Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
2 results for ajahā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
ajahāf. equals a-jaḍā- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
ajahāf. the Plant ālkuśī- View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
ajahā अजहा _x001F_3[न जहाति शूकान् हा-श.] N. of a plant, cowage, Carpopogon Pruriens. (Mar. कुहिली).
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
1 result
     
ajahād u dvā mithunā saraṇyūḥ RV.10.17.2d; AVś.18.2.33d; N.12.10d.
     Vedabase Search  
13 results
     
     DCS with thanks   
1 result
     
ajahā noun (feminine) the Plant Ālkuśī (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 41893/72933
     Wordnet Search "ajahā" has 2 results.
     

ajahā

kaṇḍūrā, ātmaguptā, jahā, avyaṇḍā, prāvṛṣāyaṇī, ṛṣyaproktā, śūkaśimbiḥ, kapikacchuḥ, markaṭī, ajahā, śūkaśimbī, śūkaśimbā, ṛṣabhaḥ, svaguptā   

latāviśeṣaḥ yasya bījaguptiḥ śimbīsadṛśā asti।

śukaśimbā bahu vardhitā।

ajahā

śāhajahānapuram   

uttarapradeśe vartamānam ekaṃ maṇḍalam।

śāhajahānapuramaṇḍalasya mukhyālayaḥ śāhajahānapure vartate।

Parse Time: 0.805s Search Word: ajahā Input Encoding: IAST: ajahā