Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
8 results for bhedinī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bhedinīf. (with tāntrika-s) Name of a particular śakti- View this entry on the original dictionary page scan.
cakrabhedinīf. "dividing the cakra-(-va1ka) couples (see -bāndhava-) ", night View this entry on the original dictionary page scan.
malabhedinīf. (prob.) Helleborus Niger View this entry on the original dictionary page scan.
parṇabhedinīf. the priyaṅgu- tree View this entry on the original dictionary page scan.
pūrṇabhedinīf. a species of plant View this entry on the original dictionary page scan.
sauvarṇabhedinīf. the plant priyaṅgu- View this entry on the original dictionary page scan.
tvaksārabhedinīf. the plant kṣudra-cañcu- View this entry on the original dictionary page scan.
varṇabhedinīf. millet View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
4 results
     
bhedinī noun (feminine) (with Tāntrikas) name of a particular śakti (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of plant
Frequency rank 37859/72933
tvaksārabhedinī noun (feminine) Name einer Pflanze
Frequency rank 54086/72933
parṇabhedinī noun (feminine) the Priyaṇgu tree (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 36743/72933
matsyabhedinī noun (feminine) Helleborus niger
Frequency rank 61248/72933
     Wordnet Search "bhedinī" has 1 results.
     

bhedinī

rātriḥ, niśā, rajanī, kṣaṇadā, kṣapā, śarvarī, niś, nid, triyāmā, yāninī, yāmavatī, naktam, niśīthinī, tamasvinī, vibhāvarī, tamī, tamā, tamiḥ, jyotaṣmatī, nirātapā, niśīthyā, niśīthaḥ, śamanī, vāsurā, vāśurā, śyāmā, śatākṣī, śatvarī, śaryā, yāmiḥ, yāmī, yāmikā, yāmīrā, yāmyā, doṣā, ghorā, vāsateyī, tuṅgī, kalāpinī, vāyuroṣā, niṣadvarī, śayyā, śārvarī, cakrabhedinī, vasatiḥ, kālī, tārakiṇī, bhūṣā, tārā, niṭ   

dīpāvacchinna-sūryakiraṇānavacchinnakālaḥ।

yadā dikṣu ca aṣṭāsu meror bhūgolakodbhavā। chāyā bhavet tadā rātriḥ syācca tadvirahād dinam।

Parse Time: 0.867s Search Word: bhedinī Input Encoding: IAST: bhedinī