Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
mañjiṣṭhāFeminineSingularbhaṇḍīrī, vikasā, bhaṇḍī, jiṅgī, yojanavallī, samaṅgā, kālameśikā, maṇḍūkaparṇī
     Monier-Williams
          Search  
2 results for bhaṇḍīrī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
भण्डीरीf. equals bhaṇḍī- View this entry on the original dictionary page scan.
भण्डीरीf. Hydrocotyle Asiatica View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
bhaṇḍīrī noun (feminine) Hydrocotyle Asiatica (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Indian madder (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 29440/72933
     Wordnet Search "bhaṇḍīrī" has 1 results.
     

bhaṇḍīrī

mañjiṣṭhā, vikasā, jiṅgī, samaṅgā, kālameṣikā, maṇḍūkaparṇī, bhaṇḍīrī, bhaṇḍī, yojanavallī, kālameṣī, kālī, jiṅgiḥ, bhaṇḍirī, bhaṇḍiḥ, hariṇī, raktā, gaurī, yojanāvallikā, vaprā, rohiṇī, citralatā, citrā, citrāṅgī, jananī, vijayā, mañjūṣā, raktayaṣṭikā, kṣatriṇī, rāgāḍhyā, kālabhāṇḍikā, aruṇā, jvarahantrī, chatrā, nāgakumārikā, bhaṇḍīralatikā, rāgāṅgī, vastrabhūṣaṇā   

latāprakāraḥ yasyāḥ puṣpāṇi pītāni tathā ca laghūni santi।

mañjiṣṭhāyāḥ daṇḍāt tathā ca sūlāt raktaḥ varṇaḥ prāpyate।

Parse Time: 1.088s Search Word: bhaṇḍīrī Input Encoding: Devanagari IAST: bhaṇḍīrī