Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "caṇḍikā" has 1 results.
     
caṇḍikā: feminine nominative singular stem: caṇḍika
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
19 results for caṇḍikā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
चण्डिकाf. Name of durgā- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकाf. a short Name of View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकाf. equals -gṛha- View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकाf. Name of a surāṅganā- View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकाf. Linum usitatissimum View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकागृहn. a temple of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकालयm. equals -gṛha- View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकामहानवमीf. a particular 9th day on which durgā- is worshipped View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकामाहात्म्यn. "glory of caṇḍikā-", another Name of View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकाशतकn. "100 stanzas in praise of caṇḍikā-", Name of a poem (ascribed to bāṇa-). View this entry on the original dictionary page scan.
चुक्रचण्डिकाf. the tamarind tree View this entry on the original dictionary page scan.
कुचण्डिकाf. the plant Aletris hyacinthoides (= mūrvā-) View this entry on the original dictionary page scan.
कुचण्डिकाSee 1. ku-. View this entry on the original dictionary page scan.
महारात्रिचण्डिकाविधानn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
मङ्गलचण्डिका f. Name of durga- View this entry on the original dictionary page scan.
पिचण्डिकाf. the calf of the leg or the instep View this entry on the original dictionary page scan.
प्रचण्डचण्डिकाf. a form of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
प्रचण्डचण्डिकासहस्रनामस्तोत्रn. Name of a stotra-. View this entry on the original dictionary page scan.
प्रसन्नचण्डिकाf. Name of a drama View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
caṇḍikā f. ep. of Durgâ; temple of Durgâ: -griha, n. temple of Durgâ.
     Vedabase Search  
5 results
     
caṇḍikā the name CaṇḍikāSB 10.2.10
caṇḍikā-annam food offered to the goddess KālīSB 6.18.49
caṇḍikā-annam food offered to the goddess KālīSB 6.18.49
caṇḍikā-gṛham to the temple of goddess KālīSB 5.9.14
caṇḍikā-gṛham to the temple of goddess KālīSB 5.9.14
     DCS with thanks   
3 results
     
caṇḍikā noun (feminine) a short name of Devīmāhātmya (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Linum usitatissimum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Surāṅganā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Devī at Hariścandra name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 4767/72933
caṇḍikātīrtha noun (neuter)
Frequency rank 51974/72933
aticaṇḍikā noun (feminine) name of a goddess
Frequency rank 42038/72933
     Wordnet Search "caṇḍikā" has 4 results.
     

caṇḍikā

ciñcā, amlaphalaḥ, amlavṛkṣaḥ, āmlikā, āmlīkā, gurupattrā, caṇḍacukrā, caritrā, ciñciṇī, cukracaṇḍikā, tintiḍikā   

vṛkṣaviśeṣaḥ asya pakvaphalasya guṇāḥ dīpanatva-rucikāritva-bheditvādayaḥ।

śyāmasya prāṅgaṇe ciñcāyāḥ vṛkṣam asti।

caṇḍikā

piṇḍikā, piṇḍaḥ, piṇḍam, picaṇḍikā, indravastiḥ, picchā, jaṅghāpiṇḍī   

jānuno'dhomāṃsalapradeśaḥ।

mama piṇḍikāyāṃ pīḍā ajāyata।

caṇḍikā

atasī, umā, caṇakā, kṣaumī, rudrapatnī, suvarcalā, pichilā, devī, nadagandhā, madotkaṭā, kṣumā, haimavatī, sunīlā, nīlapuṣpikā, varadā, ekamūlā, caṇḍikā, niḥsnehā   

dhānya-viśeṣaḥ, kṛṣṇa-puṣpa-kṣudra-vṛkṣasya tailadāḥ bījāḥ (āyurvede asya uṣṇatva-tiktatva-amlatvādayaḥ guṇāḥ proktāḥ vātahāritvaṃ śleṣma-pittakāritvaṃ ca);

atasī madhurā tiktā snigdhā pāke kaṭurguru [śa ka]

caṇḍikā

prasannacaṇḍikā   

ekaṃ nāṭakam ।

saṃskṛtasāhitye prasannacaṇḍikā iti nāṭakaṃ prasiddham

Parse Time: 1.224s Search Word: caṇḍikā Input Encoding: Devanagari IAST: caṇḍikā