Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "caṇḍi" has 1 results.
     
caṇḍi: feminine vocative singular stem: caṇḍa
     Amarakosha Search  
2 results
     
     Monier-Williams
          Search  
36 results for caṇḍi
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
चण्डिf. equals ḍī- View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डि ḍika-, etc. See c/aṇḍa-. View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिदासm. equals ṇḍī-d-. View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकmfn. (equals ḍa-) circumcised View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकाf. Name of durgā- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकाf. a short Name of View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकाf. equals -gṛha- View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकाf. Name of a surāṅganā- View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकाf. Linum usitatissimum View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकघण्टm. Name of śiva- (see caṇḍa-ghaṇṭā-) View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकागृहn. a temple of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकालयm. equals -gṛha- View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकामहानवमीf. a particular 9th day on which durgā- is worshipped View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकामाहात्म्यn. "glory of caṇḍikā-", another Name of View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिकाशतकn. "100 stanzas in praise of caṇḍikā-", Name of a poem (ascribed to bāṇa-). View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिलm. Name of rudra- View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिलm. a barbet View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिलm. Chenopodium View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिलाf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिमन्m. (gaRa pṛthv-ādi-) passion, violence, cruelty View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिमन्m. "passion"and"heat" View this entry on the original dictionary page scan.
चण्डिमन्m. intensity View this entry on the original dictionary page scan.
चुक्रचण्डिकाf. the tamarind tree View this entry on the original dictionary page scan.
कुचण्डिकाf. the plant Aletris hyacinthoides (= mūrvā-) View this entry on the original dictionary page scan.
कुचण्डिकाSee 1. ku-. View this entry on the original dictionary page scan.
महारात्रिचण्डिकाविधानn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
मङ्गलचण्डिका f. Name of durga- View this entry on the original dictionary page scan.
पिचण्डिकाf. the calf of the leg or the instep View this entry on the original dictionary page scan.
पिचण्डिक(gaRa tundādi-) mfn. big-bellied, corpulent. View this entry on the original dictionary page scan.
पिचण्डिल() mfn. big-bellied, corpulent. View this entry on the original dictionary page scan.
पिचण्डिन्(gaRa tundādi-) mfn. big-bellied, corpulent. View this entry on the original dictionary page scan.
प्रचण्डचण्डिकाf. a form of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
प्रचण्डचण्डिकासहस्रनामस्तोत्रn. Name of a stotra-. View this entry on the original dictionary page scan.
प्रसन्नचण्डिकाf. Name of a drama View this entry on the original dictionary page scan.
रुद्रचण्डिकName of a particular text or formula View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
3 results
     
caṇḍi चण्डिः f, -चण्डिका N. of Durgā.
caṇḍilaḥ चण्डिलः A barber.
caṇḍiman चण्डिमन् m. 1 Passion, violence, impetuosity, wrath. -2 Heat, warmth; राज्ञः स सचिवः सत्यं दुष्प्रापो लुप्तचण्डिमा Rāj. T.6.298.
     Macdonell Search  
2 results
     
caṇḍi f. ep. of Durgâ; temple of Durgâ: -griha, n. temple of Durgâ.
caṇḍiman m. heat; passionateness, fierceness, cruelty.
     Vedabase Search  
6 results
     
caṇḍi haughty oneSB 3.14.39
caṇḍi the name CaṇḍikāSB 10.2.10
caṇḍikā-annam food offered to the goddess KālīSB 6.18.49
caṇḍikā-annam food offered to the goddess KālīSB 6.18.49
caṇḍikā-gṛham to the temple of goddess KālīSB 5.9.14
caṇḍikā-gṛham to the temple of goddess KālīSB 5.9.14
     DCS with thanks   
7 results
     
caṇḍikeśvaraka noun (masculine neuter) name of a Tīrtha at Śrīśaila
Frequency rank 51976/72933
caṇḍikeśā noun (feminine) name of a goddess at Śrīśaila
Frequency rank 51975/72933
caṇḍi noun (feminine) a short name of Devīmāhātmya (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Linum usitatissimum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Surāṅganā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Devī at Hariścandra name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 4767/72933
caṇḍikātīrtha noun (neuter)
Frequency rank 51974/72933
caṇḍiman noun (masculine) cruelty (Monier-Williams, Sir M. (1988))
intensity (Monier-Williams, Sir M. (1988))
passion (Monier-Williams, Sir M. (1988))
violence (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 51977/72933
caṇḍin adjective intense (?)
Frequency rank 51952/72933
aticaṇḍi noun (feminine) name of a goddess
Frequency rank 42038/72933
     Wordnet Search "caṇḍi" has 7 results.
     

caṇḍi

ciñcā, amlaphalaḥ, amlavṛkṣaḥ, āmlikā, āmlīkā, gurupattrā, caṇḍacukrā, caritrā, ciñciṇī, cukracaṇḍikā, tintiḍikā   

vṛkṣaviśeṣaḥ asya pakvaphalasya guṇāḥ dīpanatva-rucikāritva-bheditvādayaḥ।

śyāmasya prāṅgaṇe ciñcāyāḥ vṛkṣam asti।

caṇḍi

piṇḍikā, piṇḍaḥ, piṇḍam, picaṇḍikā, indravastiḥ, picchā, jaṅghāpiṇḍī   

jānuno'dhomāṃsalapradeśaḥ।

mama piṇḍikāyāṃ pīḍā ajāyata।

caṇḍi

atasī, umā, caṇakā, kṣaumī, rudrapatnī, suvarcalā, pichilā, devī, nadagandhā, madotkaṭā, kṣumā, haimavatī, sunīlā, nīlapuṣpikā, varadā, ekamūlā, caṇḍikā, niḥsnehā   

dhānya-viśeṣaḥ, kṛṣṇa-puṣpa-kṣudra-vṛkṣasya tailadāḥ bījāḥ (āyurvede asya uṣṇatva-tiktatva-amlatvādayaḥ guṇāḥ proktāḥ vātahāritvaṃ śleṣma-pittakāritvaṃ ca);

atasī madhurā tiktā snigdhā pāke kaṭurguru [śa ka]

caṇḍi

mahodara, lambodara, lambajaṭhara, prodara, picaṇḍila, picaṇḍika   

atisthūlodarayuktaḥ।

mahodaraiḥ janaiḥ pratidinaṃ vyāyāmaḥ kartavyaḥ।

caṇḍi

mahodara, lambajaṭhara, prodara, picaṇḍin   

bṛhad udarayuktaḥ।

mahodaraḥ puruṣaḥ udare hastaṃ sthāpayati।

caṇḍi

prasannacaṇḍi   

ekaṃ nāṭakam ।

saṃskṛtasāhitye prasannacaṇḍikā iti nāṭakaṃ prasiddham

caṇḍi

caṇḍi   

ekā nadī ।

caṇḍilāyāḥ varṇanaṃ kośe vartate

Parse Time: 1.424s Search Word: caṇḍi Input Encoding: Devanagari IAST: caṇḍi