Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "dugdhā" has 1 results.
     
dugdhā: feminine nominative singular past passive participle stem: dugdha.
     Amarakosha Search  
4 results
     
     Monier-Williams
          Search  
26 results for dugdhā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
दुग्धाब्धिm. the sea of milk View this entry on the original dictionary page scan.
दुग्धाब्धितनयाf. Name of lakṣmi- View this entry on the original dictionary page scan.
दुग्धाग्रn. upper part or surface of milk, cream View this entry on the original dictionary page scan.
दुग्धाक्षm. "having milk-white eyes", a particular precious stone View this entry on the original dictionary page scan.
दुग्धाम्बुधिm. equals dhābdhi- View this entry on the original dictionary page scan.
दुग्धाम्रn. milk and mangoes, mango fool View this entry on the original dictionary page scan.
दुग्धाश्मन्m. calcareous spar View this entry on the original dictionary page scan.
बहुदुग्धाf. (a cow) giving much milk (also -vatī- ) View this entry on the original dictionary page scan.
भूरिदुग्धाf. "having much milk", Tragia Involucrata View this entry on the original dictionary page scan.
द्रोणदुग्धा f. equals -kṣīrā- View this entry on the original dictionary page scan.
गोदुग्धाf. the caṇikā- grass View this entry on the original dictionary page scan.
गोक्षुरदुग्धाf. Name of a plant View this entry on the original dictionary page scan.
गोरक्षदुग्धाf. a small kind of shrub View this entry on the original dictionary page scan.
हेमदुग्धाf. equals svarṇa-kṣīrī- View this entry on the original dictionary page scan.
हिमदुग्धाf. a kind of plant (equals kṣīriṇi-) View this entry on the original dictionary page scan.
लघुहेमदुग्धाf. Ficus Oppositifolia View this entry on the original dictionary page scan.
फेनदुग्धाf. a kind of small shrub (= dugdha-phenī-) View this entry on the original dictionary page scan.
पीतदुग्धाf. a cow whose milk has been pledged (literally already drunk) View this entry on the original dictionary page scan.
पीतदुग्धाf. a cow tied up to be milked, any milch cow View this entry on the original dictionary page scan.
पीतदुग्धाf. a kind of shrub (equals kṣīriṇī-) View this entry on the original dictionary page scan.
समन्तदुग्धाf. a species of Euphorbia View this entry on the original dictionary page scan.
स्वर्णदुग्धा f. Cleome Felina View this entry on the original dictionary page scan.
ताम्रदुग्धाf. Name of a small shrub View this entry on the original dictionary page scan.
तिक्तदुग्धाf. "having a bitter milky sap", Odina pinnata View this entry on the original dictionary page scan.
तिक्तदुग्धाf. equals kṣīriṇi- View this entry on the original dictionary page scan.
तिक्तदुग्धाf. equals svarṇakṣīrī- View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
1 result
     
dugdhā exploitedSB 2.7.9
     DCS with thanks   
13 results
     
dugdhā noun (feminine) name of a plant
Frequency rank 54575/72933
dugdhābdhi noun (masculine) the sea of milk (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 54586/72933
dugdhārha noun (masculine)
Frequency rank 54587/72933
dugdhāśman noun (masculine) calcareous spar (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 54588/72933
tiktadugdhā noun (feminine) Odina pinnata (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 21383/72933
pītadugdhā noun (feminine) a cow tied up to be milked (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a cow whose milk has been pledged (lit. already drunk) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of shrub (Monier-Williams, Sir M. (1988))
any milch cow (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a mahauṣadhī
Frequency rank 24616/72933
phenadugdhā noun (feminine) a kind of small shrub (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 59932/72933
bhūridugdhā noun (feminine) Tragia Involucrata (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 61053/72933
laghuhemadugdhā noun (feminine) Ficus Oppositifolia (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 64028/72933
samantadugdhā noun (masculine feminine) a species of Euphorbia (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 20208/72933
svarṇadugdhā noun (feminine) Cleome felina (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 31217/72933
himadugdhā noun (feminine) a kind of plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 72573/72933
hemadugdhā noun (feminine) Cleome felina (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 18693/72933
     Wordnet Search "dugdhā" has 7 results.
     

dugdhā

lakṣmīḥ, ramā, kamalā, nārāyaṇī, padmahastā, śrīḥ, viṣṇupriyā, mā, māyā, haripriyā, padmā, padmālayā, bhārgavī, cañcalā, indirā, abjavāhanā, abjā, abdhijā, ambujāsanā, amalā, īśvarī, devaśrī, padmamālinī, padmaguṇā, piṅgalā, maṅgalā, śriyā, śrīpradā, sindhujā, jaganmayī, amalā, varavarṇinī, vṛṣākapāyī, sindhukanyā, sindhusutā, jaladhijā, kṣīrasāgarasutā, dugdhābdhitanayā, kṣīrasāgarakanyakā, kṣīrodatanayā, lokajananī, lokamātā   

dhanasya adhiṣṭhātrī devatā yā viṣṇupatnī asti iti manyate।

dhanaprāptyarthe janāḥ lakṣmīṃ pūjayanti।

dugdhā

dugdhāhārin   

yaḥ dugdhaṃ pītvā upajīvikāṃ karoti।

asmākaṃ grāme dugdhāhārī sādhuḥ āgataḥ।

dugdhā

vṛścikālī, vṛścipatrī, viṣaghnī, nāgadantikā, sarpadaṃśaṣṭrā, amarā, kālī, uṣṭradhūsarapucchikā, viṣāṇī, netrarogahā, uṣṭrikā, aliparṇī, dakṣiṇāvartakī, kālikā, āgamāvartā, devalāṅgūlikā, karabhī, bhūrīdugdhā, karkaśā, svarṇadā, yugmaphalā, kṣīraviṣāṇikā, bhāsurapuṣpā   

kṣupaviśeṣaḥ, yasya tīkṣṇapatrāṇāṃ daṃśaḥ vṛścikavat dāhakaḥ asti (āyurvede asya hṛdraktaśuddhikārīkatvaṃ raktapittavibandhārocakāpahatvam ityādi guṇāḥ proktāḥ);

atra vṛścikālī samudbhūtā/

vṛścikālī viṣaghnī tu kāsamārutanāśinī [rājavallabhaḥ]

dugdhā

phenadugdhā   

kṣupaviśeṣaḥ।

phenadugdhā auṣadharūpeṇa upayujyate।

dugdhā

gokṣuradugdhā   

ekaḥ kṣupaḥ ।

gokṣuradugdhāyāḥ varṇanaṃ kośe vartate

dugdhā

kumbhatumbī , gandhabahulā , gopālī , gorakṣadugdhā , dīrghadaṇḍī, sarpadaṇḍī , sudaṇḍikā, citralā , dīrgha-daṇḍī, pañca-parṇikā   

naikeṣāṃ kṣupānāṃ nāmaviśeṣaḥ ।

gorakṣī nāmnā prasiddhāḥ naike kṣupāḥ santi

dugdhā

tāmradugdhā   

ekaḥ laghuḥ gulmaḥ ।

tāmradugdhāyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

Parse Time: 1.252s Search Word: dugdhā Input Encoding: Devanagari IAST: dugdhā