Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "ayodhyā" has 1 results.
     
ayodhyā: feminine nominative singular stem: ayodhyā
     Monier-Williams
          Search  
4 results for ayodhyā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
अयोध्याf. the capital of rāma- (the modern Oude on the river sarayu- described in ). View this entry on the original dictionary page scan.
अयोध्याधिपतिm. the sovereign of ayodhyā-. View this entry on the original dictionary page scan.
अयोध्याकण्डn. Name of View this entry on the original dictionary page scan.
अयोध्यावासिन्mfn. inhabiting ayodhyā-. View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
5 results
     
ayodhyā AyodhyāCC Antya 3.81
ayodhyā Ayodhyā (the kingdom of Lord Rāmacandra)CC Madhya 25.201
ayodhyā the population of AyodhyāCC Antya 3.81
ayodhyā-vāsinaḥ the inhabitants of AyodhyāSB 9.8.18
ayodhyā-vāsinaḥ the inhabitants of AyodhyāSB 9.8.18
     DCS with thanks   
2 results
     
ayodhyā noun (feminine) the capital of Rāma (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 2430/72933
ayodhyākāṇḍavarṇana noun (neuter) name of Agnipurāṇa, 6
Frequency rank 44794/72933
     Wordnet Search "ayodhyā" has 3 results.
     

ayodhyā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

ayodhyā

ayodhyā   

uttarapradeśe śarayūnadītaṭe vartamānaṃ hindūnāṃ tīrthasthānam।

prabhū-rāmacandrasya janmasthānam ayodhyā asti।

ayodhyā

ayodhyākāṇḍam   

rāmāyaṇasya dvitīyaṃ kāṇḍam।

rāmasya rājyābhiṣekasya prastāvataḥ atrimuneḥ āśramagamanaparyantasya varṇanaṃ ayodhyākāṇḍe asti।

Parse Time: 0.820s Search Word: ayodhyā Input Encoding: Devanagari IAST: ayodhyā