Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "bādaram" has 3 results.
     
bādaram: neuter nominative singular stem: bādara
bādaram: masculine accusative singular stem: bādara
bādaram: neuter accusative singular stem: bādara
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
phālam2.6.112MasculineSingularkārpāsam, bādaram
     Wordnet Search "bādaram" has 3 results.
     

bādaram

komalam, kauśikam, kauśeyakam, bādaram, vārdaram, kīṭajam, kāśiḥ   

paṭṭasūtrāt jātaṃ vastram।

komalam vastraṃ dhṛtavatiḥ nartikā nṛtyati।

bādaram

raktikā, rakti, aruṇā, indrāśanaḥ, ripughātinī, vakraśalyā, śikhaṇḍin, śītapākī, śikhaṇḍī, śyāmalakacūḍā, saumyā, vanyaḥ, bādaram, kaṇīci, kakṣyā   

latāviśeṣaḥ।

raktikāyāḥ bījāḥ raktāḥ bhavanti।

bādaram

kākiṇī, kākiṇi, saṃcālī, bhillabhūṣaṇā, bādaram   

viśiṣṭāyāḥ latāyāḥ raktavarṇīyāni bījāni।

bālakāḥ krīḍārthaṃ kākiṇīḥ cinvanti।

Parse Time: 1.149s Search Word: bādaram Input Encoding: IAST: bādaram