the original dictionary page scan.
haravilāsam. Name of a poem. View this entry on the original dictionary page scan.
haribhaktivilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
hariharavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
harilālam. Name of authors View this entry on the original dictionary page scan.
harilālamiśram. Name of authors View this entry on the original dictionary page scan.
harivaṃśavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
harivilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
harivilāsakāvyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
haṭṭavilāsinīf. "dallying in market-places", a wanton woman, prostitute View this entry on the original dictionary page scan.
haṭṭavilāsinīf. a sort of perfume (equals dhamanī-) View this entry on the original dictionary page scan.
haṭṭavilāsinīf. turmeric (equals haridrā-) View this entry on the original dictionary page scan.
ilavilāf. Name of a daughter of tṛṇa-bindu- (wife of viśravas- and mother of kuvera-) View this entry on the original dictionary page scan.
itkilāf. Name of a perfume See rocanā-. View this entry on the original dictionary page scan.
jānakīramacandravilāsam. Name of View this entry on the original dictionary page scan.
jātaśilāf. a real or massive stone View this entry on the original dictionary page scan.
jaṭilāf. equals ṭā-vatī- View this entry on the original dictionary page scan.
jayavilāsam. Name (also title or epithet) of work View this entry on the original dictionary page scan.
jñānavilāsakāvyan. Name of a poem. View this entry on the original dictionary page scan.
jyeṣṭhāpūjāvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
jyeṣṭhilāf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
kailāsam. Name of a mountain (fabulous residence of kubera- and paradise of śiva-;placed in the himālaya- range and regarded as one of the loftiest peaks to the north of the mānasa- lake) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
kailāsam. a particular form of temple View this entry on the original dictionary page scan.
kailāsanātham. "sovereign of the kailāsa- mountain", Name of kubera- View this entry on the original dictionary page scan.
kailāsaniketanam. "having his abode on the kailāsa-", Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
kailāsapaṇḍitam. Name of a copyist. View this entry on the original dictionary page scan.
kailāsapatim. "lord of the kailāsa-", Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
kailāsaśikharavāsinm. "dwelling on the summit of the kailāsa-", Name of śiva-. View this entry on the original dictionary page scan.
kailāsaukasm. "having his abode on the kailāsa-"Name of kubera- View this entry on the original dictionary page scan.
kailātam. patronymic fr. kil- gaRa bidādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
kailātakamfn. (for lālaka-?,fr. kīlāla-)? n. with madhu-, honey View this entry on the original dictionary page scan.
kailāvatam. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
kalāvilāsam. Name of work on rhetoric. View this entry on the original dictionary page scan.
kālīvilāsatantran. idem or 'n. Name of work ' View this entry on the original dictionary page scan.
kālīvilāsinm. "the husband of kālī-", a form of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
kāmakalāṅganāvilāsam. Name of work
kapilāf. a brown cow etc. View this entry on the original dictionary page scan.
kapilācāryam. the teacher kapila-. View this entry on the original dictionary page scan.
kapilādhikāf. a kind of ant View this entry on the original dictionary page scan.
kapilāhradam. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
kapilāhvayan. (with or without pura-) the city of kapila-vastu-, View this entry on the original dictionary page scan.
kapilākṣāf. a variety of śiṃśapā- (with reddish flowers,) View this entry on the original dictionary page scan.
kapilākṣīf. idem or 'f. a variety of śiṃśapā- (with reddish flowers,) ' View this entry on the original dictionary page scan.
kapilākṣīf. a species of Colocynth View this entry on the original dictionary page scan.
kapilāñjanam. "using a brown collyrium", Name of śiva- (see kapiśāñjana-,) View this entry on the original dictionary page scan.
kapilāpatim. Name of drupada- View this entry on the original dictionary page scan.
kapilāṣaṣṭhīf. the sixth day in the dark half of the month bhādrapada-. View this entry on the original dictionary page scan.
kapilāśramam. Name of a hermitage View this entry on the original dictionary page scan.
kapilāśvam. "having brown horses", Name of indra- View this entry on the original dictionary page scan.
kapilāśvam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
kapilātīrthan. Name of a tīrtha- (any one bathing and performing worship there obtains a thousand brown cows) View this entry on the original dictionary page scan.
kapilāvaṭam. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
kapilāyaNom. A1. kapilāyate-, to be somewhat brown or reddish View this entry on the original dictionary page scan.
karpūravilāsam. Name of a washerman View this entry on the original dictionary page scan.
kāśivilāsam. equals kāśīvil-. View this entry on the original dictionary page scan.
kāśīvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
kaumudīvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
kavilāśikā() () f. a kind of lute. View this entry on the original dictionary page scan.
kavilāsikā() f. a kind of lute. View this entry on the original dictionary page scan.
kāvyavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
kelikailāsam. a mountain that is to represent the kailāsa- mountain View this entry on the original dictionary page scan.
kelikilāf. sport, amusement commentator or commentary on View this entry on the original dictionary page scan.
khailāyanamfn. fr. khila- gaRa pakṣādi- View this entry on the original dictionary page scan.
khailāyanam. patronymic fr. kheḍa- gaRa aśvādi- () View this entry on the original dictionary page scan.
kilakilāf. (an onomatopoetic word) , sounds or cries expressing joy, or the expression of joy by any sound or cry View this entry on the original dictionary page scan.
kilakilāyaNom. P. A1. yati-, yate-, to raise sounds expressing joy ; to cry, give a shriek
kilāsamfn. leprous View this entry on the original dictionary page scan.
kilāsan. a white leprous spot View this entry on the original dictionary page scan.
kilāsan. (in med.) a species of leprosy (resembling the so-called white leprosy in which the skin becomes spotted without producing ulcers) View this entry on the original dictionary page scan.
kilāsabheṣajan. a remedy against leprosy View this entry on the original dictionary page scan.
kilāsaghnam. "removing leprosy", a sort of gourd (Momordica Mixta) View this entry on the original dictionary page scan.
kilāsamayamfn. scabby (as a dog), 13. View this entry on the original dictionary page scan.
kilāsanāśanamfn. removing leprosy View this entry on the original dictionary page scan.
kilāsatvan. the state of being leprous View this entry on the original dictionary page scan.
kilāf. a kind of spotted deer (described as the vehicle of the marut-s) View this entry on the original dictionary page scan.
kilāsinmfn. leprous View this entry on the original dictionary page scan.
kilāṭam. inspissated milk (varia lectio kilāda-) View this entry on the original dictionary page scan.
kilātam. (equals k/ir-) a dwarf. View this entry on the original dictionary page scan.
kilātam. (gaRa bidādi-),"Name of an asura- priest", only in compound View this entry on the original dictionary page scan.
kilātākulīm. dual number the two asura- priests kilāta- and ākuli- (varia lectio kirāta-kulyau- f. dual number ) View this entry on the original dictionary page scan.
kilāṭīf. idem or 'm. inspissated milk (varia lectio kilāda-) ' View this entry on the original dictionary page scan.
kilāṭinm. "having white juice like kilāṭa- milk ", a bamboo View this entry on the original dictionary page scan.
kilikilāf. Name of a town View this entry on the original dictionary page scan.
kilikilāyaNom. A1. yate- idem or 'Nom. P. yati-, to raise sounds expressing joy ' View this entry on the original dictionary page scan.
kokilāf. (gaRa ajādi-) the female of a Kokila View this entry on the original dictionary page scan.
kokilā(f. of kokila- q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
kokilābhivyāhārinmfn. speaking like the Koil View this entry on the original dictionary page scan.
kokilādevīf. Name of a goddess. View this entry on the original dictionary page scan.
kokilākṣam. equals lanayana- View this entry on the original dictionary page scan.
kokilākṣakam. idem or 'm. equals lanayana- ' View this entry on the original dictionary page scan.
kokilāmāhātmyan. Name of a section of the View this entry on the original dictionary page scan.
kokilārahasyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
kokilāvāsam. "abode of the Koil", the mango tree View this entry on the original dictionary page scan.
kokilāvratan. Name of an observance. View this entry on the original dictionary page scan.
korilāf. idem or 'f. Name of a town ' View this entry on the original dictionary page scan.
kośilāf. a kind of bean (Phaseolus trilobus) View this entry on the original dictionary page scan.
kṛmilāf. a woman bearing many children View this entry on the original dictionary page scan.
kṛmilāf. Name of a town (called after kṛmi-) View this entry on the original dictionary page scan.
kṛmilāśvam. Name of a son of bāhyāśva- View this entry on the original dictionary page scan.
kṛṣṇaśilāf. plural "the black stones", Name of a place View this entry on the original dictionary page scan.
kṛtavilāsam. Name of a man, View this entry on the original dictionary page scan.
kṣudrailāf. small cardamoms (different from those called sūkṣmai-) View this entry on the original dictionary page scan.
kucchilāf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
kulāyanilāyam. the act of sitting in a nest, hatching, brooding. View this entry on the original dictionary page scan.
kulāyanilāyinmfn. sitting in a nest, brooding View this entry on the original dictionary page scan.
kulāyanilāyitāf. the act of hatching, etc. View this entry on the original dictionary page scan.
kuṭilāf. (scilicet gati-) a particular period in the retrograde course of a planet View this entry on the original dictionary page scan.
kuṭilāf. Name of a magic power View this entry on the original dictionary page scan.
kuṭilāṅgīf. Name of a magical faculty. View this entry on the original dictionary page scan.
kuṭilāśayamf(ā-)n. "going crookedly"and,"ill-intentioned, deceitful" View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīvilāsam. a particular compound View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīvilāsam. Name of various works. View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīvilāsam. plural royal behaviour (personified) View this entry on the original dictionary page scan.
lambikākokilāf. Name of a goddess View this entry on the original dictionary page scan.
liṅgalīlāvilāsacaritran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
lokābhilāṣinm. Name of a buddha- View this entry on the original dictionary page scan.
lokābhilāṣita(wrong reading for prec.) m. Name of a buddha- View this entry on the original dictionary page scan.
madanagopālavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
madhuvilāf. (madhu-+ ila-?) Name of the river samaṅgā- View this entry on the original dictionary page scan.
mahailāf. great cardamoms View this entry on the original dictionary page scan.
mahākailāsadaṇḍakam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
mahālakṣmīvilāsam. a particular drug View this entry on the original dictionary page scan.
mahāśilāf. a kind of weapon (a śata-ghnī- with iron nails) View this entry on the original dictionary page scan.
mahilāf. (according to to fr.1. mah-) a woman, female (see mahelā-) View this entry on the original dictionary page scan.
mahilāf. a woman literally or figuratively intoxicated View this entry on the original dictionary page scan.
mahilāf. a particular fragrant drug (equals priyaṅgu- ) View this entry on the original dictionary page scan.
mahilāf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
mahilāhvayāf. idem or 'f. equals priyaṅgu- (see above) ' View this entry on the original dictionary page scan.
mahilākhyāf. equals priyaṅgu- (see above) View this entry on the original dictionary page scan.
mahilāpādamfn. gaRa hasīy-ādi- View this entry on the original dictionary page scan.
mahilāropyan. Name of a city in the south (see mihil-).
mallaśilāyuddhan. a fight with stones between wrestlers View this entry on the original dictionary page scan.
manaḥśilāf. (L. also la- m.; see compound) realgar, red arsenic etc. View this entry on the original dictionary page scan.
manaḥsilā wrong reading for -śilā-. View this entry on the original dictionary page scan.
manaḥśilācandanadhāvanan. a fluid prepared from red arsenic and sandal View this entry on the original dictionary page scan.
manaḥśilāgirif. varia lectio for loccaya- View this entry on the original dictionary page scan.
manaḥśilāguhāf. a cave of red arsenic (la-guhā- ) View this entry on the original dictionary page scan.
manaḥśilāvicchuritamfn. inlaid with red arsenic View this entry on the original dictionary page scan.
mānasollāsavṛttāntavilāsam. Name of Comm. View this entry on the original dictionary page scan.
maṇḍūkagatilālasamfn. maṇḍūkagati
maṇiśilāf. a jewelled slab View this entry on the original dictionary page scan.
manobhilāṣam. the heart's desire or wish View this entry on the original dictionary page scan.
marakataśilāf. an emerald slab View this entry on the original dictionary page scan.
mattavilāsinīf. Name of a metre View this entry on the original dictionary page scan.
meghamilārikāf. Name of a rāga- View this entry on the original dictionary page scan.
menilāf. Name of a princess View this entry on the original dictionary page scan.
micilāf. Name of a river (varia lectio for niścitā-). View this entry on the original dictionary page scan.
mihilāropyan. Name of a city in the south of India (see mahilāropya-). View this entry on the original dictionary page scan.
milāSee dur-m-. View this entry on the original dictionary page scan.
mithilāf. Name of a city said to have been founded by mithi- or mithila- (it was the capital of videha- or the modern Tirhut, and residence of King janaka-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
mithilāf. of a school of law View this entry on the original dictionary page scan.
mithilādhipatim. lord of mithilā- id est janaka- View this entry on the original dictionary page scan.
mokṣalakṣmīvilāsam. Name of a temple View this entry on the original dictionary page scan.
mokṣalakṣmīvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
momahaṇavilāsam. Name of momahaṇa-'s work View this entry on the original dictionary page scan.
mṛcchilāmaya(for śil-) mf(ī-)n. made of clay and stone View this entry on the original dictionary page scan.
mukāvilāf. = $ idem or 'f. = $ (in astrology) a particular position or conjunction of the planets.' View this entry on the original dictionary page scan.
muktikāntavilāsam. Name of a poem. View this entry on the original dictionary page scan.
mukundavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nāgilāf. Name of a woman View this entry on the original dictionary page scan.
nailāyanim. patronymic fr. nīla- gaRa tikādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
nāradavilāsakavyan. View this entry on the original dictionary page scan.
narasiṃhabhāratīvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nārāyaṇavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nārāyaṇīvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nilāmbhojan. idem or 'n. the blue water-lily ' View this entry on the original dictionary page scan.
nilāyam. place of refuge View this entry on the original dictionary page scan.
nilāyanan. hiding one's self View this entry on the original dictionary page scan.
nilāyanakrīḍāf. playing at hide and seek View this entry on the original dictionary page scan.
nilāyinmfn. descending or alighting in, inhabiting (compound) View this entry on the original dictionary page scan.
nilāyitāf. View this entry on the original dictionary page scan.
nirabhilāṣamfn. not desirous of. indifferent to (compound) View this entry on the original dictionary page scan.
niśādāśilāf. a mortar View this entry on the original dictionary page scan.
niṭilākṣa() () m. Name of śiva- (see above) . View this entry on the original dictionary page scan.
nītivilāsa m. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nivartitākhilāhāramfn. one who has abstained from all food View this entry on the original dictionary page scan.
nṛtyavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nyāsavidyāvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
nyāyavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
padābhilāṣinmfn. wishing for an office View this entry on the original dictionary page scan.
padmalīlāvilāsinīf. Name of an astronomy work
pañcabāṇavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
pañcamavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
pāṇḍukambalaśilāf. Name of a part of the heavenly Paradise View this entry on the original dictionary page scan.
pāṇḍuśarmilāf. Name of draupadī- (the wife of the sons of pāṇḍu-) View this entry on the original dictionary page scan.
paṇyavilāsinīf. equals -yoṣit- View this entry on the original dictionary page scan.
paṇyavilāsinīf. Unguis Odoratus View this entry on the original dictionary page scan.
parṇavilāsinīf. a particular fragrant substance View this entry on the original dictionary page scan.
pāṣāṇaśilāf. a flat stone View this entry on the original dictionary page scan.
patilālasamf(ā-)n. longing for a husband View this entry on the original dictionary page scan.
pāṭīlilāvatīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
phenilāf. Sepindus Detergens View this entry on the original dictionary page scan.
picchilāf. Name of a river (varia lectio picchalā-) View this entry on the original dictionary page scan.
picchilātantran. Name of a tantra-. View this entry on the original dictionary page scan.
pilpilāf. Name of lakṣmī- View this entry on the original dictionary page scan.
piṇḍilāf. Cucumis Maderaspatanus. View this entry on the original dictionary page scan.
pītatailāf. Cardiospermum Halicacabum and some other species View this entry on the original dictionary page scan.
pratāpavilāsam. Name (also title or epithet) of a nāṭaka- by gaṅgā-dhara-. View this entry on the original dictionary page scan.
pratibhāvilāsam. Name of several works. View this entry on the original dictionary page scan.
pratilābham. recovering, receiving, obtaining
pravilāpanaetc. See pra-vi-- -. View this entry on the original dictionary page scan.
pravilāpana n. (fr. Causal) complete absorption or annihilation View this entry on the original dictionary page scan.
pravilāpayitavya mfn. to be completely annihilated View this entry on the original dictionary page scan.
pravilāpinmfn. ( lap-) grieving, lamenting View this entry on the original dictionary page scan.
pravilāpitatvan. (fr. Causal) complete absorption or annihilation View this entry on the original dictionary page scan.
pravilāpyamfn. to be completely annihilated View this entry on the original dictionary page scan.
prāyaścittāṇḍabilāf. Name of work
prayogāṇḍabilāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
pretaśilāf. "stone of the dead", Name of a stone near gayā- on which piṇḍa-s are offered (See piṇḍa-) View this entry on the original dictionary page scan.
pūrṇābhilāṣamfn. one whose wishes are fulfilled, satisfied, contented View this entry on the original dictionary page scan.
puṣpabāṇavilāsam. Name of a poem (attributed to a certain kālidāsa-). View this entry on the original dictionary page scan.
pūtitailāf. "containing ill-smelling oil", Cardiospermum Halicacabum View this entry on the original dictionary page scan.
pūtitailātvan. putrid state, stinking View this entry on the original dictionary page scan.
rādhāmādhavavilāsam. Name of a campū- by jaya-rāma- kavīśvara-. View this entry on the original dictionary page scan.
rādhāvilāsam. Name of two poems. View this entry on the original dictionary page scan.
rāghavavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
raghunāthavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
raghuvilāpanāṭakan. Name of a drama. View this entry on the original dictionary page scan.
rāmaśilāmāhātmyan. Name of a chapter of the View this entry on the original dictionary page scan.
rāmavilāsakāvyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
rasavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
rāsavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
ratnaśilāf. mosaic (?) View this entry on the original dictionary page scan.
rogaśilāf. realgar, red arsenic View this entry on the original dictionary page scan.
sabhāpativilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sābhilāṣamf(ā-)n. having a desire or longing for (locative case accusative with prati-,or compound; sābhilāṣam am- ind.) View this entry on the original dictionary page scan.
sābhilāṣamind. sābhilāṣa
sabhrūvilāsamind. with play of the brows View this entry on the original dictionary page scan.
sahajavilāsam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
ṣāhavilāsa(or ṣahji-v-) m. Name of a musical work by dhuṇḍivyāsa-. View this entry on the original dictionary page scan.
śahendravarṇanavilāsa(for śāh-?) m. Name of a poem View this entry on the original dictionary page scan.
śailāf. Name of a nun View this entry on the original dictionary page scan.
śailābhamfn. mountain-like, high as a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
śailābham. Name of a being reckoned among the viśve- devāḥ- View this entry on the original dictionary page scan.
śailādam. (fr. śilāda-) a patronymic View this entry on the original dictionary page scan.
śailādhārāf. "mountain-support", the earth View this entry on the original dictionary page scan.
śailādhipam. "king of mountain", Name of the himālaya- View this entry on the original dictionary page scan.
śailādhirājam. idem or 'm. "king of mountain", Name of the himālaya- ' View this entry on the original dictionary page scan.
śailādhirājatanayāf. "daughter of himālaya-", Name of pārvati- View this entry on the original dictionary page scan.
śailādim. (fr. idem or 'm. (fr. śilāda-) a patronymic ') patronymic of nandin- (one of śiva-'s attendants)
śailāgran. a mountain top View this entry on the original dictionary page scan.
śailāhvan. "having the name śaila-", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śailājan. bitumen (wrong reading for śaila-ja-). View this entry on the original dictionary page scan.
śailākhyan. "having the name śaila-", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śailālan. a work composed by śilālin- View this entry on the original dictionary page scan.
śailālayam. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
śailālim. (fr. śilālin-) Name of a teacher View this entry on the original dictionary page scan.
śailāliin compound for śailālin-. View this entry on the original dictionary page scan.
śailālibrāhmanan. Name of a brāhmaṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
śailālinm. (plural) the school of śilālin- View this entry on the original dictionary page scan.
śailālinm. (sg.) an actor, dancer (see śailūṣa-). View this entry on the original dictionary page scan.
śailāliyuvanm. a young actor or dancer View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṃśa m. Name of a country View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṃśadeśam. Name of a country View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṅga m. Name of a country View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṅgadeśam. Name of a country View this entry on the original dictionary page scan.
śailāf. Name of pārvati- View this entry on the original dictionary page scan.
śailāsanamfn. equals next View this entry on the original dictionary page scan.
śailāsanodbhavamfn. made of stone or, of the wood of Terminalia Tomentosa View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṭam. a mountaineer, wild hill tribesman View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṭam. a lion View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṭam. a kirāta- View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṭam. equals devalaka- View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṭam. crystal View this entry on the original dictionary page scan.
śailāvatyam. a proper N. View this entry on the original dictionary page scan.
saindhavaśilāśakalan. a morsel of fossil salt View this entry on the original dictionary page scan.
śālagrāmaśilāf. the Salgram stone View this entry on the original dictionary page scan.
salilāf. (in sāṃkhya-) one of the four kinds of ādhyātmikā tuṣṭi- or internal acquiescence (the other three being ambhas-, ogha-,and vṛṣṭi-; see su-pārā-) View this entry on the original dictionary page scan.
salilādhipam. equals la-pati- View this entry on the original dictionary page scan.
salilāhāramfn. equals śana- View this entry on the original dictionary page scan.
sālilākaram. a great mass of water View this entry on the original dictionary page scan.
sālilākaram. the ocean View this entry on the original dictionary page scan.
salilālayam. "water-receptacle", the ocean View this entry on the original dictionary page scan.
salilāñjalim. two handfuls of water (as a libation) View this entry on the original dictionary page scan.
salilārṇavam. the (heaving) ocean View this entry on the original dictionary page scan.
salilārṇavasāyakamfn. reposing on water (applied to viṣṇu-) View this entry on the original dictionary page scan.
salilārthinmfn. wishing for water, thirsty View this entry on the original dictionary page scan.
salilāśanamfn. subsisting only on water View this entry on the original dictionary page scan.
salilāśayam. "water-receptacle", a pond, lake View this entry on the original dictionary page scan.
salilāvagāham. bathing in water View this entry on the original dictionary page scan.
salilāvatīf. Name of a place View this entry on the original dictionary page scan.
samaṣṭhilāf. (also ṭhīlā-) a kind of culinary herb or cucumber View this entry on the original dictionary page scan.
saṃdhilāf. (only ) a breach or hole made in a wall View this entry on the original dictionary page scan.
saṃdhilāf. a chasm, mine, pit View this entry on the original dictionary page scan.
saṃdhilāf. spirituous liquor View this entry on the original dictionary page scan.
saṃdhilāf. equals nāndī- equals dvādaśa-tūrya-nirghoṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
saṃdhilāf. equals nadī-, a river (wrong reading for nāndī-). View this entry on the original dictionary page scan.
śaṃkaracetovilāsam. "the play of śaṃkara-'s wit", Name of an artificial poem by śaṃkara-dīkṣita- (celebrating the glories of vārāṇasī-, especially of its kings yavanāri- and cetasiṃha- or Chet Singh). View this entry on the original dictionary page scan.
śaṃkaravijayavilāsam. Name of a poem. View this entry on the original dictionary page scan.
śaṃkaravilāsam. Name of chapter of the and of another work by vidyāraṇya- View this entry on the original dictionary page scan.
śaṃkaravilāsacampūf. Name of a poem by jagan-nātha-. View this entry on the original dictionary page scan.
sāṃkhyatattvavilāsam. Name of a commentator or commentary by raghunātha-tarkavāgīśa- bhaṭṭācārya- on the sāṃkhya-tattva-kaumudī-. View this entry on the original dictionary page scan.
sampravilāpanan. dissolving, causing to disappear View this entry on the original dictionary page scan.
samṛddhivṛddhilābham. acquisition of increase of prosperity View this entry on the original dictionary page scan.
śaṅkhaśilāf. (prob.) a kind of stone View this entry on the original dictionary page scan.
śāntivilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śarabharājavilāsam. a history of śarabhoji- of Tanjore (1798-1832) by jagan-nātha-. View this entry on the original dictionary page scan.
sārasvatavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sarasvatīvilāsam. Name of various works. View this entry on the original dictionary page scan.
śarmilāSee pāṇḍu-ś-. View this entry on the original dictionary page scan.
sarpirilāf. Name of the wife of a rudra- View this entry on the original dictionary page scan.
sarvatovilāsam. Name of commentator or commentary View this entry on the original dictionary page scan.
śāsanaśilāf. an edict (engraved on) stone View this entry on the original dictionary page scan.
sāttvikabrahmavidyāvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
satyabhāmāvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
satyanāthavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
satyanidhivilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
savilāsamfn. acting coquettishly, wanton, amorous, playful ( savilāsam am- ind.) View this entry on the original dictionary page scan.
savilāsamind. savilāsa
sevāvilāsinīf. a female servant View this entry on the original dictionary page scan.
siddhāntakaumudīvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
siddhāntavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
siddhilābham. acquirement of success or perfection View this entry on the original dictionary page scan.
śilāf. (perhaps connected with1. śi-) a stone, rock, crag etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śilāf. red arsenic View this entry on the original dictionary page scan.
śilāf. camphor View this entry on the original dictionary page scan.
śilāf. the lower mill-stone View this entry on the original dictionary page scan.
śilāf. the lower timber of a door View this entry on the original dictionary page scan.
śilāf. the top of the pillar supporting a house View this entry on the original dictionary page scan.
śilāf. a vein, tendon (for śira- q.v)
śilāf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
śilāf. of a woman View this entry on the original dictionary page scan.
śilābandham. a stone fence or wall View this entry on the original dictionary page scan.
śilābhavan. "rock-produced", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śilābhavan. storax or benzoin View this entry on the original dictionary page scan.
śilābhāvam. equals -tva- View this entry on the original dictionary page scan.
śilābhedam. idem or 'm. Plectranthus Scutellarioides ' View this entry on the original dictionary page scan.
śilābhedam. a stone-cutter's chisel View this entry on the original dictionary page scan.
śilābhidm. Plectranthus Scutellarioides View this entry on the original dictionary page scan.
śilācakran. a diagram on a stone View this entry on the original dictionary page scan.
śilācayam. "rock-mass", a mountain (kanaka-śilā-c-,a mountain of gold) View this entry on the original dictionary page scan.
silāf. a particular medicinal plant
śilādam. "eating ears of corn", Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
śilādadrum. "rock-eruption", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śilādānan. the gift of a stone (exempli gratia, 'for example' of a " śālagrāma-") View this entry on the original dictionary page scan.
śilādharam. Name of the chamberlain of hima-vat- View this entry on the original dictionary page scan.
śilādhātum. "rock-mineral", chalk View this entry on the original dictionary page scan.
śilādhātum. yellow ochre View this entry on the original dictionary page scan.
śilādhātum. red chalk View this entry on the original dictionary page scan.
śilādhātum. a white fossil substance View this entry on the original dictionary page scan.
śilādhātum. an aluminous earth of a white or yellowish colour View this entry on the original dictionary page scan.
śilāditya(d-) m. Name of a king (see śīlāditya-). View this entry on the original dictionary page scan.
śilāghanamfn. firm or hard as a stone or rock View this entry on the original dictionary page scan.
śilāgṛhan. "rock-house", a grotto View this entry on the original dictionary page scan.
śilāhārinmfn. one who gathers stalks or ears of corn View this entry on the original dictionary page scan.
śilāhva (h-) n. "stones-named", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śilāhvaya(h-) n. "stones-named", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śilāhya(?) m. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
śilājamfn. produced in a rock or mountain, mineral View this entry on the original dictionary page scan.
śilājan. bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śilājan. iron View this entry on the original dictionary page scan.
śilājan. benzoin, storax View this entry on the original dictionary page scan.
śilājan. petroleum View this entry on the original dictionary page scan.
śilājan. any fossil production (see śila-ja-below) . View this entry on the original dictionary page scan.
śilājatun. "rock-exudation", bitumen etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śilājatun. red chalk View this entry on the original dictionary page scan.
śilājatukalpam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śilājitn. "rock-overpowering", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śilākarṇīf. Boswellia Thurifera View this entry on the original dictionary page scan.
śilākṣara(k-) n. "stone-letter", writing on stone, lithography View this entry on the original dictionary page scan.
śilākusuman. storax View this entry on the original dictionary page scan.
śilākuṭṭa m. a stone-cutter's chisel or hatchet View this entry on the original dictionary page scan.
śilākuṭṭakam. a stone-cutter's chisel or hatchet View this entry on the original dictionary page scan.
śilālinm. Name of the supposed author of particular naṭa-- sūtra-s View this entry on the original dictionary page scan.
śilāmāhātmyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śilāmalan. "rock-impurity", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śilāmayamf(ī-or less correctly ā-)n. made of stone (with varṣa-,"a shower of stones") View this entry on the original dictionary page scan.
śilāndhasn. ears of corn left on a field View this entry on the original dictionary page scan.
śilānicayam. a heap or mass of stones or rock View this entry on the original dictionary page scan.
śilānīḍam. Name of garuḍa- (wrong reading -nīha-; see śilaukas-). View this entry on the original dictionary page scan.
śilāniryāsam. "rock-exudation", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
silāñjālāf. (prob.) a particular plant View this entry on the original dictionary page scan.
śilāñjanī(ñ-) f. a particular plant View this entry on the original dictionary page scan.
śilānta(nta-) m. Bauhinia Tomentosa View this entry on the original dictionary page scan.
śilānyāsapaddhatif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śilāpaṭṭam. a stone slab (for sitting on or grinding) View this entry on the original dictionary page scan.
śilāpaṭṭakam. idem or 'm. a stone slab (for sitting on or grinding) ' View this entry on the original dictionary page scan.
śilāpeṣam. a grindstone View this entry on the original dictionary page scan.
śilāpeṣam. grinding with a storax View this entry on the original dictionary page scan.
śilāphalakan. equals -paṭṭa- (Scholiast or Commentator) View this entry on the original dictionary page scan.
śilāprāsādam. a stone temple View this entry on the original dictionary page scan.
śilāprasūnan. "rock-produced", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śilāpratikṛtif. a stone image or statue View this entry on the original dictionary page scan.
śilāpuṣpan. "rock-efflorescence", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śilāpuṣpan. storax or benzoin View this entry on the original dictionary page scan.
śilāputram. "a little rock", a grindstone View this entry on the original dictionary page scan.
śilāputram. a torso View this entry on the original dictionary page scan.
śilāputrakam. a grindstone View this entry on the original dictionary page scan.
śilāputrakam. a torso View this entry on the original dictionary page scan.
śilārambhā(r-) f. the wild plantain View this entry on the original dictionary page scan.
śilārasam. "rock-exudation", olibanum, benzoin, incense View this entry on the original dictionary page scan.
śilāsanan. (s-) a stones seat View this entry on the original dictionary page scan.
śilāsanamfn. seated on a stones View this entry on the original dictionary page scan.
śilāsanan. bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śilāsanan. benzoin or storax View this entry on the original dictionary page scan.
śilāsāran. "rock-essence", iron View this entry on the original dictionary page scan.
śilāśastran. a stone weapon View this entry on the original dictionary page scan.
śilāśitamfn. sharpened on a stones (as an arrow) View this entry on the original dictionary page scan.
śilāstambham. a stones-column View this entry on the original dictionary page scan.
śilāsthāpanapaddhatif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śilāsvedam. "rock-perspiration", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śilāṭakam. (-) equals aṭṭa- View this entry on the original dictionary page scan.
śilāṭakam. equals tila- View this entry on the original dictionary page scan.
śilāṭakam. equals vilepa- View this entry on the original dictionary page scan.
śilāṭakam. equals bila- (?) View this entry on the original dictionary page scan.
śilāṭakam. a fence, enclosure View this entry on the original dictionary page scan.
śilātalan. a slab of rock etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śilātalan. the surface of a rock View this entry on the original dictionary page scan.
śilātmaja(t-) n. "rock-born", iron View this entry on the original dictionary page scan.
śilātmikā(t-) f. a crucible View this entry on the original dictionary page scan.
śilātvan. the state or nature of stone View this entry on the original dictionary page scan.
śilātvacf. equals -valkā- View this entry on the original dictionary page scan.
śilāvaham. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
śilāvahāf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
śilāvalkāf. () a particular medicinal substance. View this entry on the original dictionary page scan.
śilāvalkalam. n. () a particular medicinal substance. View this entry on the original dictionary page scan.
śilāvarṣinmfn. raining stones View this entry on the original dictionary page scan.
śilāveśmann. "rock-abode", a grotto View this entry on the original dictionary page scan.
śīlavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śilāvitānam. n. a spreading of stones, shower of stones View this entry on the original dictionary page scan.
śilāvṛṣṭif. "stones-rain", a shower of stones View this entry on the original dictionary page scan.
śilāvṛṣṭif. hail View this entry on the original dictionary page scan.
śilāvyādhim. "rock-ailment", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śilāyūpam. Name of a son of viśvāmitra- View this entry on the original dictionary page scan.
śithilāyaNom. A1. yate-, to become relaxed View this entry on the original dictionary page scan.
śivabhaktivilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śivavilāsacampūf. Name of a poem. View this entry on the original dictionary page scan.
skandilācāryam. Name of a preceptor View this entry on the original dictionary page scan.
ślakṣṇaśilāf. a smooth or slippery stone View this entry on the original dictionary page scan.
smārtāṇḍabilāf. (or ḍa-pille- ), Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
somāṇḍabilāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
somapālavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sphaṭikamaṇiśilāf. crystal View this entry on the original dictionary page scan.
sphaṭikaśilāf. crystal View this entry on the original dictionary page scan.
sphaṭikaśilāmaṇḍapam. or n. a crystal-bower View this entry on the original dictionary page scan.
śrautāṃḍabilāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śṛṅgārarasavilāsam. Name of rhetoric work View this entry on the original dictionary page scan.
sthūlailāf. large cardamoms View this entry on the original dictionary page scan.
sukhābhilāṣam. desire of pleasure View this entry on the original dictionary page scan.
sūkṣmailāf. small cardamoms View this entry on the original dictionary page scan.
suravilāsinīf. a heavenly nymph, apsaras-
suravilāsinīf. a proper N. View this entry on the original dictionary page scan.
sutailāf. "yielding good oil", the plant mahā-jyotiṣmatī- View this entry on the original dictionary page scan.
svalpaśilāf. a very small stone View this entry on the original dictionary page scan.
svalpaśilāyaNom. A1. yate-, to become a very small stone View this entry on the original dictionary page scan.
tailābhyaṅgam. anointing with oil. View this entry on the original dictionary page scan.
tailāgurun. a kind of Agallochum View this entry on the original dictionary page scan.
tailākhyam. olibanum View this entry on the original dictionary page scan.
tailāmbukāf. equals la-- View this entry on the original dictionary page scan.
tailāṭīf. a wasp View this entry on the original dictionary page scan.
taitilāyanim. patronymic fr. taitila- gaRa tikādi- (varia lectio tal-). View this entry on the original dictionary page scan.
takilāf. "a drug (auṣadha-) "or"Name of a herb (oṣadhi-) " View this entry on the original dictionary page scan.
takṣaśilāf. (; gaRa varaṇādi-) city of the gandhāra-s (residence of takṣa- ) View this entry on the original dictionary page scan.
takṣaśilāvatīf. Name of a locality gaRa madhv-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
tārāvilāpam. "lamentation of tārā-", Name of View this entry on the original dictionary page scan.
tārāvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
tilāmbun. water with sesamum View this entry on the original dictionary page scan.
tilāṃśam. a piece (of land) as small as a sesamum-seed View this entry on the original dictionary page scan.
tilāṅkitadalam. a kind of bulb View this entry on the original dictionary page scan.
tilānnan. rice with sesamum-seeds View this entry on the original dictionary page scan.
tilāpatyāf. Nigella indica View this entry on the original dictionary page scan.
tilvilāyaNom. y/ate-, to be fertile View this entry on the original dictionary page scan.
timilāf. Name of a musical instrument View this entry on the original dictionary page scan.
timiṃgilāśanam. plural "eating timiṃgīla-s", Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
tīrthaśilāf. the stone steps leading to a bathing-place, 1. View this entry on the original dictionary page scan.
totilāf. a form of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
trailāṭaa sort of horse-fly View this entry on the original dictionary page scan.
unnatakokilāf. a kind of musical instrument. View this entry on the original dictionary page scan.
uparataviṣayābhilāṣamfn. one whose desire after worldly things has ceased. View this entry on the original dictionary page scan.
urmilā equals ūrmilā- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
ūrmilāf. Name of several women View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyaśilāf. a stone or rock on which malefactors are executed, scaffold, slaughter-house, shambles View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyaśilāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vāgvilāsam. play of words View this entry on the original dictionary page scan.
vāgvilāsam. graceful or elegant speech View this entry on the original dictionary page scan.
vāgvilāsinm. a pigeon, dove View this entry on the original dictionary page scan.
vaidyavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vailābhyan. (fr. vi-lābha-) gaRa dṛḍhādi- () View this entry on the original dictionary page scan.
vailātyan. (fr. vilāta-) gaRa dṛḍhādi- (varia lectio vailābhya-). View this entry on the original dictionary page scan.
vajramukuṭīvilāsam. Name of a drama. View this entry on the original dictionary page scan.
vanābhilāvamfn. forest-destroying View this entry on the original dictionary page scan.
vanavilāsinīf. Andropogon Auriculatus View this entry on the original dictionary page scan.
vanitāvilāsam. the wantonness of women View this entry on the original dictionary page scan.
vāṇīvilāsam. Name of two authors View this entry on the original dictionary page scan.
vāravilāsinī() f. equals -kanyakā-. View this entry on the original dictionary page scan.
varṇavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
varṇavilāsinīf. turmeric View this entry on the original dictionary page scan.
vārṣilāf. hail View this entry on the original dictionary page scan.
vasantavilāsam. Name of a poem. View this entry on the original dictionary page scan.
vasiṣṭhaśilāf. Name of a place View this entry on the original dictionary page scan.
vastravilāsam. foppery in dress View this entry on the original dictionary page scan.
vasudhāvilāsinm. a king, prince View this entry on the original dictionary page scan.
vasumatīcitrasenāvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vedāntavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vedavilāsinīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
velāvilāsinīf. a courtezan View this entry on the original dictionary page scan.
veṇīvilāsam. Name of two poems. View this entry on the original dictionary page scan.
vidyādharīvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vidyāvilāsam. (prob.) Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
vidyāvilāsam. of work View this entry on the original dictionary page scan.
vijayavilāsam. Name of several works. View this entry on the original dictionary page scan.
vijeyavilāsam. (?) Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vijñānavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vilābhamfn. View this entry on the original dictionary page scan.
vilābhimanm. gaRa dṛḍhādi- () View this entry on the original dictionary page scan.
vilālam. (perhaps fr. lal-) equals yantra-, a machine View this entry on the original dictionary page scan.
vilālam. equals bilāla-, a cat View this entry on the original dictionary page scan.
vilāpam. equals prec. n. View this entry on the original dictionary page scan.
vilāpakusumāñjalim. Name of a poem. 1. View this entry on the original dictionary page scan.
vilāpanamfn. (for 2.See under vi--) causing moaning or lamentation (as a weapon) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāpanam. Name of one of śiva-'s attendants View this entry on the original dictionary page scan.
vilāpanan. the act of causing moaning or lamentation (= nāśa- ) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāpanan. m. Calcutta edition equals -vi-lapana-, wail, lamentation View this entry on the original dictionary page scan.
vilāpanamf(ī-)n. (fr. Causal;for 1See under vi-lap-) dissolving, destroying, removing View this entry on the original dictionary page scan.
vilāpanamf(ī-)n. melting, liquefying (See ājaya-vil/āpanī-) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāpanan. destruction, death View this entry on the original dictionary page scan.
vilāpanan. a means of destruction View this entry on the original dictionary page scan.
vilāpanan. melting or a means of melting View this entry on the original dictionary page scan.
vilāpanan. a particular product of milk (see vi-layana-). View this entry on the original dictionary page scan.
vilāpayitṛm. a dissolver View this entry on the original dictionary page scan.
vilāpinmfn. wailing, lamenting, uttering moaning or inarticulate sounds View this entry on the original dictionary page scan.
vilāpitamfn. equals next View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsam. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-).) shining forth, appearance, manifestation, View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsam. sport, play, pastime, pleasure, diversion (especially with women etc.;but also applied to any playful action or gesture) etc. (sāya-,"for sport") View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsam. coquetry, affectation of coyness, wantonness (a form of feminine gesture considered as indicative of amorous sentiments) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsam. liveliness, joviality (considered as a masculine virtue) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsam. wantonness, lust View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsam. grace, charm, beauty View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsam. Name of a gram. work View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsam. (with ācārya-) of a preceptor View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsan. (andf(ā-).) Name of a metre View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsabāṇam. (equals -kodaṇḍa-) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsabhavanan. (equals -gṛha-) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsabhittif. a wall (only) in appearance View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsacāpam. (equals -kodaṇḍa-) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsadhanvanm. (equals -kodaṇḍa-) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsadolāf. a pleasure-swing View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsagṛhan. a pleasure-house View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsakamf(ikā-)n. moving to and fro, dancing, fluttering View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsakānanan. a pleasure-grove
vilāsakodaṇḍam. Name of the god of love View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsamandiran. (equals -gṛha-) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsamaṇidarpaṇam. a mirror set with jewels to play with View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsamayamf(ī-)n. full of grace, charming View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsamekhalāf. a toy-girdle (not a real one) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsanan. (m. Calcutta edition for vi-lasana-) play, sport, dalliance View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsanan. fascination View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsāndragāminīf. Name of a gandharvī- View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsapuran. Name of a town View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsaracikāf. Name of a surāṅganā- View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsasadmann. equals -gṛha- View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsaśayyāf. a pleasure-couch View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsaśīlam. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsasvāminm. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsavasatif. a pleasure resort (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsavatmfn. sportive, playful View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsavātāyanan. a pleasure-balcony or terrace View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsavatīf. a wanton or coquettish woman View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsavatīf. Name of various women View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsavatīf. of a drama (quoted in ) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsaveśmann. equals -gṛha- View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsavibhavānasamfn. (?) equals lubdha- View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsavihāram. a pleasure-walk, promenading (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsavipinan. a pleasure-grove View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsikāf. a kind of drama (in one act on any light subject or adventure) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsinmfn. shining, beaming, radiant View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsinmfn. moving to and fro, fluttering View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsinmfn. wanton, sportive, playful, dallying with or fond of (compound) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsinmfn. coquettish View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsinm. "sporter", a lover, husband ( also "a sensualist;a serpent;fire;the moon;Name of kṛṣṇa-, of śiva-, and of kāma-deva-") View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsinm. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsinm. Name of a woman View this entry on the original dictionary page scan.
vilāṣinmfn. (fr. laṣ-) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsinīf. a charming or lively or wanton or coquettish woman, wife, mistress (also vilāsinikā nikā-f. ; vilāsinījana -jana- m. ) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsinījanam. vilāsinī
vilāsinikāf. vilāsinī
vilāsitāf. wantonness, playfulness, cheerfulness View this entry on the original dictionary page scan.
vilāsitvan. wantonness, playfulness, cheerfulness View this entry on the original dictionary page scan.
vilātamfn. gaRa dṛḍhādi- (varia lectio vilābha-) View this entry on the original dictionary page scan.
vilāf. a kind of bird View this entry on the original dictionary page scan.
vilātavya vi-lātṛ- etc. See ve--, column 3. View this entry on the original dictionary page scan.
vilātavya mfn. View this entry on the original dictionary page scan.
vilātimanm. (fr. prec.) View this entry on the original dictionary page scan.
vilātṛmfn. View this entry on the original dictionary page scan.
vilāyitamfn. dissolved, liquefied View this entry on the original dictionary page scan.
vindhyakailāsavāsinīf. a form of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
viṣayābhilāṣam. the enjoyment of sensual pleasures View this entry on the original dictionary page scan.
viṣṇuśilāf. the sacred stone of viṣṇu- which contains an ammonite (equals śāla-grāma- q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
viśrāntavilāsamfn. one who has given up, sporting or dallying View this entry on the original dictionary page scan.
vivekavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vrajabhaktivilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vrajavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vrajavilāsastavam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vṛttilābham. (in philosophy) ascertainment of the concurrent View this entry on the original dictionary page scan.
yatirājavedāntavilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
yativilāsam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
yogacandrikāvilāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
30 results
     
aṅgam अङ्गम् [अम् गत्यादौ बा˚ -गन्; according to Nir. अङ्ग, अङ्ग- नात् अञ्चनात् वा] 1 The body. -2 A limb or member of the body; शेषाङ्गनिर्माणविधौ विधातुः Ku.1.33; क्लेशस्याङ्गमदत्वा Pt.5. 32 without undergoing troubles; इति स्वप्नोपमान्मत्वा कामान्मा गास्तदङ्गताम् । Ki.11.34 do not be influenced or swayed by them (do not be subject to them) -3 (a.) A division or department (of anything), a part or portion, as of a whole; as सप्ताङ्गम् राज्यम्, चतुरङ्गम् बलम्, चतुःषष्ट्ष्ट्यङ्गम् ज्योतिः- शास्त्रम् see the words; गीताङ्गानाम् Pt.5.56; यज्ञश्चेत्प्रतिरुद्धःस्या- देकेनाङ्गेन यज्वनः Ms.11.11. (Hence) (b.) A supplementary or auxiliary portion, supplement; षडङ्ग or साङ्ग वेदः A peculiar use of the word अङ्ग in masculine gender may here be noted वेदांश्चैव तु वेदाङ्गान् वेदान्तानि तथा स्मृतीः । अधीत्य ब्राह्मणः पूर्वं शक्तितो$न्यांश्च संपठेत् Bṛhadyogiyājñaval-kya Smṛiti 12.34. (c.) A constituent part, essential requisite or component; सर्वैर्बलाङ्गैः R.7.59; तदङ्गमग्ऱ्यं मघवन् महाक्रतो R.3.46. (d.) An attributive or secondary part; secondary, auxiliary or dependent member (serving to help the principal one) (opp. प्रधान or अङ्गिन्); अङ्गी रौद्र- रसस्तत्र सर्वे$ङ्गानि रसाः पुनः S. D.517; अत्र स्वभावोक्तिरुत्प्रेक्षाङ्गम् Malli. on Ki 8.26. (e.) An auxiliary means or expedient (प्रधानोपयोगी उपायः or उपकरणम्); सर्वकार्यशरीरेषु मुक्त्वा- ङ्गस्कन्धपञ्चकम् । मन्त्रो योध इवाधीर सर्वाङ्गैः संवृतैरपि ॥ Śi.2.28-29; See अङ्गाङ्गि, पञ्चाङ्ग also (the angas of the several sciences or departments of knowledge will be given under those words). -4 (Gram.) A name for the base of a word; यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्यये अङ्गम् P.I.4.13; यः प्रत्ययो यस्मात्क्रियते तदादिशब्दस्वरूपं तस्मिन्प्रत्यये परे अङ्गसंज्ञं स्यात् Sk. The अङ्ग terminations are those of the nominative, and accusative singular and dual. -5 (Drama) (a.) One of the sub-divisions of the five joints or sandhis in dramas; the मुख has 12, प्रतिमुख 13, गर्भ 12, विमर्ष 13 and उपसंहार 14, the total number of the angas being thus 64; for details see the words. (b.) The whole body of subordinate characters. -6 (astr.) A name for the position of stars (लग्न), See अङ्गाधीश. -7 A symbolical expression for the number six (derived from the six Vedāngas). -8 The mind; हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः Śi.1.1, See अङ्गज also. -9 N. of the chief sacred texts of the jainas. -ङ्गः (pl.) N. of a country and the people inhabiting it, the country about the modern Bhāgalpur in Bengal. [It lay on the south of Kauśikī Kachchha and on the right bank of the Ganges. Its capital was Champā, sometimes called Aṅgapurī Lomapādapurī, Karṇapurī or Mālinī. According to Daṇḍin (अङ्गेषु गङ्गातटे बहिश्चम्पायाः) and Hiouen Thsang it stood on the Ganges about 24 miles west of a rocky island. General Cunningham has shown that this description applies to the hill opposite Pātharghāṭā, that it is 24 miles east of Bhāgalpur, and that there are villages called Champanagar and Champapura adjoininng the last. According to Sanskrit poets the country of the Aṅgas lay to the east of Girivraja, the capital of Magadha and to the north-east or south-east of Mithilā. The country was in ancient times ruled by Karṇa] cf. अङ्गं गात्रा- न्तिकोपाय प्रतीकेष्वप्रधानके । देशभेदे तु पुंसि स्यात्...॥ Nm. -a. 1 Contiguous. -2 Having members or divisions. -Comp. -अङ्गि, [अङ्गीभावः -अङगस्य अङ्गिनो भावः] the relation of a limb to the body, of the subordinate to the principal, or of that which is helped or fed to the helper or feeder (गौणमुख्यभावः, उपकार्येपकारकभावश्च); e. g. प्रयाज and other rites are to दर्श as its angas, while दर्श is to them the aṅgi; अङ्गाङ्गिभावमज्ञात्वा कथं सामर्थ्यनिर्णयः । पश्य टिट्टिभमात्रेण समुद्रो व्याकुलीकृतः ॥ H.2.138; अत्र वाक्ये समास- गतयोरुपमयोः साध्यसाधनभावात् ˚वेन सम्बन्धः Malli. on Ki.6.2; अविश्रान्तिजुषामात्मन्यङ्गाङ्गित्वं तु संकरः K.P.1. (अनुग्राह्यानुग्राह- कत्वम्). -अधिपः, -अधीशः 1 lord of the Aṅgas, N. of Karṇa (cf. ˚राजः, ˚पतिः, ˚ईश्वरः, ˚अधीश्वरः). -2 'lord of a लग्न', the planet presiding over it; (अङ्गाधिपे बलिनि सर्वविभूतिसम्पत्; अङ्गाधीशः स्वगेहे बुधगुरुकविभिः संयुतो वीक्षितो वा Jyotiṣa). -अपूर्वम् effect of a secondary sacrificial act. -कर्मन् n. -क्रिया 1 besmearing the body with fragrant cosmetics, rubbing it &c. Dk.39. -2 a supplementary sacrificial act. -क्रमः the order of the performance with reference to the अङ्गs. The rule in this connection is that the अङ्गक्रम must conform to the मुख्यक्रम. cf. MS. 5.1.14. -ग्रहः spasm; seizure of the body with some illness. -ज-जात a. [अङ्गात् जायते जन्-ड] 1 produced from or on the body, being in or on the body, bodily; ˚जं रजः, ˚जाः अलङ्काराः &c. -2 produced by a supplementary rite. -3 beautiful, ornamental. (-जः) -जनुस् also 1 a son. -2 hair of the body (n. also); तवोत्तरीयं करिचर्म साङ्गजम् Ki.18.32. -3 love, cupid (अङ्गं मनः तस्मा- ज्जातः); intoxicating passion; अङ्गजरागदीपनात् Dk.161. -4 drunkenness, intoxication. -5 a disease. (-जा) a daughter. (-जम्) blood, अङ्गजं रुधिरे$नङ्गे केशे पुत्रे मदे पुमान् । नागरे नखरे$पि स्यात्... । Nm. -ज्वरः [अङ्गमङ्गम् अधिकृत्य ज्वरः] the disease called राजयक्ष्मा, a sort of consumption. -दूष- णम् 1 the defects of the limbs; the penalties of a defective construction; Māna. -2 name of the 79th chapter. -द्वीपः one of the six minor Dvīpas. -न्यासः [अङ्गेषु मन्त्र- भेदस्य न्यासः] touching the limbs of the body with the hand accompanied by appropriate Mantras. -पालिः f. [अङ्गं पाल्यते सम्बध्यते$त्र, अङ्ग-पाल्-इ] an embrace (probably a corruption of अङ्कपालि). -पालिका = अङ्कपालि q. v. -प्रत्यङ्गम् [समा. द्वन्द्व] every limb, large and small; ˚गानि पाणिना स्पृष्ट्वा K.167,72. -प्रायश्चित्तम् [अङ्गस्य शुद्ध्यर्थं प्राय- श्चित्तम्] expiation of bodily impurity, such as that caused by the death of a relative, consisting in making presents (पञ्चसूनाजन्यदुरितक्षयार्थं कार्यं दानरूपं प्रायश्चित्तम् Tv.). -भूः a. [अङ्गात् मनसो वा भवति; भू-क्विप्] born from the body or mind. (-भूः) 1 a son. -2 Cupid. -3 [अङ्गानाम् अङ्गमन्त्राणां भूः स्थानम्] one who has touched and purified, and then restrained, his limbs by repeating the Mantras pertaining to those limbs; ब्रह्माङ्गभूर्ब्रह्मणि योजितात्मा Ku.3.15 (सद्योजातादिमन्त्राणाम् अङ्गानां हृदयादिमन्त्राणां भूः स्थानं, कृतमन्त्रन्यासः Malli.). -भङ्गः 1 palsy or paralysis of limbs; ˚विकल इव भूत्वा स्थास्यामि Ś.2. -2 twisting or stretching out of the limbs (as is done by a man just after he rises from sleep); साङ्गभङ्गमुत्थाय Vb.; जृम्भितैः साङ्गभङ्गैः Mu.3.21, K.85. -3 The middle part of the anus and testicles. -मन्त्रः N. of a Mantra. -मर्दः [अङ्ग मर्दयति; मृद्-णिच्] 1 one who shampoos his master's body. -2 [भावे घञ्] act of shampooing; so ˚मर्दका or ˚मर्दिन्, मृद्- णिच् ण्वुल् or णिनि) one who shampoos. -मर्षः [ष. त.] rheumatism; ˚प्रशमनम् the curing of this disease. ˚मेजयत्वम् subtle throbbing of the body; Pātañjala 1.31. -यज्ञः, -यागः [अङ्गीभूतः यज्ञः] a subordinate sacrificial act which is of 5 sorts; समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बर्हिर्यजति, स्वाहाकारं यजति इति पञ्चविधाः । एतेषां सकृदनुष्ठा- नेनैव तन्त्रन्यायेन प्रधानयागानामाग्नेयादीनामुपकारितेति मीमांसा Tv. -रक्तः, -क्तम् [अङ्गे अवयवे रक्तः] N. of a plant गुडारोचनी found in काम्पिल्य country and having red powder (रक्ताङ्गलोचनी). -रक्षकः [अङ्गं रक्षति; रक्ष्-ण्वुल्] a bodyguard, personal attendant Pt.3. -रक्षणी [अङ्ग रक्ष्यते अनया] a coat of mail, or a garment. (-णम्) protection of person. -रागः [अङ्गं रज्यते अनेन करणे घञ्] 1 a scented cosmetic, application of perfumed unguents to the body, fragrant unguent; पुष्पगन्धेन अङ्गरागेण R.12.27, 6.6, स्तनाङ्गरागात् Ku.5.11. -2 [भावे ल्युट्] act of anointing the body with unguents. -रुहम् [अङ्गे रोहति; रुह्-क स. त. P.III.9.135.] hair; मम वर्णो मणिनिभो मृदून्य- ङ्गरुहाणि च Rām.6.48.12. विहङ्गराजाङ्गरुहैरिवायतैः Śi.1.7. -लिपिः f. written character of the Aṅgas. -लेपः [अङ्गं लिप्यते अनेन; लिप्-करणे घञ्] 1 a scented cosmetic. -2 [भावे घञ्] act of anointing. -लोड्यः (लोड ण्यत्) a kind of grass, ginger or its root, Amomum Zingiber. -वस्त्रोत्था f. A louse. -विकल a. [तृ. त.] 1 maimed, paralysed. -2 fainting, swooning. -विकृतिः f. 1 change _x001F_2of bodily appearance; collapse. -2 [अङ्गस्य विकृतिश्चालनादिर्यस्मात् प. ब.] an apoplectic fit, swooning, apoplexy (अपस्मार). -विकारः a bodily defect. -विक्षेपः 1 movement of the limbs; gesticulation. -2 a kind of dance. -विद्या [अङ्गरूपा व्याकरणादिशास्त्ररूपा विद्या ज्ञानसाधनम्] 1 the science of grammar &c. contributing to knowledge. -2 the science of foretelling good or evil by the movements of limbs. Kau. A.1.12; N. of chapter 51 of Bṛhat Saṁhitā which gives full details of this science; न नक्षत्राङ्गविद्यया...भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित् Ms.6.5. -विधिः [अङ्गस्य प्रधानोपकारिणः विधिः विधानम् [a subordinate or subsidiary act subservient to a knowledge of the principal one (प्रधान- विधिविधेयकर्मणो$ङ्गबोधकतया अङ्गविधिः). -वीरः chief or principal hero. -वैकृतम् [अङ्गेन अङ्गचेष्टया वैकृतं हृदयभावो ज्ञाप्यते यत्र बहु.] 1 a sign, gesture or expression of the face leading to a knowledge of internal thoughts (आकार) -2 a nod, wink. -3 changed bodily appearance. -वैगुण्यम् a defect or flaw in the performance of some subordinate or subsidiary act which may be expiated by thinking of Viṣṇu); श्राद्धादिपद्धतौ कर्मान्ते यत्किञ्चिदङ्गवैगुण्यं जातं तद्दोषप्रशमनाय विष्णुस्मरणमहं करिष्ये इत्यभिलापवाक्यम् Tv.). -संस्कारः, -संस्क्रिया [अङ्गं संस्क्रियते अनेन; कृ-करणे or भावे- घञ्) 1 embellishment of person, personal decoration, doing whatever secures a fine personal appearance, such as bathing, rubbing the body, perfuming it with cosmetic &c. -2 [कर्त्रर्थे अण्] one who decorates or embellishes the person. -संहतिः f. compactness, symmetry; body; स्थेयसीं दधतमङ्गसंहतिम् Ki.13.5; or strength of the body. -संहिता The phonetic relation between consonants and vowels in the body of a word Ts. Prāt. -सङ्गः bodily contact, union; coition. -सुप्तिः f. Benumbing of the body. -सेवकः a personal attendant, body-guard. -स्कन्धः [कर्मधा.] a subdivision of a science. -स्पर्शः fitness or qualification for bodily contact or being touched by others. -हानिः f. 1. a defect or flaw in the performance of a secondary or subsidiary act (= ˚वैगुण्यम्); दैवाद् भ्रमात् प्रमादाच्चेदङ्गहानिः प्रजायते । स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥ -हारः [अङ्गं ह्रियते इतस्ततः चाल्यते यत्र, हृ-आधारे or भावे घञ्] gesticulation, movements of the limbs, a dance; अङ्गहारैस्तथैवान्या कोमलै- र्नृत्यशालिनी Rām.5.1.36. संसक्तैरगुरुवनेषु साङ्गहारम् Ki.7.37. Ku.7.91. -हारिः [अङ्गं ह्रियते$त्र; हृ-बा˚णि] 1 gesticulation. -2 stage; dancing hall. -हीन a. [तृ. त.] 1 mutilated, deprived of some defective limb (अङ्गं हीनं यथो- चितप्रमाणात् अल्पं यस्य) according to Suśruta a man is so born, if the mother's दोहद has not been duly fulfilled (सा प्राप्तदौर्हृदा पुत्रं जनयेत गुणान्वितम् । अलब्धदौर्हृदा गर्भे लभेता- त्मनि वा भयम् ॥ येषु येष्विन्द्रियार्थेषु दौर्हृदे वै विमानना । जायते तत्सुतस्यार्तिस्तस्मिंस्तस्मिंस्तथेन्द्रिये ॥).
aṅgadam अङ्गदम् [अङ्गं दायति शोधयति भूषयति, अङ्गं द्यति वा, दै or दो-क.] An ornament, bracelet &c. worn on the upper arm, an armlet; तप्तचामीकराङ्गदः V.1.15. संघट्टयन्नङ्ग- दमङ्गदेन R.6.73. -दा 1 The female elephant of the south (?). -2 A woman who offers her person for use (अङ्गं ददाति अर्पयति). -दः 1 N. of a son of Vāli, monkey-king of Kiṣkindhā. cf. अङ्गदो वालिनन्दने, नपुंसि बाहुवलये... । Nm. [He was born of Tārā, Vālī's wife, and is supposed to have been an incarnation of Bṛhaspati to aid the cause of Rāma (and hence noted for his eloquence). When, after the abduction of Sītā by Rāvaṇa, Rāma sent monkeys in all quarters to search for her, Aṅgada was made chief of a monkey-troop proceeding to the south. For one month he got no information, and, when consequently he determined to cast off his life, he was told by Sampāti that Sītā could be found in Laṅkā. He sent Māruti to the island and, on the latter's return with definite information, they joined Rāma at Kiṣkindhā. Afterwards when the whole host of Rāma went to Laṇkā Aṅgada was despatched to Rāvaṇa as a messenger of peace to give him a chance of saving himself in time. But Rāvaṇa scornfully rejected his advice and met his doom. After Sugrīva Aṇgada became king of Kiṣkindhā. In common parlance a man is said to act the part of Aṅgada when he endeavours to mediate between two contending parties, but without any success.] -2 N. of a son of Lakṣmaṇa by Urmilā (अङ्गदं चन्द्रकेतुं च लक्ष्मणो$प्यात्मसंभवौ । शासनाद्रघुनाथस्य चक्रे कारा- पथेश्वरौ ॥ R.15.9), his capital being called Aṇgadīyā -3 N. of a warrior on the side of Duryodhana. -Comp. -निर्यूहः the crestlike forepart of the Aṅgada ornament.
adriḥ अद्रिः [अद्-क्रिन् Uṇ.4.65; according to Nir.fr. दृ to tear or अद् to eat.] 1 A mountain. -2 A stone, especially one for pounding Soma with or grinding it on. -3 A thunderbolt (आदृणाति येन Nir.). -4 A tree. -5 The sun. cf. अद्रिः शैले$र्कवृक्षयोः । Nm. -6 A mass of clouds (probably so called from its resemblance to a mountain); a cloud (आदरयितव्यो भवति ह्यसौ उदकार्थं Nir.) mostly Ved. -7 A kind of measure. -8 The number -Comp. -ईशः, -पतिः -नाथः &c. 1 the lord of mountains, the Himālaya. -2 N. of Śiva (Lord of Kailāsa). -कटक the ridge of mountain; नितम्बः पश्चिमश्रोणीभागे$- द्रिकटके$पि च । Nm. -कर्णी a. plant (अपराजिता) Clitoria Ternatea Lin. (Mar. पांढरी गोकर्णी). -कीला [अद्रयः कुलपर्वताः कीलाः शङ्कव इव यस्याः] the earth. (-लः) N. of the mountain विष्कुम्भ. -कुक्षिः a mountain cave, mountain side अस्मिन्नहमद्रिकुक्षौ व्यापारितः R.2.38. -ज a. [अद्रौ जायते; जन्-ड] produced from, or found among mountains, mountainborn. अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम् Rv.4.41.5. (-जा) 1 a plant (सैंहली). (Mar. सिंहपिंपळी). -2 -कन्या, -तनया -सुता &c. Pārvatī. (-जम्) red chalk (शिलाजतु). -जात a. mountain-born. (-तः) 1 forest conflagration. -2 the 'Sun-born', Haṁsa or Swan. -3 the Supreme Being. -जूत, -दुग्ध Ved. [तृ. त.] expressed or extracted by means of stones. रथो ह वामृतजा अद्रिजूतः Rv.3.58.8. -तनया, -नन्दिनी 1 N. of Pārvatī. -2 N. of a metre of 4 lines, each having 23 syllables. -द्विष्-भिद्-हन् m. [अद्रिं द्वेष्टिं भिनत्ति वा, द्विष्-भिद्-हन्-क्विप्] the enemy or splitter of mountains (or clouds personified), eptihet of Indra अहनद्वज्रेणाद्री- निवाद्रिहा Mb.8.2.9. -द्रोणि-णी f. 1 a mountain valley Dk.2.8. -2 a river taking its rise in a mountain. -पतिः -राजः &c. See ˚ईश. -बर्हस् a. Ved. [अद्रेर्बर्ह इव बर्हो यस्य] as strong or hard as a mountain; mountain-high (?); पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः Rv.1.63.3. -बुध्न a. [अद्रेर्बुध्न इव बुध्नो यस्य] rooted in a mountain or rock; as hard as a stone or mountain. अयं निधिः सरमे अद्रिबुध्नः Rv.1.18.7. -भूः a. [अद्रौ भवति जायते] mountain-born. (-भूः) N. of a plant (आखुकर्णी or अपराजिता. Mar. उंदिरकानी, गोकर्णी) -मातृ Ved. [अद्रि मेघः तज्जलं मिमीते, अद्रेर्माता वा मा-तृच्] producing water from clouds (मेघजलनिर्मातृ); having a mountain for the mother (?). कोशं दिवो$द्रिमातरम् Rv.9.86.3. -वह्निः forest conflagration. -शय्यः (having the mountain कैलास for his bed) N. of Śiva; cf. ˚ईश, ˚इन्द्र, -शृङ्गम्, -सानु mountain peak. -सुत (˚षुत), -संहत a. prepared or expressed by means of stones. -सारः [अद्रेः सार इव ष. त] 'the essence of mountains', iron. -a. hard like a mountain; ˚मय made of iron or very hard ततः सुबाहुस्त्रिंशद्भिरद्रिसारमयैः शरैः Mb.7.18.17.
ambaṣṭhaḥ अम्बष्ठः 1 The offspring of a man of the Brāhmaṇa and a woman of the Vaiśya tribe; ब्राह्मणाद् वैश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते Ms.1.8,13.15; Y.1.91. cf. also अम्बष्ठानां दार्विहोमिको ब्राह्मणः । ŚB. on MS.8.4.2. (According to Ms.1.47 the duty of an अम्बष्ठ is the curing of diseases; अम्बष्ठानां चिकित्सितम्). -2 An elephant-driver. अपश्यत्कुवलयापीडं कृष्णो$म्बष्ठप्रचोदितम् Bhāg.1.43.2. (pl.) -3 N. of a country and its inhabitants (they seem to have occupied the country to the east of Tākṣaśilā, comprising the modern district of Lahore.) -ष्ठा N. of several plants:-- (a) गणिका, यूथिका (Mar. जुई); (b) पाठा (Mar. पाहाडमूळ). (c) चुक्रिका (Mar. चुका); (d) another plant (Mar. अम्बाडा). -ष्ठा, -ष्ठी An Ambaṣṭha woman.
aruṇa अरुण a. (-णा, -णि f.) [ऋ-उनन्; cf. Uṇ.3.6] 1 Reddish brown, tawny, red, ruddy (of the colour of the morning as opposed to the darkness of night); प्रत्याख्यातविशेषकं कुरबकं श्यामावदातारुणम् M.3.5; नयनान्यरुणानि घूर्णयन् Ku.4.12. -2 Perplexed, embarrassed. -3 Dumb. -णः 1 Red colour, the colour of the dawn or morning twilight. -2 The dawn personified as the charioteer of the Sun; आविष्कृतारुणपुरःसर एकतो$र्कः Ś.4. 2,7.4; विभावरी यद्यरुणाय कल्पते Ku.5.44; R.5.71. [Aruṇa is represented as the elder brother of Garuḍa, being the son of Vinatā by Kaśyapa. Vinatā prematurely hatched the egg and the child was born without thighs, and hence he is called Anūru 'thighless', or Vipāda 'footless'. He cursed his mother that since she had brought him forth before the due season she would be a slave to her rival Kadrū; but at her earnest entreaties, he modified the curse and said that her next son would deliver her from bondage. Aruṇa now holds the office of the charioteer of the Sun. His wife was Śyenī, who bore him two sons Saṁpāti and Jaṭāyu.] -3 The Sun; रागेण बालारुणकोमलेन Ku.3.3, 5.8; संसृज्यते सरसिजैररुणांशुभिन्नैः; R.5.69; S.1.31. अरुण- कररुचायते$न्तरीक्षे Bu. Ch.5.87. -4 A kind of leprosy with red spots and insensibility of the skin. -5 A little poisonous creature Bhāg.8.1.1. -6 N. of a plant पुंनाग; also a synonym of अर्क q. v. -7 Molasses (गुड). -8 N. of a peak of the Himālaya situated to the west of Kailāsa. -9 N. of one of the 12 Ādityas, the one presiding over Maghā. -1 N. of a sage; उद्दालको$रुणात् Bṛi. Up.6.5.3. -णा 1 N. of several plants; (a) अतिविषा (Mar. अतिविख); (b) Madder (मञ्जिष्ठा); (c) त्रिवृत् commonly called Teori; (d) a black kind of the same (श्यामाका); (e) bitter apple (इन्द्रवारुणी); (f) the Gunja plant that yields the red and black berry (गुंज) used as a weight by jewellers &c. (g) मुण्डतिक्ता cf. अरुणः कपिले कुष्ठे सन्ध्यारागे$र्कसारथौ । अव्यक्तरागे निःशब्दे द्रव्ये त्रिषु निरूपितः । स्त्रियामतिविषाश्यामामञ्जिष्ठात्रिवृतासु च । Nm. -2 N. of a river. -णी 1 A red cow (Nir.). -2 The early dawn. -णम् 1 Red colour; दिविस्पृश्यात्यरुणानि कृण्वन् Rv.1.168.1. -2 Gold; अम्भो अरुणं रजतम् Av.13.4.51. -3 Saffron. -Comp. -अग्रजः N. of Garuḍa, (अरुणः अग्रजो यस्य). -अनुजः, -अवरजः N. of Garuḍa, younger brother of Aruṇa. -अर्चिस् m. the sun. -अश्व a. having red horses, epithet of the Maruts. -आत्मजः 1 son of Aruṇa, N. of Jaṭāyu. -2 N. of Saturn, Sāvarṇi Manu, Karṇa, Sugrīva, Yama and the two Aśvins. (-जा) N. of Yamunā and Tāpti. -ईक्षण a. red-eyed. -उदकम् N. of a lake. (-का) N. of a river. -उदयः break of day, dawn; चतस्रो घटिकाः प्रातररुणोदय उच्यते. -उपलः a ruby. -कमलम् a red lotus. -केतु- ब्राह्मणम् Name of the Brāhmaṇa of अरुणाः केतवाः Ait. Anukr. -चूडः A cock. -ज्योतिस् m. N. of Śiva. -दूर्वा reddish fennel. -पराशराः Name of the followers of a Vedic शाखा; अरुणपराशरा नाम शाखिनः ŚB. on MS. 7.1.8. -प्रिय a. 'beloved of red flowers and lotuses', N. of the sun. (-या) 1 the Sun's wife. -2 shadow. -प्सु a. [अरुणं प्सु रूपं यस्य] Ved. of reddish shape or colour. -बभ्रु a. reddish-yellow. -युज a. furnished with red rays of light, epithet of the dawn. -लोचन a. red-eyed. (-नः) a pigeon. -सारथिः 'having Aruṇa for his charioteer', the Sun. अरुणित aruṇita अरुणीकृत aruṇīkṛta अरुणित अरुणीकृत a. Reddened, dyed red, impurpled; स्तनाङ्गरागारुणिताच्च कन्दुकात् Ku.5.11.
eṇaḥ एणः एणकः 1 A kind of black antelope; कांश्चिदेणान्स- माजघ्ने शक्त्या शक्तिमतां वरः Mb.1.69.22; तस्य स्तनप्रणयि- भिर्महुरेणशावैः the several kinds of deer are given in this verse :-- अनृचो माणवो ज्ञेय एणः कृष्णमृगः स्मृतः । रुरुर्गौर- मुखप्रोक्तः शम्बरः शोण उच्यते ॥ -2 (In Astr.) Capricorn. -Comp. -अजिनम् deer-skin. -तिलकः, -भृत् the moon; so ˚अङ्कः, -˚लाञ्छनः &c. व्यरोचतैणाङ्क इवोडुभिर्वृतः Bhāg.1. 29.43. -एणाङ्क-चूडः The god Śiva; एणाङ्कचूडस्य ततः प्रसादात् Śāhendravilās 1.62. -दृश् a. one having eyes like those of a deer. m. Capricorn. -नाभिः, -मदः Musk.
kalācika कलाचिक कलाची 1 A ladle or a kind of pot; दध- त्कलाचीमितरः परो$निलम् । Śahendravilās 3.11. -2 The fore-arm.
kube कुबे (वे) रः [कुत्सितं बे (वे) रं शरीरं यस्य सः] 1 The god of riches and treasure and the regent of the northern quarter; कुबेरगुप्तां दिशमुष्णरश्मौ गन्तुं प्रवृत्ते समयं विलङ्घ्य Ku.3.25 (vide Malli. thereon). [Kubera is the son of Viśravas by Iḍāviḍā, and thus the half brother of Rāvaṇa. Besides, being the lord of riches and regent of the north, he is the king of the Yakṣas and Kinnaras, and a friend of Rudra. His abode is Kailāsa. He is represented as being deformed in body-having three legs, only eight teeth, and a yellow mark in place of one eye.] -2 N. of a tree. -Comp. -अक्षी N. of a plant (Mar. सागरगोटी). -अद्रिः, -अचलः an epithet of mountain Kailāsa. -दिश् f. the north. -बान्धवः N. of Śiva.
gaṇaḥ गणः [गण् कर्मणि कर्तरि वा अच्] 1 A flock, multitude, group, troop, collection; गुणिगणगणना, भगणः -2 A series, a class. -3 A body of followers or attendants. -4 Particularly, a troop of demigods considered as Śiva's attendants and under the special superintendence of Gaṇeśa, a demigod of this troop; गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् &c.; गणा नमेरुप्रसवावतंसाः Ku.1.55,7.4,71; Me.35.57; Ki.5.13. -5 Any assemblage or society of men formed for the attainment of the same objects. -6 A company, association. -7 A tribe, class. -8 A series of lunar mansions classed under three heads (of god, men and demons). -9 A sect (in philosophy, religion). -1 A small body of troops (a sub-division of अक्षौहिणी), consisting of 27 chariots, as many elephants, 81 horses and 135 foot; Mb.1.2.21. -11 A number (in math.). -12 A foot (in prosody). -13 (In gram.) A series of roots or words belonging to the same rule and called after the first word of that series; e. g. भ्वादिगण i. e. the class of roots which begin with भू. -14 An epithet of Gaṇeśa. -Comp. -अग्रणी m. N. of Gaṇeśa. -अचलः N. of the mountain Kailāsa, as the residence of the Gaṇas of Śiva. -अधिपः, -अधिपतिः 1 N. of Śiva; Śi.9.27. -2 N. of Gaṇeśa. -3 the chief of a troop of soldiers or of a class of disciples, of a body of men or animals. -अन्नम् a mess, food prepared for number of persons in common; Ms.4.29,219. -अभ्यन्तर a. one of a troop or number. (-रः) the leader or member of any religious association; Ms.3.154. -ईशः N. of Gaṇapati, Śiva's son (see गणपति below). ˚जननी an epithet of Pārvatī. ˚भूषणम् red-lead. -ईशानः, -ईश्वरः 1 an epithet of Gaṇeśa. -2 of Śiva. -उत्साहः the rhinoceros. -कारः 1 a classifier. -2 an epithet of Bhīmasena. -कृत्वस् ind. for a whole series of times, for a number of times. -गतिः a particular high number. -चक्रकम् a dinner eaten in common by a party of virtuous men. -छन्दस् n. metre regulated and measured by feet. -तिथ a. forming a troop or collection. -दीक्षा 1 initiation of a number or a class. -2 performance of rites for a number of persons. -दीक्षिन् a. 1 one who officiates for a number of persons or for various castes (as a priest). -2 one who has been initiated into the worship of Ganeśa. -देवताः (pl.) groups of deities who generally appear in classes of troops; Ak. thus classifies them :-- आदित्यविश्ववसव- स्तुषिता भास्वरानिलाः । महाराजिकसाध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः ॥ -द्रव्यम् 1 public property, common stock; Y.2.187. -2 a variety of articles. -धरः 1 the head of a class or number. -2 the teacher of a school. -नाथः, -नाथकः 1 an epithet of Śiva. -2 of Gaṇeśa. -3 the leader of the attendants of any god; Bhāg.5.17.13. -4 the head of an assemblage or corporation; Bṛi. S.15.4. -नायिका an epithet of Durgā. -पः, पतिः 1 N. of Śiva. -2 N. of Gaṇeśa. [He is the son of Śiva and Pārvatī, or of Pārvatī only; for according to one legend, he sprang from the scurf of her body. He is the god of wisdom and remover of obstacles; hence he is invoked and worshipped at the commencement of every important undertaking. He is usually represented in a sitting posture, short and fat, with a protuberant belly, and four hands; riding a mouse; and with the head of an elephant. This head has only one tusk, the other having been lost in a scuffle between him and Paraśurāma when he opposed the latter's entrance to Śiva's inner apartments; (whence he is called Ekadanta, Ekadaṁṣṭra &c.). There are several legends accounting for his elephant head. It is said that he wrote the Mahābhārata at the dictation of Vyāsa who secured his services as a scribe from the god Brahman]. -3 also an epithet of Bṛihaspati and Indra. -4 the leader of a class or troop. -पर्वत see गणाचल. -पाठः a collection of gaṇas or series of words falling under the same grammatical rule. -पीठकम् the breast, bosom. -पुङ्गवः the head of a tribe or class. (pl.) N. of a country and its people; Bṛi. S.4.24. -पूर्वः the leader of a tribe or class; (ग्रामणी); Mb.13.23.2. ˚तापनी N. of a Upaniṣad. -भर्तृ m. 1 an epithet of Śiva; गणभर्तृरुक्षा Ki.5.42. -2 N. of Gaṇeśa. -3 the leader of a class. -भोजनम् mess, eating in common. -यज्ञः a rite common to all. -रत्नमहोदधिः a collection of grammatical gaṇas by Vardhamāna. -राज्यम् N. of an empire in the Deccan; Bṛi. S.14. 14. -रात्रम् a series of nights. -वल्लभः a general of the army (सेनानायक); Rām.2.81.12. -वृत्तम् see गणच्छन्दस्. -हासः, -हासकः a species of perfume.
janaka जनक a. (निका f.) [जन्-णिच् ण्वुल्] Generating, producing, causing; क्लेशजनक, दुःखजनक &c. -कः 1 A father, progenitor. -2 N. of a famous king of Videha or Mithilā, foster-father of Sītā. He was remarkable for his great knowledge, good works, and holiness. After the abandonment of Sītā by Rāma, he became an anchorite-indifferent to pleasure or pain-and spent his time in philosophical discussions. The sage याज्ञवल्क्य was his priest and adviser. -Comp. -आत्मजा, -तनया, -नन्दिनी, -सुता epithets of Sītā, daughter of king Janaka.
dyusaindhavaḥ द्युसैन्धवः उच्चैःश्रवस्, the horse or Indra; द्युसैन्धवो वालजितः कियान् मया Śāhendravilāsa 3.5.
droṇaḥ द्रोणः [cf. Un. 3. 1.] 1 A lake 4 poles long. -2 A cloud (or a particular kind of cloud) abounding in water (from which rain streams forth as from a bucket). को$यमेवंविधे काले कालपाशस्थिते मयि । अनावृष्टिहते शस्ये द्रोणमेघ इवोदितः ॥ Mk.1.26. -3 A raven or a carrion crow. -4 A scorpion. -5 A tree (in general). -6 A tree bearing (white) flowers. -7 N. of the preceptor of the Kauravas and Pāṇḍavas. [Droṇa was the son of the sage Bharadvāja, and was so called because the seed, which fell at the sight of a nymph called Ghṛitāchī, was preserved by the sage in a droṇa. Though a Brāhmaṇa by birth, he was well-versed in the science of arms which he learnt from Paraśurāma. He afterwards taught the Kauravas and the Pāṇḍavas the science of arms and archery. When, however, the great war commenced, he attached himself to the side of the Kauravas, and after Bhīṣma had been mortally wounded-'lodged in the cage of darts'he assumed the command of the Kaurava forces and maintained the struggle for four successive days, achieving wonderful exploits and killing thousands of warriors on the Pāṇḍava side. On the fifteenth day of the battle the fight continued even during the night, and it was on the morning of the 16th that Bhīma, at the suggestion of Kṛiṣṇa, said within Droṇa's hearing that Aśvatthāman was slain (the fact being that an elephant named Aśvatthaman had fallen on the field). Being at a loss to understand how that could be, he appealed to Yudhiṣṭhira, 'the truthful', who also, at the advice of Kṛiṣṇa, gave an evasive reply--uttered loudly the word Aśvatthāman and added 'Gaja or elephant' in a very low tone; sec Ve.3.9. Sorely grieved at the death of his only son, the kind-hearted old father fell in a swoon, and Dhṛiṣṭadyumna, his avowed enemy, took advantage of this circumstance, and cut off his head.] -णः, -णम् A measure of capacity, either the same as an Āḍhaka or equal to 4 Āḍhakas or 1/16 of a Khāri, or 32 or 64 shers; द्रोणस्तु खार्याः खलु षोडशांशः Lilā (Mar. अदमण). -णम् 1 A wooden vessel or cup, bucket; ततो$स्य रेतश्चस्कन्द तदृषिर्द्रोण आदधे Mb.1.13. 37. -2 A tub. -Comp. -आचार्यः see द्रोण above. -कलशः A kind of sacrificial vessel. -काकः, -काकलः a raven. -क्षीरा, -घा, -दुग्धा, -दुघा a cow yielding a droṇa of milk; सर्वा द्रोणदुघा गावो रामे राज्यं प्रशासति Mb.12.29.58. -गन्धिका a kind of plant (रासना). -मुखम् the capital of 4 villages; चतुःशतग्राम्या द्रोणमुखम् Kau. A.22. -मेघः see द्रोण (2) above. -वृष्टिः rain streaming forth from the द्रोण (cloud); अनावृष्टिहते सस्ये द्रोणवृष्टिरिवागता Mk.1.39.
nimiḥ निमिः 1 Winking, twinkling (of the eyes). -2 N. of one of the descendants of Ikṣvāku, and ancestor of the line of kings who ruled in Mithilā.
prativacanam प्रतिवचनम् 1 An answer, reply, परभृतविरुतं कलं यथा प्रतिवचनीकृतमेभिरीदृशम् Ś.4.9; न ददाति प्रतिवचनं विक्रयकाले शठो वणिङ् मौनी Kalāvilāsa. -2 An echo. -3 A dependent or final clause in a sentence.
prāstāvika प्रास्ताविक a. (-की f.) 1 Serving as an introduction, introductory, prefatory; as in प्रास्ताविकविलास (the first or introductory part of Bhāminīvilāsa); प्रास्ताविकं वचनम् 'prefatory remarks.' -2 Seasonable, opportune, timely. -3 Pertinent, relevant (to the matter in hand); अप्रास्ताविकी महत्येषा कथा Māl.2.
bhṛguḥ भृगुः 1 N. of a sage, regarded as the ancestor of the family of the Bhṛigus, and described in Ms.1.35 as one of the ten patriarchs created by the first Manu; (said to be so called because he was produced along with flames; सह ज्वालाभिरुत्पन्ने भृगुस्तस्माद् भृगुः स्मृतः ।). [On one occasion when the sages could not agree as to which of the three gods, Brahman, Viṣṇu and Śiva, was best entitled to the worship of Brāhmaṇas, the sage Bhṛigu was sent to test the character of the three gods. He first went to the abode of Brahman, and, on approaching him, purposely omitted an obeisance. Upon this the god reprehended him severely, but was pacified by apologies. Next he entered the abode of Śiva in Kailāsa, and omitted, as before, all tokens of adoration. The vindictive deity was enraged and would have destroyed him, had he not conciliated him by mild words. (According to another account, Bhṛigu was coldly received by Brahman, and he, therefore, cursed him that he would receive no worship or adoration; and condemned Śiva to take the form of a Liṅga, as he got no access to the deity who was engaged in private with his wife). Lastly he went to Viṣṇu, and finding him asleep, he boldly gave the god a kick on his breast which at once awoke him. Instead of showing anger, however, the God arose, and on seeing Bhṛigu, inquired tenderly whether his foot was hurt, and then began to rub it gently. 'This', said Bhṛigu, 'is the mightiest god. He overtops all by the most potent of all weapons--kindness and generosity'. Viṣṇu was therefore, declared to be the god who was best entitled to the worship of all.] -2 N. of the sage Jamadagni. -3 An epithet of Śukra. -4 The planet Venus. -5 A cliff, precipice; कृत्वा पुंवत्पातमुच्चैर्मृगुभ्यः Śi.4.23; भृगुपतनकारणमपृच्छम् Dk. -6 Table-land, the level summit of a mountain. -7 N. of Kṛiṣṇa. -8 An epithet of Śiva. -9 Friday. -Comp. -उद्वहः an epithet of Paraśurāma. -कच्छः, -च्छम् N. of a place on the north bank of the Narmadā (modern Broach). -जः, -तनयः 1 an epithet of Śukra. -2 the planet Venus. -नन्दनः 1 an epithet of Paraśurāma; वीरो न यस्य भगवान् भृगुनन्दनो$पि U.5.34. -2 of Śukra. -3 of Śaunaka; एवं निशम्य भृगुनन्दनसाधुवादम् Bhāg.1.1. 14. -पतनम् a fall from a precipice. -पतिः an epithet of Paraśurāma; भृगुपतियशोवर्त्म यत् क्रौञ्चरन्ध्रम् Me.59; so भृगूणांपतिः. -पातः Throwing oneself down from a cliff or a precipice; thus committing suicide; तत्र तत्यजुरा मानं भृगुपातेन केचन Śiva B.2.39. -वंशः N. of a family descended from Paraśurāma;. -वारः, -वासरः Friday. -शार्दूलः, -श्रेष्ठः, -सत्तमः epithets of Paraśurāma;. -सुतः, -सूनुः 1 an epithet of Paraśurāma;. -2 of Venus or Śukra; भृगुसूनुधरापुत्रौ शशिजेन समन्वितौ Mb.9.11.17.
manas मनस् n. [मन्यते$नेन मन् करणे असुन्] 1 The mind, heart, understanding, perception, intelligence; as in सुमनस्, दुमर्नस् &c. -2 (In phil.) The mind or internal organ of perception and cognition, the instrument by which objects of sense affect the soul; (in Nyāya phil. मनस् is regarded as a Dravya or substance, and is distinct from आत्मन् or the soul); तदेव सुखदुःखाद्युपलब्धि- साधनमिन्द्रियं प्रतिजीवं भिन्नमणु नित्यं च Tarka K. -3 Conscience, the faculty of discrimination or judgment. -4 Thought, idea, fancy, imagination, conception; पश्यन्न- दूरान्मनसाप्यधृष्यम् Ku.3.51; R.2.27; कायेन वाचा मनसापि शश्वत् 5.5; मनसापि न विप्रियं मया (कृतपूर्वम्) 8.52. -5 Design, purpose, intention. -6 Will, wish, desire, inclination; in this sense मनस् is frequently used with the infinitive form with the final म् dropped, and forms adjectives; अयं जनः प्रष्टुमनास्तपोधने Ku.5.4; cf. काम. -7 Reflection (ध्यान); मनसा जपैः प्रणतिभिः प्रयतः समुपेयिवानधिपतिं स दिवः Ki.6.22. -8 Disposition, temper, mood. -9 Spirit, energy, mettle; मनोवीर्यवरोत्सिक्तमसृण्यमकुतोभयम् Bhag.3. 17.22. -1 N. of the lake called Mānasa. -11 Breath or living soul. -12 Desire, longing after. (मनसा गम् &c. to think of, contemplate, remember; जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकाङ्क्षया Rām.2.82.9; (अगमत्) मनसा कार्यसंसिद्धौ त्वरादिगुणरंहसा Ku.2.63; मनः कृ to fix the mind upon, direct the thoughts towards, with dat. or loc.; मनो बन्ध् to fix the heart or affection upon; (अभिलाषे) मनो बबन्धान्यरसान् विलङ्ध्य सा R.3.4; मनः समाधा to collect oneself; मनसि उद्भू to cross the mind; मनसि कृ to think, to bear in mind; to resolve, determine, think of.) N. B. In comp. मनस् is changed to मनो before अ and soft consonants, as मनो$नुग, मनोज्ञ, मनोहर &c.). -Comp. -अधिनाथः a lover, husband. -अनवस्थानम् inattention. -अनुग a. suiting the mind, agreeable; ततस्तदग्ऱ्यं वचनं मनोनुगं समस्तमाज्ञाय ततो हि हेतुमत् Mb.12.167.49; Rām.7.72.18. -अप- हारिन् a. captivating the heart. -अभिनिवेशः close application of mind, firmness of purpose, -अभिराम a. pleasing the mind, gratifying to the heart; मनोभिरामाः (केकाः) R.1.39. -अभिलाषः the desire or longing of the heart. -आप a. gaining the heart, attractive, pleasing. -कान्त a. (मनस्कान्त or मनःकान्त) dear to the mind, pleasant, agreeable. -कारः perfect perception, full consciousness (of pleasure or pain), mental concentration, resolution; भवन्मनस्कारलवोद्गमेन क्रमेलकानां निलयः पुरेव N.14.84. (cf. मनसः ऐकाग्ऱ्यकरणं मनस्कारः Nārayaṇa com. on N.) दिदृक्षादत्तदृष्टीनां मनस्कारमनीषयोः । सप्रीतिरससन्तोषं दिशन्तौ देहकान्तितः ॥ Yādavābhyudaya 1.9. -क्षेपः (मनःक्षेपः) distraction of the mind, mental confusion. -गत a. 1 existing or passing in the mind, concealed in the breast, internal, inward, secret; नेयं न वक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम् Ś.3. 11. -2 affecting the mind, desired. (-तम्) 1 a wish, desire; मनोगतं सा न शशाक शंसितुम् Ku.5.51. -2 an idea, thought, notion, opinion. -गतिः f. desire of the heart. -गवी wish, desire. -गुप्त a. hidden in the mind, thought secretly. (-प्ता) red arsenic. -ग्रहणम् captivating the mind. -ग्रहिन् a. captivating or fascinating the mind. -ग्राह्य a. to be grasped by the mind. -ह्यम् the pleasures of sense; यो वृणीते मनोग्राह्यमसत्त्वात् कुमनीष्यसौ Bhāg.1. 48.11. -ग्लानिः depression of mind. -ज, -जन्मन् a. mindborn. (-m.) the god of love. -जल्पः imagination. -जव a. 1 quick or swift as thought; मनोजवं मारुततुल्यवेगम् Rāma-rakṣā Stotra 33. -2 quick in thought or conception. -3 fatherly, paternal. -जवस a. resembling a father, fatherly. -जवा 1 N. of one of the tongues of Agni. -2 N. of one of the शक्तिs of Durgā 'काली कराली च मनोजवा च' Śruti. -जात a. mind-born, arisen or produced in the mind. -जिघ्र a. scenting out, i. e. guessing the thoughts. -ज्ञ a. pleasing, lovely, agreeable, beautiful, charming; इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी Ś.1.2; R.3.7; 6.1. (-ज्ञः) N. of a Gandharva. (-ज्ञा) 1 red arsenic. -2 an intoxicating drink. -3 a princess. -तापः, -पीडा 1 mental pain or agony, anguish. -तालः the lion of Durgā. -तुष्टिः f. satisfaction of the mind. -तोका an epithet of Durgā. -दण्डः complete control over the mind or thoughts; Ms.12.1; cf. त्रिदण्डिन्. -दत्त a. devoted in thought, mentally dedicated. -दाहः, -दुःखम् mental distress or torment. -दाहिन् the god of love. -दुष्ट a. depraved in mind; रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तम (शुद्ध्यति) Ms.5.18. -धारणम् conciliating the favour of. -नाशः loss of the mind or understanding, dementedness. -नीत a. approved, chosen. -पतिः (-मनःपतिः) an epithet of Viṣṇu. -पर्यायः (with Jainas) N. of the last but one stage in the perception of truth. -पूत a. (मनःपूत) 1 considered pure by the mind, approved by one's conscience; मनःपूतं समाचरेत् Ms.6.46. -2 of a pure mind, conscientious. -प्रणीत a. (मनःप्रणीत) agreeable or pleasing to the mind. -प्रसादः (मनः- प्रसादः) composure of mind, mental calm. -प्रिय a. dear to the heart. -यः cinammon (Mar. दालचिनी). -प्रीतिः f. (मनःप्रीतिः) mental satisfaction, joy, delight. -भव a. mind-born, created by fancy; दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवाः Bhāg. -भवः, -भूः 1 the god of love, Cupid; रे रे मनो मम मनोभवशासनस्य पादाम्बुजद्वयमनारतमानमन्तम् Bv.4.32; Ku.3.27; R.7.22; श्यामा शुशुभे शशिना तया मनोभूः Kalāvilāsa. -2 love, passion, lust; अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो मनोभवः R.12.33. -मथनः the god of love. -मय see separately. -यायिन् a. 1 going at will or pleasure. -2 swift, quick as thought; उत्पत्य खं दशग्रीवो मनोयायी शितास्त्रभृत् Bk.5.3. -3 keen desire; अहं हि तस्याद्य मनोभवेन संपीडिता तद्गतसर्वभावा Rām.5.32.12. -योगः close application of the mind, close attention. -योनिः the god of love. -रञ्जनम् 1 pleasing the mind. -2 pleasantness. -रथः 1 'the car of the mind', a wish, desire; अवतरतः सिद्धिपथं शब्दः स्वमनोरथस्येव M.1.22; मनोरथानामगतिर्न विद्यते Ku.5.64; R.2.72;12.59; उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः Udb.; आशा नाम नदी मनोरथजला Bh.3.45. -2 a desired object; मनोरथाय नाशंसे Ś.7.13. -3 (in dramas) a hint, a wish expressed indirectly or covertly. ˚तृतीया N. of the third day in the bright half of Chaitra. ˚दायक a. fulfilling one's expectations. (-कः) N. of a Kalpa-taru. ˚द्रुमः the god of love. ˚बन्धः cherishing or entertaining of desire. ˚बन्धुः the friend of (who satisfies) desires; तस्या भवानपि मनोरथबन्धबन्धुः Māl.1.34. ˚सिद्धिः f. fulfilment of one's desires. ˚सृष्टिः f. a creation of the fancy, a castle in the air. -रम a. attractive, pleasing, agreeable, lovely, beautiful; अरुण- नखमनोरमासु तस्याः (अङ्गुलीषु) Ś.6.11; पुरस्ताद्विमले पात्रे सुविस्तीर्णे मनोरमे Suśruta. (-मा) 1 a lovely woman. -2 a kind of pigment. -रागः affection, passion (of the heart). -राज्यम् 'kingdom of the fancy', a castle in the air; मनोराज्यविजृम्भणमेतत् 'this is building castles in the air'. -रुज् f. pain or grief of the heart. -लयः loss of consciousness. -लौल्यम् freak, caprice. -वल्लभा a beloved woman. -वहा N. of a particular artery; ('अश्वत्थपत्रनाडीव द्विसप्ततिशताधिका । नाडी मनोवहेत्युक्तं योगशास्त्र- विशारदैः'); मध्ये च हृदयस्यैका शिरा तत्र मनोवहा । शुकं संकल्पजं नॄणां सर्वगात्रैर्विमुञ्चति ॥ Mb.12.214.19. -वाक्कर्मन् n. pl. thoughts, words and deeds. -वाञ्छा, -वाञ्छितम् a wish of the heart, a desire, -विकारः, -विकृतिः f. emotion of the mind. -विनयनम् mental discipline. -विरुद्ध a. 1 incomprehensible. -2 against the dictates of mind or conscience. -वृत्तिः f. 1 working of the mind, volition. -2 disposition, temper. -वेगः quickness of thought. -व्यथा mental pain or anguish. -शल्य a. rankling in the mind; (बाहुः) कुबेरस्य मनःशल्यं शंसतीव पराभवम् Ku.2.22. -शिलः, -ला red arsenic; मनःशिला- विच्छुरिता निषेदुः Ku.1.55; R.12.8; टङ्कैर्मनःशिलगुहैरवदीर्य- माणा Mk.; गन्धाश्मानं मनःशिलाम् Śiva B.3.19; मनःशिला- पङ्कलिखितेन च विद्योतितललाटपट्टाम् K. -शीघ्र a. quick as thought. -संकल्पः desire of the heart. -संगः attachment of the mind (to anything). -संचेतनाहारः (with Buddhists) one of the four kinds of food (in a material and spiritual senses) -संतापः anguish of the mind. -समृद्धिः heart's content; Bhāg. -संवरः coercion of mind. -सुख a. agreeable to the mind. -स्थ a. being in the heart, mental. -स्थैर्यम् firmness of mind. -हत a. disappointed. -हर a. pleasing, charming, attractive, fascinating, lovely; अव्याजमनोहरं वपुः Ś.1.18; Ku.3.39; R.3.32. (-रः) a kind of jasmine. (-रम्) gold. -हर्तृ, -हारिन् a. heart-stealing, captivating, agreeable, pleasing; हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः Ki.1.4; गाङ्गं वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम् Gaṅgāṣṭaka by Vālmīki 7. -हारी an unchaste or unfaithful woman. -ह्लादः gladness of heart. -ह्वा red arsenic; मनःशिला मनोगुप्ता मनोह्वा नागजिह्विका Bhāva. P.
mānasa मानस a. (-सी f.) [मन एव, मनस इदं वा अण्] 1 Pertaining to the mind, mental, spiritual (opp. शारीर). -2 Produced from the mind, sprung at will; ब्रह्मणो मानसपुत्राः; किं मानसी सृष्टिः Ś.4; Ku.1.18; मद्भावा मानसा जाता Bg.1. 6. -3 Only to be conceived in the mind, conceivable; अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमलुब्धता । एतानि मानसानि स्युर्व्रतानि ...... -4 Tacit, implied. -5 Dwelling on the lake Mānasa; न रमते मरालस्य मानसं मानसं विना Udb. -सः A form of Viṣṇu. -सम् 1 The mind, heart, soul; सपदि मदनानलो दहति मम मानसम् Gīt.1; अपि च मानसमम्बुनिधिः Bv.1.113; मानसं विषयैर्विना (भाति) 116. -2 N. of a sacred lake on the mountain Kailāsa; कैलासशिखरे राम मनसा निर्मितं सरः । ब्रह्मणा प्रागिदं यस्मात्तदभून्मानसं सरः ॥ Rām.; (it is said to be the native place of swans, who are described as migrating to its shores every year at the commencement of the breeding season or the monsoons; मेघश्यामा दिशो दृष्ट्वा मानसोत्सुकचेतसाम् । कूजितं राजहंसानां नेदं नूपुरशिञ्जितम् V.4.14,15; यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं संनिकृष्टं नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसाः Me.78; (see Me.11; Ghaṭ. 9 also); R.6.26; Me.64. Bv.1.3. -3 (In law) Tacit or implied consent. -4 A kind of salt. -5 The mental powers. -Comp. -आलयः a swan, goose. -उत्क a. eager to go to Mānasa; तच्छ्रुत्वा ते श्रवण- सुभगं गर्जितं मानसोत्काः Me.11. -ओकस्, -चारिन् m. a swan. -जन्मन् m. 1 the god of love. -2 a swan. -पूजा mental or spiritual devotion (opp. मूर्तिपूजा). -शुच् f. mental sorrow, grief.
maithilaḥ मैथिलः [मिथिलायां भवः अण्] A king of Mithilā; उत्पन्ना मैथिलकुले जनकस्य महात्मनः Rām.7.17.37; R.11.32,48. -लाः (pl.) The people of Mithilā q.v. -ली N. of Sītā; स जहार तयोर्मध्ये मैथिलीं लोकशोषणः R.12.29.
rajata रजत a [रञ्ज् अतच् नलोपः Uṇ.3.11] 1 Silvery, made of silver. -2 Whitish. -तम् 1 Silver; शुक्तौ रजत- मिदमिति ज्ञानं भ्रमः; Ki.5.41; N.22.52. -2 Gold. -3 A pearl-ornament or necklace. -4 Blood. -5 Ivory. -6 An asterism, a constellation. -7 A mountain. -Comp. -अद्रिः N. of Kailāsa. -कूटः N. of a peak of the Malaya mountain. -द्युतिः N. of Hanumat. -प्रस्थः N. of Kailāsa.
rāvaṇa रावण a. [रु-णिच् ल्यु] Crying, screaming, roaring, bewailing; इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणः शत्रुरावणः Rām.3.56. 26 (com. शत्रून् रावयति क्रोशयति शत्ररावणः). -णः N. of a celebrated demon, king of Laṅkā and the chief of the Rākṣhasas; स रावणो नाम निकामभीषणं बभूव रक्षः क्षतरक्षणं दिवः Śi.1.48. [He was the son of Viśravas by Keśinī or Kaikaśī and so half-brother of Kuber. He is called Paulastya as being a grandson of the sage Pulastya. Laṅkā was originally occupied by Kubera, but Rāvaṇa ousted him from it and made it his own capital. He had ten heads (and hence his names Daśagrīva, Daśa- vadana &c.) and twenty arms, and according to some, four legs (cf. R.12.88 and Malli.). He is represented to have practised the most austere penance for ten thousand years in order to propitiate the god Brahman, and to have offered one head at the end of each one thousand years. Thus he offered nine of his heads and was going to offer the tenth when the God was pleased and granted him immunity from death by either god or man. On the strength of this boon he grew very tyrannical and oppressed all beings. His power became so great that even the gods are said to have acted as his domestic servants. He conquered almost all the kings of the day, but is said to have been imprisoned by Kārtavīrya for some time when he went to attack his territory. On one occasion he tried to uplift the Kailāsa mountain, but Śiva pressed it down so as to crush his fingers under it. He, therefore, hymned Śiva for one thousand years so loudly that the God gave him the name Rāvaṇa and freed him from his painful position. But though he was so powerful and invincible, the day of retribution drew near. While Rāma who was Viṣṇu descended on earth for the destruction of this very demon was passing his years of exile in the forest, Rāvaṇa carried off his wife Sītā and urged her to become his wife but she persistently refused and remained loyal to her husband. At last Rāma assisted by his monkey-troops invaded Laṅkā, annihilated Rāvaṇa's troops and killed the demon himself. He was a worthy opponent of Rāma, and hence the expression:-- रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव ।]. -णम् 1 The act of screaming. -2 N. of a Muhūrta. -Comp. -अरिः N. of Rāma. -गङ्गा N. of a river in Laṅkā.
rudra रुद्र a. [रोदिति रुद्-रक् Uṇ.2.22] 1 Dreadful, terrific frightful, formidable. -2 Great, large. -3 Driving away evil. -4 Praiseworthy. -द्रः 1 N. of a group of gods, eleven in number, supposed to be inferior manifestations of Śiva or Śaṁkara, who is said to be the head of the group; रुद्राणां शंकरश्चास्मि Bg.1.23; रुद्राणामपि मूर्धानः क्षतहुंकारशंसिनः Ku.2.26. -2 N. of Śiva. -3 Fire. -4 The number 'eleven'. -5 (pl.) प्राणs and इन्द्रियs; Mb.12.316.5 (com.). -6 N. for the hymns addressed to Rudra. -Comp. -अक्षः a kind of tree. (-क्षम्) 1 a rosary. -2 the berry of this tree, used for rosaries; भस्मोद्धूलन भद्रमस्तु भवते रुद्राक्षमाले शुभम् K. P.1. -अरिः the god of love. -आक्रीडः a cemetery. -आवासः 1 'the abode of Rudra', the mountain Kailāsa. -2 N. of Benares. -3 a cemetery; cf. पितृसद्मगोचरः Ku.5.77. -गर्भः N. of Agni. -जः quicksilver. -दर्शन a. terrific. -पत्नी 1 the goddess Durgā. -2 linseed. -प्रयागः the sacred place where the मन्दाकिनी joins the गङ्गा. -प्रिया 1 Pārvatī. -2 The yellow myrobalan tree. -भूः f. a cemetery. -यामलम् N. of a Tantra (a dialogue between भैरव and भैरवी). -रोदनम् gold; यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनम् Bhāg. 8.24.48. -वीणा a kind of lute. -सखः N. of Kubera. -संमित a. equal to eleven. -सावर्णिः N. of the 12th Manu. -सूः f. a mother giving birth to eleven children.
rūpya रूप्य a. [रूप-यत्] 1 Beautiful, lovely; P.V.2.12. -2 Stamped; impressed. -प्यम् 1 Silver. -2 Silver (or gold) bearing stamp, a stamped coin, a rupee. -3 Wrought gold; यथा हिरण्यकर्ता वै रूप्यमग्नौ विशोधयेत् Mb.12.28.11. -4 Collyrium. -Comp. -अचलः N. of the mountain Kailāsa. -अध्यक्षः a master of the mint. -द a. one who gives silver; रूप्यदो रूपमुत्तमम् (आप्नोति) Ms.4.23. -धौतम् silver. -शतमानम् a particular weight (= 3 1/2 palas).
lakṣmaṇa लक्ष्मण a. [लक्ष्मन्-अण् न वृद्धिः] 1 Having marks. -2 Possessed of good or auspicious marks, fortunate, lucky. -3 Prosperous, thriving. -णः 1 The crane. -2> N. of a son of Dasaratha by his wife Sumitrā. [He was so much attached to Rāma from his very childhood that he became ready to accompany him during his travels, and took no small part in the several events that took place during the fourteen years of Rāma's exile. In the war of Laṇkā he killed several powerful demons, but particularly Meghanāda, the most heroic of the sons of Rāvaṇa. He was at first mortally wounded by Meghanāda by means of a magical weapon, but was restored to life by Suṣeṇa by means of the medicinal durgs fetched by Māruti. One day, Time in the disguise of a hermit came to Rāma and said that he who should happen to see them converse in private should be immediately abandoned, which was agreed to Laksmana on one occasion intruded on their privacy and made the word of his brother true by throwing himself into the Śarayū; (see R.15.92-95.). He married Urmilā by whom he had two sons, Aṅgada and Chandraketu.]; अथ लक्ष्मणानुगतकान्तवपुः Śi.9.31. -णा 1 A goose (सारसा); 'हंसस्य योषिद्वरटा सारसस्य तु लक्ष्मणा ।' Śi.4.59. -2 A kind of pot-herb. -णम् 1 A name, an appellation. -2 A mark, sign, token. -Comp. -प्रसूः N. of Sumitrā, mother of Laksmaṇa.
videha विदेह a. 1 Bodiless, incorporeal. -2 Trunkless. -3 Dead. -हाः (m. pl.) N. of a country, the ancient Mithilā; तौ विदेहनगरीनिवासिनां गां गताविव दिवः पुनर्वसू R.11. 36;12.26. -2 The natives of this country. -हः 1 The district Videha. -2 N. of Janaka. -हा The same as विदेह. -Comp. -मुक्तिः deliverance through release from the body.
śaṃkara शंकर a. (-रा-री f.) [शं सुखं करोति कृ-अच्] Conferring happiness or prosperity, auspicious, propitious; भीताः शितशराभीताः शंकरं तत्र शंकरम् (मेनिरे) Ki.15.31. -रः 1 N. of Śiva. -2 N. of a celebrated teacher and author (शंकराचार्य). -री 1 N. of Pārvatī, wife of Śiva. -2 Bengal madder. -3 The Śamī tree. -Comp. -आचार्यः N. of a celebrated teacher of Vedānta philosophy and reviver of Brāhmanism. -आवासः 1 the Kailāsa. -2 camphor. -प्रियः the francoline partridge. -शुक्रम् quick-silver.
savibhaktika सविभक्तिक a. Having a case termination. सविभ्रम savibhrama सविलास savilāsa सविभ्रम सविलास a. Sportive, coquettish, wanton; जल्पन्ति सार्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमाः Pt.1.135.
sītā सीता [सि-त पृषो˚ दीर्घः] 1 A furrow, track or line of a ploughshare. -2 (Hence) A tilled or furrowed ground, ploughed land; वृषेव सीतां तदवग्रहक्षताम् Ku.5.61. -3 Husbandry, agriculture; as in सीताद्रव्य q. v. -4 N. of the daughter of Janaka, king of Mithilā, and wife of Rāma.; जनकानां कुले कीर्तिमाहरिष्यति मे सुता । सीता भर्तार- मासाद्य रामं दशरथात्मजम् ॥ Rām.1.67.22. [She was so called because she was supposed to have sprung from a furrow made by king Janaka while ploughing the ground to prepare it for a sacrifice which he had instituted to obtain progeny, and hence also her epithets, 'Ayonijā', 'Dharāputrī' &c. She was married to Rāma and accompanied him to the forest. While there she was once carried off by Rāvaṇa who tried to violate her chastity, but she scornfully rejected his suit. When Rāma came to know that she was in Lankā, he attacked ther place, killed Rāvaṇa and his host of demons, and recovered Sītā. She had, however, to pass through the terrible ordeal of fire before she could be received by her husband as his wife. Though thus convinced of her chastity, he had afterwards to abandon her, when far advanced in pregnancy, because the people continued to suspect her fidelity. She however, found a protector in the sage Vālmīki, at whose hermitage she was delivered of Kuśa and Lava, and who brought them up. She was ultimately restored to Rāma by the sage.] -5 N. of a goddess, wife of Indra. -6 N. of Umā -7 N of Lakṣmī. -8 N. of one of the four fabulous branches (the eastern branch) of the Ganges. -9 Spirituous liquor. -Comp. -अध्यक्षः superintendent of agriculture. -द्रव्यम् implements of agriculture, tools of husbandry; सीताद्रव्यापहरणे शस्त्राणा- मौषधस्य च Ms.9.293. -पतिः N. of Rāmachandra. -फलः the custard-apple tree. (-लम्) its fruit.
sphaṭikaḥ स्फटिकः 1 A crystal, quartz; अपगतमले हि मनसि स्फटिकमणाविव रजनिकरगभस्तयः सुखं प्रविशन्त्युपदेशगुणाः K. -का 1 Sulphate of alumina or alum. -2 Camphor. -Comp. -अचलः the mount Meru. -अद्रिः the mount Kailāsa. ˚भिद् m. camphor. -अभ्रः camphor. -अश्मन्, -आत्मन, -मणि m., -शिला a crystal stone. -कुड्यम्, भित्तिः crystal wall. -प्रभ a. crystalline, transparent. -स्कम्भः a crystal column. स्फटिकारिः sphaṭikāriḥ स्फटिकारिका sphaṭikārikā स्फटिकारिः स्फटिकारिका f. Sulphate of alumina.
hara हर a. (-रा, -री f.) [हृ-अच्] 1 Taking away, removing, depriving one of; as in खेदहर, शोकहर. -2 Bringing, conveying, carrying, taking; अपथहराः Ki.5.5; R.12.51. -3 Seizing, grasping. -4 Attracting, captivating. -5 Claiming, entitled to; as in रिक्थहर &c.; परिहृतमयशः पातितमस्मासु च घातितो$र्धराज्यहरः Mu.2.19. -6 Occupying; समादिदेशैकवधूं भवित्रीं प्रेम्णा शरीरार्धहरां हरस्य Ku.1.5. -7 Dividing. -रः 1 Śiva; श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणे$स्मिन् हरः प्रसं- ख्यानपरो बभूव Ku.3.4,67;1.5; Me.7. -2 N. of Agni or fire. -3 An ass. -4 A divisor. -5 The denominator of a fraction. -6 The act of seizing, taking. -7 A seizer, ravisher. -Comp. -अद्रिः the Kailāsa mountain. -ईश्वरः Śiva and Viṣṇu forming one person. -गौरी one of the forms of Śiva and Pārvatī conjoined (अर्धनारीनटेश्वर). -चूडामणिः 'Śiva's crest-gem', the moon. -तेजस् n. quick-silver. -नेत्रम् 1 Śiva's eye. -2 the number 'three'. -प्रियः Nerium Odorum (करवीर). -बीजम् Śiva's seed', quick-silver. -वल्लभः the white thorn-apple (धत्तूर). -वाहनः a bull. -शेखरा 'Śiva's crest', the Ganges. -सखः N. of Kubera; -सूनुः Skanda; व्याजहार हरसूनुसंनिभः R.11.83.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
37 results
     
ilā see iḍā.
ilā devī ghṛtapadī see iḍā etc.
ilām agne see iḍām agne.
ilāndāḥ stha pūṣṇo nakṣatraṃ poṣayiṣṇu MS.4.2.7: 28.12; Mś.9.5.5.21.
ilāndāyai svāhā MS.4.2.1: 22.10.
ilānde MS.4.2.1: 22.7.
ilāsi śś.1.12.5. Cf. iḍā stha.
ilāsi maitrāvaruṇī see iḍāsi etc.
ilāvantaḥ sadam it sthanāśitāḥ RV.10.94.10b.
ilāyai vāstv asi see iḍāyai etc.
ilāyās tvā etc. see iḍāyās tvā etc.
abhilālapate svāhā # TA.6.2.1.
ailān etc. # see aiḍān etc.
kapilā atilohitāḥ # TA.1.9.2d.
kapilānāṃ rudrāṇāṃ (TA.1.17.2, rudrāṇīnāṃ) sthāne svatejasā bhāni # TA.1.17.1,2.
kilāsaṃ sarvaṃ nāśayan # AVP.9.3.7c.
kilāsaṃ ca palitaṃ ca # AVś.1.23.2a; AVP.1.16.2a; TB.2.4.4.1a.
kilāsa naśyetaḥ paraḥ # AVP.9.3.6c.
kilāsaṃ nānu vidyate # AVP.9.3.5d.
kilāsaṃ nāśayā tvacaḥ # AVP.2.63.4b.
kilāsaṃ nāśayāmi te # AVP.9.3.3d; 9.3.9d--13d.
kilāsa paryājagan # AVP.9.3.8b.
kilāsam anyā nīnaśat # AVP.9.3.4c.
kilāsaṃ palitaṃ ca yat # AVś.1.23.1d; AVP.1.16.1d; TB.2.4.4.1d.
kilāsena duścarmaṇā # AVP.9.23.3a.
kailāta pṛśna etc. # see kairāta pṛśna etc.
tilā kṛṣṇās tilāḥ śvetāḥ # Tā.10.64a; MahānU.19.1a.
tilā punantu me pāpam # Tā.10.64c; MahānU.19.1c.
tilān juhomi sarasāṃ sapiṣṭān gandhāra mama citte ramantu svāhā # Tā.10.63.
tilā śāntiṃ kurvantu svāhā # MahānU.19.1d.
tilā saumyā vaśānugāḥ # Tā.10.64b; MahānU.19.1b.
tilvilāyadhvam uṣaso vibhātīḥ # RV.7.78.5c.
tilvilāstām irāvatīm (śG. tilvilā sthājirāvatī; MG. tilvalā sthirāvatī; ApMB. tilvilā syād irāvatī) # AG.2.8.16b; śG.3.3.1b; MG.2.11.12b; ApMB.2.15.3b.
tilvilā sthā(and tilvilā syād) etc. # see prec.
tṛdilā atṛdilāso adrayaḥ # RV.10.94.11a.
pratilāmīti (Aś. pratilānīti) te pitā # VS.23.24c; MS.3.13.1c: 168.6; śB.13.2.9.7; Aś.10.8.10c; śś.16.4.1c. See pra sulāmīti.
bilād araṇyam ā kuru # AVP.6.23.4b.
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"ilā" has 9 results.
     
kārakavilāsaan anonymous elementary work on syntax explaining the nature and function of the six Kārakas.
takṣaśilādia class of words headed by तक्षशिला to which the taddhita affix अ ( अञ् ) is added in the sense of 'a native place or a domicile'. The word so formed has the acute accent on its first vowel; e. g. ताक्षशिलः वात्सोद्वरणः; confer, compare Kāśikā of Jayāditya and Vāmana. on P. IV. 3.93.
tasilādia class of taddhita affixes headed by the affix तस् ( तसिल् ) as given by Panini in his sutras from पञ्चम्यास्तसिल् P. V. 3. 7. upto संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् V.3.17; confer, compare P. VI.3.35. The words ending with the affixes from तसिल् in P.V.3.7 upto पाशप् in P.V.3.47 (excluding पाशप्) become indeclinables; confer, compare Kas on P.I.1.38.
pailādia class of words headed by the word पैल, the taddhita affix. affix in the sense of युवन् applied to which (words) is elided; exempli gratia, for example पैलः पिता, पैलः पुत्रः ; for details see Kāśikā of Jayāditya and Vāmana. on P.II.4. 59.
pratipattilāghavafacility of understanding: confer, compare प्रतिपत्तिलाघवार्थं ज्ञाजनोर्जा इति दीर्घान्तादेशविधानम् Sira. Pari. 91.
vilāsaname of a commentary by Jayakṛṣṇa Maunī on the Madhyasiddhānta Kaumudī of Varadarāja.
padmanābhaa grammarian who wrote a treatise on grammar known as the Supadma Vyākaraņa. He is believed to have been an inhabitant of Bengal who lived in the fourteenth century A. D. Some say that he was a resident of Mithilā.
puruṣakāraname of a commentary on the Sarasvatikaņthābharaņa of Bhoja by Kŗşņalilāśukamuni.
lakṣmīnṛsiṃhaa grammarian of the eighteenth century who has written (1) Siddhāntakaumudīvilāsa, a commentary on the Siddhāntakaumudī and (2)Triśikhā, a commentary on Nāgeśa's Paribhāşenduśekhara.
     Vedabase Search  
4357 results
     
ilā IlāSB 6.6.24-26
SB 9.1.16
SB 9.24.45
ilā the earth planetSB 11.4.18
ilā the girl, IlāSB 9.1.22
ilā-upākhyānam the history of IlāSB 12.12.22
ilā-upākhyānam the history of IlāSB 12.12.22
ilām the earthSB 2.3.2-7
ilāvartaḥ IlāvartaSB 5.4.10
ilāvṛta IlāvṛtaSB 5.2.19
ilāvṛtam Ilāvṛta-varṣaSB 5.16.19
SB 5.16.22
ilāvṛtam of Ilāvṛta-varṣaSB 5.16.9
ilāvṛtam the land known as Ilāvṛta-varṣaSB 5.16.24
ilāvṛtam through Ilāvṛta-varṣaSB 5.16.17
ilāvṛtam apareṇa on the western side of Ilāvṛta-varṣaSB 5.16.10
ilāvṛtam apareṇa on the western side of Ilāvṛta-varṣaSB 5.16.10
ilāvṛtam nāma named Ilāvṛta-varṣaSB 5.16.7
ilāvṛtam nāma named Ilāvṛta-varṣaSB 5.16.7
ilāvṛte in the tract of land known as Ilāvṛta-varṣaSB 5.17.15
ilāyāḥ from the womb of IlāSB 6.6.28
ilāyāḥ of IlāSB 9.1.21
ilāyām for the sake of a cow (or the earth)SB 3.18.19
ilāyām in another wife, named IlāSB 9.24.49
ilāyām in the womb of IlāSB 9.14.14
ilāyām unto his wife named IlāSB 4.10.2
kailā roṣa-ābhāsa made a semblance of angerCC Antya 7.146
abhilāṣa attachmentCC Adi 14.63
abhilāṣa desiresCC Madhya 6.231
abhilāṣa desireCC Madhya 9.119
abhilāṣa desireCC Madhya 11.231
abhilāṣa ambitionCC Madhya 14.174
abhilāṣa ambitionCC Madhya 14.176
abhilāṣa ambitionCC Madhya 14.188
tomāra abhilāṣa your desiresCC Antya 3.129
abhilāṣa desiringCC Antya 20.56
viṣaya-abhilāṣaḥ desire for material sense enjoymentSB 5.7.11
sa-abhilāṣaḥ became desirousSB 9.15.25
abhilāṣe in desiresCC Madhya 2.80
sei abhilāṣe for that purposeCC Madhya 11.231
abhilāṣe aspirationCC Madhya 22.41
sthāna-abhilāṣī desiring a very high position in the material worldCC Madhya 22.42
sthāna-abhilāṣī desiring a very high position in the material worldCC Madhya 24.219
anya-abhilāṣitā-śūnyam without desires other than those for the service of Lord Kṛṣṇa, or without material desires (such as those for meat-eating, illicit sex, gambling and addiction to intoxicants)CC Madhya 19.167
abhinaya karāilā taught how to express by dramatic performancesCC Antya 5.22
kailā abhyutthāna stood upCC Antya 3.173
ācamana karāilā made them wash their hands, feet and mouthsCC Madhya 6.46
ācamana kailā washing His hands and mouthCC Antya 6.94
kailā ācamana washed their mouths and handsCC Antya 6.119
kailā ācamana washed Their hands and mouthsCC Antya 6.120
kailā ācamana performed washing of the hands and mouthCC Antya 12.140
ācarilā performedCC Antya 3.43
ācārye puchilā inquired from Bhagavān ĀcāryaCC Antya 2.109
āchilā remainedCC Madhya 11.241
āchilā wereCC Madhya 13.183
bhitare āchilā was staying insideCC Antya 3.154
āchilāń wasCC Adi 17.110
āchilāń I wasCC Madhya 7.146
āchilāńa was presentCC Madhya 18.140
mithilā-adhipaḥ became the king of MithilāSB 9.13.23
vilāsa-ādi beginning with transcendental enjoymentCC Madhya 14.183
rāsa-ādi-vilāsa pastimes like the rāsa danceCC Antya 5.45-46
kailā āgamana cameCC Madhya 9.336
karilā āgamana have you comeCC Madhya 18.93
kailā āgamana cameCC Antya 6.139
āilā vāsa-aghara came to His residential placeCC Madhya 25.167
āgu hailā came forwardCC Antya 4.19
madhya-ahne calilā left to execute noon dutiesCC Antya 1.68
āilā cameCC Adi 5.162
āilā returnedCC Adi 7.152
āilā cameCC Adi 7.155
āilā returnedCC Adi 7.161
āilā cameCC Adi 10.93
āilā wentCC Adi 10.117
āilā cameCC Adi 10.152-154
āilā he cameCC Adi 10.157
āilā cameCC Adi 13.104
āilā returnedCC Adi 13.118
āilā came backCC Adi 14.26
āilā came backCC Adi 14.38
āilā came thereCC Adi 14.48
āilā returnedCC Adi 16.22
āilā returnedCC Adi 16.23
āilā reachedCC Adi 16.29
āilā came backCC Adi 17.56
āilā cameCC Adi 17.91
āilā came backCC Adi 17.98
āilā cameCC Adi 17.101
āilā cameCC Adi 17.144
āilā came backCC Adi 17.225
āilā cameCC Adi 17.268
āilā cameCC Adi 17.283
āilā cameCC Madhya 1.31
āilā cameCC Madhya 1.62
āilā broughtCC Madhya 1.93
āilā cameCC Madhya 1.107
āilā came backCC Madhya 1.120
āilā returnedCC Madhya 1.124
āilā arrivedCC Madhya 1.125
āilā returnedCC Madhya 1.128
āilā cameCC Madhya 1.140
āilā cameCC Madhya 1.149
āilā wentCC Madhya 1.151
āilā cameCC Madhya 1.166
āilā returnedCC Madhya 1.181
āilā cameCC Madhya 1.183
āilā have comeCC Madhya 1.184
āilā You cameCC Madhya 1.213
āilā cameCC Madhya 1.214
āilā cameCC Madhya 1.227
āilā cameCC Madhya 1.232
āilā went backCC Madhya 1.236
āilā arrivedCC Madhya 1.238
āilā arrivedCC Madhya 1.241
āilā came backCC Madhya 1.249
āilā appearedCC Madhya 2.37
āilā He has comeCC Madhya 2.73
āilā has comeCC Madhya 2.75
āilā You have comeCC Madhya 3.32
āilā cameCC Madhya 3.60
dekhite āilā came to seeCC Madhya 3.108
āilā cameCC Madhya 3.137
āilā cameCC Madhya 3.138
āilā cameCC Madhya 3.139
āilā reachedCC Madhya 4.12
āilā cameCC Madhya 4.21
āilā you have comeCC Madhya 4.43
āilā cameCC Madhya 4.103
āilā cameCC Madhya 4.110
bāhire āilā he went outCC Madhya 4.122
āilā he reachedCC Madhya 4.143
āilā reachedCC Madhya 5.3
āilā arrivedCC Madhya 5.5
āilā cameCC Madhya 5.8
āilā they reachedCC Madhya 5.11
āilā returnedCC Madhya 5.103
āilā cameCC Madhya 5.110
āilā cameCC Madhya 5.116
āilā cameCC Madhya 5.125
āilā returnedCC Madhya 5.142-143
āilā arrivedCC Madhya 5.147
āilā cameCC Madhya 6.17
āilā has comeCC Madhya 6.23
āilā came backCC Madhya 6.36
āilā returnedCC Madhya 6.40
āilā wentCC Madhya 6.47
āilā wentCC Madhya 6.68
āilā cameCC Madhya 6.119
āilā returnedCC Madhya 6.215
āilā wentCC Madhya 6.218
āilā returnedCC Madhya 6.236
āilā cameCC Madhya 6.239
āilā cameCC Madhya 6.239
āilā went backCC Madhya 6.251
āilā cameCC Madhya 6.259
āilā cameCC Madhya 7.75
āilā reachedCC Madhya 7.76
āilā cameCC Madhya 7.77
āilā came backCC Madhya 7.85
āilā returnedCC Madhya 7.94
āilā returnedCC Madhya 7.131-132
āilā cameCC Madhya 7.135
āilā he cameCC Madhya 7.138
āilā arrivedCC Madhya 8.10
āilā came thereCC Madhya 8.14
āilā cameCC Madhya 8.15
āilā arrivedCC Madhya 8.17
āilā You have comeCC Madhya 8.51-52
āilā arrivedCC Madhya 9.21
āilā returnedCC Madhya 9.22
cali' āilā arrived by walkingCC Madhya 9.64
āilā cameCC Madhya 9.66
āilā cameCC Madhya 9.74
āilā vedāvana He arrived at VedāvanaCC Madhya 9.75
āilā arrivedCC Madhya 9.166
āilā cameCC Madhya 9.174
āilā cameCC Madhya 9.177
āilā arrivedCC Madhya 9.178
āilā cameCC Madhya 9.180
āilā cameCC Madhya 9.197
āilā there wasCC Madhya 9.200
āilā cameCC Madhya 9.210
āilā cameCC Madhya 9.224
āilā cameCC Madhya 9.228
āilā cameCC Madhya 9.228
āilā cameCC Madhya 9.234
āilā cameCC Madhya 9.241
āilā cameCC Madhya 9.242
āilā cameCC Madhya 9.244
āilā arrivedCC Madhya 9.245
āilā cameCC Madhya 9.246
āilā cameCC Madhya 9.278
āilā cameCC Madhya 9.279
āilā cameCC Madhya 9.280
āilā cameCC Madhya 9.280
āilā cameCC Madhya 9.282
āilā cameCC Madhya 9.304
āilā came backCC Madhya 9.309
āilā arrivedCC Madhya 9.310
āilā arrivedCC Madhya 9.311
kuśāvarte āilā then He came to the holy place known as KuśāvartaCC Madhya 9.317
āilā cameCC Madhya 9.318
āilā came backCC Madhya 9.318
āilā' has returnedCC Madhya 9.326
āilā cameCC Madhya 9.345
āilā has comeCC Madhya 10.5
āilā cameCC Madhya 10.49
āilā cameCC Madhya 10.75
āilā came backCC Madhya 10.76
āilā cameCC Madhya 10.90
āilā cameCC Madhya 10.91
āilā cameCC Madhya 10.102
āilā cameCC Madhya 10.109
āilā has comeCC Madhya 10.151
āilā cameCC Madhya 10.153
nija-vāsā āilā returned to His own residenceCC Madhya 10.183
āilā cameCC Madhya 10.185
āilā arrivedCC Madhya 11.14
āilā cameCC Madhya 11.15
āilā cameCC Madhya 11.64
āilā cameCC Madhya 11.65
āilā arrivedCC Madhya 11.65
āilā cameCC Madhya 11.66
āilā came downCC Madhya 11.119
āilā cameCC Madhya 11.153
āilā came outCC Madhya 11.155
āilā returnedCC Madhya 11.181
āilā returnedCC Madhya 11.181
āilā cameCC Madhya 11.185
āilā cameCC Madhya 11.197
āilā cameCC Madhya 11.198
āilā cameCC Madhya 11.212
āilā returnedCC Madhya 11.238
āilā returnedCC Madhya 12.4
āilā returnedCC Madhya 12.39
āilā came backCC Madhya 12.42
lañā āilā he brought with himCC Madhya 12.57
āilā cameCC Madhya 12.153
āilā appearedCC Madhya 13.192
āilā cameCC Madhya 14.52
āilā arrivedCC Madhya 14.62
āilā kṛṣṇa Kṛṣṇa arrivedCC Madhya 14.73
āilā came backCC Madhya 14.91
āilā cameCC Madhya 14.103
āilā returnedCC Madhya 14.114
āilā arrivedCC Madhya 14.131
āilā went backCC Madhya 14.254
āilā cameCC Madhya 15.18
āilā returnedCC Madhya 15.31
āilā came backCC Madhya 15.251
āilā cameCC Madhya 15.273
āilā cameCC Madhya 15.285
kaṭaka āilā they reached the town known as KaṭakaCC Madhya 16.35
āilā reachedCC Madhya 16.37
āilā they have reachedCC Madhya 16.38
āilā reachedCC Madhya 16.40
āilā arrivedCC Madhya 16.43
āilā went backCC Madhya 16.44
āilā cameCC Madhya 16.86
cali' āilā wentCC Madhya 16.96
bhavānīpura āilā came to BhavānīpuraCC Madhya 16.97
āilā cameCC Madhya 16.98
bhuvaneśvara āilā reached the place known as BhuvaneśvaraCC Madhya 16.99
āilā cameCC Madhya 16.103
āilā cameCC Madhya 16.122
āilā have comeCC Madhya 16.139
āilā went backCC Madhya 16.147
remuṇā āilā came to RemuṇāCC Madhya 16.153
āilā reachedCC Madhya 16.156
āilā wentCC Madhya 16.195
āilā reachedCC Madhya 16.202
prabhu āilā the Lord has arrivedCC Madhya 16.203
āilā reachedCC Madhya 16.204
āilā reachedCC Madhya 16.205
āilā cameCC Madhya 16.206
kuliyā āilā He came to Kuliyā, the present city of NavadvīpaCC Madhya 16.207
āilā wentCC Madhya 16.210
phiri' āilā returnedCC Madhya 16.211
śāntipura āilā came to ŚāntipuraCC Madhya 16.216
śāntipura āilā went to ŚāntipuraCC Madhya 16.223
āilā cameCC Madhya 16.231
āilā came backCC Madhya 16.251
mahāprabhu āilā Śrī Caitanya Mahāprabhu has come backCC Madhya 16.252
āilā cameCC Madhya 16.260
āilā cameCC Madhya 16.276
āilā have comeCC Madhya 16.282
āilā cameCC Madhya 17.16
āilā cameCC Madhya 17.31
āilā cameCC Madhya 17.74
āilā have comeCC Madhya 17.78
āilā cameCC Madhya 17.82
āilā cameCC Madhya 17.87
prabhu āilā the Lord has arrivedCC Madhya 17.91
āilā cameCC Madhya 17.105
āilā has comeCC Madhya 17.106
āilā cameCC Madhya 17.155
mathurā āilā has come to MathurāCC Madhya 17.163
āilā cameCC Madhya 17.166
āilā cameCC Madhya 17.167
āilā came backCC Madhya 17.175
āilā cameCC Madhya 18.15
āilā cameCC Madhya 18.17
āilā cameCC Madhya 18.40
āilā cameCC Madhya 18.47
āilā came backCC Madhya 18.54
khadira-vana āilā came to the place known as KhadiravanaCC Madhya 18.63
āilā came toCC Madhya 18.66
āilā cameCC Madhya 18.69
āilā cameCC Madhya 18.71
keśī-tīrthe āilā came to Keśī-tīrthaCC Madhya 18.72
āilā cameCC Madhya 18.89
āilā cameCC Madhya 18.90
āilā cameCC Madhya 18.103
āilā have you comeCC Madhya 18.103
āilā has come backCC Madhya 18.107
āilā cameCC Madhya 18.163
cali' āilā cameCC Madhya 18.218
āilā reachedCC Madhya 18.222
āilā returnedCC Madhya 19.6
āilā cameCC Madhya 19.37
āilā has comeCC Madhya 19.61
āilā cameCC Madhya 19.91
āilā arrivedCC Madhya 19.92
prayāge āilā went to PrayāgaCC Madhya 19.113
āilā arrivedCC Madhya 19.244
āilā has comeCC Madhya 19.245
mahāprabhu āilā Śrī Caitanya Mahāprabhu has arrivedCC Madhya 19.254
āilā arrivedCC Madhya 20.16
āilā arrivedCC Madhya 20.37
āilā cameCC Madhya 20.45
dhāñā āilā came to see him with great hasteCC Madhya 20.51
āilā returnedCC Madhya 20.88
brahmā āilā Lord Brahmā cameCC Madhya 21.59
āilā has comeCC Madhya 21.61
āilā arrivedCC Madhya 21.66
āilā arrivedCC Madhya 21.68
āilā arrivedCC Madhya 21.68
āilā have you comeCC Madhya 24.238
āilā cameCC Madhya 24.269
āilā cameCC Madhya 25.66
āilā vāsa-aghara came to His residential placeCC Madhya 25.167
ghare āilā returned to their homesCC Madhya 25.185
mathurā āilā came to MathurāCC Madhya 25.186
vārāṇasī āilā came to VārāṇasīCC Madhya 25.194
vārāṇasī āilā came to VārāṇasīCC Madhya 25.197
naimiṣāraṇye āilā came to Naimiṣāraṇya (a place near Lucknow)CC Madhya 25.201
cali' āilā returnedCC Madhya 25.208
prayāgere āilā came to PrayāgaCC Madhya 25.209
mathurā āilā he reached VṛndāvanaCC Madhya 25.210
kāśīte āilā came to Vārāṇasī (Kāśī)CC Madhya 25.216
dhāñā āilā very hastily cameCC Madhya 25.226
mahāprabhu āilā Śrī Caitanya Mahāprabhu has arrivedCC Madhya 25.234
miśra-vāsā āilā came to Kāśī Miśra's houseCC Madhya 25.235
nīlācale āilā came back to Jagannātha PurīCC Madhya 25.255
nīlācale āilā returned to Jagannātha Purī, NīlācalaCC Antya 1.13
loka saba āilā all the men returnedCC Antya 1.23
āilā came to Jagannātha Purī, NīlācalaCC Antya 1.25
āilā they cameCC Antya 1.27
āilā wentCC Antya 1.34
gauḍa-deśe āilā reached Bengal, which is known as Gauḍa-deśaCC Antya 1.37
āilā cameCC Antya 1.39
āilā nīlācale reached Nīlācala (Jagannātha Purī)CC Antya 1.45
āilā He reached thereCC Antya 1.47
āilā came thereCC Antya 1.81
āilā came backCC Antya 1.82
cali āilā came thereCC Antya 1.103-104
āilā cameCC Antya 1.109
āilā returnedCC Antya 1.221
śivānanda āilā Śivānanda Sena cameCC Antya 2.22
āilā cameCC Antya 2.38
gosāñi nā āilā Śrī Caitanya Mahāprabhu did not comeCC Antya 2.47
tāhāńi āilā came thereCC Antya 2.48-49
nā āilā has He not comeCC Antya 2.50
āilā cameCC Antya 2.129
āilā returnedCC Antya 2.141
prabhu-sthāne āilā came to Śrī Caitanya MahāprabhuCC Antya 2.148
prabhu-sthāne āilā came to Lord Śrī Caitanya MahāprabhuCC Antya 3.9
nadīyā āilā reached Nadia (Navadvīpa)CC Antya 3.42
āilā came backCC Antya 3.148
āilā cameCC Antya 3.150
āilā cameCC Antya 3.165
āilā cameCC Antya 3.172
śāntipura āilā came to ŚāntipuraCC Antya 3.214
nīlācala āilā came to Jagannātha PurīCC Antya 4.3
āilā cameCC Antya 4.4
nīlācale āilā came to Jagannātha PurīCC Antya 4.13
āilā cameCC Antya 4.16
āilā cameCC Antya 4.105
āilā cameCC Antya 4.115
āilā cameCC Antya 4.116
āilā cameCC Antya 4.121
āilā sanātana you have come, SanātanaCC Antya 4.122
kemane āilā how did you comeCC Antya 4.123
nā āilā did you not comeCC Antya 4.123
āilā you have comeCC Antya 4.143
milibāre āilā came to meetCC Antya 4.145
vṛndāvane āilā came to VṛndāvanaCC Antya 4.213
śīghra āilā very soon returnedCC Antya 4.216
āilā vṛndāvana came to VṛndāvanaCC Antya 4.228
āilā cameCC Antya 4.235
sabhāte āilā came to the assembly roomCC Antya 5.27
āilā you cameCC Antya 5.29
āilā ethā you have come hereCC Antya 5.58
yabe āilā when he cameCC Antya 6.13
prabhu āilā Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu has come backCC Antya 6.16
āilā cameCC Antya 6.64
āilā arrivedCC Antya 6.71
āilā cameCC Antya 6.78
āilā āpane came personallyCC Antya 6.141
sva-gṛhe āilā returned to his homeCC Antya 6.154
govinda-pāśa āilā came to GovindaCC Antya 6.211
āilā cameCC Antya 6.242
āilā cameCC Antya 6.288
āilā cameCC Antya 7.3
āilā cameCC Antya 7.61
āilā cameCC Antya 7.159
āilā cameCC Antya 8.7
āilā cameCC Antya 8.18
āilā cameCC Antya 8.48
āilā cameCC Antya 9.59
āilā cameCC Antya 9.80
āilā arrivedCC Antya 9.127
nīlācale āilā came to NīlācalaCC Antya 10.41
narendre āilā arrived at the Narendra LakeCC Antya 10.43
āilā arrivedCC Antya 10.44
āilā returnedCC Antya 10.53
āilā you cameCC Antya 10.94
āilā cameCC Antya 11.21
āilā cameCC Antya 11.45
lañā āilā broughtCC Antya 11.79
āilā cameCC Antya 11.86
āilā cameCC Antya 12.21
āilā cameCC Antya 12.46-47
āilā you have comeCC Antya 12.58
āilā He has comeCC Antya 12.69
āilā cameCC Antya 12.86
āilā cameCC Antya 12.103
āilā cameCC Antya 12.115
āilā cameCC Antya 12.124
vārāṇasī āilā he reached VārāṇasīCC Antya 13.42
āilā cameCC Antya 13.100
āilā you have comeCC Antya 13.103
vārāṇasī āilā returned to VārāṇasīCC Antya 13.116
āilā returnedCC Antya 13.118
āilā returnedCC Antya 14.35
āilā cameCC Antya 14.90
āilā cameCC Antya 14.96
āilā cameCC Antya 14.108
lañā āilā you have broughtCC Antya 14.110
āilā cameCC Antya 14.113
āilā have comeCC Antya 14.115
āilā cameCC Antya 14.116
gharete āilā returned homeCC Antya 14.117
āilā cameCC Antya 15.36
āilā cameCC Antya 15.40
āilā did comeCC Antya 15.45
lañā āilā brought backCC Antya 15.93
āilā cameCC Antya 16.4
āilā wentCC Antya 16.30
nīlācale āilā came to Jagannātha PurīCC Antya 16.39
āilā cameCC Antya 16.65
āilā cameCC Antya 16.66
āilā returnedCC Antya 16.101
lañā āilā brought backCC Antya 17.27
āilā arrivedCC Antya 18.37
āilā arrivedCC Antya 18.100
lañā āilā broughtCC Antya 18.109
lañā āilā have broughtCC Antya 18.111
āilā You have comeCC Antya 18.112
ghara āilā came back to His houseCC Antya 18.119
āilā cameCC Antya 20.104
āilā returnedCC Antya 20.121
āilā returnedCC Antya 20.135
āilāma have comeCC Adi 17.145
āilāma I have comeCC Adi 17.152
āilāma have comeCC Adi 17.262
āilāma I have comeCC Madhya 2.53
āilāma I have comeCC Madhya 8.117
āilāma āmi I am coming very soonCC Madhya 13.156
āilāń cameCC Madhya 6.24
āilāń I have comeCC Madhya 7.43
āilāńa I have comeCC Madhya 8.127
āilāńa I have comeCC Madhya 8.238
āilāńa I have comeCC Madhya 10.98
āilāńa I have comeCC Madhya 10.100
cali' āilāńa I walkedCC Madhya 16.267
āilāńa I came backCC Madhya 16.275
āilāńa cameCC Madhya 17.144
āilāńa I cameCC Madhya 17.145
āilāńa I have comeCC Madhya 24.239
āmi āilāńa I cameCC Madhya 25.168
āilāńa I cameCC Antya 1.51
āilāńa I cameCC Antya 3.250
āilāńa I have comeCC Antya 4.137
āilāńa cameCC Antya 4.140
kurukṣetre āilāńa I have come to KurukṣetraCC Antya 14.34
ājñā dilā orderedCC Madhya 1.127
ājñā māgilā begged permissionCC Madhya 7.56
ājñā dilā orderedCC Madhya 11.226
ājñā dilā gave the orderCC Madhya 12.40
ājñā dilā gave an orderCC Madhya 16.143
prabhu ājñā dilā Your Lordship has ordered meCC Madhya 24.324
ājñā dilā orderedCC Antya 1.41
ājñā kailā orderedCC Antya 1.112
ājñā kailā orderedCC Antya 2.40
ājñā dilā promisedCC Antya 2.50
ājñā dilā He gave an orderCC Antya 2.112
ājñā māgilā he asked permissionCC Antya 4.232
ājñā dilā He gave ordersCC Antya 4.234
ājñā dilā He orderedCC Antya 6.86
ājñā dilā Lord Kṛṣṇa orderedCC Antya 10.7
ājñā dilā gave the orderCC Antya 12.52
ājñā dilā gave permissionCC Antya 13.33
ājñā māgilā asked permissionCC Antya 13.42
ājñā māgilā asked permissionCC Antya 13.66
ājñā dilā ordered himCC Antya 13.119
ājñā dilā gave the orderCC Antya 16.77
ājñā dilā orderedCC Antya 16.116
ājñā la-ilā took permission to leaveCC Antya 19.16
ājñā māgilā begged for permission to leaveCC Antya 19.17
ākarṣilā was attractedCC Antya 20.132
akhilā completelySB 12.12.42-43
akhilām wholeCC Antya 18.1
akhilān all of themSB 9.20.30
akhilān all the calves and boys, etc.SB 10.13.55
akhilān allSB 10.34.17
akhilān allSB 10.45.33
akhilān allSB 10.89.64
akhilān to all of themCC Adi 11.1
akhilān all of themCC Adi 12.1
akhilān all kinds ofCC Madhya 6.155
akhilān all kinds ofCC Madhya 20.114
akhilānām of all living entitiesCC Adi 1.11
akhilānām of all living entitiesCC Adi 5.109
akhilāt from all kinds of activitiesSB 6.8.16
akhilāt of all kindsSB 8.4.17-24
akhilāt from all material thingsSB 11.8.42
vilāsa-ākhya named vilāsaCC Madhya 14.189
akrūre rahilā stayed at Akrūra-tīrthaCC Madhya 18.128
calilā ālaya returned to His placeCC Antya 10.52
kailā ālińgana embracedCC Madhya 16.105
kailā ālińgana embracedCC Madhya 19.51
kailā ālińgana embracedCC Antya 1.207
ālińgana kailā embracedCC Antya 1.209
kailā ālińgana embracedCC Antya 1.220
kailā ālińgana He embracedCC Antya 3.90
kailā ālińgana embracedCC Antya 4.14
kailā ālińgana embracedCC Antya 4.149
kailā ālińgana embracedCC Antya 4.233
kailā ālińgana embracedCC Antya 6.191
ālińgana kailā embracedCC Antya 6.192
kailā ālińgana embracedCC Antya 7.160
kailā ālińgana embracedCC Antya 8.30
kailā ālińgana He embracedCC Antya 12.76
kailā ālińgana they embracedCC Antya 13.63
ālińgana kailā embracedCC Antya 13.122
prema-ālińgana kailā embraced with love and affectionCC Antya 14.114
kailā ālińgane embracedCC Antya 7.5
kailā ālińgane embracedCC Antya 9.128
kailā ālińgane embracedCC Antya 10.45
kailā ālińgane embracedCC Antya 13.101
ālińgilā embracedCC Madhya 7.140
ālińgilā embracedCC Madhya 10.48
rūpe ālińgilā embraced Rūpa GosvāmīCC Antya 1.48
ālińgilā embracedCC Antya 4.17
māgilā āmāre have you begged from meCC Madhya 24.248
kahilā āmāre said to meCC Antya 5.72
milāha āmāre arrange to meet with meCC Antya 6.33
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ the eleven RudrāṇīsSB 3.12.13
āilāma āmi I am coming very soonCC Madhya 13.156
āmi āilāńa I cameCC Madhya 25.168
vikāilāńa āmi I have become soldCC Antya 5.76
amogha uṭhilā Amogha stood upCC Madhya 15.278
ānāilā had someone bringCC Madhya 10.160
ānāilā called forCC Madhya 11.119
ānāilā broughtCC Madhya 16.136
ānāilā collectedCC Antya 4.215
ānāilā broughtCC Antya 10.146
ānande mililā met Him in great pleasureCC Madhya 9.348
ānandita hailā became very, very happyCC Madhya 16.285
ānandita hailā were very pleasedCC Madhya 19.37
ānandita hailā became very pleasedCC Madhya 20.4
ānandita hailā became very happyCC Antya 6.85
ānandita hailā became very pleasedCC Antya 12.25
ānandita hailā became very happyCC Antya 12.96
ānandita hailā became very gladCC Antya 14.63
ańgīkāra kailā acceptedCC Adi 14.68
kailā ańgīkāra You have acceptedCC Madhya 16.188
kailā ańgīkāra He acceptedCC Madhya 19.252
ańgīkāra kailā You acceptedCC Antya 3.74
kailā ańgīkāra You acceptedCC Antya 3.75
ańgīkāra kailā accepted as one of the associatesCC Antya 5.157
kailā ańgīkāra They acceptedCC Antya 6.88
nā kailā ańgīkāra did not acceptCC Antya 7.96
ańgīkāra kailā You have acceptedCC Antya 11.28
ańgīkāra kailā did acceptCC Antya 13.19
āni' dilā presentedCC Antya 6.289
aparuṣa-anilā and the wind was gentleSB 10.20.32
ānilā brought themCC Madhya 4.162
ānilā broughtCC Madhya 6.249
ānilā You brought backCC Madhya 10.125
ānilā broughtCC Madhya 19.84
ānilā broughtCC Antya 2.74
ānilā have broughtCC Antya 2.110
ānilā broughtCC Antya 8.11
ḍākiyā ānilā called forthCC Antya 9.104
ānilā broughtCC Antya 10.143
ānilā vyañjana bought different vegetablesCC Antya 10.148
ānilā brought inCC Antya 11.80
ānilā you have broughtCC Antya 12.116
ānilā broughtCC Antya 13.17
ānilā broughtCC Antya 14.111
sańgete ānilā he brought with himCC Antya 16.65
prasāda ānilā brought the remnants of the food of Lord JagannāthaCC Antya 16.105
ānilā broughtCC Antya 17.19
ānilā have broughtCC Antya 17.22
anilā the windsSB 12.13.2
anilā the breezesCC Madhya 1.58
anilā the breezesCC Madhya 13.121
anilā the breezesCC Antya 1.78
aniruddhera vilāsa the pastime forms of AniruddhaCC Madhya 20.206
ha-ilā antardhāna disappearedCC Madhya 24.281
antardhāna kailā disappearedCC Antya 15.30
antardhāna ha-ilā has disappearedCC Antya 18.38
antardhāna ha-ilā disappearedCC Antya 19.86
antardhānei rahilā remained invisibleCC Antya 2.148
anya-abhilāṣitā-śūnyam without desires other than those for the service of Lord Kṛṣṇa, or without material desires (such as those for meat-eating, illicit sex, gambling and addiction to intoxicants)CC Madhya 19.167
āpana-vṛttānta kahilā explained his personal situationCC Madhya 25.197
ha-ilā āpane remained personallyCC Madhya 14.74
śunilā āpane listened HimselfCC Madhya 25.267
āilā āpane came personallyCC Antya 6.141
calilā āpane aroused HimselfCC Antya 11.43
āpane āsvādilā personally tastedCC Antya 20.64
pāka karilā apāra cooked many varieties of foodCC Antya 2.59
aparuṣa-anilā and the wind was gentleSB 10.20.32
apavitra ha-ilā You have become impureCC Adi 14.74
apavitra hailā has become contaminatedCC Madhya 15.83
ārambha karilā he beganCC Antya 6.281
ārambha karilā beganCC Antya 10.58
ārambhilā beganCC Adi 9.8
ārambhilā beganCC Adi 13.31
ārambhilā beganCC Madhya 11.214
kīrtana ārambhilā began the congregational chantingCC Antya 7.72
ārambhilā beganCC Antya 11.48
ārambhilā beganCC Antya 18.85
ārambhiyāchilā Śrīla Rūpa Gosvāmī beganCC Antya 1.125
ardheka rākhilā accepted halfCC Antya 8.86
arpilā offeredCC Antya 16.33
kṛta-artha ha-ilāńa have become very much obligatedCC Madhya 12.62
kṛta-artha hailā have become gracedCC Madhya 13.97
kṛta-artha karilā you have obligedCC Antya 1.133
artha karilā explained its meaningCC Antya 19.90
kailā arthera nirbandha has clarified the real meaningCC Antya 20.62
āsana dilā offered a sitting placeCC Antya 3.173
vasilā āsane sat down on the seatCC Madhya 15.286
āsane vasilā sat down on a seatCC Antya 1.95
vasilā āsane sat down on His seatCC Antya 6.83
tāńre āśīrvāda karāilā had him blessedCC Antya 6.144
mililā āsiyā came and joinedCC Antya 10.12
mililā āsiyā came there and metCC Antya 15.57
āsiyāchilā cameCC Madhya 9.295
aspṛṣṭa-salilā without washingSB 6.18.50
āśraya karilā took shelterCC Antya 13.125
asthira ha-ilā became agitatedCC Antya 20.45
kailā āsvādana personally tastedCC Madhya 25.253
kailā āsvādana He tastedCC Antya 10.158
kailā āsvādana tastedCC Antya 16.115
āsvādilā tastedCC Antya 3.264
āpane āsvādilā personally tastedCC Antya 20.64
āsvādilā tastedCC Antya 20.130
āsvādilā tastedCC Antya 20.138
punaḥ āsvādilā again He tastedCC Antya 20.139
kailā ātma-samarpaṇa he surrendered himself fullyCC Antya 13.130
mahā āvaraṇa kailā made a great protective fenceCC Antya 11.69
kailā āvartana analyzed fullyCC Madhya 25.53
kailā avatāra has descendedCC Antya 5.151
avatārilā allowed to descendCC Adi 13.53
avatīrṇa hailā descendedCC Adi 3.29
avatīrṇa hailā incarnatedCC Adi 3.113
avatīrṇa hailā made His adventCC Antya 7.139
jala-āvilām muddyCC Antya 10.21
hailā āvirbhūte has appearedCC Antya 5.115
āviṣṭa hailā became overwhelmedCC Madhya 9.235
prema-āviṣṭa hailā he became ecstaticCC Madhya 12.67
prema-āviṣṭa hailā became ecstatic in love of GodheadCC Madhya 15.123
prema-āviṣṭa hailā became overwhelmed by ecstatic loveCC Madhya 17.193
prema-āviṣṭa hailā became overwhelmed with ecstatic loveCC Madhya 20.51
āviṣṭa ha-ilā became ecstatic in loveCC Madhya 25.62
prema-āviṣṭa hailā became overwhelmed with love and affectionCC Madhya 25.232
prema-āviṣṭa hailā became overwhelmed by ecstatic loveCC Antya 1.82
āviṣṭa ha-ilā was overwhelmedCC Antya 1.98
āviṣṭa ha-ilā enteredCC Antya 2.5-6
prema-āviṣṭa hailā became absorbed in ecstatic loveCC Antya 6.90
krodha-āviṣṭa ha-ilā became very angryCC Antya 13.10
prema-āviṣṭa ha-ilā became overwhelmed in ecstatic loveCC Antya 13.52
āviṣṭa hailā became overwhelmedCC Antya 14.20
āviṣṭa ha-ilā became overwhelmedCC Antya 14.85
āviṣṭa ha-ilā became overwhelmedCC Antya 17.32
āyuyāilā became slackenedCC Madhya 19.99
baḍa kṛpā kailā You have shown Your causeless mercyCC Madhya 17.94
baḍa kṛpā kailā bestowed great mercyCC Antya 2.39
bāḍilā increasedCC Madhya 6.220
bāḍilā increasedCC Antya 20.27
bāhire āilā he went outCC Madhya 4.122
bāhirilā came outCC Antya 3.154
kailā bahu-rańge performed in great jubilationCC Madhya 18.53
bahu-kṛpā kailā showed much affection because of love and mercyCC Antya 1.46
bahu yatna kailā requested ferventlyCC Antya 8.86
bahu-kṛpā kailā showed much mercyCC Antya 12.44
bāhuḍi' calilā He turned backCC Antya 13.84
bahuta karilā performed in various waysCC Madhya 9.235
bahuta hāsilā laughed very muchCC Madhya 17.115
bājāilā veṇu played the fluteCC Antya 14.107
bājilā vibratedCC Antya 14.79
balilā saidCC Adi 7.82
balilā saidCC Adi 7.102
balilā repliedCC Adi 14.33
balilā saidCC Madhya 3.173
balilā saidCC Madhya 3.188
balilā saidCC Madhya 4.126
balilā saidCC Madhya 6.68
balilā spokeCC Madhya 9.48
balilā vacana began to speakCC Madhya 9.288
balilā vacana said these wordsCC Madhya 17.176
balilā He saidCC Madhya 19.48
nā balilā did not sayCC Antya 12.59
balite lāgilā began to speakCC Antya 3.239
balite lāgilā began to speakCC Antya 9.129
balite lāgilā began to speakCC Antya 13.55
piṇḍā bāńdhāilā constructed a platformCC Antya 11.69
sanātanere bāndhilā he arrested SanātanaCC Madhya 19.27
bāndhilā boundCC Antya 12.83
bāndhilā boundCC Antya 16.92
bāńṭi' dilā divided and distributedCC Antya 4.215
bāńṭiyā dilā distributedCC Antya 12.148
basilā sat downCC Adi 14.49
bāta cālāilā raised the topic (of eating at Nṛsiṃhānanda's house)CC Antya 2.76
beḍāilā wanderedCC Antya 15.30
bhāgavata paḍilā he studied Śrīmad-BhāgavatamCC Antya 13.117
kailā prasāda bhakṣaṇa ate the prasādamCC Antya 6.140
ki karāilā bhakṣaṇa have you given for eatingCC Antya 10.112
tāra karilā bhakṣaṇa ate itCC Antya 11.20
karilā bhakṣaṇe ateCC Antya 6.322
puchilā bhakta-gaṇe inquired from the devoteesCC Antya 2.150
bhakta-gaṇe khāoyāilā fed the devoteesCC Antya 10.53
hari-bhakti-vilāsa the scripture named Hari-bhakti-vilāsaCC Madhya 1.35
prema-bhakti dilā He distributed love of KṛṣṇaCC Madhya 20.340
hari-bhakti-vilāsa of the name Hari-bhakti-vilāsaCC Antya 4.221
bhakti pracārilā preached devotional serviceCC Antya 4.235
bhakti-siddhānta-vilāsa spreading the essence of devotional lifeCC Antya 5.86
bhāla-i kahilā You have said very nicelyCC Adi 15.10
bhāla kailā upadeśa you have given good adviceCC Antya 4.144
kailā sańga-bhańga He has broken My associationCC Antya 11.94
bhańga karāilā you have brokenCC Antya 18.109
bhāńgilā You brokeCC Madhya 7.20
bharāilā she filledCC Antya 10.37
bharilā filledCC Antya 13.18
karilā bhartsana chastisedCC Madhya 20.25
preme bhāsāilā inundated with love of KṛṣṇaCC Madhya 18.221
bhāsilā floatedCC Madhya 6.229
bhaṭṭe milāilā introduced Vallabha BhaṭṭaCC Antya 7.61
bhaṭṭere kahilā said to Vallabha BhaṭṭācāryaCC Madhya 19.68
bhaṭṭere śodhilā purified Vallabha BhaṭṭaCC Antya 7.167
bhāvanā karilā he thoughtCC Antya 6.306
calilā bhavane returned to His residenceCC Madhya 15.258
bhavānīpura āilā came to BhavānīpuraCC Madhya 16.97
vilāsa-bheda by the different pastimesCC Madhya 20.185
bhijāilā soakedCC Antya 6.76
bhikṣā dilā gave boardingCC Madhya 10.92
bhikṣā kailā You accepted foodCC Madhya 17.78
bhikṣā kailā accepted lunchCC Madhya 17.167
bhikṣā nirvāhilā took His mealCC Madhya 18.74
bhikṣā ye karilā accepted prasādamCC Antya 4.116
yatheṣṭa bhikṣā karilā ate sumptuouslyCC Antya 8.11
bhikṣā karāilā delivered prasādam to eatCC Antya 11.86
bhikṣā kailā honored the prasādamCC Antya 11.87
kailā bhikṣā nirvāhaṇa completed His lunchCC Antya 16.102
bhitare āchilā was staying insideCC Antya 3.154
bhoga lāgāilā offered the foodCC Antya 2.74
bhoga lāgāilā offered the foodCC Antya 3.37
karilā bhojana accepted their lunchCC Madhya 14.92
karilā bhojana took the prasādamCC Madhya 14.241
bhojana-vilāsa pastime of eatingCC Madhya 15.298
bhojana karilā He accepted offerings of foodCC Antya 2.36
bhojana karilā partook of the prasādamCC Antya 2.112
karāilā bhojana made to eatCC Antya 3.222
karilā bhojana he ateCC Antya 6.188
bhojana kailā took His lunchCC Antya 10.129
karilā bhojana ateCC Antya 10.147
karilā bhojana ateCC Antya 10.151
bhojana karilā began to eatCC Antya 11.87
karāilā bhojana He made to eatCC Antya 11.88
karilā bhojana took lunchCC Antya 12.52
karāilā bhojana fedCC Antya 12.136
karilā bhojana ateCC Antya 12.149
bhojana karilā ateCC Antya 14.117
kailā bhojana took the remnantsCC Antya 18.107
vasilā bhojane sat down to eatCC Madhya 15.244
karilā bhojane accepted foodCC Madhya 15.295
bhojane vasilā sat down to eatCC Antya 2.109
vasilā bhojane sat down for eatingCC Antya 10.117
bhojane vasilā sat down to accept prasādamCC Antya 10.146
bhojane vasilā sat to take His foodCC Antya 12.130
bhramilā circumambulatedCC Adi 17.139
tīrtha bhramilā traveled to the places of pilgrimageCC Madhya 5.8
bhramilā traveledCC Madhya 25.264
bhramite lāgilā began to tourCC Antya 3.148
bhrū-vilāsa activities of the eyebrowsSB 8.8.41-46
bhrū-vilāsa due to the pastimes of the eyebrowsCC Madhya 14.192
bhūmete paḍilā fell down on the groundCC Madhya 16.154
bhūmite paḍilā fell on the groundCC Madhya 18.162
bhuñjāilā made to sufferCC Antya 3.212
bhuvaneśvara āilā reached the place known as BhuvaneśvaraCC Madhya 16.99
biḍā khāoyāilā he offered betel nutsCC Antya 6.121
bilāila distributedCC Adi 8.21
vinā-mūlye bilāila I distributed without a priceCC Madhya 25.170
bilāt from the caveSB 10.56.34
bolāilā had them callCC Adi 17.143
bolāilā calledCC Madhya 11.41
bolāilā You have calledCC Madhya 21.74
bolāilā called forCC Madhya 25.224
govinde bolāilā called for GovindaCC Antya 2.133
bolāilā calledCC Antya 3.20
prabhu bolāilā Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu calledCC Antya 4.117
nikaṭe bolāilā called nearbyCC Antya 6.138
paṇḍite bolāilā He called for Gadādhara PaṇḍitaCC Antya 7.153-154
bolāilā He calledCC Antya 12.43
brahmā āilā Lord Brahmā cameCC Madhya 21.59
cābuka mārilā whippedCC Madhya 25.188
caḍāilā put on boardCC Madhya 16.196
caḍāilā they liftedCC Antya 9.86
vaikuṇṭhe caḍāilā have raised to the Vaikuṇṭha platformCC Antya 11.28
pāka caḍāilā began to cookCC Antya 13.49
naukāte caḍilā got on a boatCC Madhya 16.142
caḍilā got aboardCC Madhya 19.242
cāhilā He lookedCC Madhya 1.66
cāhilā sawCC Madhya 7.92
caitanya-vilāsa-sindhu of the ocean of the pastimes of Lord CaitanyaCC Madhya 2.95
caitanya samarpilā offered to Śrī Caitanya MahāprabhuCC Antya 13.62
bāta cālāilā raised the topic (of eating at Nṛsiṃhānanda's house)CC Antya 2.76
cali' āilā arrived by walkingCC Madhya 9.64
cali' āilā wentCC Madhya 16.96
cali' āilāńa I walkedCC Madhya 16.267
cali' āilā cameCC Madhya 18.218
cali' āilā returnedCC Madhya 25.208
cali āilā came thereCC Antya 1.103-104
calilā went backCC Adi 10.117
calilā wentCC Adi 14.77
calilā wentCC Madhya 1.91
calilā proceededCC Madhya 1.163
calilā startedCC Madhya 1.231
calilā startedCC Madhya 1.237
calilā startedCC Madhya 1.237
calilā proceededCC Madhya 3.4
calilā wentCC Madhya 3.212
calilā wentCC Madhya 3.212
calilā proceededCC Madhya 3.216
calilā proceededCC Madhya 4.10
calilā wentCC Madhya 4.50
calilā startedCC Madhya 4.111
calilā leftCC Madhya 4.142
calilā departedCC Madhya 4.209
calilā wentCC Madhya 5.34
calilā startedCC Madhya 5.101
calilā departedCC Madhya 5.139
calilā began to goCC Madhya 5.156
calilā wentCC Madhya 6.3
calilā wentCC Madhya 6.4
calilā went onCC Madhya 7.93
calilā wentCC Madhya 7.97
calilā again startedCC Madhya 7.134
calilā wentCC Madhya 8.9
calilā departedCC Madhya 8.53
calilā departedCC Madhya 8.261
calilā departedCC Madhya 9.20
calilā traveledCC Madhya 9.38
calilā proceededCC Madhya 9.163
calilā began to goCC Madhya 9.164
dakṣiṇe calilā departed for southern IndiaCC Madhya 9.173
calilā nīlācale departed for Jagannātha PurīCC Madhya 9.174
calilā wentCC Madhya 9.286
calilā startedCC Madhya 9.302
calilā departedCC Madhya 9.335
calilā departedCC Madhya 9.336
uṭhiyā calilā got up and startedCC Madhya 9.339
calilā departedCC Madhya 9.340
calilā departedCC Madhya 9.341
calilā wentCC Madhya 9.343
calilā departedCC Madhya 10.3
calilā departedCC Madhya 10.31
calilā departedCC Madhya 11.14
calilā departedCC Madhya 11.40
calilā they wentCC Madhya 11.105
vāsāte calilā departed for their residential quartersCC Madhya 11.184
calilā wentCC Madhya 12.80
calilā movedCC Madhya 13.178
calilā departedCC Madhya 14.22
calilā bhavane returned to His residenceCC Madhya 15.258
calilā departedCC Madhya 16.13
calilā departedCC Madhya 16.14-15
calilā wentCC Madhya 16.21
calilā wentCC Madhya 16.22
gauḍe calilā returned to BengalCC Madhya 16.76
gauḍere calilā returned to BengalCC Madhya 16.86
calilā departedCC Madhya 16.96
calilā prabhu the Lord departedCC Madhya 16.118
calilā startedCC Madhya 16.125
calilā started to goCC Madhya 16.130
pṛthak calilā proceeded separatelyCC Madhya 16.136
calilā departedCC Madhya 16.250
calilā startedCC Madhya 17.21
calilā began to walkCC Madhya 17.24
mathurā calilā started for MathurāCC Madhya 17.146
calilā departedCC Madhya 18.33
calilā wentCC Madhya 18.157
calilā departedCC Madhya 18.210
calilā vṛndāvana departed for VṛndāvanaCC Madhya 19.30
vṛndāvana calilā prabhu Śrī Caitanya Mahāprabhu has departed for VṛndāvanaCC Madhya 19.31
calilā has goneCC Madhya 19.32
calilā departedCC Madhya 19.77
calilā departedCC Madhya 19.243
calilā ekalā began to travel aloneCC Madhya 20.36
calilā began to walkCC Madhya 25.164
calilā departedCC Madhya 25.177
calilā began to proceedCC Madhya 25.184
vṛndāvanere calilā proceeded toward VṛndāvanaCC Madhya 25.185
vṛndāvanere calilā went toward VṛndāvanaCC Madhya 25.201
se pathe calilā traveled on that pathCC Madhya 25.209
nīlādri calilā went back to Jagannātha PurīCC Madhya 25.222
gosāñi calilā Śrī Caitanya Mahāprabhu left the placeCC Antya 1.53
madhya-ahne calilā left to execute noon dutiesCC Antya 1.68
calilā returnedCC Antya 1.93
uṭhiyā calilā got up and began to go awayCC Antya 2.133
madhyāhne calilā went to perform His noon dutiesCC Antya 3.20
uṭhiyā calilā stood up and leftCC Antya 3.117
calilā leftCC Antya 3.138
uṭhiyā calilā got up and leftCC Antya 3.156
uṭhiyā calilā got up and began to go awayCC Antya 3.203
calilā leftCC Antya 3.260
uṭhiyā calilā got up and leftCC Antya 4.50
mathurā calilā started for MathurāCC Antya 4.232
calilā wentCC Antya 5.54
calilā leftCC Antya 6.36
calilā wentCC Antya 6.42
calilā he went outCC Antya 6.166
nā calilā did not become agitatedCC Antya 7.161
nā calilā did not become disturbedCC Antya 7.162
calilā wentCC Antya 10.5
calilā wentCC Antya 10.9-11
calilā wentCC Antya 10.12
calilā ālaya returned to His placeCC Antya 10.52
calilā āpane aroused HimselfCC Antya 11.43
calilā they proceededCC Antya 12.14
calilā proceededCC Antya 13.41
calilā proceededCC Antya 13.68
calilā He went onCC Antya 13.81
bāhuḍi' calilā He turned backCC Antya 13.84
calilā proceededCC Antya 13.89
calilā proceededCC Antya 13.90
calilā wentCC Antya 13.93
vahiyā calilā carriedCC Antya 13.94
dhāñā calilā began to runCC Antya 14.85
calilā proceededCC Antya 14.90
calilā wentCC Antya 14.91
calilā wentCC Antya 17.24
calilā dhāñā began to runCC Antya 17.61
dhāñā calilā began to run very swiftlyCC Antya 18.28
calilā wentCC Antya 19.78
dhāñā calilā began to run very swiftlyCC Antya 19.86
calilāma I startedCC Madhya 3.174
calilāń wentCC Madhya 7.19
calilāńa I wentCC Madhya 16.272
calilāńa rańge I started with great pleasureCC Madhya 17.73
calilāńa have goneCC Madhya 19.33
calitechilā was ready to goCC Antya 2.45
hailā camatkāra became very surprisedCC Antya 4.18
hailā camatkāra became astonishedCC Antya 4.202
hailā camatkāra became astonishedCC Antya 14.77
hailā camatkāra they became struck with wonderCC Antya 14.99
lepilā candana smeared pulp of sandalwoodCC Madhya 12.79
ha-ilā capala became restlessCC Antya 14.42
cāpite lāgilā began to pressCC Antya 9.83
lāgilā cāpite began to pressCC Antya 10.98
dekhāilā caraṇa You have shown Your lotus feetCC Madhya 21.73
caraṇa vandilā worshiped the lotus feet of the LordCC Madhya 25.233
vandilā caraṇa offered prayers at the lotus feetCC Antya 3.235
dharilā caraṇa rested His lotus feetCC Antya 4.233
dharilā caraṇa placed His feetCC Antya 6.48
kailā caraṇa vandana prayed to the lotus feetCC Antya 6.121
kailā caraṇa vandana worshiped His lotus feetCC Antya 6.127
dharilā caraṇa caught His lotus feetCC Antya 6.191
caraṇa vandilā offered prayers to the lotus feetCC Antya 6.192
vandilā caraṇa offered prayers to the lotus feetCC Antya 6.240
kailā caraṇa vandana offered respect at his feetCC Antya 8.63
caraṇa vandilā begged pardon at the lotus feetCC Antya 14.27
dharilā caraṇe caught hold of His feetCC Madhya 15.286
caraṇe paḍilā fell down at the lotus feetCC Madhya 25.230
paḍilā caraṇe fell down at the lotus feetCC Antya 3.204
caraṇe rahilā stayed at the lotus feetCC Antya 4.113
paḍilā caraṇe fell down at the lotus feet of Śrī Caitanya MahāprabhuCC Antya 9.128
caraṇe paḍilā fell down at the lotus feetCC Antya 9.132
paḍilā caraṇe fell at the lotus feetCC Antya 13.101
cāturmāsya gońāilā passed the four months of the rainy seasonCC Antya 10.133
karāilā cetana brought to consciousnessCC Antya 15.59
ilā cetana returned to consciousnessCC Antya 17.20
chāḍāilā ghara have I been obliged to give up my household lifeCC Antya 6.229
chāḍi' dilā gave upCC Antya 6.271
chāḍilā gave upCC Adi 13.49
chāḍilā give upCC Madhya 10.125
chāḍilā gave upCC Madhya 16.144
chāḍilā relinquishedCC Madhya 19.15
chāḍilā gave upCC Madhya 20.16
siṃha-dvāra chāḍilā gave up standing at the gate known as Siṃha-dvāraCC Antya 6.281
chāḍilā gave upCC Antya 9.70
chāḍilā let goCC Antya 18.89
chilā He remainedCC Adi 7.34
chilā stayedCC Adi 11.43
chilā remainedCC Adi 13.34
chilā remainedCC Adi 17.18
chilā wereCC Adi 17.108
chilā You wereCC Adi 17.109
chilā wasCC Madhya 10.103
chilā wasCC Madhya 17.226
chilā residedCC Madhya 25.187
prabhu-pāśa chilā remained with Śrī Caitanya MahāprabhuCC Antya 13.119
chuńilā You have touchedCC Adi 14.74
kemane chuṭilā how were you releasedCC Madhya 20.65
chuṭilāńa I am relievedCC Madhya 20.30
ciḍā-mahotsava kailā performed the festival of chipped riceCC Antya 20.112
cintilā thoughtCC Madhya 5.103
cintilā consideredCC Madhya 20.83
cintilā thought ofCC Antya 6.24
cintita ha-ilā became meditativeCC Madhya 11.13
cintite lāgilā they began to feel anxietyCC Antya 14.63
cit-śakti-vilāsa pastimes of spiritual energyCC Adi 5.37
cit-śakti-vilāsa pastimes in the spiritual energyCC Adi 5.43
cit-śakti-vilāsa enjoyment in the spiritual potencyCC Madhya 6.161
cit-śakti-vilāsa pastimes of the eternal spiritual energyCC Madhya 20.257
cit-śakti-vilāsa activities of spiritual potenciesCC Madhya 25.34
phirāilā cita transformed the heartCC Antya 19.54
citra-vilāpanaiḥ with various lamentationsSB 6.14.59
rākhilā ḍāhine He kept on His right sideCC Antya 6.83
ḍākiyā ānilā called forthCC Antya 9.104
dakṣiṇe calilā departed for southern IndiaCC Madhya 9.173
daṇḍa-vat hailā fell flat to offer obeisancesCC Madhya 10.118
karilā daṇḍa punishedCC Antya 3.24
dāṇḍāilā stood upCC Antya 6.163
rahilā dāṇḍāñā remained standingCC Antya 3.110
ha-ilā daṇḍavat offered obeisances like a straight rodCC Madhya 18.16
daṇḍavat kailā offered obeisancesCC Madhya 19.66
daṇḍavat kailā offered obeisancesCC Madhya 21.62
daṇḍavat kailā offered obeisancesCC Antya 1.31
daṇḍavat hailā fell down to offer obeisancesCC Antya 1.95
daṇḍavat kailā offered his respects, falling downCC Antya 6.163
daṇḍavat kailā he offered obeisancesCC Antya 12.88
daṇḍavat kailā offered obeisancesCC Antya 13.73
daṇḍeke khāilā ate within twenty-four minutesCC Antya 10.127
daraśana dilā gave Your audienceCC Madhya 17.94
dilā daraśana gave Your audienceCC Madhya 17.97
daraśana kailā saw the DeityCC Madhya 18.48
kailā daraśana He sawCC Antya 10.105
kailā daraśana observedCC Antya 10.106
dilā daraśana gave His audienceCC Antya 11.46
kailā daraśana sawCC Antya 12.62
ilā daraśana you have seenCC Antya 15.36
darśana karilā sawCC Madhya 6.216
darśana karilā he sawCC Antya 1.72
dekhā nā pāilā did not get sightCC Antya 1.32
dekhāilā showedCC Madhya 18.153
dekhāilā caraṇa You have shown Your lotus feetCC Madhya 21.73
dekhāilā showedCC Madhya 25.207
svarūpe dekhāilā showed to Svarūpa DāmodaraCC Antya 1.85
dekhāilā exhibitedCC Antya 2.68
dekhāilā has shownCC Antya 7.22
dekhāilā showedCC Antya 17.67
dekhāilā exhibitedCC Antya 20.119
phala dekhāilā showed the resultCC Antya 20.128
kṛṣṇa dekhāilā showed Lord KṛṣṇaCC Antya 20.129
dekhilā sawCC Madhya 9.166
dekhilā sawCC Madhya 9.286
dekhilā sakali participated in all of themCC Madhya 15.36
dekhilā sawCC Madhya 17.191
dekhilā sawCC Madhya 18.39
dekhilā sawCC Madhya 18.61
dekhilā he sawCC Madhya 20.14
dekhilā he sawCC Antya 1.72
dekhilā He sawCC Antya 1.98
dekhilā sawCC Antya 1.215
dekhilā sawCC Antya 2.7
dekhilā she sawCC Antya 3.37
dekhilā you have seenCC Antya 4.143
dekhilā sawCC Antya 6.319
sakala dekhilā saw everythingCC Antya 10.129
dekhilā He sawCC Antya 14.17
dekhilā did you seeCC Antya 18.46
dekhilā He sawCC Antya 20.135
dekhilāń sawCC Adi 17.112
dekhite āilā came to seeCC Madhya 3.108
dekhite lāgilā began to seeCC Antya 6.78
dekhite nārilā no one could seeCC Antya 18.34
deoyāilā arranged to be delivered to himCC Antya 6.76
deoyāilā caused to be givenCC Antya 12.43
deoyāilā caused to be givenCC Antya 13.104
gauḍa-deśe āilā reached Bengal, which is known as Gauḍa-deśaCC Antya 1.37
dhāilā ranCC Antya 13.81
dhāilā ranCC Antya 13.82
dhairya dharilā maintained patienceCC Madhya 15.67
kailā gaura-dhāma was given by Śrī Caitanya MahāprabhuCC Antya 2.53
dhāñā āilā came to see him with great hasteCC Madhya 20.51
dhāñā āilā very hastily cameCC Madhya 25.226
dhāñā calilā began to runCC Antya 14.85
calilā dhāñā began to runCC Antya 17.61
dhāñā calilā began to run very swiftlyCC Antya 18.28
dhāñā calilā began to run very swiftlyCC Antya 19.86
dharilā He capturedCC Madhya 15.23
dhairya dharilā maintained patienceCC Madhya 15.67
dharilā caraṇe caught hold of His feetCC Madhya 15.286
dharilā placedCC Madhya 16.30
dharilā placedCC Madhya 19.51
mauna dharilā remained silentCC Antya 1.112
dharilā caraṇa rested His lotus feetCC Antya 4.233
dharilā caraṇa placed His feetCC Antya 6.48
dharilā keptCC Antya 6.53
dharilā placedCC Antya 6.59
dharilā putCC Antya 6.109
dharilā caraṇa caught His lotus feetCC Antya 6.191
hasta dharilā caught the handCC Antya 6.204
dharilā He keptCC Antya 6.293
dharilā caughtCC Antya 6.323
mauna dharilā became very graveCC Antya 7.116
dharilā nāma held the nameCC Antya 12.49
dharilā placedCC Antya 12.125
dharilā keptCC Antya 13.55
mauna dharilā became silentCC Antya 19.23
rākhilā dhariyā kept in stockCC Antya 10.131
dhariyā rākhilā was keptCC Antya 12.104
dhariyā rākhilā keptCC Antya 13.124
neta-dhaṭī parāilā decorated with the silken clothCC Antya 9.133
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ the eleven RudrāṇīsSB 3.12.13
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ the eleven RudrāṇīsSB 3.12.13
kailā dhyāna you meditatedCC Antya 3.33
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ the eleven RudrāṇīsSB 3.12.13
dilā gaveCC Adi 5.180
dilā gaveCC Adi 5.181
dilā placedCC Adi 5.182
dilā deliveredCC Adi 5.210
dilā you have givenCC Adi 7.81
dilā has givenCC Adi 8.20
dilā gaveCC Adi 11.14-15
dilā gaveCC Adi 13.91
dilā gaveCC Adi 14.41
dilā gaveCC Adi 17.121
dilā gaveCC Adi 17.242
dilā gaveCC Adi 17.289
ājñā dilā orderedCC Madhya 1.127
dilā gaveCC Madhya 1.242
dilā gaveCC Madhya 1.275
dilā offeredCC Madhya 6.217
dilā offeredCC Madhya 6.222
dilā gaveCC Madhya 6.249
dilā deliveredCC Madhya 7.56
dilā gaveCC Madhya 7.91
dilā gaveCC Madhya 8.296
vidāya dilā gave farewellCC Madhya 9.164
dilā deliveredCC Madhya 9.210
dilā You gaveCC Madhya 9.214
dilā deliveredCC Madhya 9.323
bhikṣā dilā gave boardingCC Madhya 10.92
dilā offeredCC Madhya 11.132
dilā deliveredCC Madhya 11.184
dilā deliveredCC Madhya 11.193
dilā deliveredCC Madhya 11.206
ājñā dilā orderedCC Madhya 11.226
ājñā dilā gave the orderCC Madhya 12.40
dilā deliveredCC Madhya 12.199
vidāya dilā bade farewellCC Madhya 16.109
ājñā dilā gave an orderCC Madhya 16.143
vidāya dilā bade farewellCC Madhya 16.153
dilā gaveCC Madhya 17.69
daraśana dilā gave Your audienceCC Madhya 17.94
dilā daraśana gave Your audienceCC Madhya 17.97
jhāńpa dilā jumpedCC Madhya 18.137
vidāya dilā asked to go backCC Madhya 18.215
dilā gave as charityCC Madhya 19.7
dilā gaveCC Madhya 19.7
dilā gaveCC Madhya 19.79
dilā deliveredCC Madhya 20.76
dilā gaveCC Madhya 20.95-96
vara dilā gave benedictionsCC Madhya 20.334
prema-bhakti dilā He distributed love of KṛṣṇaCC Madhya 20.340
vidāya dilā bade farewellCC Madhya 21.80
dilā gaveCC Madhya 21.133
dilā gaveCC Madhya 21.133
vara dilā gave the benedictionCC Madhya 23.124
prabhu ājñā dilā Your Lordship has ordered meCC Madhya 24.324
vidāya dilā bade farewellCC Madhya 25.180
mālā-prasāda dilā distributed flower garlands and prasādamCC Madhya 25.233
ājñā dilā orderedCC Antya 1.41
vidāya dilā bade farewellCC Antya 1.214
vidāya dilā bade farewellCC Antya 1.216
ājñā dilā promisedCC Antya 2.50
dilā tāi delivered everythingCC Antya 2.58
ājñā dilā He gave an orderCC Antya 2.112
uttara dilā repliedCC Antya 2.163
mahā-prasāda dilā delivered all the prasādam of Lord JagannāthaCC Antya 3.43
āsana dilā offered a sitting placeCC Antya 3.173
dilā offeredCC Antya 3.216
tāre dilā delivered to himCC Antya 4.121
nā dilā karite did not allow me to doCC Antya 4.137
dilā pāṭhāñā has sentCC Antya 4.195
vidāya dilā bid farewellCC Antya 4.207
bāńṭi' dilā divided and distributedCC Antya 4.215
ājñā dilā He gave ordersCC Antya 4.234
vidāya dilā bade farewellCC Antya 5.67
ājñā dilā He orderedCC Antya 6.86
raghunāthe dilā delivered to Raghunātha dāsaCC Antya 6.94
dilā gaveCC Antya 6.121
dilā tāńre offered to himCC Antya 6.122
dilā deliveredCC Antya 6.146
dilā deliveredCC Antya 6.148
dilā deliveredCC Antya 6.149
rāghava-pāśa dilā delivered to Rāghava PaṇḍitaCC Antya 6.152
dilā gaveCC Antya 6.175
dilā offeredCC Antya 6.212
chāḍi' dilā gave upCC Antya 6.271
tāńre dilā delivered to himCC Antya 6.287
āni' dilā presentedCC Antya 6.289
dilā He deliveredCC Antya 6.293
dilā He gaveCC Antya 6.298
dilā offeredCC Antya 6.307
nā dilā did not giveCC Antya 7.156
vara dilā gave the benedictionCC Antya 8.30
yabe dilā when He gaveCC Antya 9.146
ājñā dilā Lord Kṛṣṇa orderedCC Antya 10.7
pāńpaḍi kariyā dilā made into small ballsCC Antya 10.35
vidāya dilā bade farewellCC Antya 10.81
nā dilā did not giveCC Antya 10.97
dilā He offeredCC Antya 10.151
vidāya dilā bade farewellCC Antya 10.157
dilā daraśana gave His audienceCC Antya 11.46
dilā he fixedCC Antya 11.53
dilā smearedCC Antya 11.65
dilā gaveCC Antya 11.66
vālu dilā placed sandCC Antya 11.68
vidāya dilā bade farewellCC Antya 11.100
dilā gaveCC Antya 11.103
vālu dilā covered with sandCC Antya 11.104
dilā You have givenCC Antya 12.27
dilā gaveCC Antya 12.32
dilā pushedCC Antya 12.50
ājñā dilā gave the orderCC Antya 12.52
vidāya dilā bade farewellCC Antya 12.80
bāńṭiyā dilā distributedCC Antya 12.148
dilā deliveredCC Antya 13.8
ājñā dilā gave permissionCC Antya 13.33
dilā presentedCC Antya 13.66
dilā presentedCC Antya 13.73
vidāya dilā bid farewellCC Antya 13.112
dilā gaveCC Antya 13.114
vidāya tāńre dilā bade him farewellCC Antya 13.115
ājñā dilā ordered himCC Antya 13.119
tāńre dilā delivered to himCC Antya 13.124
dilā gaveCC Antya 13.131
nāhi dilā did not bestowCC Antya 14.28
ājñā dilā gave the orderCC Antya 16.77
dilā putCC Antya 16.92
dilā you have givenCC Antya 16.97
vidāya dilā bade farewellCC Antya 16.101
ājñā dilā orderedCC Antya 16.116
jhāńpa dilā He jumpedCC Antya 18.28
dilā placedCC Antya 18.61
dilā You have bestowedCC Antya 20.19
loke śikṣā dilā gave instruction to the people in generalCC Antya 20.64
more dilā has given to meCC Antya 20.89
śilā diyā by offering this stoneCC Antya 6.307
diyāchilā sańga gave the associationCC Antya 11.94
dońhāre mililā he met bothCC Antya 13.43
dravilā became softenedCC Madhya 1.275
dravilā became softenedCC Madhya 15.164
ḍubāilā You have drownedCC Antya 5.70
ḍubilā immersedCC Madhya 21.31
mahā-duḥkha pāilā became very much aggrievedCC Madhya 17.122
duḥkha pāilā you were disappointedCC Antya 3.120
duḥkha nivedilā submitted his unhappinessCC Antya 4.136
mahā-duḥkha pāilā felt great unhappinessCC Antya 13.16
śivānanda duḥkhī hailā Śivānanda became very unhappyCC Antya 1.19
duḥkhī hailā Śivānanda Sena became very unhappyCC Antya 1.22
duḥkhī hailā became unhappyCC Antya 3.214
duḥkhī hailā became very unhappyCC Antya 9.85
duḥkhī hailā became unhappyCC Antya 14.21
duḥkhita ha-ilā became very unhappyCC Antya 2.47
duńhāre mililā met both of themCC Antya 4.54
dūra kailā put asideCC Antya 13.12
durdaiva-vilāsa suffering of past misdeedsCC Madhya 13.144
paḍilā kata-dūre fell down at a distant placeCC Antya 6.46
kailā dūre openedCC Antya 14.60
dvādaśāditya-ṭilāya on the highland named DvādaśādityaCC Antya 13.69
siṃha-dvāra chāḍilā gave up standing at the gate known as Siṃha-dvāraCC Antya 6.281
ei ta' kahilāńa thus I have saidCC Antya 1.222
ei śilā this stoneCC Antya 6.294
ei śilāra of this stoneCC Antya 6.295
eka śilā one piece of stoneCC Madhya 18.16
eka-patra nilā took one page written on a palm leafCC Antya 1.96
calilā ekalā began to travel aloneCC Madhya 20.36
ekalā rahilā remained aloneCC Antya 12.17
eteka kahilā spoke like thisCC Antya 9.45
āilā ethā you have come hereCC Antya 5.58
gāhilā sangCC Antya 15.85
lāgilā gāite began to singCC Madhya 3.121
gāite lāgilā began to chantCC Antya 10.58
karilā gamana returnedCC Madhya 4.138
karilā gamana wentCC Madhya 9.72
karilā gamana departedCC Madhya 9.197
karilā gamana began to proceedCC Madhya 11.125
karilā gamana enteredCC Madhya 11.130
karilā gamana wentCC Madhya 12.206
karilā gamana was passingCC Madhya 13.26
karilā gamana passedCC Madhya 17.26
karilā gamana he went awayCC Madhya 19.30
karilā gamana departedCC Madhya 19.35
karilā gamana wentCC Madhya 24.230
karilā gamana wentCC Madhya 25.59
karilā gamana departedCC Madhya 25.178
karilā gamana departedCC Antya 1.14
karilā gamana departed forCC Antya 1.38
karilā gamana left that placeCC Antya 1.60
karilā gamana wentCC Antya 1.102
karilā gamana they returnedCC Antya 1.214
karilā gamana leftCC Antya 3.162
karilā gamana leftCC Antya 4.92
karilā gamana cameCC Antya 4.118
karilā gamana wentCC Antya 6.157
karilā gamana began to proceedCC Antya 6.171
karilā gamana have goneCC Antya 6.178
karilā gamana wentCC Antya 11.44
karilā gamana wentCC Antya 12.7
karilā gamana wentCC Antya 12.13
karilā gamana leftCC Antya 12.145
nā kailā gamane did you not goCC Antya 10.94
vilāsinī-gaṇa by the gopīsBs 5.26
gaṇḍa-śilā large stoneSB 3.13.22
puchilā bhakta-gaṇe inquired from the devoteesCC Antya 2.150
bhakta-gaṇe khāoyāilā fed the devoteesCC Antya 10.53
gańgā-prāpti hailā there was attainment of the shelter of mother Ganges (passing away)CC Antya 1.37
gauḍa-deśe āilā reached Bengal, which is known as Gauḍa-deśaCC Antya 1.37
gauḍe calilā returned to BengalCC Madhya 16.76
gauḍere calilā returned to BengalCC Madhya 16.86
kailā gaura-dhāma was given by Śrī Caitanya MahāprabhuCC Antya 2.53
chāḍāilā ghara have I been obliged to give up my household lifeCC Antya 6.229
ghara pāṭhāilā sent to His residenceCC Antya 11.77
ghara āilā came back to His houseCC Antya 18.119
ghare āilā returned to their homesCC Madhya 25.185
gharete āilā returned homeCC Antya 14.117
ghāṭāilā decreasedCC Madhya 1.266
ghāṭāilā decreasedCC Antya 10.156
ghāṭiyāle rākhilā were checked by the toll collectorCC Antya 12.17
ghucāilā dissipatedCC Antya 15.92
nṛtya-gīta kailā danced and chantedCC Madhya 18.63
nṛtya-gīta kailā chanted and dancedCC Madhya 25.232
gīta śunilā heard the songCC Antya 20.121
gońāilā passedCC Madhya 4.209
gońāilā passedCC Madhya 7.90
gońāilā passedCC Madhya 8.234
gońāilā passedCC Madhya 8.292
tathā gońāilā passed the day thereCC Madhya 18.74
cāturmāsya gońāilā passed the four months of the rainy seasonCC Antya 10.133
gońāilā passedCC Antya 17.4
gopa-veśa hailā dressed Himself as a cowherd boyCC Madhya 15.17
gosāñi jāgilā Mādhavendra Purī awokeCC Madhya 4.162
gosāñi calilā Śrī Caitanya Mahāprabhu left the placeCC Antya 1.53
gosāñi nā āilā Śrī Caitanya Mahāprabhu did not comeCC Antya 2.47
govardhana-śilā the stone from GovardhanaCC Antya 6.289
govardhana-śilā the stone from Govardhana HillCC Antya 6.291
govardhana-śilā the stone from Govardhana HillCC Antya 6.301
govardhana-śilām a stone from Govardhana HillCC Antya 6.327
govardhana-śilā the stone from Govardhana HillCC Antya 20.113
govardhanera śilā a stone from Govardhana HillCC Antya 6.287
govardhanera śilā a stone from Govardhana HillCC Antya 13.67
govinda-pāśa āilā came to GovindaCC Antya 6.211
govinda rahilā Govinda kept silentCC Antya 10.97
govinde bolāilā called for GovindaCC Antya 2.133
govinde kahilā he advised GovindaCC Antya 12.104
pāṭhāilā grāme he sent to the nearby villageCC Antya 6.52
granthilā full of knotsCC Antya 1.163
gṛhastha ha-ilāma I remained in householder lifeCC Adi 15.25
sva-gṛhe āilā returned to his homeCC Antya 6.154
śilā-guñjā-mālā stone and the garland of small conchshellsCC Antya 6.288
ha-ilā pāgala became madCC Adi 6.48
ha-ilā becameCC Adi 6.107
ha-ilāń I have becomeCC Adi 7.80
vṛkṣa ha-ilāń I am also the treeCC Adi 9.45
ha-ilā becameCC Adi 12.23
ha-ilā becameCC Adi 12.46
ha-ilā thus becameCC Adi 12.68
ha-ilā becameCC Adi 14.44
apavitra ha-ilā You have become impureCC Adi 14.74
ha-ilā becameCC Adi 14.91
gṛhastha ha-ilāma I remained in householder lifeCC Adi 15.25
ha-ilāń have becomeCC Adi 16.91
ha-ilāń becameCC Adi 17.112
ha-ilā becameCC Adi 17.241
ha-ilā becameCC Madhya 1.107
ha-ilā wasCC Madhya 1.109
ha-ilā there wereCC Madhya 1.150
ha-ilā becameCC Madhya 1.240
ha-ilā becameCC Madhya 3.141
ha-ilā becameCC Madhya 3.141
ha-ilā becameCC Madhya 3.150
vismita ha-ilā became struck with wonderCC Madhya 4.16
ha-ilā becameCC Madhya 4.46
ha-ilā becameCC Madhya 4.173
ha-ilā becameCC Madhya 4.198
ha-ilā sammate agreedCC Madhya 5.80
tuṣṭa ha-ilāń I have be come satisfiedCC Madhya 5.114
ha-ilā becameCC Madhya 6.3
ha-ilā becameCC Madhya 6.183
ha-ilā becameCC Madhya 6.202
ha-ilā becameCC Madhya 7.14
sammata ha-ilā became agreeableCC Madhya 7.55
ha-ilā becameCC Madhya 8.27
ha-ilā becameCC Madhya 9.273
su-sthira ha-ilā became patientCC Madhya 9.348
cintita ha-ilā became meditativeCC Madhya 11.13
ha-ilā becameCC Madhya 11.50
ha-ilā becameCC Madhya 11.50
ha-ilāńa becameCC Madhya 11.134
kṛta-artha ha-ilāńa have become very much obligatedCC Madhya 12.62
santoṣa ha-ilā there was satisfactionCC Madhya 12.130
ha-ilā mūrcchite faintedCC Madhya 12.144
ha-ilā becameCC Madhya 13.62
ha-ite lāgilā began to take placeCC Madhya 14.62
ha-ilā āpane remained personallyCC Madhya 14.74
vihvala ha-ilā became overwhelmedCC Madhya 15.67
ha-ilā becameCC Madhya 15.299
ha-ilā vimana became moroseCC Madhya 16.3
ha-ilāńa I becameCC Madhya 16.275
ha-ilā You have beenCC Madhya 17.77
ha-ilā becameCC Madhya 17.225
ha-ilā vihvala became overwhelmedCC Madhya 18.15
ha-ilā daṇḍavat offered obeisances like a straight rodCC Madhya 18.16
ha-ilā becameCC Madhya 18.16
ha-ilā praṇāma offered obeisancesCC Madhya 18.17
preme ha-ilā vihvala became overwhelmed by ecstatic loveCC Madhya 18.57
mūrcchita ha-ilā became unconsciousCC Madhya 18.72
ha-ilā becameCC Madhya 18.110
pavitra ha-ilā you have become pureCC Madhya 18.205
vairāgī ha-ilā became mendicantsCC Madhya 18.210
ha-ilā becameCC Madhya 19.78
ha-ilāńa have becomeCC Madhya 20.31
nirbhaya ha-ilā he became free from all anxietyCC Madhya 20.36
ha-ilā he becameCC Madhya 20.45
ha-ilā becameCC Madhya 20.52
ha-ilā becameCC Madhya 20.265
ha-ilā becameCC Madhya 21.31
phāńpara ha-ilā became bewilderedCC Madhya 21.69
ha-ilā antardhāna disappearedCC Madhya 24.281
āviṣṭa ha-ilā became ecstatic in loveCC Madhya 25.62
vismaya ha-ilā there was surpriseCC Antya 1.68
āviṣṭa ha-ilā was overwhelmedCC Antya 1.98
ha-ilā ullāsī became very jubilantCC Antya 1.100
āviṣṭa ha-ilā enteredCC Antya 2.5-6
ha-ilā becameCC Antya 2.7
duḥkhita ha-ilā became very unhappyCC Antya 2.47
upavāsī ha-ilā remained fastingCC Antya 2.71
mauna ha-ilā became silentCC Antya 2.100
vismaya ha-ilā became surprisedCC Antya 2.152
mauna ha-ilā became silentCC Antya 3.18
kṛtārtha ha-ilāńa I have become very satisfiedCC Antya 5.67
santoṣa ha-ilā there was great satisfactionCC Antya 7.116
ha-ilā prasanna You are pleasedCC Antya 7.138
prasanna ha-ilā became very pleasedCC Antya 7.141
ha-ilā becameCC Antya 9.58
santuṣṭa ha-ilāń am very satisfiedCC Antya 10.150
vṛddha ha-ilā you have become oldCC Antya 11.24
ha-ilā becameCC Antya 11.51
ha-ilā vihvala became overwhelmedCC Antya 11.58
mahā-tīrtha ha-ilā has become a great place of pilgrimageCC Antya 11.64
krodha-āviṣṭa ha-ilā became very angryCC Antya 13.10
prema-āviṣṭa ha-ilā became overwhelmed in ec