Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "bhagavatī" has 4 results.
     
bhagavatī: neuter nominative dual stem: bhagavat
bhagavatī: feminine nominative singular stem: bhagavat
bhagavatī: neuter accusative dual stem: bhagavat
bhagavatī: neuter vocative dual stem: bhagavat
     Monier-Williams
          Search  
14 results for bhagavatī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bhagavatīf. See below. View this entry on the original dictionary page scan.
bhagavatīf. (of vat-) Name of lakṣmī- View this entry on the original dictionary page scan.
bhagavatīf. of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
bhagavatīf. equals ty-aṅga- (below) . View this entry on the original dictionary page scan.
bhagavatībhāgavatapurāṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhagavatīdāsam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
bhagavatīgītāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhagavatīkeśādipādastavam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhagavatīkīlakam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhagavatīpadyapuṣpāñjalim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhagavatīpurāṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhagavatīstutif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhagavatīsūtran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
rakṣabhagavatīf. equals prajñā-pāramitā- View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
bhagavatī भगवती 1 N. of Durgā. -2 Of Lakṣmī. -3 Any venerable woman.
     Vedabase Search  
9 results
     
bhagavatī as good as Bhagavān and therefore known as BhagavatīSB 10.1.25
bhagavatī full of the ecstatic trance of eternal blissBs 5.17
bhagavatī LakṣmīSB 6.19.13
bhagavatī mother Bhavānī, the wife of Lord ŚivaSB 8.18.17
bhagavatī possessing immense power, like that of the Supreme Personality of GodheadSB 10.4.13
bhagavatī the female counterpart of the Personality of GodheadSB 11.6.12
bhagavatī the goddess of fortuneSB 12.11.20
kṣīra-bhagavatī the temple of Kṣīra-bhagavatīCC Madhya 9.281
kṣīra-bhagavatī the temple of Kṣīra-bhagavatīCC Madhya 9.281
     DCS with thanks   
1 result
     
bhagavatī noun (feminine) name of a river in Śrīśaila name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Lakṣmī (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 9219/72933
     Wordnet Search "bhagavatī" has 3 results.
     

bhagavatī

pārvatī, ambā, umā, girijā, gaurī, bhagavatī, bhavānī, maṅgalā, mahāgaurī, mahādevī, rudrāṇī, śivā, śailajā, himālayajā, ambikā, acalakanyā, acalajā, śailasutā, himajā, śaileyī, aparṇā, śailakumārī, śailakanyā, jagadjananī, tribhuvanasundarī, sunandā, bhavabhāminī, bhavavāmā, jagadīśvarī, bhavyā, pañcamukhī, parvatajā, vṛṣākapāyī, śambhukāntā, nandā, jayā, nandinī, śaṅkarā, śatākṣī, nityā, mṛḍa़ाnī, hemasutā, adritanayā, haimavatī, āryā, ilā, vāruṇī   

śivasya patnī।

pārvatī gaṇeśasya mātā asti।

bhagavatī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

bhagavatī

bhagavatīdāsaḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

kośeṣu bhagavatīdāsaḥ samullikhitaḥ

Parse Time: 1.158s Search Word: bhagavatī Input Encoding: IAST: bhagavatī