Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "grāhī" has 2 results.
     
grāhī: feminine nominative singular stem: grāha
grāhī: masculine nominative singular stem: grāhin
     Amarakosha Search  
4 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
bhūtikam3.3.8NeuterSingularmahendraḥ, guggulu, ulūkaḥ, vyālagrāhī
kapitthaḥ2.4.21MasculineSingulardantaśaṭhaḥ, dadhitthaḥ, grāhī, manmathaḥ, dadhiphalaḥ, puṣpaphalaḥ
vidheyaḥ3.1.23MasculineSingularvinayagrāhī, vacanesthitaḥ, āśravaḥ
vyālagrāhī1.8.11MasculineSingularahituṇḍakaḥa snake charmer
     Monier-Williams
          Search  
2 results for grāhī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
grāhīf. a female marine animal or crocodile View this entry on the original dictionary page scan.
rasasaṃgrāhīf. Name of a yoginī- View this entry on the original dictionary page scan.
     Wordnet Search "grāhī" has 9 results.
     

grāhī

phaladātā, phalagrāhī, phalegrāhī, phaladaḥ   

saḥ vṛkṣaḥ yasya phalaṃ viśeṣataḥ prasiddham।

āmrādayaḥ prasiddhāḥ phaladātāraḥ।

grāhī

kapitthaḥ, dadhitthaḥ, manmathaḥ, dadhiphalaḥ, puṣpaphalaḥ, dantaśaṭhaḥ, kagitthaḥ, maṅgalyaḥ, nīlamallikā, grāhīphalaḥ, cīrapākī, granthiphalaḥ, kucaphalaḥ, kapīṣṭaḥ, gandhaphalaḥ, dantaphalaḥ, karabhavallabhaḥ, kāṭhinyaphalaḥ.   

kaṇṭakayuktaḥ vṛkṣaḥ yasya phalāni tiktāni kaṭuni ca santi।

asmin vane kapitthasya ādhikyaṃ vartate।

grāhī

guṇagrāhaka, guṇagrāhī   

yaḥ guṇasya guṇināṃ vā ādaraṃ karoti।

guṇagrāhakaḥ guṇināṃ mūlyaṃ jānāti।

grāhī

aṃśabhāgī, aṃśabhāk, aṃśabhāg, aṃśagrāhī, bhāgahārī, bhāgagrāhī   

kasyacit aṃśasya bhāgasya vā svāmī।

asyām udyogasaṃsthāyāṃ sohanaḥ aṃśabhāgī asti।

grāhī

patrasvīkartā, patraprāpakaḥ, prāpakā, prāpakam, prāpī, prāpikā, prāpiṇī, labdhā, saṃnidhātā, pratigrāhī, ādāyī, grāhakaḥ, grāhikā, grāhakam, grahītā   

yaḥ patrādayaḥ prāpnoti;

pihitapatre patrasvīkartuḥ gṛhasaṅketaḥ āvaśyakaḥ

grāhī

anugrāhī, sujanaḥ   

yaḥ upakāraṃ karoti।

sāmpratikam anugrāhiṇāṃ saṅkhyā alpībhavati।

grāhī

khaḍgadhārī, khaḍgagrāhī, sakhaḍgaḥ, khaḍgābhihataḥ, khaḍgādhāraḥ, nistriṃśadhārī, sāsipāṇiḥ   

yaḥ khaḍgaṃ dhārayati।

khaḍgadhāriṇā khaḍgena sarpaḥ dvidhā khaṇḍitaḥ।

grāhī

kuṭajaḥ, śakraḥ, vatsakaḥ, girimallikā, kauṭajaḥ, vṛkṣakaḥ, śakraparyāyaḥ, kāhī, kāliṅgaḥ, mallikāpuṣpaḥ, prāvṛṣyaḥ, śatrupādapaḥ, varatiktaḥ, yavaphalaḥ, saṅgrāhī, pāṇḍuradrumaḥ, prāvṛṣeṇyaḥ, mahāgandhaḥ, pāṇḍaraḥ   

vanyavṛkṣaḥ।

asmin vane kuṭajasya ādhikyaṃ vartate।

grāhī

guṇāguṇajñaḥ, guṇajñaḥ, guṇagrāhī, guṇadoṣaparīkṣakaḥ, guṇadoṣanirūpakaḥ, guṇajñā, guṇagrāhīṇī, guṇāguṇajñā, guṇadoṣaparīkṣikā, guṇadoṣanirūpikā   

yaḥ guṇam aguṇaṃ ca jñātvā kenāpi kṛtaṃ kāryaṃ parīkṣate।

navasaṃskṛtasāhityasya guṇāguṇajñaḥ saḥ asmin saṃgoṣṭhyām upasthitān navakavīn mārgadarśanam anuyacchati।

Parse Time: 0.748s Search Word: grāhī Input Encoding: IAST IAST: grāhī