Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "dhātā" has 2 results.
     
dhātā: masculine nominative singular stem: dhātṛ
dhātā: third person singular periphrastic perfect class parasmaipadadhā
     Amarakosha Search  
2 results
     
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
68 results
     
dhātā kṛṣṭīr animiṣābhicaṣṭe Aś.6.14.16c.
dhātā garbhaṃ (KS. kṣatraṃ) dadhātu te RV.10.184.1d; AVś.5.25.5d; AVP.12.3.3d,8b; KS.40.9d; śB.14.9.4.20d; BṛhU.6.4.20d; SMB.1.4.6d; HG.1.25.1d; ApMB.1.12.1d; MG.2.18.2d; JG.1.22d; PG.1.13d (crit. notes: see Speijer, Jātakarma, p. 18).
dhātā cakalpa tam ihā vahāsi AVP.2.66.4b.
dhātā ca ma (MS. mā) indraś ca me VS.18.17; TS.4.7.6.2; MS.2.11.5: 142.13; KS.18.10.
dhātā cāryamā ca TA.1.13.3b. Cf. AVś.9.7.7.
dhātā tat sarvaṃ kalpayāt AVP.4.15.5c.
dhātā tad bhadrayā punaḥ AVś.4.12.2c.
dhātā te taṃ sinīvālī AVP.11.1.2a.
dhātā te hastam agrabhīt HG.1.5.9. See dhātā hastam.
dhātā tokaṃ dadhātu te AVP.11.1.5b.
dhātā tvā dhībhir abhi rakṣatv iha AVP.1.75.3d.
dhātā dadātu (AVś. dadhātu) dāśuṣe AVś.7.17.2a; Aś.6.14.16a; śś.9.28.3a; AG.1.14.3; śG.1.22.7a; N.11.11a.
dhātā dadātu dāśuṣe vasūni TS.3.3.11.3a; MS.4.12.6a: 195.14; ApMB.2.11.4a (ApG.6.14.2). See dhātā viśvā.
dhātā dadātu no etc. see dhātā dadhātu no etc.
dhātā dadātu su see dhātā dadhātu suetc.
dhātā dadhātu dāśuṣe see dhātā dadātu dāśuṣe.
dhātā dadhātu (TS.Apś.ApMBḥG. dadātu) no rayim AVś.7.17.1a; AVP.1.39.4a; TS.2.4.5.1a; 3.3.11.2a,3a; MS.4.12.6a: 195.12; KS.13.16a; KA.1.198.7a,25a; Apś.15.18.6 (comm.); ApMB.2.11.1a,3a (ApG.6.14.2); HG.2.1.2; 2.2; 4.9. P: dhātā dadhātu Kauś.59.19. Cf. BṛhD.4.88 (B). Designated as dhātarvyāḥ, or dhātṛvyāḥ (sc. ṛcaḥ) Kauś.35.16.
dhātā dadhātu me payaḥ AVP.2.76.5d.
dhātā dadhātu savitā trāyamāṇaḥ AVś.8.1.15b.
dhātā dadhātu (Apś. dadātu) sumanasyamānaḥ AVś.7.19.1b; MS.2.13.22b: 168.2; 2.13.23b: 169.4; KS.13.15b,16b; 40.1b,12b; Apś.14.28.4b; 17.13.2b.
dhātā dādhāra pṛthivīm AVś.6.60.3a.
dhātā dīkṣāyām (KS. dīkṣāyāṃ brahmavate; Mś. dīkṣāyāṃ svāhā) TS.4.4.9.1; KS.34.14; Mś.3.6.2. Cf. viśvakarmā dī-.
dhātā dyām uta sūryam AVś.6.60.3b.
dhātā dhātuḥ pituḥ pitānaṣṭo gharmaḥ Mś.3.1.25. Cf. next, and abhinno gharmo.
dhātā dhātuḥ pituḥ pitābhinno gharmo viśvāyur yato jātaṃ tad apyagāt svāhā Mś.3.1.24. Cf. prec. and abhinno gharmo.
dhātā dhātṝṇāṃ (TS. dhatṛ-) bhuvanasya yas patiḥ RV.10.128.7a; TS.4.7.14.3a; KS.40.10a. See dhātā vidhātā bhuvanasya.
dhātā no bhadrayā neṣat AVP.7.3.7c.
dhātā putraṃ yajamānāya dātā TS.3.3.11.2c; śś.9.28.3c; śG.1.22.7c; ApMB.2.11.2c.
dhātā punātu TA.6.3.2; 4.2; 9.2. Cf. vāyuḥ punātu.
dhātā purastād yam ud ā jahāra TA.3.12.7a.
dhātā puṣṭiṃ dadhātu me AVś.19.31.3d; AVP.10.5.3d.
dhātā pūṣā bṛhaspatiḥ AVP.11.14.6a.
dhātā prajāyā (KA.Aś. prajānām) uta rāya īśe (KA. īśiṣe) TS.3.3.11.2a; KA.1.198.8a,26a; Aś.6.14.16a; śś.9.28.3a; śG.1.22.7a; ApMB.2.11.2a (ApG.6.14.2).
dhātā mā nirṛtyā dakṣiṇāyā diśaḥ pātu AVś.18.3.26a.
dhātā mitraḥ prajāpatiḥ AVś.11.9.25d.
dhātā mitro varuṇo devo agniḥ AVP.1.18.2a.
dhātā me dhāmnā sudhāṃ dadhātu KS.5.5; 32.5.
dhātā rakṣitā AVP.10.15.7.
dhātā rakṣohā tigmas tigmaśṛṅgaḥ AVP.4.8.7a.
dhātā rayiṃ sahavīraṃ turāsaḥ RV.3.54.13d.
dhātā rayim avidasyaṃ sadāsām RV.7.39.6c.
dhātā rātiḥ savitedaṃ juṣantām AVś.3.8.2a; 7.17.4a; VS.8.17a; TS.1.4.44.1a; MS.1.3.38a: 44.4; KS.4.12a; 13.9a,10; śB.4.4.4.9a. P: dhātā rātiḥ Apś.9.18.16; 13.18.4; Mś.2.5.4.16. Cf. agnir bhagaḥ savitedaṃ.
dhātā vasūnāṃ surabhiḥ sṛjānām VaradapU.1.1c.
dhātā vidhātā (AVP. vidhartā) paramota saṃdṛk (KS. paramo na saṃvṛk) RV.10.82.2b; AVP.1.53.2a; VS.17.26b; TS.4.6.2.1b; 5.7.4.3a; KS.18.1b; N.10.26b. See dhartā vi-.
dhātā vidhātā (AVP. vidhartā) bhuvanasya yas patiḥ AVś.5.3.9a; AVP.5.4.8a. See dhātā dhātṝṇāṃ.
dhātā vipaścit patim asyai viveda AVś.14.1.59c.
dhātā viśvā vāryā dadhātu AVś.7.17.3a. See dhātā dadātu dāśuṣe vasūni.
dhātā veda savitaitāni sarvā AVP.1.101.3a.
dhātā ṣaḍakṣareṇa ṣaḍ ṛtūn ud ajayat TS.1.7.11.1.
dhātā sam adadhāt paruḥ AVP.9.11.1b.
dhātā samudro apa (AG. 'va) hantu pāpam AG.2.4.14b; PG.3.3.6b. See next.
dhātā samudro abhayaṃ kṛṇotu MG.2.8.6b. See prec.
dhātā savitād rudraḥ AVP.2.85.4c.
dhātā somena saha vātena vāyuḥ TB.3.7.4.15; Apś.1.12.17; Mś.1.1.3.25. Cf. tvaṣṭā vāyuḥ saha.
dhātā hastam agrabhīt JG.1.12. See dhātā te hastam.
dhātādhipatir āsīt VS.14.28; TS.4.3.10.1; MS.2.8.6: 110.9; KS.17.5; śB.8.4.3.6.
dhātāra stuvate vayaḥ RV.8.7.35c.
dhātāraṃ ca vidhātāram PG.3.4.8a.
dhātāram indraṃ savitāram ūtaye AVP.1.78.1a.
dhātāram uta pūṣaṇam AVś.11.6.3b; AVP.15.13.2b; MS.2.7.13b: 94.17.
dhātāsyā agruvai patim AVś.6.60.3c.
adhātām aśvinā madhu # VS.20.57c; MS.3.11.3c: 143.14; KS.38.8c; TB.2.6.12.2c.
adhātām ūrjam ūrjāhutī ūrjayamāne vasu vāryāṇi (TB. ūrjāhutī vasu vīryāṇi) # VS.28.16g; TB.2.6.10.3g. See tām ūrjam ūrjāhutī.
dadhātā ketam ādiśe # RV.9.21.6b.
dadhātā devam ṛtvijam # RV.5.22.2b; 26.7c; MS.4.11.1c: 161.15; KS.2.14c.
dadhātā venam ādiśe # RV.9.21.5b.
mandhātāraṃ kṣaitrapatyeṣv āvatam # RV.1.112.13b.
mandhātāsi draviṇodā ṛtāvā # RV.10.2.2b; Apś.24.13.3b.
     Vedabase Search  
28 results
     
dhātā DhātāSB 6.6.38-39
dhātā providenceSB 10.59.35
dhātā supporterBG 9.17
dhātā the creatorBG 10.33
SB 10.14.41
SB 9.20.22
dhātā the creator (Lord Brahmā)SB 10.53.25
dhātā kṛtasthalī hetiḥ Dhātā, Kṛtasthalī and HetiSB 12.11.33
dhātā kṛtasthalī hetiḥ Dhātā, Kṛtasthalī and HetiSB 12.11.33
dhātā kṛtasthalī hetiḥ Dhātā, Kṛtasthalī and HetiSB 12.11.33
dhātā vidhātā the demigods known as Dhātā and VidhātāSB 5.23.5
dhātā vidhātā the demigods known as Dhātā and VidhātāSB 5.23.5
dhātāram DhātāSB 4.1.43
dhātāram the maintainerBG 8.9
jagat-dhātā the maintainer of the entire universeSB 2.10.42
mām dhātā just drink meSB 9.6.31
jagat-dhātā the maintainer of the entire universeSB 2.10.42
mām dhātā just drink meSB 9.6.31
māndhātā known as MāndhātāSB 9.6.33-34
māndhātā sagaraḥ rāmaḥ Māndhātā, Sagara and RāmaSB 12.3.9-13
vidhātā-nirmita created by providenceCC Madhya 4.146
māndhātā sagaraḥ rāmaḥ Māndhātā, Sagara and RāmaSB 12.3.9-13
māndhātā sagaraḥ rāmaḥ Māndhātā, Sagara and RāmaSB 12.3.9-13
vidhātā controller of the universeSB 3.8.15
vidhātā maker of the destinationSB 3.8.32
vidhātā VidhātāSB 6.6.38-39
vidhātā-nirmita created by providenceCC Madhya 4.146
vidhātāram VidhātāSB 4.1.43
     DCS with thanks   
1 result
     
dhātāvidhātṛ noun (masculine) Dhātṛ and Vidhātṛ
Frequency rank 21533/72933
     Wordnet Search "dhātā" has 14 results.
     

dhātā

īśvaraḥ, parameśvaraḥ, pareśvaraḥ, paramātmā, devaḥ, amaraḥ, vibudhaḥ, animiṣaḥ, ajaraḥ, cirāyuḥ, sucirāyuḥ, bhagavān, sarvasraṣṭā, dhātā, vidhātā, jagatkartā, viśvasṛk, bhūtādiḥ, parabrahma, brahma, jagadātmā, ham, skambhaḥ, sūkṣmaḥ, sarveśaḥ, sarvasākṣī, sarvavid, śvaḥśreyasam, śabdātītaḥ   

dharmagranthaiḥ akhilasṛṣṭeḥ nirmātṛrūpeṇa svāmirūpeṇa vā svīkṛtā mahāsattā।

īśvaraḥ sarvavyāpī asti।

dhātā

brahmā, ātmabhūḥ, surajyeṣṭhaḥ, parameṣṭhī, pitāmahaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, lokeśaḥ, svayaṃbhūḥ, caturānanaḥ, dhātā, abjayoniḥ, druhiṇaḥ, brahmadevaḥ, viriñciḥ, kamalāsanaḥ, paṅkajāsanaḥ, sraṣṭā, prajāpatiḥ, vedhāḥ, vidhātā, viścasṛṭ, vidhiḥ, nābhijanmā, aṇḍajaḥ, pūrvaḥ, nidhanaḥ, kamalodbhavaḥ, sadānandaḥ, rajomūrtiḥ, satyakaḥ, haṃsavāhanaḥ, hariḥ, pūrṇānandaḥ   

devatāviśeṣaḥ yaḥ sṛṣṭeḥ janakaḥ asti।

nāradaḥ brahmaṇaḥ putraḥ asti।

dhātā

sandhātā   

yaḥ sandhānaṃ karoti।

asya durgasya sandhānaṃ kartuṃ catvāraḥ sandhātāraḥ āvaśyakāḥ।

dhātā

nirmātā, dhātā, sraṣṭā   

yaḥ nirmāti।

hindudharmānusāreṇa sṛṣṭeḥ nirmātā brahmadevaḥ asti।

dhātā

vidhātā   

yaḥ niyamān vidadhāti।

āmbeḍakarabābāsāhebaḥ bhāratīyasaṃvidhānasya vidhātā asti।

dhātā

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

dhātā

nirmātā, praṇetā, vidhātā, sraṣṭā, vinirmātā   

yaḥ nirmāṇaṃ karoti saḥ।

prakṛteḥ nirmātuḥ kalpanā atulanīyā asti।

dhātā

patrasvīkartā, patraprāpakaḥ, prāpakā, prāpakam, prāpī, prāpikā, prāpiṇī, labdhā, saṃnidhātā, pratigrāhī, ādāyī, grāhakaḥ, grāhikā, grāhakam, grahītā   

yaḥ patrādayaḥ prāpnoti;

pihitapatre patrasvīkartuḥ gṛhasaṅketaḥ āvaśyakaḥ

dhātā

uddhāraka, uddhātā   

yaḥ uddharati।

īśvaraḥ sarveṣām uddhārakaḥ asti।

dhātā

addhātālaḥ   

saṅgīte catasrāṇāṃ mātrāṇāṃ ekaḥ tālaḥ।

addhātāle trayaḥ āghātāḥ tathā ca ekaḥ kālaḥ vartate।

dhātā

māndhātā   

ikṣvākuvaṃśīyānām ekaḥ rājā।

māndhātā yuvanāśvasya putraḥ āsīt।māndhātā

dhātā

dhātā   

ekā vaidikī devatā।

dhātā dvādaśasu ādityeṣu gaṇyate।

dhātā

rathoddhātā   

granthaviśeṣaḥ ।

rathoddhātāyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

dhātā

mandhātā, māndhātā   

ekaḥ puruṣaḥ ।

āśvalāyana-śrauta-sūtre mandhātā samullikhitaḥ

Parse Time: 1.011s Search Word: dhātā Input Encoding: IAST: dhātā