Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "bhavānī" has 1 results.
     
bhavānī: feminine nominative singular stem: bhavānī
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
32 results for bhavānī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
भवानीf. (fr. bhava-; see iṅdrāṇī-, rudraṇī-, śarvāṇī-and ) Name of a goddess identified in later times with pārvatī- (she is the wife of śiva- in her pacific and amiable form; see ) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीf. of various women View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीf. of a river View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीभुजंगName of a stotra-, View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीदासm. Name of a king (also with cakra-vartin-) View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीदासm. of various authors (also with kavi-raja-) View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीगुरु() m. " bhavānī-'s father", Name of hima-vat-. View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीकान्तm. " bhavānī-'s husband", Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीकवचn. " bhavānī- armour", Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीनन्दनm. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीपञ्चाङ्गn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीपरm. or n. Name of a stotra-, View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीपतिm. equals -kānta- View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीप्रसादm. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीपूजापद्धतिf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीसहस्रनामबीजाक्षरीf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीसहस्रनामन्n. Name of chapter of bhaviṣyottara-purāṇa-. View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीसहस्रनामस्तोत्रn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीसहस्रनामयन्त्रn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीसहायm. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीसखm. " bhavānī-'s friend", Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीशंकरm. Name of various authors View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीस्तवराजm. View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीस्तवशतकn. View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीस्तोत्रn. Name of work. View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीतात() m. " bhavānī-'s father", Name of hima-vat-. View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीवल्लभm. equals -kānta- View this entry on the original dictionary page scan.
भवानीविलास(?) , Name of a poem. View this entry on the original dictionary page scan.
आदिभवानीf. the śakti- of parama-puruṣa-, W. View this entry on the original dictionary page scan.
चौरभवानीf. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
मन्त्राक्षरिभवानीसहस्रनामस्तोत्रn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
तुलाभवानीf. Name of a town View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
bhavānī भवानी N. of Pārvatī, wife of Śiva; आलम्बताग्रकरमत्र भवो भवान्याः Ki.5.29; Ku.7.84; Me.38,46; भवानि स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुर्भिर्न वदनैः । प्रजानामीशानस्त्रिपुरमथनः पञ्चभिरपि ॥ Ānandalaharī. -Comp. -गुरुः an epithet of the mountain Himālaya. -पतिः an epithet of Śiva; अधिवसति सदा यदेनं जनैरविदितविभवो भवानीपतिः Ki.5.21.
     Macdonell Search  
1 result
     
bhavānī f. N. of a goddess (S.), later identified with Siva's wife Pârvatî (C.); N.: -pati, -vallabha, -sakha, m. ep. of Siva.
     Vedabase Search  
22 results
     
bhavānī of goddess DurgāCC Adi 16.41
bhavānī SatīSB 4.4.2
bhavānī the goddess PārvatīSB 3.23.1
bhavānī the wife of Lord ŚivaSB 4.25.28
bhavānī śabde by the word bhavānīCC Adi 16.63
bhavānī śabde by the word bhavānīCC Adi 16.63
bhavānī-bhartṛ śabda the word bhavānī-bhartṛ ('the husband of Bhavānī')CC Adi 16.62
bhavānī-bhartṛ śabda the word bhavānī-bhartṛ ('the husband of Bhavānī')CC Adi 16.62
bhavānī-bhartṛ śabda the word bhavānī-bhartṛ ('the husband of Bhavānī')CC Adi 16.62
bhavānī-nāthaiḥ by the company of BhavānīSB 5.17.16
bhavānī-nāthaiḥ by the company of BhavānīSB 5.17.16
bhavānī-pūjana worship of Bhavānī, the wife of Lord ŚivaCC Adi 17.42
bhavānī-pūjana worship of Bhavānī, the wife of Lord ŚivaCC Adi 17.42
bhavānī-pūjana worshiping the goddess BhavānīCC Adi 17.52
bhavānī-pūjana worshiping the goddess BhavānīCC Adi 17.52
bhavānī-pūjāra for worshiping the goddess BhavānīCC Adi 17.38
bhavānī-pūjāra for worshiping the goddess BhavānīCC Adi 17.38
bhavānīm BhavānīSB 8.7.41
bhavānīm to Goddess BhavānīSB 10.53.45
bhavānīm who is the wife of Lord ŚivaSB 8.12.42
bhavānīpura āilā came to BhavānīpuraCC Madhya 16.97
bhavānīpura āilā came to BhavānīpuraCC Madhya 16.97
     DCS with thanks   
2 results
     
bhavānī noun (feminine) name of a goddess identified in later times with Pārvatī (she is the wife of Śiva in her pacific and amiable form) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Devī at Sthāneśvara name of various women (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 5141/72933
bhavānīvrata noun (neuter) a kind of vrata
Frequency rank 60602/72933
     Wordnet Search "bhavānī" has 14 results.
     

bhavānī

pārvatī, ambā, umā, girijā, gaurī, bhagavatī, bhavānī, maṅgalā, mahāgaurī, mahādevī, rudrāṇī, śivā, śailajā, himālayajā, ambikā, acalakanyā, acalajā, śailasutā, himajā, śaileyī, aparṇā, śailakumārī, śailakanyā, jagadjananī, tribhuvanasundarī, sunandā, bhavabhāminī, bhavavāmā, jagadīśvarī, bhavyā, pañcamukhī, parvatajā, vṛṣākapāyī, śambhukāntā, nandā, jayā, nandinī, śaṅkarā, śatākṣī, nityā, mṛḍa़ाnī, hemasutā, adritanayā, haimavatī, āryā, ilā, vāruṇī   

śivasya patnī।

pārvatī gaṇeśasya mātā asti।

bhavānī

himālayaḥ, nagapatiḥ, menādhavaḥ, umāguruḥ, himādriḥ, nagādhipaḥ, udagadriḥ, adrirāṭ, menakāprāṇeśaḥ, himavān, himaprasthaḥ, bhavānīguruḥ   

bhāratadeśasya uttaradiśi vartamānaḥ unnataḥ parvataḥ।

evaresṭa iti himālayasya unnataṃ śikharam।

bhavānī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

bhavānī

bhavānīpaṭanānagaram   

uḍīsārājye vartamānam ekaṃ nagaram।

kālāhaṇḍīmaṇḍalasya mukhyālayaḥ bhavānīpaṭanānagare asti।

bhavānī

bhavānīmaṇḍalam   

bhāratasya hariyāṇārājye vartamānaṃ maṇḍalam।

bhavānīmaṇḍalasya mukhyālayaḥ bhavānīnagare asti।

bhavānī

bhavānīdāsaḥ   

ekaḥ rājā ।

abhilekhane tathā ca kośeṣu bhavānīdāsaḥ ullikhitaḥ āsīt

bhavānī

bhavānīdāsaḥ   

vividhānāṃ lekhakānām ekaḥ nāmaviśeṣaḥ ।

kośeṣu bhavānīdāsaḥ samullikhitaḥ

bhavānī

bhavānīnandanaḥ   

ekaḥ kaviḥ ।

kośeṣu bhavānīnandanaḥ samullikhitaḥ

bhavānī

bhavānīprasādaḥ   

ekaḥ lekhakaḥ ।

kośeṣu bhavānīprasādasya nirdeśaḥ asti

bhavānī

bhavānīśaṅkaraḥ   

vividhānāṃ lekhakānām ekaḥ nāmaviśeṣaḥ ।

kośeṣu bhavānīśaṅkaraḥ samullikhitaḥ

bhavānī

bhavānīsahāyaḥ   

ekaḥ lekhakaḥ ।

kośeṣu bhavānīsahāyasya nirdeśaḥ asti

bhavānī

bhavānīstotram   

ekā kṛtiḥ ।

prācīna-saṃskṛta-stotravāṅmaye bhavānīstotram ullikhitam

bhavānī

tulābhavānī   

ekaṃ nagaram ।

tulābhavānyaḥ ullekhaḥ śaṅkaravijaye vartate

bhavānī

tulābhavānī   

ekaṃ nagaram ।

tulābhavānyaḥ ullekhaḥ śaṅkaravijaye vartate

Parse Time: 1.136s Search Word: bhavānī Input Encoding: Devanagari IAST: bhavānī