Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "bhaumas" has 1 results.
     
bhaumas: masculine nominative singular stem: bhauma
     Monier-Williams
          Search  
4 results for bhaumaḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bhaumasaṃhitāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhaumasāntif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhaumastotran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhaumasūktan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
     Wordnet Search "bhaumaḥ" has 8 results.
     

bhaumaḥ

śivaḥ, śambhuḥ, īśaḥ, paśupatiḥ, pinākapāṇiḥ, śūlī, maheśvaraḥ, īśvaraḥ, sarvaḥ, īśānaḥ, śaṅkaraḥ, candraśekharaḥ, phaṇadharadharaḥ, kailāsaniketanaḥ, himādritanayāpatiḥ, bhūteśaḥ, khaṇḍaparaśuḥ, girīśaḥ, giriśaḥ, mṛḍaḥ, mṛtyañjayaḥ, kṛttivāsāḥ, pinākī, prathamādhipaḥ, ugraḥ, kapardī, śrīkaṇṭhaḥ, śitikaṇṭhaḥ, kapālabhṛt, vāmadevaḥ, mahādevaḥ, virūpākṣaḥ, trilocanaḥ, kṛśānuretāḥ, sarvajñaḥ, dhūrjaṭiḥ, nīlalohitaḥ, haraḥ, smaraharaḥ, bhargaḥ, tryambakaḥ, tripurāntakaḥ, gaṅgādharaḥ, andhakaripuḥ, kratudhvaṃsī, vṛṣadhvajaḥ, vyomakeśaḥ, bhavaḥ, bhaumaḥ, sthāṇuḥ, rudraḥ, umāpatiḥ, vṛṣaparvā, rerihāṇaḥ, bhagālī, pāśucandanaḥ, digambaraḥ, aṭṭahāsaḥ, kālañjaraḥ, purahiṭ, vṛṣākapiḥ, mahākālaḥ, varākaḥ, nandivardhanaḥ, hīraḥ, vīraḥ, kharuḥ, bhūriḥ, kaṭaprūḥ, bhairavaḥ, dhruvaḥ, śivipiṣṭaḥ, guḍākeśaḥ, devadevaḥ, mahānaṭaḥ, tīvraḥ, khaṇḍaparśuḥ, pañcānanaḥ, kaṇṭhekālaḥ, bharuḥ, bhīruḥ, bhīṣaṇaḥ, kaṅkālamālī, jaṭādharaḥ, vyomadevaḥ, siddhadevaḥ, dharaṇīśvaraḥ, viśveśaḥ, jayantaḥ, hararūpaḥ, sandhyānāṭī, suprasādaḥ, candrāpīḍaḥ, śūladharaḥ, vṛṣāṅgaḥ, vṛṣabhadhvajaḥ, bhūtanāthaḥ, śipiviṣṭaḥ, vareśvaraḥ, viśveśvaraḥ, viśvanāthaḥ, kāśīnāthaḥ, kuleśvaraḥ, asthimālī, viśālākṣaḥ, hiṇḍī, priyatamaḥ, viṣamākṣaḥ, bhadraḥ, ūrddharetā, yamāntakaḥ, nandīśvaraḥ, aṣṭamūrtiḥ, arghīśaḥ, khecaraḥ, bhṛṅgīśaḥ, ardhanārīśaḥ, rasanāyakaḥ, uḥ, hariḥ, abhīruḥ, amṛtaḥ, aśaniḥ, ānandabhairavaḥ, kaliḥ, pṛṣadaśvaḥ, kālaḥ, kālañjaraḥ, kuśalaḥ, kolaḥ, kauśikaḥ, kṣāntaḥ, gaṇeśaḥ, gopālaḥ, ghoṣaḥ, caṇḍaḥ, jagadīśaḥ, jaṭādharaḥ, jaṭilaḥ, jayantaḥ, raktaḥ, vāraḥ, vilohitaḥ, sudarśanaḥ, vṛṣāṇakaḥ, śarvaḥ, satīrthaḥ, subrahmaṇyaḥ   

devatāviśeṣaḥ- hindūdharmānusāraṃ sṛṣṭeḥ vināśikā devatā।

śivasya arcanā liṅgarūpeṇa pracalitā asti।

bhaumaḥ

maṅgalagrahaḥ, maṅgalaḥ, ajapatiḥ, koṇaḥ, ailaḥ, bhaumaḥ, ajapatiḥ, aṅgārakaḥ, lohitāṅgaḥ, raktāṅgaḥ, mahīsutaḥ, āvaneyaḥ, bhūmijaḥ, hemnaḥ, kujaḥ, pṛthvījaḥ, viśvambharāputraḥ   

sūryāt caturthaḥ grahaḥ।

śāstrajñāḥ maṅgalagrahaṃ jñātumicchanti।

bhaumaḥ

kṣatriyaḥ, rājanyaḥ, kṣatraḥ, bāhujaḥ, virāṭ, mūrdhābhiṣiktaḥ, dvijaliṅgī, rājā, nābhiḥ, nṛpaḥ, mūrdhakaḥ, pārthivaḥ, sārvabhaumaḥ   

hindūdharmaśāstrānusāreṇa cāturvarṇyavyavasthāyāṃ dvitīyaḥ varṇaḥ tadvarṇīyānāṃ karma brāhmaṇādīnām anyavarṇīyānāṃ śatroḥ rakṣaṇam iti।

śaraṇāgatasya rakṣā kṣatriyasya dharmaḥ asti।

bhaumaḥ

narakaḥ, bhaumaḥ   

asuraviśeṣaḥ ।

narakaḥ viṣṇoḥ tathā ca bhūmeḥ putraḥ āsīt

bhaumaḥ

vaidikasārvabhaumaḥ   

lekhakanāmaviśeṣaḥ ।

vaidikasārvabhaumaḥ iti naikeṣāṃ lekhakānāṃ nāma asti

bhaumaḥ

gaurīkāntasārvabhaumaḥ   

ekaḥ lekhakaḥ ।

gaurīkāntasārvabhaumena ānanda-laharītarī iti ṭīkā racitā

bhaumaḥ

marubhaumaḥ   

ekaḥ jātiviśeṣaḥ marubhaumaḥ ।

viṣṇu-purāṇe marubhaumaḥ samullikhitaḥ

bhaumaḥ

nagarabhaumaḥ   

nagarabhaumasya putraḥ ।

nagarabhaumasya ullekhaḥ bhāgavatapurāṇe asti

Parse Time: 0.940s Search Word: bhaumaḥ Input Encoding: IAST: bhaumas