Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
5 results
     
     Monier-Williams
          Search  
3 results for anantā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
anantāf. the earth View this entry on the original dictionary page scan.
anantāśramaetc., names of persons unknown. View this entry on the original dictionary page scan.
anantātmanm. the infinite spirit. View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
3 results
     
anantām antād adhinirmitāṃ mahīm TB.2.8.8.4a.
anantāsa uravo viśvataḥ sīm RV.5.47.2c.
anantāya mūkam VS.30.19; TB.3.4.1.13.
     Vedabase Search  
10 results
     
anantā unlimitedBG 2.41
anantān which are unlimitedSB 11.4.2
anantāni unlimitedSB 10.85.58
anantāt unlimited in strength and opulenceSB 5.5.25
anantāya the unlimitedSB 10.57.17
SB 5.17.17
anantāya to Ananta, the unlimited LordSB 10.85.39
anantāya to the unlimited LordSB 10.16.42-43
anantāya unto the unlimited LordSB 7.8.40
anantāya who are everlasting, transcending the three phases of time (past, present and future)SB 8.5.50
     DCS with thanks   
2 results
     
anantā noun (feminine) Asclepias Pseudosarsa or Asthmatica (the root of which supplies a valuable medicine) Hemidesmus indicus R. Br. name of Pārvatī and of various females (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Periploca Indica (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Premna spinosa Roxb. the earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the number one (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the plant Śārivā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 5593/72933
anantātman noun (masculine) the infinite spirit (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 42653/72933
     Wordnet Search "anantā" has 6 results.
     

anantā

pūrṇimā, paurṇimā, paurṇamāsī, rākā, cāndrī, pūrṇamāsī, anantā, candramātā, nirañjanā, jyotsnī, indumatī, sitā   

cāndramāse śuklapakṣasya antimatithiḥ।

pūrṇimāyāḥ niśākaraḥ atīva ramaṇīyaḥ।

anantā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

anantā

araṇī, śrīparṇam, agnimanthaḥ, kaṇikā, gaṇikārikā, jayā, araṇiḥ, tejomanthaḥ, havirmanthaḥ, jyotiṣkaḥ, pāvakaḥ, vahnimanthaḥ, mathanaḥ, agnimathanaḥ, tarkārī, vaijayantikā, araṇīketuḥ, śrīparṇī, karṇikā, nādeyī, vijayā, anantā, nadījā   

himālayeṣu vartamānaḥ vṛkṣaviśeṣaḥ yasya khādyaṃ phalaṃ bhavati evaṃ tasya bījamapi upayogāya vartate।

araṇī tu auṣadhavṛkṣaḥ bhavati।

anantā

anantamūlaḥ, gopī, gopavallī, anantā, śyāmā, utpalaśārivā, śārivā   

ekā bahuvarṣīyā auṣadhīyā latā yā pañcapādebhyaḥ pañcadaśapādaṃ yāvat unnatā evaṃ karpūramilitacandanagandhinī ca।

anantamūlaḥ bhūmyāṃ prasarati athavā kamapi vṛkṣaṃ saṃśliṣya ārohati।

anantā

anantābhidheya   

yasya anantāni nāmāni santi।

īśvaraḥ anantābhidheyaḥ asti।

anantā

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

Parse Time: 0.848s Search Word: anantā Input Encoding: IAST IAST: anantā