Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "caṇḍī" has 1 results.
     
caṇḍī: feminine nominative singular stem: caṇḍa
     Amarakosha Search  
2 results
     
     Monier-Williams
          Search  
55 results for caṇḍī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
caṇḍīf. (gaRa bahv-ādi-) a passionate woman, vixen View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. a term of endearment applied to a mistress View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. of a female attendant of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. of uddālaka-'s wife, View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. a short Name of the View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. a metre of 4 x 13 syllables (see uc--, pra--; a-caṇḍī-, cāṇḍa-.) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīind. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. of ḍa- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīcaritan. Name of a drama. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīḍāmaram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīdāsam. Name of the author of a commentator or commentary on (ṇḍi-d-) and . View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīdevīśarmanm. Name of a scholiast. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīgṛhan. equals ḍikā-g- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīkṛtamfn. made angry View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīkucapañcaśatīf. "500 stanzas in praise of the breast of a passionate woman", Name of a poem.
caṇḍīkusuman. "flower of passionate women", red oleander View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīmāhātmyan. equals ḍikā-m-. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīpāṭham. another Name of View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīpatim. " caṇḍī-'s lord", śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīpurāṇan. another Name of View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīrahasyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīśam. (ḍīś-) equals -pati- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīśaparyākramam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīśapurāṇan. another Name of View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīśatīrthan. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīstotran. "praise of caṇḍī-", Name of a poem. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīśvaram. (ḍīś-) equals śa- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīśvaram. Name of an author. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīvidhānan. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīvidhim. two names of works. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīvilāsam. Name of a drama. View this entry on the original dictionary page scan.
acaṇḍīf. a tractable cow. View this entry on the original dictionary page scan.
āryācaṇḍītīrthan. Name of a tīrtha-. View this entry on the original dictionary page scan.
kākacaṇḍīśvaram. Name of a man. View this entry on the original dictionary page scan.
mahācaṇḍīf. Name of a female attendant of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
maṅgalacaṇḍīf. Name of durga- View this entry on the original dictionary page scan.
maṭutacaṇḍīf. Name of a rākṣasī- View this entry on the original dictionary page scan.
rudracaṇḍīf. a form of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
rudracaṇḍīf. Name of a section in the rudra-yāmala- and of a stotra-. View this entry on the original dictionary page scan.
sahasracaṇḍīśatacaṇḍīvidhānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sahasracaṇḍīvidhānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
sahasracaṇḍīvidhim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śatacaṇḍīf. a hundred repetitions of caṇḍi-'s exploits View this entry on the original dictionary page scan.
śatacaṇḍīpaddhatif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śatacaṇḍīpūjākramam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śatacaṇḍīsahasracaṇḍīprayogam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śatacaṇḍīsahasracaṇḍīvidhim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śatacaṇḍīsahasracaṇḍyādividhānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śatacaṇḍīvidhānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śatacaṇḍīvidhānapaddhatif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śatacaṇḍīvidhim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vacaṇḍīf. (only ) a kind of talking bird, Turdus Salica View this entry on the original dictionary page scan.
vacaṇḍīf. the wick of a lamp (equals varti-) View this entry on the original dictionary page scan.
vacaṇḍīf. a dagger, knife. View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
caṇḍīkṛ चण्डीकृ 8 U. To enrage, make angry or violent, provoke.
     Macdonell Search  
1 result
     
caṇḍīpati m. ep. of Siva; -½îsa, m. id.; -½îsvara, id.; -stotra, n. T. of a poem in praise of Durgâ.
     Vedabase Search  
6 results
     
caṇḍīdāsa a Bengali Vaiṣṇava poet born in the village of Nānnura, in the Birbhum districtCC Madhya 10.115
caṇḍīdāsa the author CaṇḍīdāsaCC Antya 17.6
caṇḍīdāsa the poet CaṇḍīdāsaCC Madhya 2.77
caṇḍīdāsera CaṇḍīdāsaCC Adi 13.42
mańgala-caṇḍī of the religious performance for worship of MańgalacaṇḍīCC Adi 17.205
mańgala-caṇḍī of the religious performance for worship of MańgalacaṇḍīCC Adi 17.205
     DCS with thanks   
8 results
     
caṇḍī noun (feminine) a metre of 4 x 13 syllables (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a passionate woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a short name of the Devī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a term of endearment applied to a mistress (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a female attendant of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Uddālaka's wife (Monier-Williams, Sir M. (1988))
vixen (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of plant
Frequency rank 10346/72933
caṇḍīkusuma noun (masculine neuter) red oleander (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 51978/72933
caṇḍīpāṭha noun (masculine) another name of Devīmāhātmya (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 51979/72933
caṇḍīśa noun (masculine)
Frequency rank 27946/72933
caṇḍīśvara noun (masculine) name of an author (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 51980/72933
kākacaṇḍīśvara noun (masculine) name of a teacher of the Yoga
Frequency rank 27451/72933
phalgucaṇḍī noun (feminine) [rel.] name of a goddess (?)
Frequency rank 59910/72933
mahācaṇḍī noun (feminine) name of a female attendant of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 61689/72933
     Wordnet Search "caṇḍī" has 12 results.
     

caṇḍī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

caṇḍī

caṇḍīgaḍanagaram   

pañjābaprānte vartamānaṃ nagaraṃ yat pañjābaprāntasya hariyāṇāprāntasya ca rājadhānī asti।

caṇḍīgaḍanagaraṃ ramyam asti।

caṇḍī

caṇḍī   

durgāyāḥ rupam।

asmin devālaye caṇḍyāḥ bhavyā pratimā asti।

caṇḍī

krodhanā, caṇḍī, bhāminī   

krodhamayī strī।

kathañcid eva ahaṃ krodhanāyāḥ dūre agaccham।

caṇḍī

caṇḍī   

trayodaśavarṇānāṃ chandoviśeṣaḥ।

caṇḍyāḥ pratyekasmin caraṇe dvau nagaṇau dvau sagaṇau tathā ekaḥ guruśca bhavati।

caṇḍī

caṇḍīkusumam, bhūtadrāvī, krūraḥ   

raktakaravīrasya puṣpam।

mālikaḥ caṇḍīkusumasya mālāṃ nirmāti।

caṇḍī

caṇḍīcaritam   

ekaṃ nāṭakam ।

caṇḍīcaritasya ullekhaḥ kośe vartate

caṇḍī

caṇḍīdāsaḥ   

ekaḥ ṭīkākāraḥ ।

caṇḍīdāsena kāvyaprakāśe ṭīkā likhitā

caṇḍī

caṇḍīdevīśarmā   

ekaḥ bhāṣyakāraḥ ।

caṇḍīdevīśarmaṇaḥ ullekhaḥ kośe vartate

caṇḍī

caṇḍīvilāsaḥ   

ekaṃ nāṭakam ।

caṇḍīvilāsasya ullekhaḥ kośe vartate

caṇḍī

caṇḍīśvaraḥ   

ekaḥ lekhakaḥ ।

caṇḍīśvarasya varṇanaṃ kośe vartate

caṇḍī

kākacaṇḍīśvaraḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

kākacaṇḍiśvarasya ullekhaḥ kośe vartate

Parse Time: 0.784s Search Word: caṇḍī Input Encoding: IAST: caṇḍī