Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
makūlakaḥMasculineSingularnikumbhaḥ, dantikā, pratyakśreṇī, udumbaraparṇī
vīryam3.3.162NeuterSingulardantikā
     Monier-Williams
          Search  
12 results for dantikā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
dantikāf. (ika-) Croton polyandrum (yielding a pungent oil) View this entry on the original dictionary page scan.
bhadradantikāf. a species of Croton View this entry on the original dictionary page scan.
gucchadantikāf. Musa sapientum View this entry on the original dictionary page scan.
kāmadantikāf. varia lectio for -dattikā- View this entry on the original dictionary page scan.
madantikāf. (in music) a particular śruti- View this entry on the original dictionary page scan.
mahāpuruṣadantikāf. Asparagus Racemosus () View this entry on the original dictionary page scan.
nāgadantikāf. Tragia Involucrata View this entry on the original dictionary page scan.
puruṣadantikāf. Name of a medicinal root View this entry on the original dictionary page scan.
raktadantikā() () f. "red-toothed", Name of durgā-. View this entry on the original dictionary page scan.
rudantikā f. "weeper", Name of a species of small succulent plant (equals amṛta-sravā-) View this entry on the original dictionary page scan.
śatadantikāf. Tiaridium Indicum View this entry on the original dictionary page scan.
udantikāf. satisfaction, satiety View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
11 results
     
dantikā noun (feminine) Croton polyandrum (yielding a pungent oil) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 19418/72933
kākadantikā noun (feminine) Name einer Pflanze
Frequency rank 48964/72933
gajadantikā noun (feminine) a kind of plant
Frequency rank 50953/72933
gucchadantikā noun (feminine) Musa sapientum (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 51343/72933
pūruṣadantikā noun (feminine)
Frequency rank 59729/72933
bhadradantikā noun (feminine) a species of Croton (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 60536/72933
mahāpuruṣadantikā noun (feminine) name of a plant
Frequency rank 29606/72933
rudantikā noun (feminine) name of a species of small succulent plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 19948/72933
vājidantikā noun (feminine) vāsā Gendarussa Vulgaris
Frequency rank 65048/72933
śītadantikā noun (feminine) Tiaridium Indicum
Frequency rank 67754/72933
sthūladantikā noun (feminine) a kind of animal
Frequency rank 71811/72933
     Wordnet Search "dantikā" has 6 results.
     

dantikā

kadalī, tṛṇasārā, gucchaphalā, vāraṇavuṣā, rambhā, mocā, kāṣṭhīlā, aṃśumatphalā, vāravuṣā, suphalā, sukumārā, sakṛtphalā, hastiviṣāṇī, gucchadantikā, niḥsārā, rājeṣṭā, bālakapriyā, ūrustambhā, bhānuphalā, vanalakṣmīḥ, kadalakaḥ, mocakaḥ, rocakaḥ, locakaḥ, vāravṛṣā, vāraṇavallabhā   

phalaviśeṣaḥ tat phalam yad gurutaram madhuram tathā ca puṣṭam।

saḥ kadalīm atti।

dantikā

kadalī, tṛṇasārā, gucchaphalā, vāraṇavuṣā, rambhā, mocā, kāṣṭhīlā, aṃśumatphalā, vāravuṣā, suphalā, sukumārā, sakṛtphalā, hastiviṣāṇī, gucchadantikā, niḥsārā, rājeṣṭā, bālakapriyā, ūrustambhā, bhānuphalā, vanalakṣmīḥ, kadalakaḥ, mocakaḥ, rocakaḥ, locakaḥ, vāravṛṣā, vāraṇavallabhā   

vṛkṣaviśeṣaḥ-saḥ vṛkṣaḥ yasya parṇāni dīrghāṇi tathā ca phalaṃ gurutaraṃ madhuraṃ puṣṭam asti।

tasya prāṅgaṇe kadalī asti।

dantikā

vṛścikālī, vṛścipatrī, viṣaghnī, nāgadantikā, sarpadaṃśaṣṭrā, amarā, kālī, uṣṭradhūsarapucchikā, viṣāṇī, netrarogahā, uṣṭrikā, aliparṇī, dakṣiṇāvartakī, kālikā, āgamāvartā, devalāṅgūlikā, karabhī, bhūrīdugdhā, karkaśā, svarṇadā, yugmaphalā, kṣīraviṣāṇikā, bhāsurapuṣpā   

kṣupaviśeṣaḥ, yasya tīkṣṇapatrāṇāṃ daṃśaḥ vṛścikavat dāhakaḥ asti (āyurvede asya hṛdraktaśuddhikārīkatvaṃ raktapittavibandhārocakāpahatvam ityādi guṇāḥ proktāḥ);

atra vṛścikālī samudbhūtā/

vṛścikālī viṣaghnī tu kāsamārutanāśinī [rājavallabhaḥ]

dantikā

bhadradantikā, jayāvahā   

ekaḥ śūlāgraḥ vṛkṣaviśeṣaḥ।

bhadradantikāyāḥ mūlam oṣadhyāṃ prayujyate।

dantikā

medā, medodbhavā, jīvanī, śreṣṭhā, maṇicchidrā, vibhāvarī, vasā, svalpaparṇikā, medaḥsārā, snehavatī, medinī, madhurā, snigdhā, medhā, dravā, sādhvī, śalyadā, bahurandhrikā, puruṣadantikā, jīvanī   

auṣadhiviśeṣaḥ।

medā jvarasya nivāraṇārtham upayuktā bhavati।

dantikā

puruṣadantikā   

ekaṃ mūlam ।

puruṣadantikā iti bheṣajārthe upayuktaṃ mūlaṃ vartate

Parse Time: 0.714s Search Word: dantikā Input Encoding: IAST: dantikā