Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Root Search
  
"ṇī" has 1 results.
    
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√ṇīṇīññprāpaṇe1630
     Amarakosha Search  
104 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
ajaśṛṅgīFeminineSingularviṣāṇī
antikā2.9.29FeminineSingularuddhānam, adhiśryaṇī, culliḥ, aśmantam
apāmārgaḥMasculineSingularpratyakparṇī, kīśaparṇī, kiṇihī, śaikharikaḥ, kharamañjarī, dhāmārgavaḥ, mayūrakaḥ
āpannasattvā2.6.22FeminineSingulargarbhiṇī, gurviṇī, antarvatnī
artanam2.4.32NeuterSingularṛtīyā, hṛṇī, ghṛṇā
āsphoṭāFeminineSingularviṣṇukrāntā, aparājitā, girikarṇī
ātmaguptāFeminineSingularṛṣyaproktā, śūkaśimbiḥ, ajaḍā, kapikacchuḥ, avyaṇḍā, markaṭī, kaṇḍūrā, prāvṛṣāyaṇī
atyalpam3.1.62MasculineSingularaṇīyaḥ, alpiṣṭham, alpīyaḥ, kanīyaḥ
avyathāFeminineSingularcāraṭī, padmacāriṇī, aticarā, padmā
bahusūtiḥ2.9.71FeminineSingularvaṣkayiṇī
bhūḥ2.1.2-3FeminineSingularkṣmā, mahī, dhātrī, kumbhinī, ratnagarbhā, bhūmiḥ, rasā, dharā, kṣoṇī, kṣitiḥ, vasudhā, gotrā, pṛthvī, medinī, gahvarī, ilā, bhūtadhātrī, sāgarāmbarā, anantā, sthirā, dharaṇī, kāśyapī, vasumatī, vasundharā, pṛthivī, avaniḥ, vipulā, gauḥ, kṣamā, jagatī, acalā, viśvambharā, dharitrī, jyā, sarvaṃsahā, urvī, kuḥ
brāhmīFeminineSingularṇī, sarasvatī, bhāratī, bhāṣā, gīḥ, vākthe goddess of spech
caturabdā2.9.69FeminineSingulartrihāyaṇī
citrāFeminineSingularmūṣikaparṇī, pratyakśreṇī, dravantī, raṇḍā, vṛṣā, nyagrodhī, sutaśreṇī, śambarī, upacitrā
ekahāyanī2.9.69FeminineSingularcaturhāyaṇī
gambhārī2.4.35FeminineSingularśrīparṇī, bhadraparṇī, kāśmaryaḥ, sarvatobhadrā, kāśmarī, madhuparṇikā
gauḥ2.9.67-72FeminineSingularupasaryā, rohiṇī, bahusūtiḥ, kapilā, navasūtikā, ekahāyanī, droṇakṣīrā, bandhyā, saurabheyī, garbhopaghātinī, arjunī, acaṇḍī, dhavalā, vaṣkayiṇī, dvivarṣā, pīnoghnī, tryabdā, samāṃsamīnā, sandhinī, vaśā, praṣṭhauhī, naicikī, pareṣṭukā, pāṭalā, suvratā, caturabdā, droṇadugdhā, avatokā, usrā, kālyā, aghnyā, sukarā, kṛṣṇā, dhenuḥ, ekābdā, pīvarastanī, trihāyaṇī, māheyī, vehad, śṛṅgiṇī, bālagarbhiṇī, śavalī, cirasūtā, dvihāyanī, sukhasaṃdohyā, caturhāyaṇī, dhenuṣyā, sravadgarbhā, mātā(49)cow
hañjikāFeminineSingularvardhakaḥ, bhārgī, brāhmaṇayaṣṭikā, aṅgāravallī, bāleyaśākaḥ, brāhmaṇī, varvaraḥ, padmā
hayapucchīFeminineSingularmāṣaparṇī, mahāsahā, kāmbojī
hiṅgulīFeminineSingularvārtākī, siṃhī, bhaṇṭākī, duṣpradharṣiṇī
jālikaḥ3.3.20MasculineSingularkariṇī
kaladhautam3.3.83NeuterSingularyuktam, kṣmādiḥ, ṛtam, prāṇī, atītaḥ
kalikā3.3.21FeminineSingulardarpaḥ, aśmadāraṇī
kartarī2.10.34FeminineSingularkṛpārṇī
kaṭuḥFeminineSingularcakrāṅgī, kaṭaṃvarā, śakulādanī, aśokarohiṇī, kaṭurohiṇī, matsyapittā, kṛṣṇabhedī
kīnāśaḥ3.3.223MasculineSingularstrī, kariṇī
kṣatavrataḥ2.7.58MasculineSingularavakīrṇī
kṣattriyā2.6.14FeminineSingularkṣatriyāṇī
makūlakaḥMasculineSingularnikumbhaḥ, dantikā, pratyakśreṇī, udumbaraparṇī
mañjiṣṭhāFeminineSingularbhaṇḍīrī, vikasā, bhaṇḍī, jiṅgī, yojanavallī, samaṅgā, kālameśikā, maṇḍūkaparṇī
matsyādhānīFeminineSingularkuveṇīa fish basket
mṛgaśīrṣamNeuterSingularmṛgaśiraḥ, āgrahāyaṇīthe wing of pegasus
mūrvāFeminineSingulargokarṇī, sruvā, madhurasā, madhuśreṇī, tejanī, devī, pīluparṇī, madhūlikā, moraṭā
nadī1.10.29-30FeminineSingularkūlaṅkaṣā, sravantī, dhunī, śaivalinī, rodhovakrā, apagā, dvīpavatī, hradinī, taraṅgiṇī, nirjhariṇī, nimnagā, srotasvatī, taḍinī, sarit, sarasvatīa river
naukādaṇḍaḥMasculineSingularkṣipaṇīthe oar
nīlīFeminineSingulardolā, śrīphalī, grāmīṇā, droṇī, rañjnī, klītakikā, nīlinī, tutthā, madhuparṇikā, kālā
niśreṇiḥFeminineSingularadhirohaṇī
pāṭhāFeminineSingularpāpacelī, śreyasī, ambaṣṭhā, vanatiktikā, ekāṣṭhīlā, sthāpanī, prācīnā, rasā, viddhakarṇī
patnī2.6.5FeminineSingularjāyā, ‍dārā, ‍pāṇigṛhītī, dvitīyā, sahadharmiṇī, bhāryā
picchilā2.2.46FeminineSingularmocā, sthirāyuḥ, śālmaliḥ, pūraṇī
prajane2.9.71FeminineSingularbālagarbhiṇī
pratisīrā2.6.121FeminineSingularjavanikā, tiraskariṇī
pṛśniparṇīFeminineSingularsiṃhapucchī, kalaśiḥ, pṛthakparṇī, dhāvaniḥ, citraparṇī, guhā, aṅghriparṇikā, kroṣṭuvinnā
pulomajāFeminineSingularśacī, indrāṇīsaci, indra's wife
rajasvalā2.6.20FeminineSingularātreyī, malinī, puṣpavatī, ṛtumatī, strīdharmiṇī, udakyā, aviḥ
samāna:3.3.134MasculineSingularsaṃhataḥ, bhūṣaṇam, barham, ṇīraḥ
sāmi3.3.257MasculineSingulartūṣṇīm, sukham
saraṇāFeminineSingularrājabalā, bhadrabalā, prasāriṇī, kaṭambharā
sarpaḥ1.8.6-8MasculineSingulardvirasanaḥ, kumbhīnasaḥ, bhogadharaḥ, bhujaṅgaḥ, āśīviṣaḥ, vyālaḥ, gūḍhapāt, phaṇī, dandaśūkaḥ, pannagaḥ, pavanāśanaḥ, gokarṇaḥ, phaṇadharaḥ, pṛdākuḥ, ahiḥ, viṣadharaḥ, sarīsṛpaḥ, cakṣuḥśravā, darvīkaraḥ, bileśayaḥ, bhogī, lelihānaḥ, kañcukī, hariḥ, bhujagaḥ, bhujaṅgamaḥ, cakrī, kuṇḍalī, kākodaraḥ, dīrghapṛṣṭhaḥ, uragaḥ, jihvagaḥa snake or serpent
śatamūlīFeminineSingularśatāvarī, ṛṣyaproktā, abhīruḥ, nārāyaṇī, varī, bahusutā, aheruḥ, abhīrupatrī, indīvarī
śrutiḥ3.3.80FeminineSingularstrī, kariṇī
svairiṇī2.6.11FeminineSingular‍pāṃśulā, carṣaṇī, bandhakī, asatī, kulaṭā, itvarī, ‍puṃścalī
talam3.3.210MasculineSingularnirṇītam, ekaḥ, kṛtsnam
tuṇḍikerīFeminineSingularraktaphalā, bimbikā, pīluparṇī
ṇī2.8.90FeminineSingularupāsaṅgaḥ, ṇīraḥ, niṣaṅgaḥ, i‍ṣudhiḥ, tūṇaḥ
tūṣṇīm2.4.9MasculineSingulartūṣṇīkām
tūṣṇīśīlaḥ3.1.37MasculineSingulartūṣṇīkaḥ
umā1.1.44FeminineSingularkātyāyanī, haimavatī, bhavānī, sarvamaṅgalā, durgā, ambikā, girijā, cāmuṇḍā, gaurī, īśvarī, rudrāṇī, aparṇā, mṛḍānī, āryā, menakātmajā, carmamuṇḍā, kālī, śivā, śarvāṇī, pārvatī, caṇḍikā, dākṣāyaṇī, karmamoṭī, carcikābhavaani
varāhaḥ2.5.3MasculineSingularkolaḥ, bhūdāraḥ, ghoṇī, kiraḥ, ghṛṣṭiḥ, kroḍaḥ, daṃṣṭrī, potrī, sūkaraḥ, stabdharomā, kiṭiḥ
vātakaḥMasculineSingularaparājitā, śataparṇī, śītalaḥ
vatsādanīFeminineSingularjīvantikā, somavallī, chinnaruhā, viśalyā, guḍūcī, madhuparṇī, tantrikā, amṛtā
veṇiḥ2.6.99FeminineSingularpraveṇī
vidārigandhāFeminineSingularaṃśumatī, śālaparṇī, sthirā, dhruvā
viśālāFeminineSingularindravāruṇī
vīthīFeminineSingularāliḥ, āvaliḥ, paṅktiḥ, śreṇī
pakṣiṇīFeminineSingulara night and two days
prāṇīMasculineSingularjantuḥ, janyuḥ, śarīrī, cetanaḥ, janmīanimal
vaitaraṇīFeminineSingularthe river of the hell
droṇī1.10.11FeminineSingularkāṣṭhāmbuvāhinīan oval vessel of wood used for holding or pouring out of water
puṣkariṇīFeminineSingularkhātama square or large pond
vāriparṇīFeminineSingularkumbhikāpistia stratiotes
gṛhāvagrahaṇīFeminineSingulardehalī
veṇī2.2.69FeminineSingularkharā, garī, devatāḍaḥ, jīmūtaḥ
pṛśniparṇīFeminineSingularsiṃhapucchī, kalaśiḥ, pṛthakparṇī, dhāvaniḥ, citraparṇī, guhā, aṅghriparṇikā, kroṣṭuvinnā
mudgaparṇīFeminineSingularkākamudgā, sahā
tālaparṇīFeminineSingulardaityā, gandhakuṭī, murā, gandhinī
paṭuparṇīFeminineSingularhaimavatī, svarṇakṣīrī, himāvatī
elāparṇīFeminineSingularyuktarasā, suvahā, rāsnā
paroṣṇī2.5.28FeminineSingulartailapāyikā
taruṇī2.6.8FeminineSingularyuvatiḥ
svairiṇī2.6.11FeminineSingular‍pāṃśulā, carṣaṇī, bandhakī, asatī, kulaṭā, itvarī, ‍puṃścalī
aryāṇī2.6.14FeminineSingulararyā
grahaṇī2.6.55FeminineSingularpravāhikā
sṛkkaṇī2.6.92FeminineSingular
kiṅkiṇī2.6.111MasculineSingularkṣudraghaṇṭikā
tilaparṇī1.2.133FeminineSingularrañjanam, raktacandanam, kucandanam, patrāṅgam
praṇītaḥ2.7.22MasculineSingular
vaṇī2.7.46MasculineSingularbrhmacārī
kariṇī2.8.37FeminineSingulardhenukā, vaśā
praveṇī2.8.43FeminineSingularvarṇaḥ, paristomaḥ, ‍kuthaḥ, āstaraṇam
karṇīrathaḥ2.8.52MasculineSingularḍayanam, pravahaṇam
ṇī2.8.90FeminineSingularupāsaṅgaḥ, ṇīraḥ, niṣaṅgaḥ, i‍ṣudhiḥ, tūṇaḥ
praṇītam2.9.46MasculineSingularupasaṃpannam
baṣkayaṇī2.9.72FeminineSingular‍sukhasaṃdohyā
śreṇī2.10.5MasculineSingular
dakṣaṇīyaḥ3.1.3MasculineSingulardakṣiṇyaḥ, dakṣiṇārhaḥ
tūṣṇīśīlaḥ3.1.37MasculineSingulartūṣṇīkaḥ
grāmaṇī3.3.55MasculineSingularjugupsā, karuṇā
hariṇī3.3.56MasculineSingularpratyak, surā
vāruṇī3.3.58FeminineSingularlohaḥ, kharaḥ, viṣam, abhimaraḥ
uṣṇīṣaḥ3.3.228MasculineSingularpuṃbhāvaḥ, puṃbhāvakriyā
tūṣṇīm2.4.9MasculineSingulartūṣṇīkām
śāṇī3.5.9FeminineSingular
druṇī3.5.9FeminineSingular
     Apte Search  
87 results
     
acyuta अच्युत a. [न. त. स्वरूपसामर्थ्यात् न च्युतः च्यवते वा-काल- सामान्ये कर्तरि क्त] 1 Not fallen, firm, fixed; not giving way, solid; गरुडमूर्तिरिव अच्युतस्थितिरमणीया K.52 (अच्युत meaning 'Viṣṇu' and 'firm', 'fixed'); ˚क्षित् having solid ground. -2 Imperishable, permanent; ˚रुष् inveterate enmity. -3 [न च्योतति क्षरति; च्युत्-क. न. त.] Not melting away or perishing, not leaking or dripping. -तः 1 N. of Viṣṇu; of the Almighty Being; यस्मान्न च्युतपूर्वो$हमच्युत- स्तेन कर्मणा Bhāg. -2 गच्छाम्यच्युतदर्शनेन K.P.5. (where अ˚ also means 'one who is firm, does not yield to passions') -3 N. of a plant, Morinda Tinetoria. (Mar. बारातोंडी, शिर्दोली). -4 A sort of poetical composition containing 12 cantos. -Comp. -अग्रजः [ष. त.] N. of Balarāma or Indra. -अङ्गजः, -पुत्रः, -आत्मजः N. of Cupid, son of Kṛiṣṇa and Rukmiṇī. -आवासः, -वासः the sacred fig-tree. (Mar. पिंपळ). -जः [प. त.] a class of Jaina deities said to have been produced from Viṣṇu. -जल्लकिन् Name of a commentator of the Amarakośa. -स्थलम् N. of a place in the Punjab.
atrapu अत्रपु a. Not tinned. Maitrāyaṇī, Kāṭhaka and Kāpiṣṭhala Saṁhitās.
adakṣiṇa अदक्षिण _x001F_a. [न. _x001F_त.] 1 Not right, left. -2 _x001F_2[न. ब.] Not bringing in Dakṣiṇā to _x001F_+the priests; without any gifts (as a sacrifice); अदक्षिणास अच्युता दुधुक्षन् Rv.1. 61.1 मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः Pt.2.94. -3 Simple, weakminded, silly; मेने$थ सत्यमेवेति परिहासमदक्षिणा Rām. -4 Not handy, skillful or clever; awkward. -5 Unfavourable Bhāg.1.82.2. अदक्षिणीय adakṣiṇīya दक्षिण्य dakṣiṇya अदक्षिणीय दक्षिण्य a. Not deserving Dakṣiṇā.
anukārin अनुकारिन् a. Imitating, resembling (with gen. or in comp.); प्रियायाः किञ्चिदनुकारिणीषु लतासु दृष्टिं विलोभयामि Ś.6; अनुकारिणि पूर्वेषां युक्तरूपमिदं त्वयि Ś.2.17;1.21; R.1. 43. कपिलानुकारिणा 3.5. अनुकार्य anukārya कारणीय kāraṇīya कर्तव्य kartavya अनुकार्य कारणीय कर्तव्य pot. p. Fit to be imitated. -र्यम्, -अनुक्रिया A subsequent rite or ceremony.
apariskanda अपरिस्कन्द a. Motionless. अपरिहरणीय apariharaṇīya अपरिहार्य aparihārya अपरिहरणीय अपरिहार्य a. 1 Inevitable. -2 Not to be abandoned. -3 Not to be degraded.
apekṣā अपेक्षा क्षणम् 1 Expectation, hope, desire. -2 Need, requirement, necessity; निरपेक्ष without hope or need, regardless of; निर्विशङ्का निरुद्विग्ना निरपेक्षा च भैथिली Rām.6. 47.9. द्रोणस्तथोक्तः कर्णेन सापेक्षः फाल्गुनं प्रति (उवाच) Mb.12. 2.12. सापेक्षत्वे$पि गमकत्वात्समासः; अनपेक्षः शुचिर्दक्षः Bg.12.16; or in comp.; स्फुलिङ्गावस्थया वह्निरेधापेक्ष इव स्थितः Ś.7.15 awaiting kindling. -3 Consideration, reference, regard, with the obj. in loc. case; more usually in comp.; मध्यभङ्गानपेक्षम् Ratn.1.15 regardless of; the instr. and sometimes loc. of this word frequently occur in comp. meaning 'with reference to', 'out of regard for', 'with a view to', 'for the sake of'; सा$पि कार्यकरणापेक्षया क्षुरमेकमा- दाय तस्याभिमुखं प्रेषयामास Pt.1; नियमापेक्षया R.1.94; वृषला- पेक्षया Mu.1; पौरजनापेक्षया 2 out of regard for; किमकौश- लादुत प्रयोजनापेक्षया 3 with a view to gain some object; प्रथमसुकृतापेक्षया Me.17; दण़्डं शक्त्यपेक्षम् Y.2.26, in proportion to, in accordance with; अत्र व्यङ्ग्यं गुणीभूतं तदपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारिकत्वात् K. P.1 as compared with it. -4 Connection, relation, dependence as of cause with effect or of individual with species; शरीरसाधनापेक्षं नित्यं यत्कर्म तद्यमः Ak. -5 Care, attention, heed; देशा$पेक्षास्तथा यूयं यातादायाङ्गुलीयकम् Bk.7.49. -6 respect, reference. -7 (In gram.) = आकाङ्क्षा q. v. -Comp. -बुद्धिः (In Vaiśeṣika Phil.) the distinguishing perception by which we apprehend 'this is one', 'this is one' &c. and which gives rise to the notion of duality; see Sarva. chap. 1 where अपेक्षाबुद्धिः = विनाशकविनाशप्रति- योगिनी बुद्धिः; cf. Bhāshā P. द्वित्वादयः परार्धान्ता अपेक्षाबुद्धिजा मताः । अनेकाश्रयपर्याप्ता एते तु परिकीर्तिताः ॥ अपेक्षाबुद्धिनाशाच्च नाश- स्तेषां निरूपितः । 17-8. अपेक्ष्य apēkṣya क्षितव्य kṣitavya क्षणीय kṣaṇīya अपेक्ष्य क्षितव्य क्षणीय pot. p. To be desired, wanted, hoped for, expected, considered &c.; desirable.
amogha अमोघ a. 1 Unfailing, reaching the mark; धनुष्यमोघं समधत्त बाणम् Ku.3.66; R.3.53;12.97; कामिलभ्येष्वमोघैः Me.75. -2 Unerring, infallible (words, boon &c.); अमोघाः प्रतिगृह्णन्तावर्ध्यानुपदमाशिषः R.1.44; युतममोघतया Ki. 6.4. -3 Not vain or useless, efficacious, fruitful, productive; यदमोघमपामन्तरुप्तं बीजमज त्वया Ku.2.5; so ˚बलम्, ˚शक्ति, ˚वीर्य, ˚क्रोध &c. -घः 1 Not failing or erring, unerringness. -2 N. of Viṣṇu (or of Śiva according to some). -3 N. of a river. -घा 1 N. of the plant पाटली (Mar. पाडळी) (the trumpet flower). 2 N. of another plant विडङ्ग (Mar. वावडिंग) the seed of which is used as a vermifuge, and hence also called कृमिघ्न. -3 = पथ्या. -4 N. of a spear or शक्ति. -5 N. of Śiva's wife. -6 Mystical name of the conjunct consonant क्ष. -Comp. -अक्षी f. N. of Dākṣāyaṇī, Matsya P. -दण्डः urerring in punishment, N. of Śiva. -दर्शिन्, -दृष्टि a. of unerring mind or view, N. of a Bodhisattva. -नन्दिनी N. of a Śikṣā-text. -पाशः N. of a Loke-Śvara (Buddhistic). -बल a. of never-failing strength of vigour. (उच्चैःश्रवस्). -भूतिः N. of a king of the Punjab. -राजः N. of a Bhikṣu; L. V. -वर्षः N. of a Chālukya prince. -वाच् f. words not vain or idle, that are sure to be fulfilled or realized. a. one whose words are not vain. -वाञ्छित a. never disappointed. -विक्रमः of neverfailing valour; N. of Siva. -सिद्धिः N. of the fifth Dhyānibuddha.
aruṇa अरुण a. (-णा, -णि f.) [ऋ-उनन्; cf. Uṇ.3.6] 1 Reddish brown, tawny, red, ruddy (of the colour of the morning as opposed to the darkness of night); प्रत्याख्यातविशेषकं कुरबकं श्यामावदातारुणम् M.3.5; नयनान्यरुणानि घूर्णयन् Ku.4.12. -2 Perplexed, embarrassed. -3 Dumb. -णः 1 Red colour, the colour of the dawn or morning twilight. -2 The dawn personified as the charioteer of the Sun; आविष्कृतारुणपुरःसर एकतो$र्कः Ś.4. 2,7.4; विभावरी यद्यरुणाय कल्पते Ku.5.44; R.5.71. [Aruṇa is represented as the elder brother of Garuḍa, being the son of Vinatā by Kaśyapa. Vinatā prematurely hatched the egg and the child was born without thighs, and hence he is called Anūru 'thighless', or Vipāda 'footless'. He cursed his mother that since she had brought him forth before the due season she would be a slave to her rival Kadrū; but at her earnest entreaties, he modified the curse and said that her next son would deliver her from bondage. Aruṇa now holds the office of the charioteer of the Sun. His wife was Śyenī, who bore him two sons Saṁpāti and Jaṭāyu.] -3 The Sun; रागेण बालारुणकोमलेन Ku.3.3, 5.8; संसृज्यते सरसिजैररुणांशुभिन्नैः; R.5.69; S.1.31. अरुण- कररुचायते$न्तरीक्षे Bu. Ch.5.87. -4 A kind of leprosy with red spots and insensibility of the skin. -5 A little poisonous creature Bhāg.8.1.1. -6 N. of a plant पुंनाग; also a synonym of अर्क q. v. -7 Molasses (गुड). -8 N. of a peak of the Himālaya situated to the west of Kailāsa. -9 N. of one of the 12 Ādityas, the one presiding over Maghā. -1 N. of a sage; उद्दालको$रुणात् Bṛi. Up.6.5.3. -णा 1 N. of several plants; (a) अतिविषा (Mar. अतिविख); (b) Madder (मञ्जिष्ठा); (c) त्रिवृत् commonly called Teori; (d) a black kind of the same (श्यामाका); (e) bitter apple (इन्द्रवारुणी); (f) the Gunja plant that yields the red and black berry (गुंज) used as a weight by jewellers &c. (g) मुण्डतिक्ता cf. अरुणः कपिले कुष्ठे सन्ध्यारागे$र्कसारथौ । अव्यक्तरागे निःशब्दे द्रव्ये त्रिषु निरूपितः । स्त्रियामतिविषाश्यामामञ्जिष्ठात्रिवृतासु च । Nm. -2 N. of a river. -णी 1 A red cow (Nir.). -2 The early dawn. -णम् 1 Red colour; दिविस्पृश्यात्यरुणानि कृण्वन् Rv.1.168.1. -2 Gold; अम्भो अरुणं रजतम् Av.13.4.51. -3 Saffron. -Comp. -अग्रजः N. of Garuḍa, (अरुणः अग्रजो यस्य). -अनुजः, -अवरजः N. of Garuḍa, younger brother of Aruṇa. -अर्चिस् m. the sun. -अश्व a. having red horses, epithet of the Maruts. -आत्मजः 1 son of Aruṇa, N. of Jaṭāyu. -2 N. of Saturn, Sāvarṇi Manu, Karṇa, Sugrīva, Yama and the two Aśvins. (-जा) N. of Yamunā and Tāpti. -ईक्षण a. red-eyed. -उदकम् N. of a lake. (-का) N. of a river. -उदयः break of day, dawn; चतस्रो घटिकाः प्रातररुणोदय उच्यते. -उपलः a ruby. -कमलम् a red lotus. -केतु- ब्राह्मणम् Name of the Brāhmaṇa of अरुणाः केतवाः Ait. Anukr. -चूडः A cock. -ज्योतिस् m. N. of Śiva. -दूर्वा reddish fennel. -पराशराः Name of the followers of a Vedic शाखा; अरुणपराशरा नाम शाखिनः ŚB. on MS. 7.1.8. -प्रिय a. 'beloved of red flowers and lotuses', N. of the sun. (-या) 1 the Sun's wife. -2 shadow. -प्सु a. [अरुणं प्सु रूपं यस्य] Ved. of reddish shape or colour. -बभ्रु a. reddish-yellow. -युज a. furnished with red rays of light, epithet of the dawn. -लोचन a. red-eyed. (-नः) a pigeon. -सारथिः 'having Aruṇa for his charioteer', the Sun. अरुणित aruṇita अरुणीकृत aruṇīkṛta अरुणित अरुणीकृत a. Reddened, dyed red, impurpled; स्तनाङ्गरागारुणिताच्च कन्दुकात् Ku.5.11.
ādaraṇam आदरणम् Notice, respect. आदरणीय ādaraṇīya आदर्तव्य ādartavya आदरणीय आदर्तव्य pot. p. Venerable, respectful.
indraḥ इन्द्रः [इन्द्-रन्; इन्दतीति इन्द्रः; इदि ऐश्वर्ये Malli.] 1 The lord of gods. -2 The god of rain, rain; cloud; इन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः Tait. Vp.1.1.1. Bṛi. Up.1.4.11. -3 A lord or ruler (as of men &c.). इन्द्रो- मायाभिः पुरुरूप ईयते Bṛi. Up.2.5.19. first or best (of any class of objects), always as the last member of comp.; नरेन्द्रः a lord of men i. e. a king; so मृगेन्द्रः a lion; गजेन्द्रः the lord or chief of elephants; so योगीन्द्रः, कपीन्द्रः. -4 A prince, king. -5 The pupil of the right eye. -6 N. of the plant कुटज. -7 Night. -8 One of the divisions of भारतवर्ष. -9 N. of the 26th Yoga. -1 The human or animal soul. -11 A vegetable poison. -12 The Yoga star in the 26th Nakṣatra. -13 Greatness. -14 The five objects of senses. -द्रा 1 The wife of Indra, Indrāṇī. -2 N. of a plant (मरुबक Mar. मरवा) [Indra, the god of the firmament, is the Jupiter Pluvius of the Indian Āryans. In the Vedas he is placed in the first rank among the gods; yet he is not regarded as an uncreated being, being distinctly spoken of in various passages of the Vedas as being born, and as having a father and a mother. He is sometimes represented as having been produced by the gods as a destroyer of enemies, as the son of Ekāṣṭakā, and in Rv.1.9.13 he is said to have sprung from the mouth of Puruṣa. He is of a ruddy or golden colour, and can assume any form at will. He rides in a bright golden chariot drawn by two tawny horses. His most famous weapon is the thunderbolt which he uses with deadly effect in his warfare with the demons of darkness, drought and inclement weather, variously called Ahi, Vṛitra, Śambar, Namuchi &c. He storms and breaks through their castles, and sends down fertilizing showers of rain to the great delight of his worshippers. He is thus the lord of the atmosphere, the dispenser of rain, and governor of the weather. He is represented as being assisted by the Maruts or storm-gods in his warfare. Besides the thunderbolt he uses arrows, a large hook, and a net. The Soma juice is his most favourite food, and under its exhilarating influence he performs great achievements (cf. Rv.1.119), and pleases his devout worshippers, who are said to invite the god to drink the juice. He is their friend and even their brother; a father, and the most fatherly of fathers; the helper of the poor, and the deliverer and comforter of his servants. He is a wall of defence; his friend is never slain or defeated. He richly rewards his adorers, particularly those who bring him libations of Soma, and he is supplicated for all sorts of temporal blessings as cows, horses, chariots, health, intelligence, prosperous days, long life, and victory in war. In the Vedas Indra's wife is Indrānī, who is invoked among the goddesses. Such is the Vedic conception of Indra. But in later mythology he falls in the second rank. He is said to be one of the sons of Kaśyapa and Dākṣāyaṇī or Aditi. He is inferior to the triad Brahmā, Viṣṇu and Maheśa (though in some places Viṣṇu is regarded as his younger brother, cf. R.14.59,15.4), but he is the chief of all the other gods, and is commonly styled Sureśa, Devendra &c. As in the Vedas so in later mythology, he is the regent of the atmosphere, and of the east quarter, and his world is called Svarga. He sends the lightning, uses the thunderbolt and sends down rain. He is frequently at war with Asuras, whom he constantly dreads, and by whom he is sometimes defeated. The Indra of mythology is famous for his incontinence and adultery, one prominent instance of which is his seduction of Ahalyā, the wife of Gautama (see Ahalyā), and for which he is often spoken of as Ahalyā-jāra. The curse of the sage impressed upon him a 1 marks resembling the female organ, and he was therefore called Sayoni; but these marks were afterwards changed into eyes, and he is hence called Netra-yoni and Sahasrākṣa. In the Rāmāyana Indra is represented as having been defeated and carried off to Laṅkā by Ravaṇa's son called Meghanāda, who for this exploit received the title of 'Indrajit'. It was only at the intercession of Brahmā and the gods that Indra was released, and this humiliation was regarded as a punishment for his seduction of Ahalyā. He is also represented as being in constant dread of sages practising potent penances, and as sending down nymphs to beguile their minds (see Apsaras). In the Purāṇas he is said to have destroyed the offspring of Diti in her womb, and to have cut off the wings of mountains when they grew troublesome. Other stories are also told in which Indra was once worsted by Raja, grandson of Purūravas, owing to the curse of Durvāsas, and other accounts show that he and Kṛiṣna were at war with each other for the Pārijāta tree which the latter wanted to remove from Svarga, and which he succeeded in doing in spite of Indra's resistance. His wife is Indrāṇī, the daughter of the demon Puloman, and his son is named Jayanta. He is also said to be father of Arjuna. His epithets are numerous; mostly descriptive of his achievements, e. g. वृत्रहन्, बलभिद्, पाकशासन, गोत्रभिद्, पुरंदर, शतक्रतु, जिष्णु, नमुचिसूदन &c. (see Ak.I.1.44.47). The Heaven of Indra is Svarga; its capital, Amarāvatī; his garden, Nandana; his elephant, Airāvata; his horse, Uchchaiśravas; his bow, the rain-bow, and his sword, Paranja.]. -Comp. -अग्निः the fire produced from the contact of clouds; ˚धूमः frost, snow; ˚देवता the 16th lunar mansion. -अनुजः, -अवरजः an epithet of Viṣṇu and of Nārāyaṇa (उपेन्द्र); तस्थौ भ्रातृसमीपस्थः शक्रस्येन्द्रानुजो यथा Rām.6.91.4. -अरिः an Asura or demon. -अवसानः a desert. -अशनः 1 hemp (dried and chewed). -2 the shrub which bears the seed used in jeweller's weight, (गुंजावृक्ष). -आयुधम् Indra's weapon, the rainbow; इन्द्रा- युधद्योतिततोरणाङ्कम् R.7.4,12.79; K.127. (-ध) 1 N. of the horse in Kādambarī (i. e. Kapiñjala changed into a horse). -2 a horse marked with black about the eyes. -3 a diamond. (-धा) a kind of leech. -आसनम् 1 the throne of Indra. -2 a throne in general. -3 a foot of five short syllables. -इज्यः N. of बृहस्पति the preceptor of gods. -ईश्वरः one of the forms of Śiva-liṅga. -उत्सवः a festival honouring Indra. -ऋषभ a. having Indra as a bull, or impregnated by Indra, an epithet of the earth. इन्द्रऋषभा द्रविणे नो दधातु Av.12.1.6. -कर्मन् m. an epithet of Viṣṇu (performing Indra's deeds). -कान्तः A class of the four-storeyed buildings. (Mānasāra 21.6-68). -कीलः 1 N. of the mountain मन्दर. -2 a rock. (-लम्) 1 the banner of Indra. -2 A pin, nail, bolt फालका भाजनोर्ध्वे तु तदूर्ध्वे चेन्द्रकीलकम् (Mānasāra 12.126). cf. also Kau. A.2.3. -कुञ्जरः Indra's elephant, Airāvata. -कूटः N. of a mountain -कृष्ट a. 'ploughed by Indra', growing exuberantly or in a wild state. (-ष्टः) a kind of corn produced by rain-water. -केतुः Indra's banner. -कोशः, -षः, -षकः, -ष्ठः 1 a couch, sofa, which is generally made up of covering pieces of perforated wooden planks; cf. अट्टालक- प्रतोलीमध्ये त्रिधानुष्काधिष्ठानं-इन्द्रकोशं कारयेत् Kau. A.2.3. -2 a platform. -3 a projection of the roof of a house. -4 A pin or bracket projecting from the wall (नागदन्त). A projection of the roof of a house forming a kind of balcony; Kau. A.24. -गिरिः the महेन्द्र mountain. -गुरुः, -आचार्यः the teacher of Indra; i. e. बृहस्पति. -गोपः, -गोपकः [इन्द्रो गोपो रक्षको$स्य, वर्षाभवत्वात्तस्य] a kind of insect of red or white colour; Śukra.4.157; K.1. -चन्दनम् the white sandal wood. -चापम्, -धनुस् n. 1 a rainbow; विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः Me.64; Śi.7.4. -2 the bow of Indra -चिर्भटा A mild variety of Colocynth. The leaf is tripartite, rough and wrinkled. (Mar. कंवडळ, applied often as इन्द्रावण in the sense of vile, malignant, dark and hateful.) -च्छदः A necklace of pearls having 18 strings. -च्छन्दस् n. [इन्द्र इव सहस्रनेत्रेण सहस्रगुच्छेन च्छाद्यते] a necklace consisting of 1 strings. -जः N. of Vālī. -जतु n. Bitumen (Mar. शिलाजित). -जननम् Indra's birth. -जननीय a. treating of Indra's birth (as a work). -जा a. Ved. born or arising from Indra. Av.4.3.7. -जालम् [इन्द्रस्य परमेश्वरस्य जालं मायेव] 1 the net of Indra. तेनाह- मिन्द्रजालेनामूंस्तमसाभि दधामि सर्वान् Av.8.8.8. -2 a weapon used by Arjuna; a stratagem or trick in war. -3 deception, cheating. -4 conjuring, jugglery, magical tricks; इन्द्रजालं च मायां वै कुहका वा$पि भीषणा Mb.5.16.55. स्वप्नेन्द्रजालसदृशः खलु जीवलोकः Śānti.2.2; K.15. -जालिक a. [इन्द्रजाल-ठन्] deceptive, unreal, delusive. (-कः) a juggler, conjurer. -जित् m. 'conqueror of Indra', N. of a son of Rāvaṇa who was killed by Lakṣmaṇa. [Indrajit is another name of Meghanāda a son of Rāvaṇa. When Rāvaṇa warred against Indra in his own heaven, his son Meghanāda was with him, and fought most valiantly. During the combat, Meghanāda, by virtue of the magical power of becoming invisible which he had obtained from Śiva, bound Indra, and bore him off in triumph to Laṅkā. Brahmā and the other gods hurried thither to obtain his release, and gave to Meghanāda the title of Indrajit, 'conqueror of Indra'; but the victor refused to release his prisoners unless he were promised immortality. Brahmā refused to grant this extravagant demand, but he strenuously persisted, and achieved his object. In the Rāmāyaṇa he is represented to have been decapitated by Lakṣmaṇa while he was engaged in a sacrifice]. ˚हन्तृ or विजयिन् m. N. of Lakṣmaṇa. -ज्येष्ठ a. Ved. led by Indra. -तापनः the thundering of clouds. -तूलम्, -तूलकम् a flock of cotton. -दमनः the son of Bāṇāsura. -दारुः the tree Pinus Devadāru. -द्युति Sandal -द्रुः, -द्रुमः 1 the plant Terminalia Arjuna (अर्जुन). -2 The plant कुटज. -द्वीपः, -पम् one of the 9 Dvīpas or Divisions of the continent (of India). -धनुः N. of Indra's bow, the rainbow; स एकव्रा- त्यो$भवत्स धनुरादत्त तदेवेन्द्रधनुः Av.15.1.6. -ध्वजः 1 a flag raised on the 12th day of the bright half of Bhādra. -2 Indra's weapon; विस्रस्ताकल्पकेशस्रगिन्द्रध्वज इवापतत् Bhāg.1.44.22. -नक्षत्रम् Indra's lunar mansion फल्गुनी. -नेत्रम् 1 the eye of Indra. -2 the number one thousand. -नीलः [इन्द्र इव नीलः श्यामः] a sapphire; परीक्षाप्रत्ययैर्यैश्च पद्मरागः परीक्ष्यते । त एव प्रत्यया दृष्टा इन्द्रनीलमणेरपि ॥ Garuḍa. P.; R.13.54;16.69; Me.48,79. -नीलकः an emerald. -पत्नी 1 Indra's wife, शची. -पर्णी, -पुष्पा N. of a medicinal plant (Mar. कळलावी). -पर्वतः 1 the महेन्द्र mountain. -2 a blue mountain. -पुत्रा N. of अदिति. -पुरोगम, -पुरःसर, -श्रेष्ठ a. led or preceded by Indra, having Indra at the head. -पुरोहितः N. of बृहस्पति. (-ता) the asterism Puṣya. -प्रमतिः N. of the pupil of Paila and the author of some ṛiks of the Rv. -प्रस्थम् N. of a city on the Yamunā, the residence of the Paṇḍavas (identified with the modern Delhi); इन्द्रप्रस्थगमस्तावत्कारि मा सन्तु चेदयः Śi.2.63. -प्रहरणम् Indra's weapon, the thunderbolt. -भगिनी N. of Pārvatī. -भेषजम् dried ginger. -मखः a sacrifice in honour of Indra. -महः 1 a festival in honour of Indra. -2 the rainy season; ˚कामुकः a dog. -मादन a. animating or delighting Indra; ये वायव इन्द्रमादनासः Rv.7.92.4. -मेदिन् a. Ved. whose friend or ally is Indra; इन्द्रमेदी सत्वनो नि ह्वयस्व Av.5.2-.8. -यज्ञः (See इन्द्रमह and इन्द्रमख) श्वो$स्माकं घोषस्योचित इन्द्रयज्ञो नामोत्सवः भविष्यति Bālacharita I. -यवः, -वम् seed of the Kutaja tree. -लुप्तः, -प्तम्, -लुप्तकम् 1 excessive baldness of the head. -2 loss of beard. -लोकः Indra's world, Svarga or Paradise. -लोकेशः 1 lord of Indra's world, i. e. Indra. -2 a guest (who, if hospitably received, confers paradise on his host). -वंशा, -वज्रा N. of two metres, see Appendix. -वल्लरी, -वल्ली N. of a plant (पारिजात) or of इन्द्रवारुणी. -वस्तिः [इन्द्रस्य आत्मनः वस्तिरिव] the calf (of the leg). -वाततम a. Ved. desired by Indra. अस्मे ऊतीरिन्द्रवाततमाः Rv.1.6.6. -वानकम् A variety of diamonds. Kau. A.2.11. -वायू (du.) Indra and Vāyu. इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हवामहे Av.3.2.6. -वारुणी, -वारुणिका Colocynth, a wild bitter gourd cucumis colocynthis. (Mar. मोठी कंवडळ) किमिन्द्रवारुणी राम सितया कटुकीयते Laghu Yoga-vāsiṣṭha-sāra X. सौवर्चलं हरिद्रा च पिप्पली चेन्द्रवारुणिः । मूत्र- कृच्छ्रे प्रशंसन्ति पिण्डो$यं वाजिनां हितः ॥ शालिहोत्र of भोज 33. -वाह् a. carrying Indra. -वृक्षः the Devadāru tree. -वृद्धा a kind of abscess. -वैडूर्यम् a kind of precious stone. -व्रतम् Indra's rule of conduct; one of the duties of a king (who is said to follow इन्द्रव्रत when he distributes benefits as Indra pours down rain); वार्षिकांश्चतुरो मासान् यथेन्द्रो$प्यभिवर्षति । तथाभिवर्षेत्स्वं राष्ट्रं कामैरिन्द्रव्रतं चरन् ॥ Ms.9.34. -शक्तिः f. Indrāṇī, the wife of Indra, or his energy personified. -शत्रुः 1 an enemy or destroyer of Indra (when the accent is on the last syllable), an epithet of प्रह्लाद; इन्द्रशत्रो विवर्धस्व मा चिरं जहि विद्विषम् Bhāg.6.9.12. बलिप्रदिष्टां श्रियमाददानं त्रैविक्रमं पादमिवेन्द्रशत्रुः R.7.35. -2 [इन्द्रः शत्रुः यस्य] one whose enemy is Indra, an epithet of वृत्र (when the accent is on the first syllable). (This refers to a legend in the Śat. Br., where it is said that Vṛitra's father intended his son to become the destroyer of Indra, and asked him to say इन्द्रशत्रुर्वधस्व &c. but who, through mistake, accented the word on the first syllable, and was killed by Indra; cf. Śik.52; मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतो$पराधात् ॥ -शलभः a kind of insect (इन्द्रगोप). -संजयम् N. of a sāman. Arṣeya Br. -संधा connection or alliance with Indra. तयाहमिन्द्रसंधया सर्वान् देवानिह हुव Av.11.1.9. -सारथिः 1 N. of Mātali. -2 an epithet of Vāyu, driving in the same carriage with Indra; Rv.4.46.2. -सावर्णिः N. of the fourteenth Manu. -सुतः, -सूनुः 1 N. of (a) Jayanta; (b) Arjuna; (c) Vāli, the king of monkeys. -2 N. of the अर्जुन tree. -सुरसः, -सुरा a shrub the leaves of which are used in discutient applications (निर्गुंडी). -सेनः N. of several men; of Bali; of a mountain; Bhāg.8.2.23. -सेना 1 Indra's missile or host. -2 Indra's army; Rv.1.12.2. -सेनानीः the leader of Indra's armies, epithet of Kārtikeya. -स्तुत् m. -स्तोमः 1 praise of Indra; N. of a particular hymn addressed to Indra in certain ceremonies. -2 a sacrifice in honour of Indra. -हवः invocation of Indra; भद्रान् कृण्वन्निन्द्रहवान्त्सखिभ्य Rv.9.96.1. -हस्तः a kind of medicament.
utsarjanam उत्सर्जनम् 1 Leaving, abandoning, letting loose, quitting &c. -2 A gift, donation. -3 Suspension of a Vedic study. -4 A ceremony connected with this suspension (to be performed half yearly); पुष्ये तु च्छन्दसां कुर्याद् बहिसुत्सर्जनं द्विजः Ms.4.96; वेदोत्सर्जनाख्यं कर्म करिष्ये Śrāvaṇī Mantra.
upari उपरि ind. 1 As a separable preposition (usually with gen., rarely with acc. or loc.) it means (a) Above, over, upon, on, towards; (opp. अधः) (with gen.); गतमुपरि घनानाम् Ś.7.7; अवाङ्मुखस्योपरि वृष्टिः पपात R.2.6; अर्कस्योपरि Ś.2.9; प्रासादानाम् Māl.7.5; U.5.2; Śi.16. 9.12.37; so ˚स्थापनम्, ˚स्थित &c.; with loc. उपर्येव स लङ्कायाम् Rām.; or acc. यन्त्राण्युपरि यन्त्राणि ibid. oft. at the end of comp.; रथ˚, तरुवर˚, तद्˚. (b) At the end of, at the head of; सर्वानन्दानामुपरि वर्तमाना K.158. (c) Beyond, in addition to; पणस्योपरि संस्थाप्य व्ययम् Y.2.253; भुक्तस्यो- परि Suśr. (d) In connection with, with regard to, towards, upon; परस्परस्योपरि पर्यचीयत R.3.24; Śānti. 3.23; तस्योपरि क्रुद्धः, ममोपरि दुष्टबुद्धिः &c.; तवोपरि प्रायोपवेशनं करिष्यामि on your account. (e) After; मुहूर्तादुपरि उपाध्याय- श्चेदागच्छेत् P.III.3.9 Sk. उपरि joined to उपरि (with acc. or gen. or by itself) means (a) Just above; लोकानुपर्युपर्यास्ते माधवः Vop. (b) higher and higher, far high, high above; उपर्युपरि सर्वेषामादित्य इव तेजसा Mb. -2 (As a separable adverb) It means (a) high above, upon, towards the upper side of (opp. अधः); त्रिदशा- न्विनिहत्याशु स्वयं स्थास्याम्यथोपरि Rām.7.29.6. उपर्युपरि पश्यन्तः सर्व एव दरिद्रति H.2.2; so उपरि या; ˚स्थापन, ˚स्थित &c.; oft. in com. स्वमुद्रोपरिचिह्नितम् Y.1.319. (b) Besides, in addition, further, more; शतान्युपरि चैवाष्टौ तथा भूयश्च सप्ततिः Mb. (c) Afterwards; यदा पूर्वं नासीदुपरि च तया नैव भविता Śānti.2.7; सर्पिः पीत्वोपरि पयः पिबेत् Suśr.; उपर्युपरि more and more, repeatedly, continuously. [cf. Zend upairi, upara; Gr. huper; L. super; Old Germ. obar; Germ. uber; Eng. over; Hind. upar]. -Comp. -आसनम् sitting on high. -करः A tax paid by temporary tenants. -काण्डम् The third division of the Maitrāyaṇī Saṁhitā. -गत a. gone up, ascended. -चर a. moving above (as a bird). -रः N. of the king Vasu. -चित a. piled over or above. -ज a. produced above, elevated, high. -तन, स्थ a. upper, higher. -तलम् Upper part; उपरितलनिपातितेष्टकः Mk.3.22. -प्रुत a. Ved. coming from above; Vāj.7.3. -बुध्न a. Ved. raised above the ground; Rv.1.73.8. -बृहती A variety of बृहती metre. -भागः the upper portion or side. -भावः being above or higher. -भूमिः f. the ground above. -मर्त्यम् ind. Ved. above men; अवो देवमुपरि- मर्त्यं कृधि Rv.8.19.12. -शयनम् a place of rest. यदु- परिशयनमाहरन्ति स्वर्गमेव तेन लोकमवरुन्द्धे Av.9.6.9. -श्रेणिक a. being in the upper line or series. -ष्ठ (स्थ) a. Above, staying up; पर्वतस्योपरिष्ठस्य कर्मेदं कस्यचिद्भवेत् Rām.7.16. 5. -सद् a. lying or sitting above; Vāj.9.35. (m.) a class of gods. -सद्यम् sitting above. -स्थायिन् a. Standing higher, prominent. -स्पृश् Reaching above, elevated; वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशम् Rv.1.128.9. -कः A provincial governor.
upākaraṇam उपाकरणम् 1 An invitation to begin, bringing near; पवमान˚, प्रातरनुवाक˚ &c. -2 A term given to certain sentences called Praiṣas (with which one priest calls another to perform a sacrifice). -3 Immolation, sacrifice of an animal consecrated according to rites. -4 Preparation, beginning, commencement. -5 Commencement of reading the Veda after the performance of the preparatory rite; cf. उपाकर्मन्; वेदोपाकरणाख्यं कर्म करिष्ये Srāvaṇī-mantra.
auḍava औडव a. (-वी f.) [उडु-अण्] Belonging to stars; K.178. -वः A kind of Rāga (in Music). -वा A particular Rāgiṇī
kakubh ककुभ् f. 1 A direction, quarter of the compass; वियुक्ताः कान्तेन स्त्रिय इव न राजन्ति ककुभः Mk.5.26; Śi.9.25, 3.33. -2 Splendour, beauty. -3 A wreath of Champaka flowers. -4 A sacred treatise or Śāstra. -5 A peak, summit. -6 A Rāgiṇī or personified mode of music. -7 The personified quarter of the sky. -8 Breath, animation. -9 Unornamented hair; or hair hanging down as a tail.
kakubha ककुभ a. Ved. Distinguished, superior. -भः 1 A crooked piece of wood at the end of the lute. -2 The tree Arjuna; ककुभसुरभिः शैलः U.1.33. -3 A kind of goblin or evil spirit. -4 One of the Rāgas or personified musical modes. -भा 1 Space; quarter. -2 One of the Rāgiṇīs. -भम् A flower of the Kuṭaja tree; कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते (उत्पश्यामि) -Comp. -अदनी 'food of the sky, a kind of fragrance or perfume.
kamala कमल a. 1 Desirous. -2 Palered. -लः 1 The &Sārasa bird. -2 A kind of deer. -3 N. of Brahmā. -ली A collection of lotuses. -लम् [कम्-कलच्] 1 A lotus; कमल- मनम्भसि कमले च कुवलये तानि कनकललतिकायाम् K. P.1; so हस्त˚, नेत्र˚, चरण˚, &c. -2 Water; N.1.13; सकमलं कमलम् Ki.5.25. कमलासन-कमलेक्षण-कमलारिकिरीट-कमलभृद्वाहैः Subhās. (लक्ष्मीप्रशंसा). -3 Copper. -4 A medicament, drug. -5 The Sārasa bird. -6 The bladder, the right lobe of the lungs. -Comp. -अक्षः 1 The lotus-seed. -2 Viṣṇu; कमलाक्षः पद्मबीजे विष्णावपि पुमान् भवेत् Nm. -अक्षी a lotus-eyed lady. -आकरः 1 an assemblage of lotuses. हरिदश्वः कमलाकरान्. -2 a lake full of lotuses. -आलया an epithet of Lakṣmī; Mu.2. -आसनः 'lotus-seated' N. of Brahmā; क्रान्तानि पूर्वं कमलासनेन Ku.7.7. -ईक्षणः N. of Viṣṇu. -ईक्षणा a lotus-eyed lady. -उत्तरम् safflower. -खण्डम् an assemblage of lotuses. -जम् 1 an epithet of Brahmā. -2 the lunar asterism called Rohiṇī. -जन्मन् -m., -पत्त्राक्ष N. of Kṛiṣṇa त्वत्तः कमलपत्त्राक्ष Bg.11.2. -भवः, -योनिः, -संभवः 'lotus-born', epithet of Brahmā. -भृत् A cloud. Hence कमलभृद्वाहः (= मेघवाहनः = इन्द्रः) cf. कमलासन-कमलेक्षण- कमलारिकिरीट-कमलभृद्वाहैः । नुतपदकमला कमला करधृतकमला करोतु मे कमलम् ॥ Subhās.
kalyāṇa कल्याण a. (-णा or -णी f.) [कल्ये प्रातः अण्यते शब्द्यते, अण्-घञ्] 1 Blessed, happy, lucky, fortunate; त्वमेव कल्याणि तयोस्तृतीया R.6.29; Me.111. -2 Beautiful, agreeable, lovely. -3 Excellent, illustrious; यत् कल्याणं जिघ्रति तदात्माने Bṛi. Up.1.3.3; Mu.4.4. -4 Auspicious, salutary, propitious, good; U.2.2; कल्याणानां त्वमसि महतां भाजनं विश्वमूर्ते Māl.1.3. -5 True, authentic; कल्याणी बत गाथेयम् Rām.5.34.6. -णम् 1 Good fortune, happiness, good, prosperity; कल्याणं कुरुतां जनस्य भगवां- श्चन्द्रार्धचूडामणिः H.1.185; तद्रक्ष कल्याणपरंपराणां भोक्तारमूर्ज- स्वलमात्मदेहम् R.2.5;17.11; Ms.3.6; so ˚अभिनिवेशी K.14. -2 Virtue. -3 Festival. -4 Gold. -5 Heaven. -6 A class of five-storeyed buildings; Māna.23.3. 32. -णः 1 An elephant in the fourth decade. Mātaṅga L.5.14,6.6,9.26. -2 A particular Rāga. -णी 1 A cow. -2 Holy or sacred cow; उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीर्तित एव यत् R.1.87. -3 A young cow, heifer; U.4. -4 A Particular Rāgiṇī. -Comp. -कृत् a. 1 doing good, beneficial, good; न हि कल्याण- कृत्कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति Bg.6.4. -2 propitious, lucky (also कल्याणचारः). -3 virtuous. -धर्मन् a. virtuous. -पञ्चकः a. horse with white feet and white mouth, a kind of horse; यस्य पादाः सिताः सर्वे तथा वक्त्रे च मध्यमः । कल्याण- पञ्चकः प्रोक्तः सर्वकल्याणकारकः ॥ Śalihotra of भोज. 7. -बीजम् a kind of pulse (Mar. मसुरा). -मल्लः N. of the author of Anaṅgaraṅga. -योगः a kind of astrological योग. -वचनम् a friendly speech, good wishes. -वाचनम् Giving of blessing after the completion of an auspicious कर्म.
kahlaṇaḥ कह्लणः N. of the author of Rājataraṅgiṇī.
kāmaḥ कामः [कम्-घञ्] 1 Wish, desire; संतानकामाय R.2.65, 3.67; oft. used with the inf. form; गन्तुकामः desirous to go; संगात्संजायते कामः Bg.2.62; Ms.2.94. -2 Object of desire; सर्वान् कामान् समश्नुते Ms.2.5; Bṛi. Up.1.3.28. Kaṭh. Up.1.25. -3 Affection, love. -4 Love or desire of sensual enjoyments, considered as one of the ends of life (पुरुषार्थ); cf. अर्थ and अर्थकाम. -5 Desire of carnal gratification, lust; Ms.2.214; न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते Bhāg.1.22.26. -6 The god of love. -7 N. of Pradyumna. -8 N. of Balarāma. -9 A kind of mango tree. -1 The Supreme Being. -मा Desire, wish; उवाच च महासर्पं कामया ब्रूहि पन्नग Mb.3.179.2. -मम् 1 Object of desire. -2 Semen virile. [Kāma is the Cupid of the Hindu mythology the son of Kṛiṣṇa and Rukmiṇī. His wife is Rati. When the gods wanted a commander for their forces in their war with Tāraka, they sought the aid of Kāma in drawing the mind of Śiva towards Pārvatī, whose issue alone could vanquish the demon. Kāma undertook the mission; but Śiva, being offended at the disturbance of his penance, burnt him down with the fire of his third eye. Subsequently he was allowed by Śiva to be born again in the form of Pradyumna at the request of Rati. His intimate friend is Vasanta or the spring; and his son is Aniruddha. He is armed with a bow and arrows--the bow-string being a line of bees, and arrows of flowers of five different plants]. -Comp. -अग्निः 1 a fire of love, violent or ardent love. -2 violent desire, fire of passion. ˚संदीपनम् 1 inflaming fire of love. -2 an aphrodisiac. -अङ्कुशः 1 a fingernail (which plays an important part in erotic acts). -2 the male organ of generation. -अङ्गः the mango tree. -अधिकारः the influence of love or desire. -अधिष्ठित a. overcome by love. -अनलः see कामाग्नि. -अन्ध a. blinded by love or passion. (-न्धः) the (Indian) cuckoo. -अन्धा musk. -अन्निन् a. getting food at will. -अभिकाम a. libidinous, lustful. -अरण्यम् a pleasant grove. -अरिः 1 an epithet of Śiva; ते समेत्य तु कामारिं त्रिपुरारिं त्रिलोचनम् Rām.7.6.3. -2 a mineral substance. -अर्थिन् a. amorous, lustful, lascivious. -अवतारः N. of Pradyumna. -अवशा(सा)यिता f. 1 Self-control. -2 a kind of Yogic power. -अवसायः suppression of passion or desire, stoicism. -अशनम् 1 eating at will. -2 unrestrained enjoyment. -आख्या, -अक्षी N. of Durgā. -आतुर a. love-sick, affected by love; कामातुराणां न भयं न लज्जा Subhāṣ. -आत्मजः an epithet of Aniruddha, son of Pradyumna. -आत्मन् a. lustful, libidinous, enamoured. कामात्मानः स्वर्गफलाः Bg.2.43. Mb.1.119.3-4. Ms.7.27. -आयुधम् 1 arrow of the god of love. -2 membrum virile. (-धः) the mango-tree. -आयुस् m. 1 a vulture. -2 Garuḍa. -आर्त a. love-stricken, affected by love; कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु Me.5. -आश्रमः the hermitage of the god of love; Rām.1. -आसक्त a. overcome with love or desire, impassioned, lustful. -इष्टः the mango tree. -ईप्सु a. striving to obtain a desired object, यत्तु कामेप्सुना कर्म Bg.18.24. -ईशः, -ईश्वरः 1 an epithet of Kubera; -2 the Supreme soul. -3 a person possessing all wealth. अपास्य कामा- न्कामेशो वसेत्तत्राविचारयन् Mb.12.287.56. -उदकम् 1 voluntary libation of water. -2 a voluntary libation of water to deceased friends exclusive of those who are entitled to it by law; कामोदकं सखिप्रत्तास्वस्रीयश्वशुर- र्त्विजाम् Y.3.4. -उपहत a. affected by or overcome with passion. -कला N. of Rati, the wife of Kāma. -काम, -कामिन् a. following the dictates of love or passion, गतागतं कामकामा लभन्ते Bg.9.21; स शान्तिमाप्नोति न कामकामी Bg.2.7. -कार a. acting at will, indulging one's desires. (-रः) 1 voluntary action, spontaneous deed; Rām.2.11.18; Ms.11.41,45. -2 desire, influence of desire; अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते Bg.5. 12. -कूटः 1 the paramour of a harlot. -2 harlotry. -कृत् a. 1 acting at will, acting as one likes. -2 granting or fulfilling a desire. (-m.) the Supreme soul. -केलि a. lustful. (-लिः) 1 a paramour. -2 amorous sport. -3 copulation. -क्रीडा 1 dalliance of love, amorous sport. -2 copulation. -ग a. going of one's own accord, able to act or move as one likes. (-गा) 1 an unchaste or libidinous woman; Y.3.6. -2 a female Kokila. -गति a. able to go to any desired place; अध्यास्त कामगति सावरजो विमानम् R.13.76. -गुणः 1 the quality of passion, affection. -2 satiety, perfect enjoyment. -3 an object of sense. -चर, -चार a. moving freely or unrestrained, wandering at will; सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति Bṛi. Up.7.25.2; नारदः कामचरः Ku.1.5. -चार a. unchecked, unrestrained. (-रः) 1 unrestrained motion. -2 independent or wilful action, wantonness; न कामचारो मयि शङ्कनीयः R.14.62. -3 one's will or pleasure, free will; अव्यपवृक्ते कामचारः Mbh. on Śiva Sūtra 3.4. कामचारानुज्ञा Sk.; Ms.2.22. -4 sensuality. -5 selfishness. -चारिन् a. 1 moving unrestrained; Me.65. -2 libidinous, lustful. -3 self-willed. (-m.) 1 Garuḍa. -2 a sparrow. -ज a. produced by passion or desire; Ms.7.46,47,5. -जः anger; रथो वेदी कामजो युद्धमग्निः Mb.12.24.27. -जननी betel-pepper (नागवेली). -जानः, -निः See कामतालः. -जित् a. conquering love or passion; R.9.33. (-m.) 1 an epithet of Skanda. -2 of Śiva. -तन्त्रम् N. of a work. -तालः the (Indian) cuckoo. -द a. fulfilling a desire, granting a request or desire. (-दः) an epithet of Skanda and of Śiva. -दहनम् a particular festival on the day of full moon in the month फाल्गुन (Mar. होलिकोत्सव). -दा = कामधेनु q. v. -दर्शन a. looking lovely. -दानम् 1 a gift to one's satisfaction. -2 a kind of ceremony among prostitutes; B. P. -दुघ a. 'milking one's desires', granting every desired object; प्रीता कामदुघा हि सा R.1.81,2.63; Māl.3.11. -दुघा, -दुह् f. a fabulous cow yielding all desires; आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् Bg.1.28. स्वर्गे लोके कामधुग्भवति Mbh. on P.VI.1.84. -दूती the female cuckoo. -दृश् f. a woman; विमोचितुं कामदृशां विहारक्रीडामृगो यन्निगडो विसर्गः Bhāg.7.6.17. -देव 1 the god of love. -2 N. of Śiva. -3 N. of Viṣṇu. -दोहिन् a. granting desires. -धर्मः amorous behaviour. -धेनुः f. the cow of plenty, a heavenly cow yielding all desires; कलतिवलती कामधेनू; or कलिवली कामधेनू Vyākraṇa Subhāṣita. -ध्वंसिन् m. an epithet of Śiva. -पति, -पत्नी f. Rati, wife of Cupid. -पालः N. of Balarāma; also of Śiva. -प्रद a. granting desires. (-दः) 1 a kind of coitus. -2 the Supreme Being. -प्रवेदनम् expressing one's desire, wish or hope; कच्चित् कामप्रवेदने Ak. -प्रश्नः an unrestrained or free question; स ह कामप्रश्नमेव वव्रे Bṛi. Up.4.3.1. -फलः a species of the mango tree. -ला the plantain tree. -भाज् a. partaking of sensual enjoyment; कामानां त्वा कामभाजं करोमि Kaṭh.1.24. -भोगाः (pl.) sensual gratifications; प्रसक्ताः कामभोगेषु Bg.16.16. -महः a festival of the god of love celebrated on the full-moon day in the month of Chaitra. -मालिन् m. N. of Gaṇeśa. -मूढ, -मोहित a. influenced or infatuated by love; यत्क्रौञ्च- मिथुनादेकमवधीः काममोहितम् U.2.5. -रसः 1 seminal discharge. -2 the spling -रसिक a. lustful, libidinous; क्षणमपि युवा कामरसिकः Bh.3.112. -रूप a. 1 taking any form at will; जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः Me.6. -2 beautiful, pleasing. (-पाः) (pl.) a district lying in the east of Bengal (the western portion of Assam); तमीशः कामरूपाणाम् R.4.83,84. -रूपिन् a. 1 taking any form at will; कामान्नी कामरूपी Tait. Up.3.1.5. -2 beautiful. -m. 1 a pole-cat. -2 a boar. -3 a Vidyādhara. -रेखा, -लेखा a harlot, courtezan. -लता membrum virile. -लोल a. overcome with passion, love-stricken. -वरः a gift chosen at will. -वल्लभः 1 the spring. -2 the moon. -3 the mango tree. (-भा) moonlight. -वश a. influenced by love. (-शः) subjection to love. -वश्य n. subject to love. -वाद a. saying anything at will. -विहन्तृ a. disappointing desires. -वीर्य a. 'showing heroism at will,' an epithet of Garuḍa. -वृक्षम् a. paracitical plant. -वृत्त a. addicted to sensual gratification, licentious, dissipated; विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः । उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ Ms. 5.154. -वृत्ति a. acting according to will, self-willed, independent; न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते Ku.5.82. (-त्तिः) f. 1 free and unrestrained action. -2 freedom of will. -वृद्धिः f. increase of passion. -वृन्तम् the trumpet flower. -शर 1 a love shaft. -2 the mango tree. -शास्त्रम् the science of love, erotic science. -संयोगः attainment of desired objects. -सखः 1 the spring. -2 the month of Chaitra. -3 the mango tree. -सू a. fulfilling any desire. किमत्र चित्रं यदि कामसूर्भूः R.5.33. -m. N. of Vāsudeva. -f. N. of Rukmiṇi; -सूत्रम् 1 N. of an erotic work by Vātsyāyana. -2 'thread of love', love-incident' औद्धत्यमायोजितकामसूत्रम् Māl.1.4. -हैतुक a. produced by mere desire without any real cause; Bg.16.8.
kikhiḥ किखिः A monkey, an ape. -f. A jackal; fox. किङ्कणी kiṅkaṇī किङ्किणिका kiṅkiṇikā किङ्किणी kiṅkiṇī किङ्कणीका kiṅkaṇīkā किङ्कणी किङ्किणिका किङ्किणी किङ्कणीका A small bell or tinkling ornament; क्वणत्कनककिङ्किणीझणझणा- यितस्यन्दनैः U.5.5;6.1; Śi.9.74; Ku.7.49. -2 N. of an acid sort of grape.
guḍaḥ गुडः 1 Treacle, molasses; गुडधानाः Sk.; गुडौदनः Y.1. 34; गुडद्वितीयां हरीतकीं भक्षयेत् Suśr. -2 A globe, ball; साग्निः सगुडशृङ्गिका Mb.3.15.8. -3 A ball for playing with. -4 A mouthful, bit. -5 An elephant's armour. -6 The cotton tree. -7 A pill; Śāraṅgdhara 13.1. -Comp. -उदकम् water mixed with molasses. -उद्भवा sugar. -ओदनम् rice boiled with coarse sugar; Y.1. 33. -करी f. N. of a Rāgiṇī (गुर्जरी). -तृणम्, -दारुः, -रु n. sugar-cane. -त्वच्-चा f. the aromatic bark of the Laurus Cassia (Mar. दालचिनी). -धेनुः f. a milch-cow symbolically represented by molasses and offered as a present to Brāhmaṇas. -पिष्टम् a sort of sweatmeat, flour and molasses ground and boiled together; Y.1. 289. -फलः the Pīlu tree. -शर्करा refined sugar. -शृङ्गम् a cupola. -शृङ्गिका an apparatus or missile for throwing balls; Mb.3.15.8. -हरीतकी myrobalan preserved in molasses (Mar. मुरांवळा).
gu गु (गू) र्जरः 1 The district of Gujarath. -2 An inhabitant of Gujarath; तेषां मार्गे परिचयवशादर्जितं गुर्जराणां यः संतापं शिथिलमकरोत् सोमनाथं विलोक्य Vikr.18.97. -री N. of a Rāgiṇī.
caitanyam चैतन्यम् [चेतनस्य भावः ष्यञ्] 1 Spirit, life, intelligence, vitality, sensation. -2 Soul, spirit, mind; U.1.36. -3 Consciousness, feeling, sensation, sense; U.1.48. -4 (In Vedānta phil.) The Supreme Spirit considered as the essence of all being and source of all sensation. -Comp. -भैरवी f. N. of a Rāgiṇī. -न्यः N. of a modern reformer of the Vaiṣṇava faith.
jayantaḥ जयन्तः 1 N. of the son of Indra; पौलोमीसंभवेनेव जयन्तेन पुरन्दरः V.5.14; Ś.7.2; R.3.23;6.78. -2 N. of Śiva -3 The moon. -4 N. of Viṣṇu. -5 A name assumed by Bhīma at the court of Virāṭa. -ती 1 A flag or banner. -2 N. of the daughter of Indra. -3 N. of Durgā. -4 Blades of barley planted at the commencement of the Dasarā and gathered at its close. -5 The rising of the asterism Rohiṇī at midnight on the eighth day of the dark half of Śrāvaṇa i. e. on the birth day of Kṛiṣṇa. -Comp. -पत्रम् (in law) 1 the written award of the judge in favour of either party. -2 the label on the fore-head of a horse turned-loose for the Aśvamedha sacrifice. -सप्तमी the Seventh day in the bright half of Māgha. जयन्तिः (-न्ती) A synonym of the balance-post; तुलादण्डो जयन्ती च फलकाः पर्यायवाचकाः Māna.16.48.
jala जल a. [जल् अच् डस्य लो वा] 1 Dull, cold, frigid = जड q. v. -2 Stupid, idiotic. -लम् 1 Water; तातस्य कूपो$- यमिति ब्रुवाणाः क्षारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति । Pt.1.322. -2 A kind of fragrant medicinal plant or perfume (ह्रीवेर). -3 The embryo or uterus of a cow. -5 The constellation called पूर्वाषाढा. -Comp. -अञ्चलम् 1 a spring. -2 a natural water-course. -3 moss. -अञ्जलिः 1 a handful of water. -2 a libation of water presented to the manes of a deceased person; कुपुत्रमासाद्य कुतो जलाञ्जलिः Chāṇ 69; मानस्यापि जलाञ्जलिः सरभसं लोके न दत्तो यथा Amaru. 97 (where, जलाञ्जलिं दा means 'to leave or give up'). -अटनः a heron. -अटनी a leech. -अणुकम्, -अण्डकम् the fry of fish. -अण्टकः a shark. -अत्ययः autumn (शरद्); पृष्ठतो$नुप्रयातानि मेघानिव जलात्यये Rām.2.45.22. -अधिदैवतः, -तम् an epithet of Varuṇa. (-तम्) the constellation called पूर्वाषाढा. -अधिपः an epithet of Varuṇa. -अम्बिका a well. -अर्कः the image of the sun reflected in water. -अर्णवः 1 the rainy season. -2 the ocean of sweet water. -अर्थिन् a. thirsty. -अवतारः a landing-place at a river-side. -अष्ठीला a large square pond. -असुका a leech. -आकरः a spring, fountain, well. -आकाङ्क्षः, -काङ्क्षः, -काङ्क्षिन् m. an elephant. -आखुः an otter. -आगमः rain; तपति प्रावृषि सुतरामभ्यर्ण- जलागमो दिवसः Ratn.3.1. -आढ्य a. watery, marshy. -आत्मिका a leech. -आधारः a pond, lake, reservoir of water. -आयुका a leech. -आर्द्र a. wet. (-र्द्रम्) wet garment or clothes. (-र्द्रा) a fan wetted with water. -आलोका a leech. -आवर्तः eddy, whirl-pool. -आशय a. 1 resting or lying in water. -2 stupid, dull, apathetic. (-यः) 1 a pond, lake, reservoir. -2 a fish. -3 the ocean. -4 the fragrant root of a plant (उशीर). -आश्रयः 1 a pond. -2 water-house. -आह्वयम् a lotus. -इन्द्रः 1 an epithet of Varuṇa. -2 N. of Mahādeva. -3 the ocean; जलेन्द्रः पुंसि वरुणे जम्भले च महोदधौ Medinī. -इन्धनः the submarine fire. -इभः a water-elephant. -ईशः, -ईश्वरः 1 an epithet of Varuṇa; भीमोद्भवां प्रति नले च जलेश्वरे च N. -2 the ocean. -उच्छ्वासः 1 a channel made for carrying off excess of water, drain, (cf. परीवाह). -2 overflow of a river. -उदरम् dropsy. -उद्भव a. aquatic. (-वा) benzoin. -उरगा, -ओकस् m., -ओकसः a leech. -कण्टकः a crocodile. -कपिः the Gangetic porpoise. -कपोतः a water-pigeon. -कर a. making or pouring forth water. (-रः) tax for water. -करङ्कः 1 a shell. -2 a cocoa-nut. -3 a cloud. -4 a wave. -5 a lotus. -कल्कः mud. -कल्मषः the poison produced at the churning of the ocean; तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः Bhāg.8. 7.44. -काकः the diver-bird. -कान्तः the wind. -कान्तारः an epithet of Varuṇa. -किराटः a shark. -कुक्कुटः a water-fowl; जलकुक्कुटकोयष्टिदात्यूहकुलकूजितम् Bhāg.8.2.16. (-टी) the black-headed gull. -कुन्तलः, -कोशः moss. -कूपी 1 a spring, well. -2 a pond. -3 a whirlpool; जलकूपी कूपगर्ते पुष्करिण्यां च योषिति Medinī. -कूर्मः the porpoise. -कृत् a. Causing rain; दिवसकृतः प्रतिसूर्यो जलकृत् (मेघः) Bṛi. S. -केलिः, m. or f., -क्रीडा playing in water, splashing one another with water. -केशः moss. -क्रिया presenting libations of water to the manes of the deceased. -गुल्मः 1 a turtle. -2 a quadrangular tank. -3 a whirlpool. -चर a. (also जलेचर) aquatic. (-रः) 1 an aquatic animal. -2 a fish. -3 any kind of water-fowl. ˚आजीवः, ˚जीवः a fisherman. -चत्वरम् a square tank. -चारिन् m. 1 an aquatic animal. -2 a fish. -ज a. born or produced in water. (-जः) 1 an aquatic animal. -2 a fish; स्वयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा Rām.2.61.22. -3 sea-salt. -4 a collective name for several signs of the zodiac. -5 moss. -6 the moon. (-जः, जम्) 1 a shell. -2 the conch-shell; अधरोष्ठे निवेश्य दघ्मौ जलजं कुमारः R.7. 63,1.6; इत्यादिश्य हृषीकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम् Bhāg.8.4. 26. -3 (-जः) The Kaustubha gem; जलजः कौस्तुभे मीने तत् क्लीबे शङ्खपद्मयोः । Nm. (जः) -4 A kind of horse born in water; वाजिनो जलजाः केचिद् वह्निजातास्तथापरे । शालिहोत्र of भोज, Appendix II,12. (-जम्) a lotus. ˚आजीवः a fisherman. ˚आसनः an epithet of Brahmā; वाचस्पतिरुवाचेदं प्राञ्जलिर्जलजासनम् Ku.2.3. ˚कुसुमम् the lotus. ˚द्रव्यम् a pearl, shell or any other thing produced from the sea. -जन्तुः 1 a fish, -2 any aquatic animal. -जन्तुका a leech. -जन्मन् a lotus. -जिह्वः a crocodile. -जीविन् m. a fisherman. -डिम्बः a bivalve shell. -तरङ्गः 1 a wave. -2 a metal cup filled with water producing harmonic notes like a musical glass. -ताडनम् (lit.) 'beating water'; (fig.) any useless occupation. -तापिकः, -तापिन्, -तालः The Hilsa fish; L. D. B. -त्रा an umbrella. -त्रासः hydrophobia. -दः 1 a cloud; जायन्ते विरला लोके जलदा इव सज्जनाः Pt.1.29. -2 camphor. ˚अशनः the Śāla tree. -आगमः the rainy season; सरस्तदा मानसं तु ववृधे जलदागमे Rām.7.12.26. ˚आभ a. black, dark. ˚कालः the rainy season. ˚क्षयः autumn. -दर्दुरः a kind of musical instrument. -देवः the constellation पूर्वाषाढा. -देवता a naiad, water-nymph. -द्रोणी a bucket. -द्वारम् A gutter, a drain, Māna.31.99. -धरः 1 a cloud. -2 the ocean. -धारा a stream of water. -धिः 1 the ocean. -2 a hundred billions. -3 the number 'four'. ˚गा a river. ˚जः the moon. ˚जा Lakṣmī, the goddess of wealth. ˚रशना the earth. -नकुलः an otter. -नरः a merman. -नाडी, -ली a water-course. -निधिः 1 the ocean. -2 the number 'four'. -निर्गमः 1 a drain, water-course. -2 a water-fall, descent of a spring &c. into a river below. -नीलिः moss. -पक्षिन् m. a water-fowl. -पटलम् a cloud. -पतिः 1 the ocean. -2 an epithet of Varuṇa. -पथः a sea voyage; R.17.81. -पद्धतिः f. a gutter, drain. -पात्रम् 'a water-pot', drinking-vessel. -पारावतः a water-pigeon. -पित्तम् fire. -पुष्पम् an aquatic flower. -पूरः 1 a flood of water. -2 a full stream of water. -पृष्ठजा moss. -प्रदानम् presenting libations of water to the manes of the deceased. -प्रपातः 1 a water-fall. -2 rainy season; शरत्प्रतीक्षः क्षमतामिमं भवाञ्जलप्रपातं रिपुनिग्रहे धृतः Rām.4.27.47. -प्रलयः destruction by water. -प्रान्तः the bank of a river. -प्रायम् a country abounding with water; जलप्रायमनूपं स्यात् Ak. -प्रियः 1 the Chātaka bird. -2 a fish. (-या) an epithet of Dākṣāyaṇī. -प्लवः an otter. -प्लावनम् a deluge, an inundation. -बन्धः, बन्धकः a dam, dike, rocks or stones impeding a current. -बन्धुः a fish. -बालकः, -वालकः the Vindhya mountain. -बालिका lightning. -बिडालः an otter. -बिम्बः, -म्बम् a bubble. -बिल्वः 1 a (quadrangular) pond, lake. -2 a tortoise. -3 a crab. -भीतिः f. hydrophobia. -भू a. produced in water. -भूः m. 1 a cloud. -2 a place for holding water. -3 a kind of camphor. -भूषणः wind. -भृत् m. 1 a cloud. -2 a jar. -3 camphor. -मक्षिका a water-insect. -मण़्डूकम् a kind of musical instrument; (= जलदर्दुर). -मद्गुः a king-fisher. -मसिः 1 a cloud. -2 camphor. -मार्गः a drain, canal. -मार्जारः an otter. -मुच् m. 1 a cloud; Me.69. -2 a kind of camphor. -मूर्तिः an epithet of Śiva. -मूर्तिका hail. -मोदम् a fragrant root (उशीर). -यन्त्रम् 1 a machine for raising water (Mar. रहाट). -2 a waterclock, clepsydra. -3 a fountain. ˚गृहम्, ˚निकेतनम्, ˚मन्दिरम् a house erected in the midst of water (a summerhouse) or one supplied with artificial fountains; क्वचिद् विचित्रं जलयन्त्रमन्दिरम् Ṛs.1.2. -यात्रा a sea-voyage. -यानम् a ship. -रङ्कुः a kind of gallinule. -रण्डः, रुण्डः 1 a whirlpool. -2 a drop of water, drizzle, thin sprinkling. -3 a snake. -रसः sea-salt. -राशिः the ocean. -रुह्, -हम् a lotus. -रूपः a crocodile. -लता a wave, billow. -वरण्टः a watery pustule. -वाद्यम् a kind of musical instrument. -वायसः a diver-bird. -वासः residence in water. (-सम्) = उशीर q. v. -वाहः 1 a cloud; साद्रिजलधिजलवाहपथम् Ki.12.21. -2 a waterbearer. -3 a kind of camphor. -वाहकः, -नः a watercarrier. -वाहनी an aqueduct. -विषुवम् the autumnal equinox. -वृश्चिकः a prawn. -वैकृतम् any change in the waters of rivers indicating a bad omen. -व्यधः A kind of fish; L. D. B. -व्यालः 1 a water-snake. -2 a marine monster. -शयः, -शयनः, -शायिन् m. an epithet of Viṣṇu; -शय्या lying in water (a kind of religious rite); द्वादशं हि गतं वर्षं जलशय्यां समासतः Rām.7. 76.17. -शर्करा A hailstone; तीव्रैर्मरुद्गणैर्नुन्ना ववृषुर्जलशर्कराः Bhāg.1.25.9. -शुक्तिः f. a bivalve shell. -शुचि a. bathed, washed. -शूकम् moss. -शूकरः a crocodile. -शोषः drought. -समुद्रः the ocean of fresh water. -संपर्कः mixture or dilution with water. -सर्पिणी a leech. -सूचिः f. 1 the Gangetic porpoise. -2 a kind of fish. -3 a crow. -4 a water-nut. -5 a leech. -स्थानम्, -स्थायः a pond, lake, reservoir; कदचित्तं जलस्थायं मत्स्य- बन्धाः समन्ततः Rām.12.137.5. -स्रावः A kind of eyedisease. -हम् a small water-house (rather summerhouse) furnished with artificial fountains. -हस्तिन् m. a water-elephant. -हारिणी a drain. -हासः 1 foam. -2 cuttle-fish-bone considered as the foam of the sea.
jhumariḥ झुमरिः N. of a Rāgiṇī; L. D. B.
ḍhakkārī ढक्कारी f. An idol of Durgā (Tārā, Tāriṇī) in the Tāntric worship.
tiraskara तिरस्कर a. Surpassing, excelling. तिरस्क tiraska (स्का skā) रिणी riṇī तिरस्क (स्का) रिणी 1 A curtain, veil; सो$त्यासाद्य तु तद्वेश्म तिरस्करणिमन्तरा Rām.2.15.2; तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति Ku.1.14; M.2.1. -2 An outer tent, screen of cloth. -3 A kind of magical veil (or spell) rendering the wearer invisible, Ś.6. and V.2, inter alia. It is properly the science or art possessed by celestial beings of rendering themselves invisible by repeating some Mantras. तिरस्कारः tiraskārḥ तिरस्कृतिः tiraskṛtiḥ तिरस्कारः तिरस्कृतिः f., तिरस्क्रिया 1 Contempt, disrespect. -2 Censure, abuse, reproach; द्विपद्विषः प्रत्युत सा तिरस्क्रिया Śi. -3 Concealment, disappearance. -4 A cuirass; लौहस्तिरस्कार इवात्ममन्युः Ki.17.49.
tūṇā तूणा f. A bellows; L. D. B. तूणिः tūṇiḥ तूणीरः tūṇīrḥ रम् ram तूणिः तूणीरः रम् A quiver.
tarikin तरिकिन् m. A ferry-man. तरित्रम् taritram तरित्री taritrī तरिणी tariṇī तरित्रम् तरित्री तरिणी A boat, ship.
dakṣiṇīkṛ दक्षिणीकृ 8 U. 1 To place on the right side. -2 To keep the right side towards any one (as a mark of respect); cf. प्रदक्षिण. -3 To give anything as a sacrificial fee; दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगाम ह Bhāg.3.24.41. दक्षिणीय dakṣiṇīya दक्षिण्य dakṣiṇya दक्षिणीय दक्षिण्य a. Worthy of or deserving a sacrificial gift, such as a Brāhmaṇa or a sage; दक्षिणां देवी दक्षिण्यैः प्रतिग्राहयति M.5; दक्षिण्यदिष्टं कृतमार्त्विजीनैः Bk.2.29.
dīkṣaṇam दीक्षणम् [दीक्षभावे ल्युट्] Initiation, consecration. दीक्षणीया dīkṣaṇīyā दीक्षणीयेष्टि dīkṣaṇīyēṣṭi दीक्षणीया दीक्षणीयेष्टि f. A sacrificial yāga before initiation; the sacrifice of consecration.
dīpikā दीपिका 1 A light, torch; आसन्नोषधयो नेतुर्नक्तमस्नेहदीपिका, R.4.75;9.7. -2 (At the end of comp.) Illustrator. elucidator as in तर्कदीपिका. -3 Moonlight. -4 N. of a Rāgiṇī. -5 N. of some plants (Mar. वेखंड, मेथी, ओंवा). -Comp. -तैलम् the oil of ptychotis Ajowan (Mar. ओंव्याचें तेल). -धारिणी a female lamp-carrier; K.
deva देव a. (-वी f.) [दिव्-अच्] 1 Divine, celestial; Bg.11. 11; Ms.12.117. -2 Shining; यज्ञस्य देवमृत्विजम् Rv.1.1.1. -3 Fit to be worshipped or honoured. -वः 1 A god, deity; एको देवः केशवो वा शिवो वा Bh.3.12. -2 (a) The god of rain, an epithet of Indra; as in द्वादश वर्षाणि देवो न ववर्ष; अवर्षयद्देवः Rām.1.9.18; काले च देशे च प्रववर्ष देवः Bu. Ch.2.7. (b) A cloud. -3 A divine man, Brāhmaṇa, as in भूदेव. -4 A king, ruler, as in मनुष्यदेव; तां देवसमितिं (अभ्या- गच्छत्) Mb.3.13.22. -5 A title affixed to the names of Bārhmaṇas; as in गोविन्ददेव, पुरुषोत्तमदेव &c. -6 (In dramas) A title of honour used in addressing a king, ('My lord', 'Your majesty'); ततश्च देव Ve.4; यथाज्ञापयति देवः &c. -7 Quicksilver. -8 The Supreme Spirit; हित्वा च देहं प्रविशन्ति देवं दिवौकसो द्यामिव पार्थ सांख्याः Mb.12.31.112. -9 A fool -1 A child. -11 A man following any particular business. -12 A lover. -13 Emulation. -14 Sport, play. -15 A husband's brother (cf. देवृ, देवर). -16 A lancer. -वम् An organ of sense; देवानां प्रभवो देवो मनसश्च त्रिलोककृत् Mb.14.41.3. [cf. L. deus; Gr. deos.]. -Comp. -अंशः a partial incarnation of god. -अगारः, -रम् a temple. -अङ्गना a celestial damsel, an apsaras. -अतिदेवः, -अधिदेवः 1 the highest god. -2 an epithet of (1) Śiva. (2) Buddha. (3) Viṣṇu. देवातिदेवो भगवान् प्रसूतिरंशे हरिर्यस्य जगत्प्रणेता Hariv. -अधिपः 1 an epithet of Indra. -2 the supreme god. -अनीकम् an army of celestials. -अनुचरः, -अनुयायिन् m. an attendant or follower of a god; निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच R.2.52. -अन्धस् n., अन्नम् 1 the food of gods, divine food, ambrosia. -2 food that has been first offered to an idol; see Ms.5.7 and Kull. thereon. -अभीष्ट a. 1 liked by or dear to gods. -2 sacred or dedicated to a deity. (-ष्टा) piper betel. -अरण्यम् the garden of gods, the Nandana garden; अलमुद्द्योतयामासुर्देवारण्यमिवर्तवः R.1.8. -अरिः a demon. -अर्चनम्, -ना 1 the worship of gods. -2 idolatry. -अर्पणम् 1 an offering to the god. -2 the Veda; पृथग्- भूतानि चान्यानि यानि देवार्पणानि च Mb.13.86.17 (see com.). -आवसथः a temple. -अश्वः an epithet of उच्चैःश्रवस्, the horse of Indra. -आक्रीडः 'the garden of the gods', Nandana garden. -आजीवः, -आजीविन् m. an attendant upon an idol. -2 a low Brāhmaṇa subsisting by attendance upon an idol and upon the offerings made to it. -आत्मन् a. 1 consecrated, holy, sacred. -2 of a divine nature. (-m.) 1 the divine soul; ते ध्यानयोगानुगता$ पश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् Śvet. Up.1.3. -2 the holy fig-tree. -आयतनम् a temple; Ms.4.46; न देवा- यतनं गच्छेत् कदाचिद् वा$प्रदक्षिणम् । न पीडयेद् वा वस्त्राणि न देवा- यतनेष्वपि ॥ Kūrma P. -आयुधम् 1 a divine weapon. -2 rainbow. -आयुष्म् the life-time of a god. -आलयः 1 heaven. -2 a temple. -आवासः 1 heaven. -2 the holy fig-tree (अश्वत्थ). -3 a temple. -4 the Sumeru mountain. -आहारः nectar, ambrosia. -इज् a. (nom. sing. देवेट्-ड्) worshipping the gods. -इज्यः an epithet of Bṛihaspati, preceptor of the gods. -इज्जः 1 an epithet of Indra. -2 of Śiva. -इष्ट a. dear to gods. (-ष्टः) bdellium. (-ष्टा) the wild lime tree. -ईशः an epithet of (1) Indra. (2) Śiva. (3) Viṣṇu. (4) Brahman. (-शी) N. of Durgā also of Devakī mother of Kṛiṣṇa. -ईश्वरः N. of (1) Śiva. (2) Indra. -उद्यानम् 1 divine garden. -2 The Nandana garden. -3 a garden near a temple. -ऋषिः (देवर्षिः) 1 a deified saint, divine sage such as अत्रि, भृगु, पुलस्त्य, अङ्गिरस् &c.; एवंवादिनि देवर्षौ Ku.6.84 (i. e. अङ्गिरस्); अथ देवऋषी राजन् संपरेतं नृपात्मजम् Bhāg.; आब्रह्मभुवनाल्लोका देवर्षिपितृमानवाः । तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहा- दयाः Tarpaṇamantra. -2 an epithet of Narada; देवर्षीणां च नारदः Bg.1.13.26. -ओकस् n. the mountain Meru or Sumeru. -कन्या a celestial damsel, a nymph; also देवकन्यका. -कर्दमाः sandal, aloe wood, camphor, saffron pounded together and made into a paste. -कर्मन् n., -कार्यम् 1 a religious act or rite, divine command; अनुष्ठितदेवकार्यम् R.12.13. -2 the worship of gods. -काष्ठम् the Devadāru tree. -किरी N. of a Rāgiṇī; ललिता मालती गौरी नाटी देवकिरी तथा । मेघरागस्य रागिण्यो भवन्तीमाः सुमध्यमाः ॥ -कुटम् a temple. -कुण़्डम् a natural spring. -कुलम् 1 a temple. -2 a race of gods. -3 a group of gods. -कुल्या the celestial Ganges. -कुसुमम् cloves; एलां च देवकुसुमं त्वक्पत्रं देवदारु च Śiva. B.3.14. -खातम्, -खातकम् 1 a natural hollow among mountains. -2 a natural pond or reservoir; Ms.4.23. -3 a pond near a temple. ˚बिल a cavern, chasm. -गणः a class of gods. -गणिका an apsaras; q. v. -गतिः the path of देवलोक; अनुज्ञातश्च रामेण ययौ देवगतिं मुनिः A. Rām. 2.1.4. -गन्धर्वः an epithet of Nārada. (-र्वम्) a particular mode of singing. -गर्जनम् thunder. -गर्भः see हिरण्यगर्भ; Rām.2.4.23. -गायनः a celestial chorister, a Gandharva. -गान्धारी N. of a Rāgiṇī गान्धारी देवगान्धारी मालवी श्रीश्च सारवी । रामकीर्यपि रागिण्यः श्रीरागस्य प्रिया इमाः ॥ -गिरिः 1 N. of a mountain; cf. Me.44. -2 N. of a town (Daulatabad). -गिरी f. N. of a Rāgiṇī. -गुरुः 1 an epithet of Kaśyapa (the father of gods). -2 of Bṛihaspati (the preceptor of gods). -गुही an epithet of Sarasvatī or of a place situated on it. -गुह्यम् 1 a secret only known by gods. -2 death. -गृहम् 1 a temple. -2 the place of a king. -3 a planetary sphere. -ग्रहः a class of demons who causes harmless madness. -चरितम् the course of action or practices of the gods; न देवचरितं चरेत्. -चर्या the worship or service of gods. -चिकित्सकौ (du.) Aśvins, the twin physicians of gods. -छन्दः a pearl-necklace having 81, 1 or 18 strings; शतमष्टयुतं हारो देवच्छन्दो ह्यशीतिरेकयुता Bṛi. S.81.32. -जनः the gods collectively. ˚विद्या the science of music, dance, other arts &c.; Ch. Up.7.1.2. -जातम् a class of gods. -जामिः f. a sister of the gods; देवजामीनां पुत्रो$सि Av. 6.46.1. -तरुः 1 the holy fig-tree. -2 one of the trees of paradise. (i. e. मन्दार, पारिजात, सन्तान, कल्प and हरि- चन्दन); पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । सन्तानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम् ॥ Ak. -3 the tree in a village (चैत्यवृक्ष) where the villagers usually meet (Mar. पार). -तर्पणम् offerings of water, part of the सन्ध्या ceremony. -ताडः 1 fire. -2 an epithet of Rāhu. -तातः 1 a sacrifice. -2 N. of Kaśyapa. -तातिः 1 a god. -2 divine service; स नो यक्षद् देवताता यजीयान् Rv.3.19.1. -तीर्थम् 1 the right moment for the worship of gods. -2 the tips of the fingers sacred to gods. -दत्त a. 1 god-given, granted by the gods. -2 given to the gods (as a village, &c.). (-त्तः) 1 N. of the conch-shell of Arjuna; देवदत्तं धनञ्जयः (दध्मौ) Bg.1.15. -2 a certain person (used in speaking of men indefinitely); मुक्तस्ततो यदि बन्धाद्देवदत्त उपाच्छिनत्ति Bhāg.5.14.24; देवदत्तः पचति, पिनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते &c. -3 one of the vital airs exhaled in yawning; देवदत्तो विजृम्भणे. ˚अग्रजः N. of Buddha. -दर्शन a. visiting the gods. (-नः) N. of Nārada; यथा प्राह नारदो देवदर्शनः Bhāg.2.8.1. -दारु m., n. a species of pine; गङ्गाप्रवाहोक्षित- देवदारु Ku.1.54; R.2.36. -दासः a servant or attendant upon a temple. (-सी) 1 a female in the service of gods or a temple. -2 a courtezan (employed as a dancer in a temple). -3 the wild citron tree. -दीपः the eye. -दुन्दुभिः 1 divine drum; देवदुन्दुभिनिर्घोषो पुष्पवृष्टिश्च खात् पतन् Rām. -2 the holy basil with red flowers. -3 an epithet of Indra. -दूतः a divine envoy or messenger, an angel. -देवः 1 an epithet of Brahman; Rām.1.43.1. -2 of Śiva; अयाचितारं न हि देवदेवमद्रिः सुतां ग्राहयितुं शशाक Ku.1.52. -3 of Viṣṇu; Bg.1.15. -4 of Gaṇeśa; दृष्टप्रभावो वरदो देवदेवो विनायकः Ks.2.55. -दैवत्य a. destined for the god; Ms.2.189. -द्रोणी a procession with idols. -धर्मः a religious duty or office. -धानी the city of Indra; तां देवधानीं स वरुथिनीपतिर्बहिः समन्ताद्रुरुधे पृतन्यया Bhāg. 8.15.23. -धान्यम् a kind of grass-grain (Mar. देवभात). -धिष्ण्यम् a chariot of the gods (विमान); Bhāg.1. 82.7. -नक्षत्रम् N. of the first 14 नक्षत्रs in the southern quarter (opp. to यमनक्षत्रम्). -नदी 1 the Ganges. -2 any holy river; Ms.2.17. -नन्दिन् m. N. of the doorkeeper of Indra. -2 N. of a grammarian. -नागरी N. of the character in which Sanskrit is usually written. -नाथः Śiva. -निकायः 1 'residence of gods', paradise, heaven; तं तुष्टुवुर्देवनिकायकेतवः Bhāg.1.27.25. -2 a host or assembly of gods; Ms.1.36. -निन्दकः a blasphemer, unbeliever, heretic, atheist. -निन्दा heresy, atheism. -निर्माल्यम् 1 a garland remaining from a sacrifice. -निर्मित a. 'god-created', natural. -पतिः an epithet of Indra. -पादाः 'the royal feet or presence', an honorific term for a king; देवपादाः प्रमाणम्. -पथः 1 'heavenly passage', heaven, firmament दिव्यो देवपथो ह्येष नात्र गच्छन्ति मानुषाः Mb. -2 the milky way. -पशुः any animal consecrated to a deity. -पात्रम् an epithet of Agni. -पुर्, -पुरी f. an epithet of Amarāvatī, the city of Indra. -पुरोहितः 1 a domestic priest of the gods. -2 the planet Jupiter (बृहस्पति). -पुष्पम् cloves. -पूज्यः an epithet of Bṛihaspati. -प्रतिकृतिः f., -प्रतिमा an idol, the image of a deity. -प्रश्नः 'consulting deities', astrology, fortune-telling. -प्रसूत a. good-produced (water); Av.6. 1.2. -प्रियः 'dear to the gods', an epithet of Śiva; (देवानांप्रियः an irreg. comp. meaning1 a goat. -2 a fool, idiot like a brute breast, as in ते$प्यतात्पर्यज्ञा देवानांप्रियाः K. P. -3 an ascetic, who renounces the world). -बलिः an oblation to the gods. -बाहुः 1 N. of a king in the Yadu race. -2 N. of a sage; देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मेति तत्सुताः Bhāg. -ब्रह्मन् m. an epithet of Nārada. -ब्राह्मणः 1 a Brāhmaṇa who lives on the proceeds of a temple. -2 a venerable Brāhmaṇa. -भक्तिः worship or service of the gods. -भवनम् 1 the heaven. -2> a temple. -3 the holy fig-tree. -भागः the northern hemisphere. -भ m. a god; (-f.) heaven. -भूमिः f. heaven; पितुः प्रदेशा- स्तव देवभूमयः Ku.5.45. -भूतिः f. an epithet of the Ganges. -भूयम् divinity, godhead; विदितमेव भवतां ...... परां निर्वृतिमुपेत्य देवभूयं गताः सर्वे न पूर्वपुरुषा इति Rām. Champū. -भृत् m. an epithet of 1 Viṣṇu. -2 of Indra. -भोगः Pleasure of the gods, heavenly joy; अन्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् Bg.9.2. -भोज्यम् nectar. -मणिः 1 the jewel of Viṣṇu called कौस्तुभ. -2 the sun. -3 a curl of hair on a horse's neck; आवर्तिनः शुभफल- प्रदशुक्तियुक्ताः संपन्नदेवमणयो भृतरन्ध्रभागाः (अश्वाः) Śi.5.4; N.1.58. -मधु n. divine honey; असौ वा आदित्यो देवमधु Ch. Up.3.1.1. -मातृ f. N. of Aditi, mother of gods. -मातृक a. 'having the god of rain or clouds as foster-mother', watered only by the clouds, depending on rain-water and not on irrigation, deprived of every other kind of water (as a country); देशो नद्यम्बुवृष्ट्यम्बु- संपन्नव्रीहिपालितः । स्यान्नदीमातृको देवमातृकश्च यथाक्रमम् ॥ Ak.; cf. also वितन्वति क्षेममदेवमातृकाः (i. e. नदीमातृकाः) चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासते Ki.1. 17. -मानकः the jewel of Viṣṇu called कौस्तुभ. -माया the Māyā of gods; ते दुस्तराम- तितरन्ति च देवमायाम् Bhāg. -मार्गः the air or sky. -मासः the eighth month of pregnancy. -मुनिः a divine sage. -यजनम् 1 a sacrificial place, a place where a sacrifice is performed; ततस्ते देवयजनं ब्राह्मणाः स्वर्णलाङ्गलैः (कृष्ट्वा) Bhāg.1.74.12. देवयजनसंभवे सीते U.4. -2 a place of worship; मण्डलं देवयजनं दीक्षासंस्कार आत्मनः Bhāg.12.11.17. -यजि a. making oblations to gods. -यज्ञः a sacrifice to the superior gods made by oblations to fire, or through fire to the gods; (one of the five daily sacrifices of a Brāhmaṇa; see Ms.3.81,85 and पञ्चयज्ञ also). -यज्यम्, -यज्या a sacrifice. -यात्रा 'an idolprocession,' any sacred festival when the idols are carried in procession; केनापि देवयात्रागतेन सिद्धादेशेन साधुना मत्समक्षमादिष्टा M.5.12-13. -यान bestowing मोक्ष; यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप Bhāg.8.8.2. -नः the path leading to मोक्ष; सत्येन पन्था विततो देवयानः Muṇḍ.3.1.6. -यानम् a celestial car. -युगम् 1 the first of the four ages of the world; also called कृतयुग, सनत्कुमारो भगवान् पुरा देवयुगे प्रभुः Rām.1.11.11. -2 an age of the gods comprising four ages of men. -योनिः 1 a superhuman being, a demigod; विद्याधरो$प्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नराः । पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतो$मी देवयोनयः ॥ Ak. -2 a being of divine origin. -3 fuel used in kindling fire (f. also). -योषा an apsaras. -रथः a car for carrying the image of god in procession. -थम् a day's journey for the sun's chariot. -रहस्यम् a divine mystery. -राज्, -राजः 1 an epithet of Indra; Rām.7.6.6. -2 a king. -3 N. of Buddha. -रातः 1 an epithet of Parīkṣit. -2 a kind of swan or crane. -राष्ट्रम् N. of an empire in the Deccan. -लक्ष्मम् the Brāhmanical cord. -लता the Navamallikā or double jasmine plant. -लिङ्गम् the image or statue of a deity; Bhāg.3.17.13. -लोकः heaven, paradise; देवलोकस्य चर्त्विजः (प्रभुः) Ms.4.182. -वक्त्रम् an epithet of fire. -वर्त्मन् n. the sky or atmosphere. -वर्धकिः, -शिल्पिन् m. Viśvakarman, the architect of gods. -वाणी 'divine voice', a voice from heaven. -वाहनः an epithet of Agni. -विद्या 1 divine science; Ch. Up.7.1.2. -2 the science of Nirukta or etymology; ibid. -विभागः the northern hemisphere. -विश् f., -विशा a deity. -वीतिः food of the gods. -वृक्षः the Mandāra tree. -व्यचस् a. Ved. occupied by the gods. -व्रतम् 1 a religious observance, any religious vow. -2 the favourite food of the gods. (-तः) an epithet of 1 Bhīṣma; ततो विनशनं प्रागाद्यत्र देवव्रतो$पतत् Bhāg.1.9.1. -2 Kārtikeya. -व्रतत्वम् celibacy (ब्रह्मचारिव्रत); देवव्रतत्वं विज्ञाप्य Mb.5.172.19. -शत्रुः a demon; स देवशत्रूनिव देवराजः Mb. -शुनी an epithet of Saramā, the bitch of the gods. -शेखर the damanaka tree (Mar. दवणा). -शेषम् the remnants of a sacrifice offered to gods. -श्रीः m. a sacrifice. (f.) Lakṣmī. -श्रुतः an epithet of 1 Viṣṇu. -2 Nārada. -3 a sacred treatise. -4 a god in general. -संसद् f. देवसभा q. v. -सत्यम् divine truth, established order of the gods. -संध a. divine. -सभा 1 an assembly of the gods (सुधर्मन्). -2 a council of a king, council-chamber. -3 a gambling-house. -सभ्यः 1 a gambler. -2 a frequenter of gaming-houses. -3 an attendant on a deity. -4 the keeper of a gambling-house. -सहा 1 rules of begging alms (? भिक्षासूत्र); L. D. B. -2 N. of a plant. -सायुज्यम् identification or unification with a deity, conjunction with the gods, deification. -सिंह an epithet of Śiva. -सुषिः a tube or cavity (in the heart) leading to the gods; cf. उदान, तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवसुषयः Ch. Up.3.13.1. -सू N. of 8 deities (अग्नि, सोम, सवितृ, रुद्र, बृहस्पति, इन्द्र, मित्र and वरुण). -सृष्टा an intoxicating drink. -सेना 1 the army of gods. -2 N. of the wife of Skanda; स्कन्देन साक्षादिव देवसेनाम् R.7.1. (Malli.:-- देवसेना = स्कन्दपत्नी perhaps it merely means 'the army of the gods' personified as Skanda's wife). ˚पतिः, ˚प्रियः an epithet of Kārtikeya. -स्वम् 'property of gods', property applicable to religious purposes or endowments; यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्वं तद्विदु- र्बुधाः Ms.11.2,26. ˚अपहरणम् sacrilege. -सावर्णिः the 13th Manu; मनुस्त्रयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान् Bhāg. 8.13.3. -हविस् n. an animal offered to gods at a sacrifice. -हिंसकः an enemy of gods. -हूः the left ear; Bhāg.4.25.51. -हूतिः f. 1 invocation of the gods. -2 N. of a daughter of Manu Svāyambhuva and wife of Kardama. -हेडनम् an offence against the gods. -हेतिः a divine weapon.
devālā देवाला f. N. of a Rāgiṇī.
deśaḥ देशः [दिश्-अच्] 1 A place or spot in general; देशः को नु जलावसेकशिथिलः Mk.3.12 (often used after words like कपोल, स्कन्ध, अंस, नितम्ब &c., without any meaning; स्कन्धदेशे Ś.1.19 'on the shoulder'). -2 A region, country, province, land, territory; यं देशं श्रयते तमेव कुरुते बाहुप्रतापार्जितम् H.1.15. -3 A department, part, side, portion (as of a whole); as in एकदेश, एकदेशीय q. v. -4 An institute, an ordinance. -5 Range, compass; दृष्टिदेशः Pt.2. -Comp. -अटनम् roaming through a country, travelling. -अतिथिः a foreigner. -अन्तरम् 1 another country, foreign parts; Ms.5.78. -2 longitude. -अन्तरिन् m. a foreigner. -आचारः, -धर्मः a local law or custom, the usage or custom of any country; देश- धर्मान् जातिधर्मान् कुलधर्मांश्च शाश्वतान् Ms.1.118. -कष्टकः a public calamity. -कारी N. of a Rāgiṇī. -कालौ m. (du.) time and place; न देशकालौ हि यथार्थधर्माववेक्षते कामरतिर्मनुष्यः Rām.4.33.55. (-लम्) ind. according to time and place; सत्पात्रं महती श्रद्धा देशकालं यथोचितम् Pt.2.72. -कालज्ञ a. knowing the proper place and time. -च्युतिः banishment or flight from one's country. -ज, -जात a. 1 native, indigenous. -2 produced in the right country. -3 genuine, of genuine descent. -दृष्ट a. 1 seen in a country. -2 customary in a place; Ms.8.3. -भाषा the dialect of a country; आलोच्य लक्ष्यमधिगम्य च देशभाषाः Kāvyāl.4.35. -रूपम् propriety, fitness; Mb.12. -विद्ध a. properly perforated (pearl); Kau. A.2.11. -वृत्तम् a circle depending upon its relative position to the place of the observer. -व्यवहारः a local usage, custom of the country.
deśī देशी 1 The dialect of a country, one of the varieties of the Prākṛita dialect; see Kāv.1.33. -2 N. of a Rāgiṇī. -Comp. -कट्टरिः a kind of dance. -नाममाला N. of a dictionary of provincialism by Hemachandra.
dhanāśrī धनाश्री N. of a Rāgiṇī.
dhanāśrī धनाश्री f. N. of a Rāgiṇī.
narakaḥ नरकः कम् 1 Hell, infernal regions (corresponding to the realm of Pluto; there are said to be 21 different parts of these regions where different kinds of tortures are inflicted upon sinners तामिस्र, अन्धतामिस्र, महारौरव, रौरव, नरक, कालसूत्र, महानरक, संजीवन, माहवीचि, तपन, संप्रतापन, संहात, काकोल, कुड्मल, प्रतिमूर्तिक, लोहशङ्कु, ऋजीष, पन्था, शाल्मली, असितपत्रवन, लोहदारक are the 21 Narakas; cf. Ms.4. 88-9). -2 A liquor-vessel; नरकं मद्यभाजने Nm. -कः N. of a demon, king of Prāgjyotiṣa. [According to one account he carried off Aditi's ear-rings and Kṛiṣna at the request of the gods killed him in a single combat and recovered the jewels. According to another account, Naraka assumed the form of an elephant and carried off the daughter of Viśvakarman and outraged her. He also seized the daughters of Gandharvas, gods, men and the nymphs themselves, and collected more than 16 damsels in his harem. These, it is related, were transferred by Kṛiṣṇa to his own harem after he had slain Naraka. The demon was born of earth, and hence called 'Bhauma'] -Comp. -अन्तकः, -अरिः, -जित्, -रिपुः m. epithets of Kṛiṣṇa; नरकरिपुणा सार्धं तेषां सभीमकिरीटिनाम् Ve.3.24. -आमयः 1 the soul after death. -2 a ghost, spirit. -आवासः an inhabitant of hell. -कुण्डम् a pit in hell where the wicked are tormented (86 such places are enumerated). -देवता 'the deity of hell', Nirṛiti (निर्ऋति). -रूपिन् a. hellish. -वासः the abode in hell. -स्या the Vaitariṇī river.
nahuṣaḥ नहुषः N. of a king of the lunar race, son of Āyus and grandson of Purūravas and father of Yayāti. [He was a very wise and powerful king, and when Indra lay concealed under waters to expiate the sin of having killed the demon Vṛitra, a Brāhmaṇa, he was asked to occupy his seat. While there he thought of winning the love of Indrāṇī and caused the seven sages to convey him in a palanquin to her house. On his way he asked each of them to be quick using the words 'sarpa', 'sarpa', (move on, move on), when one of the sages (Agastya ?) cursed him to be a 'sarpa' (serpent). He fell down from the sky, and remained in that wretched state till he was relieved from it by Yudhiṣttod;hira.]
nirjharin निर्झरिन् m. A mountain. निर्झरिणी nirjhariṇī निर्झरी nirjharī निर्झरिणी निर्झरी A river, mountain-torrent; स्खलन- मुखरभूरिस्रोतसो निर्झरिण्यः U.2.2; Mv.5.4; जटाकटाह- संभ्रमन्निलिम्पनिर्झरीविलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि Śivatāndavastotra. निर्णयः nirṇayḥ निर्णीत nirṇīta निर्णेतृ nirṇētṛ निर्णयः निर्णीत निर्णेतृ &e. See under निर्णी.
niśramaḥ निश्रमः Labour bestowed upon anything, continued practice or labour; स चापि वीरः कृतशस्त्रनिश्रमः Mb.1.137.25. निश्रयणी niśrayaṇī निश्रेणि niśrēṇi निश्रेणी niśrēṇī निश्रयणी निश्रेणि निश्रेणी A ladder, a staircase; cf. निःश्रयणी &c. कुम्भद्रोणीनिश्रेणीपरशु... Kau. A.; निश्रेणिरिव वीराणां सद्यो द्यामारुरुक्षताम् Śiva. B.4.37; निश्रेणीरधिरुह्यान्ये तद्भित्तीः परिरेभिरे Śiva. B.13.92; सम्भूय सम्यक् तैः सर्वैः मालानिःश्रेणि- साधकान् Parnāl.
nīla नील a. (ला -ली f.; the former in relation to clothes &c., the latter in relation to animals, plants &c.) 1 Blue, dark-blue; नीलस्निग्धः श्रयति शिखरं नूतनस्तोयवाहः U.1.33. -2 Dyed with indigo. -लः 1 the dark-blue or black colour. -2 Sapphire. -3 The Indian fig-tree. -4 N. of a monkey-chief in the army of Rāma. -5 'The blue mountain', N. of one of the principal ranges of mountains. -6 A kind of bird, the blue Mainā. -7 An ox of a dark-blue colour. -8 One of the nine treasures of Kubera; see नवनिधि. -9 A mark. -1 An auspicious sound or proclamation. -ला 1 The indigo plant. -2 A Rāgiṇī. -ले f. (du.) 1 The two arteries in front of the neck. -2 A black and blue mark on the skin; (for other senses see नीली.) -लम् 1 Black-salt. -2 Blue vitriol. -3 Antimony. -4 Poison. -5 Indigo, indigo dye. -6 Darkness. -Comp. -अक्षः 1 a goose. -अङ्गः the Sārasa bird. -अञ्जनम् 1 antimony. -2 blue vitriol. -अञ्जना, -अञ्जसा lightning. -अब्जम्, -अम्बुजम्, -अम्बु- जन्मन् n. the blue lotus. -अभ्रः a dark-cloud. -अम्बर a. dressed in dark-blue clothes. (-रः) 1 a demon, goblin. -2 the planet Saturn. -3 an epithet of Balarāma. -अरुणः early dawn, the first dawn of day. -अश्मन् m. a sapphire. -उल्पलम् a blue lotus; ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया समिल्लतां छेत्तुमृषिर्व्यवस्यति Ś.1.18. -उपलः the blue stone, lapis lazuli -कण्ठः 1 a peackock; केकाभिर्निलकण्ठस्तिर- यति वचनम् Māl.9.3; Me.81; कस्त्वं, शृली, मृगय भिषजं, नीलकण्ठः प्रिये$हम् Subhāṣ. -2 an epithet of Śiva. -3 a kind of gallinule. -4 a blue-necked jay. -5 a wag-tail -6 a sparrow. -7 a bee. (-ठम्) a radish. ˚अक्ष = रुद्राक्ष q. v. -केशी the indigo plant. -ग्रीवः an epithet of Śiva. -छदः 1 the date-tree. -2 an epithet of Garuḍa. -जम् blue steel. -जा N. of the river Vitastā. -तरु the cocoanut tree. -तालः, -ध्वजः the Tamāla tree. -पङ्कः, -पङ्कम् darkness. -पटलम् 1 a dark mass, a black coating or covering. -2 a dark film over the eye of a blind man; Pt.5. -पत्रः the pomegranate tree. (-त्रम्), -पद्मम् the blue water-lily. -पिच्छः a falcon. -पिटः a collection of annals and royal edicts; Buddh. -पुष्पिका 1 the indigo plant. -2 linseed. -फला the egg-plant (Mar. वांगें). -भः 1 the moon. -2 a cloud. -3 a bee. -मणिः, -रत्नम् 1 the sapphire; नेपथ्योचित- नीलरत्नम् Gīt.5; Bv.2.42. -2 an epithet of Kṛiṣṇa; also नीलमाधवः. -मीलिकः a fire-fly. -मृत्तिका 1 iron pyrites. -2 black earth. -राजिः f. a line of darkness, dark mass, thick darkness; निशाशशाङ्कक्षतनीलराजयः Ṛs. 1.2. -लोहित a. dark-blue, purple. (-तः) 1 a purple colour. -2 an epithet of Śiva; ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः Ś.7.35; Ku.2.57. -वर्ण a. dark-blue, bluish. (-र्णम्) a radish. -वसन, -वासस् a. dressed in dark-blue clothes; see नीलाम्बर. -वसनः the planet Saturn. -वृन्तकम् cotton. -स्नेहः (= दृढस्नेहः) Intense love. (नीलो नीलीरागः तत्सदृशः स्नेहः । नीलीरागः स्थिरप्रेमा इति यादवः) गृहं विक्रयकाले$पि नीलस्नेहेन रक्षति Chārudatta 3.12.
paṭhaḥ पठः Reading, reciting. -Comp. -मञ्जरी, -समञ्जरी N. of a Rāgiṇī. -हंसिका N. of a Rāga.
puruvī पुरुवी N. of a Rāgiṇī.
paitāmaha पैतामह a. (-ही f.) [पितामह-अण्] 1> Relating to a paternal grandfather. -2 Inherited or derived from a paternal grandfather. -3 Derived from, presided over by, or relating to Brahmā यच्च पैतामहं स्थानम् Mb.12. 16.32; अयोध्या सृष्टलोकेव सद्यः पैतामही तनुः (बभौ) R.15.6. -हाः (pl.) Ancestors, forefathers. -हम् The lunar mansion Rohiṇī.
prakaraṇam प्रकरणम् 1 Treating, explaining, discussing. -2 (a) A subject, topic, department, a subject (of representation); कतमत् प्रकरणमाश्रित्य Ś.1. (b) A head or subject of treatment. (c) A province or department. -3 A section, chapter or any smaller division of a work. तस्यायं प्रकरणाधिकरणसमुद्देशः Kau. A.1.1.1. -4 An opportunity, occasion. -5 An affair, a matter; अस्मिन्नेव प्रकरणे धनंजयमुदारधीः (उवाच) Mb.12.26.1. -6 An introduction, prologue; वयमपि प्रकरणमारभामहे Pratijñā 1. -7 Relation. -8 Doing much or well. -9 A species of drama with invented or fictitious plot; as the मृच्छकटिक, मालतीमाधव, पुष्पभूषित &c. The S. D. thus defines it:-- भवेत् प्रकरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितं । शृङ्गारो$ङ्गी नायकस्तु विप्रो$मात्यो$थवा वणिक् । सापायधर्मकामार्थपरो धीर- प्रशान्तकः ॥ 511. -1 Context. This is one of the six प्रमाणs helpful in properly construing a विनियोगविधि. These प्रमाणs and their relative strength is stated by जैमिनि in श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां पारदौर्बल्यमर्थविप्र- कर्षात् प्रकरणाच्च ज्योतिष्टोमेनैकवाक्यता स्यात् ŚB. on MS.1. 5.37. -Comp. -समः a kind of sophism; an assertion by two opponents of some argument which has the same force. प्रकरणिका prakaraṇikā प्रकरणी prakaraṇī प्रकरणिका प्रकरणी A drama of the same character as the प्रकरण. The S. D. thus defines it:-- नाटिकैव प्रकरणिका सार्थवाहादिनायिका । समानवंशजा नेतुर्भवेद्यत्र च नायिका ॥ 554.
pradyumnaḥ प्रद्युम्नः An epithet of Cupid, the god of love. [He was a son of Kṛiṣṇa and Rukmiṇī. When only six years old, he was stolen away by the demon Śambara for he was foretold that Pradyumna would be his destroyer. Śambara cast the child into the roaring sea, and a large fish swallowed it. This fish was caught by a fisherman and taken to the demon; and when it was cut up, a beautiful child came out from the belly, and Māyāvatī, the mistress of Śambara's household, at the desire of Nārada, carefully reared him from childhood. As he grew up, she was fascinated by the beauty of his person, but Pradyumna reproved her for entertaining towards himself feelings so unbecoming a mother as he considered her. But when he was told that he was not her son, but of Viṣṇu and was cast into the sea by Śambara, he became enraged, and, challenging him to fight, succeeded in killing him by the force of illusions. He and Māyāvatī afterwards repaired to the house of Kṛiṣṇa, where Nārada told him and Rukmiṇī that the boy was their own and that Māyāvatī was his wife.]
praharṣaṇam प्रहर्षणम् 1 Enrapturing, making extremely glad. -2 The attainment of a desired object. -णः The planet Mercury. प्रहर्ष praharṣa (र्षि rṣi) णी ṇī प्रहर्ष (र्षि) णी 1 Turmeric. -2 N. of a metre; see App. म्नो ज्रौ गस्त्रिदशयतिः प्रहर्षणीयम् V. Ratna.
prājeśam प्राजेशम् The constellation Rohiṇī.
prekṣin प्रेक्षिन् a. (-णी f.) 1 Looking at, viewing. -2 Watching narrowly, observing carefully. -3 Having the eyes or glance of, looking like, as in मृगप्रेक्षणी. प्रेक्ष्य prēkṣya प्रेक्षणीय prēkṣaṇīya प्रेक्ष्य प्रेक्षणीय q. v.
balam बलम् [बल्-अच्] 1 Strength, power, might, vigour; क्षत्त्रियाणां बलं युद्धम् Brav. P. -2 Force, violence; as in बलात् q. v. -3 An army, host, forces, troops; भवेदभीष्म- मद्रोणं धृतराष्ट्रबलं कथम् Ve.3.24,43; बलं भीष्मा(भीमा)भिरक्षितम् Bg.1.1; R.16.37. -4 Bulkiness, stoutness (of the body). -5 Body, figure, shape. -6 Semen virile. -7 Blood, -8 Gum myrrh. -9 A shoot, sprout. -1 Force or power of articulation; वर्णः स्वरः । मात्रा बलम् । साम संतानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः T. Up.1.2.1. -11 The deity of power (such as Indra); नमो बलप्रमथनाय Mb.12.284. 94. -12 The hand; क्रान्ते विष्णुर्बले शक्रः कोष्ठे$ग्निर्भोक्तुमिच्छति Mb.12.239.8. -13 Effort (यत्न); विधिः शुक्रं बलं चेति त्रय एते गुणाः परे Mb.12.32.11 (com. बलं वासनाविषयप्राप्त्यनु- कूलो यत्नः). (बलेन means 'on the strength of', 'by means or virtue of'; बाहुबलेन जितः, वीर्यबलेन &c.; बलात् 'perforce', 'forcibly', 'violently', 'against one's will'; बलान्निद्रा समायाता Pt.1; हृदयमदये तस्मिन्नेवं पुनर्वलते बलात् Gīt.7.). -लः 1 A crow; Rām.6.54.9. -2 N. of the elder brother of Kṛiṣṇa; see बलराम below. -3 N. of a demon killed by Indra. -Comp. -अग्रम् excessive strength or force. (-ग्रः) the head of an army. -अङ्गकः the spring; 'वसन्त इष्यः सुरभिः पुष्पकालो बलाङ्गकः' H. Ch.156. -अञ्चिता the lute of Balarāma. -अटः a kind of beam. -अधिक a. surpassing in strength, of superior strength or force. -अधिकरणम् the affairs of an army; -अध्यक्षः 1 a general or commander of an army; सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत् Ms.7.189. -2 a war-minister. -3 An officer in charge of infantry. -अनुजः an epithet of Kṛiṣṇa. -अन्वित a. 1 endowed with strength, mighty, powerful. -2 leading an army. -अबलम् 1 comparative strength and want of strength, relative strength and weakness; परात्मनोः परिच्छिद्य शक्त्या- दीनां बलाबलम् R.17.59. -2 relative significance and insignificance, comparative importance and unimportance; समय एव करोति बलाबलम् Śi.6.44. ˚अधिकरणम् a kind of न्यायभेद according to Jaimini. -अभ्रः an army in the form of a cloud. -अरातिः an epithet of Indra. -अर्थिन् a. desirous of power; राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे (वर्षे उपनयनं कार्यम्) Ms.2.37. -अवलेपः pride of strength. -अशः, -असः 1 consumption. -2 the phlegmatic humour (कफ). -3 a swelling in the throat (which stops the passages of food). -आढ्यः a bean. -आत्मिका a kind of sun-flower (हस्तिशुण्डी). -आलयः a military camp; पूज्यमानो हरिगणैराजगाम बलालयम् Rām.6.112.8. -आहः water. -उत्कट a. of mighty strength; न वध्यते ह्यविश्वस्तो दुर्बलो$पि बलोत्कटैः Pt.2.44;3.115. -उपपन्न, -उपेत a. endowed with strength, strong, powerful; एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् Rāmarakṣā.1. -उपादानम् Recruitment of the army; Kau. A. -ओघः a multitude of troops, numerous army; लक्ष्मीं दधत् प्रति- गिरेरलघुर्बलौघः Śi.5.2. -कर, -कृत् a. strengthening. -कृत done by force or against free consent; सर्वान् बलकृता- नर्थानकृतान् मनुरब्रवीत् Ms.8.168. -क्षोभः disturbance in the army, mutiny, revolt. -चक्रम् 1 dominion, sovereignty. -2 an army, a host. -ज a. produced by power. (-जम्) 1 a city-gate, gate. -2 a field. -3 grain, a heap of grain; त्वं समीरण इव प्रतीक्षितः कर्षकेण बलजान् पुपूषता Śi.14.7. -4 war, battle -5 marrow, pith. -6 a pretty figure. (-जा) 1 the earth. -2 a handsome woman. -3 a kind of jasmine (Arabian). -4 a rope. -तापनः an epithet of Indra; अफिषिषेच मरन्दरसामृतैर्नवलताबलता- पनरत्नभम् (अलिनम्) Rām. Ch.4.12. -दः an ox, a bullock -दर्पः pride of strength. -देवः 1 air, wind. -2 N. of the elder brother of Kṛiṣṇa; see बलराम below. -बलदेवा (वी) f. N. of a medicinal herb which is also called त्रायमाण. It grows in the forests on the slopes of the Himālayas and in Persia. -द्विष् m., -निषूदनः epithets of Indra; बलनिषूदनमर्थपतिं च तम् R.9.3. -निग्रह a. weakening, enervating. -पतिः 1 a general, commander. -2 an epithet of Indra. -पुच्छकः a crow; Nigh. Ratn. -पृष्ठकः a kind of deer (Mar. रोहें). -प्रद a. giving strength, invigorating. -प्रमथनी N. of a form of Durgā. -प्रसूः N. of Rohinī, mother of Balarāma. -भद्र a. strong, powerful. (-द्रः) 1 a strong or powerful man. -2 a kind of ox. -3 N. of Balarāma, q. v. below. -4 the tree called लोध्र. -5 N. of Ananta. (-द्रा) a maiden. -भिद् m. an epithet of Indra; Ś.2. -भृत् a. strong, powerful. -मुख्यः the chief of an army. -रामः 'the strong Rāma', N. of the elder brother of Kṛiṣṇa. [He was the seventh son of Vasudava and Devakī; but transferred to the womb of Rohiṇī to save him from falling a prey to the cruelty of Kaṁsa. He and his brother Kṛiṣṇa were brought up by Nanda in Gokula. When quite young, he killed the powerful demons Dhenuka and Pralamba, and performed, like his brother, many feats of surprising strength. On one occasion Balarāma under the influence of wine, of which he was very fond, called upon the Yamunā river to come to him that he might bathe; and on his command being unheeded, he plunged his plough-share into the river and dragged the waters after him, until the river assumed a human form and asked his forgivenss. On another occasion he dragged towards himself the whole city of Hastināpura along with its walls. As Kṛiṣṇa was a friend and admirer of the Pāṇḍavas, so Balarāma was of the Kauravas, as was seen in his desire of giving his sister Subhadrā to Duryodhana rather than to Arjuna; yet he declined to take any part in the great Bhāratī war either with the Pāṇḍavas or the Kauravas. He is represented as dressed in blue clothes, and armed with a ploughshare which was his most effective weapon. His wife was Revatī. He is sometimes regarded as an incarnation of the serpent Śeṣa and sometimes as the eighth incarnation of Viṣṇu; see the quotation under हल]. -वर्जित a. infirm, weak. -वर्णिन् a. strong and looking well. -वर्धन a. invigorating, strengthening. -m. N. of स्थण्डिलाग्नि in उत्सर्जन or उपाकर्म. -विन्यासः array or arrangement of troops. -व्यसनम् the defeat of an army. -व्यापद् f. decrease of strength. -शालिन् a. strong; बलशालितया यथा तथा वा धियमुच्छेदपरामयं दधानः Ki.13.12. -समुत्थानम् Recruiting a strong army; Kau. A.1.16; तमभियोक्तुं बलसमुत्थानमकरोत् Dk.2.8. -सूदनः an epithet of Indra. -सेना a strong army, an army, host. -स्थ a. strong, powerful. (-स्थः) a warrior, soldier. -स्थितिः f. 1 a camp; an encampment. -2 a royal camp. -हन्, -हन्तृ m. 1 an epithet of Indra; पाण्डुः स्मरति ते नित्यं बलहन्तुः समीपगः Mb.15.2.17. -2 of Balarāma. -3 phlegm. -हीन a. destitute of strength, weak, feeble.
brahman ब्रह्मन् n. [बृंह्-मनिन् नकारस्याकारे ऋतो रत्वम्; cf. Uṇ.4.145.] 1 The Supreme Being, regarded as impersonal and divested of all quality and action; (according to the Vedāntins, Brahman is both the efficient and the material cause of the visible universe, the all-pervading soul and spirit of the universe, the essence from which all created things are produced and into which they are absorbed; अस्ति तावन्नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं सर्वज्ञं सर्वशक्तिसमन्वितं ब्रह्म Ś. B.); ... यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद् विजिज्ञा- सस्व । तद् ब्रह्मेति Tai. Up.3.1; समीभूता दृष्टिस्त्रिभुवनमपि ब्रह्म मनुते Bh.3.84; Ku.3.15; दर्शनं तस्य लाभः स्यात् त्वं हि ब्रह्ममयो निधिः Mb. -2 A hymn of praise. -3 A sacred text; मैवं स्याद् ब्रह्मविक्रिया Bhāg.9.1.17. -4 The Vedas; ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात् Ms.2.74; यद् ब्रह्म सम्यगाम्नातम् Ku.6.16; U.1.15; समस्तवदनोद्गीतब्रह्मणे ब्रह्मणे नमः Bm.1.1; Bg.3.15. -5 The sacred and mystic syllable om; एकाक्षरं परं ब्रह्म Ms.2.83. -6 The priestly of Brahmanical class (collectively); तदेतद् ब्रह्म क्षत्रं विट् शूद्रः Bṛi. Up.1.4.15; ब्रह्मैव संनियन्तृ स्यात् क्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम् Ms.9.32. -7 The power or energy of a Brāhmaṇa; पवनाग्निसमागमो ह्ययं सहितं ब्रह्म यदस्त्रतेजसा R.8.4. -8 Religious penance or austerities. -9 Celibacy, chastity; शाश्वते ब्रह्मणि वर्तते Ś.1. -1 Final emancipation or beatitude. -11 Theology, sacred learning, religious knowledge. -12 The Brāhmaṇa portion of the Veda. -13 Wealth. -14 Food. -15 A Brāhmaṇa. -16 Truth. -17 The Brāhmaṇahood (ब्राह्मणत्व); येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्यां जायतात्मना Bhāg.6.2.26. -18 The soul (आत्मा); एतदेषां ब्रह्म Bṛi. Up.1.6.1-3. -19 See ब्रह्मास्त्र. अब्राह्मणे न हि ब्रह्म ध्रुवं तिष्ठेत् कदाचन Mb.12.3.31. -2 The गायत्री mantra; उभे सन्ध्ये च यतवाग्जपन् ब्रह्म समाहितः Bhāg.7. 12.2. -m. 1 The Supreme Being, the Creator, the first deity of the sacred Hindu Trinity, to whom is entrusted the work of creating the world. [The accounts of the creation of the world differ in many respects; but, according to Manu Smṛiti, the universe was enveloped in darkness, and the self-existent Lord manifested himself dispelling the gloom. He first created the waters and deposited in them a seed. This seed became a golden egg, in which he himself was born as Brahmā-the progenitor of all the worlds. Then the Lord divided the egg into two parts, with which he constructed heaven and earth. He then created the ten Prajāpatis or mind-born sons who completed the work of creation. According to another account (Rāmāyaṇa) Brahmā sprang from ether; from him was descended marīchi, and his son was Kaśyapa. From Kaśyapa sprang Vivasvata, and Manu sprang from him. Thus Manu was the procreator of all human beings. According to a third account, the Supreme deity, after dividing the golden egg, separated himself into two parts, male and female, from which sprang Virāj and from him Manu; cf. Ku.2.7. and Ms.1.32 et seq. Mythologically Brahman is represented as being born in a lotus which sprang from the navel of Viṣṇu, and as creating the world by an illicit connection with his own daughter Sarasvatī. Brahman had originally five heads, but one of them was cut down by Śiva with the ring-finger or burnt down by the fire from his third eye. His vehicle is a swan. He has numerous epithets, most of which have reference to his birth, in a lotus.] -2 A Brāhmaṇa; Ś.4.4. -3 A devout man. -4 One of the four Ritvijas or priests employed at a Soma sacrifice. -5 One conversant with sacred knowledge. -6 The sun. -7 Intellect. -8 An epithet of the seven Prajāpatis :-मरीचि, अत्रि, अङ्गिरस्, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु and वसिष्ठ. -9 An epithet of Bṛihaspati; ब्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयताम् Hanumannāṭaka. -1 The planet Jupiter; ब्रह्मराशिं समावृत्य लोहिताङ्गो व्यवस्थितः Mb. 3.6.18. -11 The world of Brahmā (ब्रह्मलोक); दमस्त्यागो- $प्रमादश्च ते त्रयो ब्रह्मणो हयाः Mb.11.7.23. -1 Of Śiva. -Comp. -अक्षरम् the sacred syllable om. -अङ्गभूः 1 a horse. -2 one who has touched the several parts of his body by the repetition of Mantras; स च त्वदेकेषुनिपात- साध्यो ब्रह्माङ्गभूर्ब्रह्मणि योजितात्मा Ku.3.15 (see Malli. thereon). -अञ्जलिः 1 respectful salutation with folded hands while repeating the Veda. -2 obeisance to a preceptor (at the beginning and conclusion of the repetition of the Veda); अपश्यद्यावतो वेदविदां ब्रह्माञ्जलीनसौ N.17.183; ब्रह्मारम्भे$वसाने च पादौ ग्राह्यौ गुरोः सदा । संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः ॥ Ms.2.71. -अण्डम् 'the egg of Brahman', the primordial egg from which the universe sprang, the world, universe; ब्रह्माण्डच्छत्रदण्डः Dk.1. ˚कपालः the hemisphere of the world. ˚भाण्डोदरम् the hollow of the universe; ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्ड- भाण्डोदरे Bh.2.95. ˚पुराणम् N. of one of the eighteen Purāṇas. -अदि(द्रि)जाता an epithet of the river Godāvarī. -अधिगमः, अधिगमनम् study of the Vedas. -अम्भस् n. the urine of a cow. -अभ्यासः the study of the Vedas. -अयणः, -नः an epithet of Nārāyaṇa. -अरण्यम् 1 a place of religious study. -2 N. of a forest. -अर्पणम् 1 the offering of sacred knowledge. -2 devoting oneself to the Supreme Spirit. -3 N. of a spell. -4 a mode of performing the Śrāddha in which no Piṇḍas or rice-balls are offered. -अस्त्रम् a missile presided over by Brahman. -आत्मभूः a horse. -आनन्दः bliss or rapture of absorption into Brahma; ब्रह्मानन्दसाक्षात्क्रियां Mv.7.31. -आरम्भः beginning to repeat the Vedas; Ms.2.71. -आवर्तः N. of the tract between the rivers Sarasvatī and Dṛiṣavatī (northwest of Hastināpura); सरस्वतीदृषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् । तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते Ms.2.17,19; Me.5. -आश्रमः = ब्रह्मचर्याश्रमः; वेदाध्ययननित्यत्वं क्षमा$थाचार्यपूजनम् । अथोपाध्यायशुश्रूषा ब्रह्माश्रमपदं भवेत् ॥ Mb.12.66.14. -आसनम् a particular position for profound meditation. -आहुतिः f. 1 the offering of prayers; see ब्रह्मयज्ञ. -2 the study of the Vedas. -उज्झता forgetting or neglecting the Vedas; Ms.11.57 (अधीतवेदस्यानभ्यासेन विस्मरणम् Kull.). -उत्तर a. 1 treating principally of Brahman. -2 consisting chiefly of Brāhmaṇas. -उद्यम् explaining the Veda, treatment or discussion of theological problems; ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहमिमं द्वौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामि तौ चेन्मे वक्ष्यति न वै जातु युष्माकमिमं कश्चिद् ब्रह्मोद्यं जेतेति Bṛi. Up. -उपदेशः instruction in the Vedas or sacred knowledge. ˚नेतृ m. the Palāśa tree. -ऋषिः (ब्रह्मर्षिः or ब्रह्माऋषिः) a Brahmanical sage. ˚देशः N. of a district; (कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । एष ब्रह्मर्षिदेशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः Ms.2.19). -ओदनः, -नम् food given to the priests at a sacrifice. -कन्यका an epithet of Sarasvatī. -करः a tax paid to the priestly class. -कर्मन् n. 1 the religious duties of a Brāhmaṇa, the office of Brahman, one of the four principal priests at a sacrifice. -कला an epithet of Dākṣāyaṇī (who dwells in the heart of man). -कल्पः an age of Brahman. -काण्डम् the portion of the Veda relating to spiritual knowledge. -काष्ठः the mulberry tree. -किल्बिषम् an offence against Brāhmaṇas. -कूटः a thoroughly learned Brāhmaṇa. -कूर्चम् a kind of penance; अहोरात्रोषितो भूत्वा पौर्णमास्यां विशेषतः । पञ्चगव्यं पिबेत् प्रातर्ब्रह्मकूर्चमिति स्मृतम् ॥. -कृत् one who prays. (-m.) an epithet of Viṣṇu. -कोशः the treasure of the Vedas, the entire collection of the Vedas; क्षात्रो धर्मः श्रित इव तनुं ब्रह्मकोशस्य गुप्त्यै U.6.9. -गायत्री N. of a magical mantra composed after the model of गायत्री mantra. -गिरिः N. of a mountain. -गीता f. The preaching of Brahmā as included in the Anuśāsana parva of the Mahābhārata. -गुप्तः N. of an astronomer born in 598. A. D. -गोलः the universe. -गौरवम् respect for the missile presided over by Brahman; विष्कम्भितुं समर्थो$पि ना$चलद् ब्रह्मगौरवात् Bk.9.76 (मा भून्मोघो ब्राह्मः पाश इति). -ग्रन्थिः 1 N. of a particular joint of the body. -2 N. of the knot which ties together the 3 threads of the यज्ञोपवीत. -ग्रहः, -पिशाचः, -पुरुषः, -रक्षस् n., -राक्षसः a kind of ghost, the ghost of a Brāhmaṇa, who during his life time indulges in a disdainful spirit and carries away the wives of others and the property of Brāhmaṇas; (परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । अरण्ये निर्जले देशे भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ Y.3.212; cf. Ms.12.6 also). -ग्राहिन् a. worthy to receive that which is holy. -घातकः, -घातिन् m. the murderer of a Brāhmaṇa. -घातिनी a woman on the second day of her courses. -घोषः 1 recital of the Veda. -2 the sacred word, the Vedas collectively; U.6.9 (v. l.). -घ्नः the murderer of a Brāhmaṇa. -चक्रम् 1 The circle of the universe; Śvet. Up. -2 N. of a magical circle. -चर्यम् 1 religious studentship, the life of celibacy passed by a Brāhmaṇa boy in studying the Vedas, the first stage or order of his life; अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाचरेत् Ms.3.2;2. 249; Mv.1.24; यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् Kaṭh. -2 religious study, self-restraint. -3 celibacy, chastity, abstinence, continence; also ब्रह्म- चर्याश्रम. (-र्यः) a religious student; see ब्रह्मचारिन्. (-र्या) chastity, celibacy. ˚व्रतम् a vow of chastity. ˚स्खलनम् falling off from chastity, incontinence. -चारिकम् the life of a religious student. -चारिन् a. 1 studying the Vedas. -2 practising continence of chastity. (-m.) a religious student, a Brāhmaṇa in the first order of his life, who continues to live with his spiritual guide from the investiture with sacred thread and performs the duties pertaining to his order till he settles in life; ब्रह्मचारी वेदमधीत्य वेदौ वेदान् वा चरेद् ब्रह्मचर्यम् Kaṭhaśrutyopaniṣad 17; Ms.2.41,175;6.87. -2 one who vows to lead the life of a celibate. -3 an epithet of Śiva. -4 of Skanda. -चारिणी 1 an epithet of Durgā. -2 a woman who observes the vow of chastity. -जः an epithet of Kārtikeya. -जन्मन् n. 1 spirtual birth. -2 investiture with the sacred thread; ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम् Ms.2.146,17. -जारः the paramour of a Brāhmaṇa's wife; Rāmtā. Up. -जिज्ञासा desire to know Brahman; अयातो ब्रह्मजिज्ञासा Brahmasūtra. -जीविन् a. living by sacred knowledge. (-m.) a mercenary Brāhmaṇa (who converts his sacred knowledge into trade), a Brāhmaṇa who lives by sacred knowledge. -ज्ञानम् knowledge about Brahman; वेदान्तसाङ्ख्यसिद्धान्त- ब्रह्मज्ञानं वदाम्यहम् Garuḍa. P. -ज्ञ, -ज्ञानिन् a. one who knows Brahma. (-ज्ञः) 1 an epithet of Kārtikeya. -2 of Viṣṇu. -ज्ञानम् true or divine knowledge, knowledge of the identity of the universe with Brahma; ब्रह्मज्ञान- प्रभासंध्याकालो गच्छति धीमताम् Paśupata. Up.7. -ज्येष्ठः the elder brother of Brahman; ब्रह्मज्येष्ठमुपासते T. Up.2.5. (-a.) having Brahmā as first or chief. -ज्योतिस् n. 1 the light of Brahma or the Supreme Being. -2 an epithet of Śiva. -तत्त्वम् the true knowledge of the Supreme Spirit. -तन्त्रम् all that is taught in the Veda. -तालः (in music) a kind of measure. -तेजस् n. 1 the glory of Brahman. -2 Brahmanic lustre, the lustre or glory supposed to surround a Brāhmaṇa. -दः a spiritual preceptor; Ms.4.232. -दण्डः 1 the curse of a Brāhmaṇa; एकेन ब्रह्मदण्डेन बहवो नाशिता मम Rām. -2 a tribute paid to a Brāhmaṇa. -3 an epithet of Śiva. -4 N. of a mythical weapon (ब्रह्मास्त्र); स्वरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरम् Rām.3.3.24. -5 magic, spells, incantation (अभिचार); ब्रह्मदण्डमदृष्टेषु दृष्टेषु चतुरङ्गिणीम् Mb.12. 13.27. -दर्मा Ptychotis Ajowan (Mar. ओवा). -दानम् 1 the imparting of sacred knowledge. -2 sacred knowledge, received as an inheritance or hereditary gift; सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते Ms.4.233. -दायः 1 instruction in the Vedas, the imparting of sacred knowledge. -2 sacred knowledge received as an inheritance; तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः Ms.3.3. -3 the earthly possession of a Brāhmaṇa. -दायादः 1 one who receives the Vedas as his hereditary gift, a Brāhmaṇa. -2 the son of a Brāhmaṇa. -दारुः the mulberry tree. -दिनम् a day of Brahman. -दूषक a. falsifying the vedic texts; Hch. -देय a. married according to the Brāhma form of marriage; ब्रह्मदेयात्मसंतानो ज्येष्ठसामग एव च Ms.3.185. (-यः) the Brāhma form of marriage. (-यम्) 1 land granted to Brahmaṇas; श्रोत्रियेभ्यो ब्रह्मदेयान्यदण्डकराण्यभिरूपदायकानि प्रयच्छेत् Kau. A.2.1.19. -2 instruction in the sacred knowledge. -दैत्यः a Brāhmaṇa changed into a demon; cf. ब्रह्मग्रह. -द्वारम् entrance into Brahmā; ब्रह्मद्वारमिदमित्येवैतदाह यस्त- पसाहतपाप्मा Maitra. Up.4.4. -द्विष्, -द्वेषिन् a. 1 hating Brāhmaṇas; Ms.3.154 (Kull.). -2 hostile to religious acts or devotion, impious, godless. -द्वेषः hatred of Brāhmaṇas. -धर a. possessing sacred knowledge. -नदी an epithet of the river Sarasvatī. -नाभः an epithet of Viṣṇu. -निर्वाणम् absorption into the Supreme Spirit; स्थित्वास्यामन्तकाले$पि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति Bg.2.72. -2 = ब्रह्मानन्द q. v.; तं ब्रह्मनिर्वाणसमाधिमाश्रितम् Bhāg.4.6.39. -निष्ठ a. absorbed in or intent on the contemplation of the Supreme Spirit; ब्रह्मनिष्ठस्तथा योगी पृथग्भावं न विन्दति Aman. Up.1.31. (-ष्ठः) the mulberry tree. -नीडम् the resting-place of Brahman. -पदम् 1 the rank or position of a Brāhmaṇa. -2 the place of the Supreme Spirit. -पवित्रः the Kuśa grass. -परिषद् f. an assembly of Brāhmṇas. -पादपः, -पत्रः the Palāśa tree. -पारः the final object of all sacred knowledge. -पारायणम् a complete study of the Vedas, the entire Veda; याज्ञवल्क्यो मुनिर्यस्मै ब्रह्मपारायणं जगौ U.4.9; Mv.1.14. -पाशः N. of a missile presided over by Brahman; अबध्नादपरिस्कन्दं ब्रह्मपाशेन विस्फुरन् Bk.9.75. -पितृ m. an epithet of Viṣṇu. -पुत्रः 1 a son of Brahman. -2 N. of a (male) river which rises in the eastern extremity of the Himālaya and falls with the Ganges into the Bay of Bengal. (-त्रा) 1 a kind of vegetable poison. -2 See ब्रह्मपुत्रः (2). (-त्री) an epithet of the river Sarasvatī. -पुरम् the heart; दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः Muṇḍ.2.2.7. -2 the body; Ch. Up. -पुरम्, -पुरी 1 the city of Brahman (in heaven). -2 N. of Benares. -पुराणम् N. of one of the eighteen Purāṇas. -पुरुषः a minister of Brahman (the five vital airs). -प्रलयः the universal destruction at the end of one hundred years of Brahman in which even the Supreme Being is supposed to be swallowed up. -प्राप्तिः f. absorption into the Supreme spirit. -बलम् the Brahmanical power. -बन्धुः 1 a contemptuous term for a Brāhmaṇa, an unworthy Brāhmaṇa (cf. Mar. भटुर्गा); वस ब्रह्मचर्यं न वै सोम्यास्मत्कुलीनो$ननूज्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति Ch. Up.6.1.1; ब्रह्मबन्धुरिति स्माहम् Bhāg.1.81.16; M.4; V.2. -2 one who is a Brāhmaṇa only by caste, a nominal Brāhmaṇa. -बिन्दुः a drop of saliva sputtered while reciting the Veda. -बीजम् 1 the mystic syllable om; मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मबीजमविस्मरन् Bhāg.2.1.17. -2 the mulberry tree. -ब्रुवः, -ब्रुवाणः one who pretends to be a Brāhmaṇa. -भवनम् the abode of Brahman. -भागः 1 the mulberry tree. -2 the share of the chief priest; अथास्मै ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति Śat. Br. -भावः absorption into the Supreme Spirit -भावनम् imparting religious knowledge; छेत्ता ते हृदयग्रन्थिमौदर्यो ब्रह्मभावनः Bhāg.3.24.4. -भिद् a. dividing the one Brahma into many. -भुवनम् the world of Brahman; आ ब्रह्म- भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो$र्जुन Bg.8.16. -भूत a. become one with Brahma, absorbed into the Supreme Spirit; आयुष्मन्तः सर्व एव ब्रह्मभूता हि मे मताः Mb.1.1.14. -भूतिः f. twilight. -भूमिजा a kind of pepper. -भूयम् 1 identity with Brahma, absorption or dissolution into Brahma, final emancipation; स ब्रह्मभूयं गतिमागजाम R.18.28; ब्रह्मभूयाय कल्पते Bg.14.26; Ms.1.98. -2 Brahmanahood, the state or rank of a Brāhmaṇa. धृष्टाद्धार्ष्टमभूत् क्षत्र ब्रह्मभूयं गतं क्षितौ Bhāg.9.2.17. -भूयस n. absorption into Brahma. -मङ्गलदेवता an epithet of Lakshmī. -महः a festival in honour of Brāhmaṇas. -मित्र a. having Brāhmaṇas for friends. -मीमांसा the Vedānta philosophy which inquires into the nature of Brahma or Supreme Spirit. -मुहूर्तः a particular hour of the day. -मूर्ति a. having the form of Brahman. -मूर्धभृत् m. an epithet of Śiva. -मेखलः the Munja plant. -यज्ञः one of the five daily Yajñas or sacrifices (to be performed by a householder), teaching and reciting the Vedas; अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः Ms.3.7 (अध्यापनशब्देन अध्य- यनमपि गृह्यते Kull.) -योगः cultivation or acquisition of spiritual knowledge. -योनि a. 1 sprung from Brahman; गुरुणा ब्रह्मयोनिना R.1.64. (-निः) f. 1 original source in Brahman. -2 the author of the Vedas or of Brahman; किं पुनर्ब्रह्मयोनेर्यस्तव चेतसि वर्तते Ku.6.18. ˚स्थ a. intent on the means of attaining sacred knowledge; ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकर्मण्यवस्थिताः Ms.1.74. -रत्नम् a valuable present made to a Brāhmaṇa. -रन्ध्रम् an aperture in the crown of the head through which the soul is said to escape on its leaving the body; आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नीत्वोत्सृजेत्तनुम् Bhāg.11.15.24. -राक्षसः See ब्रह्मग्रह; छिद्रं हि मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः Rām. 1.8.17. -रवः muttering of prayers. -रसः Brahma's savour. ˚आसवः Brahma's nectar. -रातः an epithet of Śuka; Bhāg.1.9.8. -रात्रः early dawn. -रात्रिः an epithet of Yājñavalkya, (wrong for ब्रह्मरातिः) -राशिः 1 the whole mass or circle of sacred knowledge. -2 an epithet of Paraśurāma. -3 a particular constellation. -रीतिः f. a kind of brass. -रे(ले)खा -लिखितम्, -लेखः lines written by the creator on the forehead of a man which indicate his destiny, the predestined lot of any man. -लोकः the world of Brahman. -लौकिक a. inhabiting the ब्रह्मलोक. -वक्तृ m. an expounder of the Vedas. -वद्यम् knowledge of Brahma. -वधः, -वध्या, -हत्या the murder of a Brāhmaṇa. -वर्चस् n., -वर्चसम् 1 divine glory or splendour, spiritual pre-eminence or holiness resulting from sacred knowledge; स य एवमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतं वेद ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भवति Ch. Up.2.12.2; (तस्य) हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम् R.1.63; Ms.2.37;4.94. -2 the inherent sanctity or power of a Brāhmaṇa; Ś.6. -वर्चसिन्, -वर्चस्विन् a. holy or sanctified by spiritual pre-eminence, holy; अपृथग्धीरुपा- सीत ब्रह्मवर्चस्व्यकल्मषः Bhāg.11.17.32. (-m.) an eminent or holy Brāhmaṇa; ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः Ms. 3.39. -वर्तः see ब्रह्मावर्त. -वर्धनम् copper. -वाच् f. the sacred text. -वादः a discourse on the sacred texts; ब्रह्मवादः सुसंवृत्तः श्रुतयो यत्र शेरते Bhāg.1.87.1. -वादिन् m. 1 one who teaches or expounds the Vedas; U.1; Māl.1. -2 a follower of the Vedānta philosophy; तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः Bhāg.4.15.11. (-नी) an epithet of Gāyatrī; आयाहि वरदे देवि त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनि Gāyatryāvāhanamantra. -वासः the abode of Brāhmaṇas. -विद्, -विद a. 1 knowing the Supreme Spirit; ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति. (-m.) a sage, theologian, philosopher. -विद्या, -वित्त्वम् knowledge of the Supreme Spirit. ब्रह्मविद्यापरिज्ञानं ब्रह्मप्राप्तिकरं स्थितम् Śuka. Up.3.1. -विन्दुः see ब्रह्मबिन्दु. -विवर्धनः an epithet of Indra. -विहारः a pious conduct, perfect state; Buddh. -वीणा a particular Vīṇā. -वृक्षः 1 the Palāśa tree. -2 the Udumbara tree. -वृत्तिः f. livelihood of a Brāhmaṇa; ब्रह्मवृत्त्या हि पूर्णत्वं तया पूर्णत्वमभ्यसेत् Tejobindu Up.1.42. -वृन्दम् an assemblage of Brāhmaṇas. -वेदः 1 knowledge of the Vedas. -2 monotheism, knowledge of Brahma. -3 the Veda of the Brāhmaṇas (opp. क्षत्रवेद). -4 N. of the Atharvaveda; ब्रह्मवेदस्याथर्वर्णं शुक्रमत एव मन्त्राः प्रादु- र्बभूवुः Praṇava Up.4. -वेदिन् a. knowing the Vedas; cf. ब्रह्मविद्. -वैवर्तम् N. of one of the eighteen Purāṇas -व्रतम् a vow of chastity. -शल्यः Acacia Arabica (Mar. बाभळ). -शाला 1 the hall of Brahman. -2 a place for reciting the Vedas. -शासनम् 1 a decree addressed to Brāhmaṇas. -2 a command of Brahman. -3 the command of a Brāhmaṇa. -4 instruction about sacred duty. -शिरस्, -शीर्षन् n. N. of a particular missile; अस्त्रं ब्रह्मशिरस्तस्मै ततस्तोषाद्ददौ गुरुः Bm.1.649. -श्री N. of a Sāman. -संसद् f. an assembly of Brāhmaṇas. -संस्थ a. wholly devoted to the sacred knowledge (ब्रह्म); ब्रह्मसंस्थो$मृतत्वमेति Ch. Up.2.23.1. -सती an epithet of the river Sarasvatī. -सत्रम् 1 repeating and teaching the Vedas (= ब्रह्मयज्ञ q. v.); ब्रह्मसत्रेण जीवति Ms.4.9; ब्रह्मसत्रे व्यवस्थितः Mb.12.243.4. -2 meditation of Brahma (ब्रह्मविचार); स्वायंभुव ब्रह्मसत्रं जनलोके$भवत् पुरा Bhāg.1.87.9. -3 absorption into the Supreme Spirit. -सत्रिन् a. offering the sacrifice of prayer. -सदस् n. the residence of Brahman. -सभा the hall or court of Brahman. -संभव a. sprung or coming from Brahman. (-वः) N. of Nārada. -सर्पः a kind of snake. -सवः distillation of Soma. -सायुज्यम् complete identification with the Supreme Spirit; cf. ब्रह्मभूय. -सार्ष्टिता identification or union or equality with Brahma; Ms.4.232. -सावर्णिः N. of the tenth Manu; दशमो ब्रह्मसावर्णिरुपश्लोकसुतो महान् Bhāg.8.13.21. -सुतः 1 N. of Nārada, Marīchi &c. -2 a kind of Ketu. -सुवर्चला f. 1 N. of a medicinal plant (ब्राह्मी ?). -2 an infusion (क्वथितमुदक); पिबेद् ब्रह्मसुवर्चलाम् Ms.11.159. -सूः 1 N. of Aniruddha. -2 N. of the god of love. -सूत्रम् 1 the sacred thread worn by the Brāhmaṇas or the twice-born (द्विज) over the shoulder; Bhāg. 1.39.51. -2 the aphorisms of the Vedānta philosophy by Bādarāyaṇa; ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः Bg.13.4. -सूत्रिन् a. invested with the sacred thread. -सृज् m. an epithet of Śiva. -स्तम्बः the world, universe; ब्रह्मस्तम्बनिकुञ्जपुञ्जितघनज्याघोषघोरं धनुः Mv.3.48. -स्तेयम् acquiring holy knowledge by unlawful means; स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते Ms.2.116. -स्थली a place for learning the Veda (पाठशाला); ...... ब्रह्मस्थलीषु च । सरी- सृपाणि दृश्यन्ते ... Rām.6.1.16. -स्थानः the mulberry tree. -स्वम् the property or possessions of a Brāhmaṇa; परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । अरण्ये निर्जले देशे भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ Y.3.212. ˚हारिन् a. stealing a Brāhmaṇa's property. -स्वरूप a. of the nature of the Supreme Spirit. -हत्या, -वधः Brahmanicide, killing a Brāhmaṇa; ब्रह्महत्यां वा एते घ्नन्ति Trisuparṇa. हन् a. murderer of a Brāhmaṇa; ब्रह्महा द्वादश समाः कुटीं कृत्वा वने वसेत् Ms.11.72. -हुतम् one of the five daily Yajñas or sacrifices, which consists in offering the rites of hospitality to guests; cf. Ms.3.74. -हृदयः, -यम् N. of a star (Capella).
brāhma ब्राह्म a. (-ह्मी f.) [ब्रह्मण इदं तेन प्रोक्तं वा अण् टिलोपः] 1 Relating to Brahman or the creator, or to the Supreme Spirit; R.13.6; Ms.2.4; एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति Bg.2.72. -2 Brahmanical, belonging to Brāhmaṇas; ब्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय सुधृतव्रतः Rām. 2.5.4; न विशेषो$स्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत् Mb.12.188. 1. -3 Relating to sacred knowledge or study; ब्राह्मं वेदमधीयाना वेदाङ्गानि च सर्वशः Mb.1.156.5. -4 Prescribed by the Vedas, Vedic; scriptural; ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता Ms.2.15. -5 Holy, sacred, divine. -6 Presided over by Brahman as a मुहूर्त (see ब्राह्ममुहूर्त), or a missile. -7 Fit for a divine state or godhead. -8 Belonging to the ब्रह्मलोक; ददर्शाप्सरसं ब्राह्मीं पञ्चचूडामनिन्दिताम् Mb.13.38.3. -ह्यः 1 one of the eight forms of marriage in Hindu law, in which the bride decorated with ornaments is given away to the bridegroom, without requiring any gift or present from him (this is the best of the 8 forms); ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शक्त्यलंकृता Y.1.58; Ms.3.21,27. -2 N. of Nārada. -3 Quicksilver. -4 The duty or prescribed course of conduct of a king; आवृत्तानां गुरुकुलात् विप्राणां पूज्यको भवेत् । नृपाणामक्षयो ह्येष ब्राह्मो धर्मो विधीयते ॥ -ह्मम् 1 The part of the hand under the root of the thumb; अङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते Ms.2.59. -2 Holy or sacred study. -3 N. of a Purāṇa. -4 N. of the constellation Rohiṇī. -Comp. -अहोरात्रः a day and night of Brahman (a period of 2 Kalpas of mortals). -देया a girl to be married according to the Brāhma form. -निधिः m. money bestowed on the sacerdotal class. -मुहूर्तः a particular period of the day, the early part of the day (रात्रेश्च पश्चिमे यामे मुहूर्तो ब्राह्म उच्यते); cf. ब्राह्मे मुहूर्ते किल तस्य देवी कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम् R.5.36; ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत Ms.4.92.
brāhmī ब्राह्मी 1 The personified female energy of Brahman. -2 Sarasvatī, the goddess of speech. -3 Speech; संस्कारो- पगतां ब्राह्मीं नानाशास्त्रोपबृंहिताम् Mb.1.1.19. -4 A tale or narrative. -5 A pious usage or custom, Vedic rituals; ब्राह्म्या संवर्तयामासू राङ्कवास्तरणावृताम् Rām.6.111.113. -6 N. of the constellation Rohiṇī. -7 N. of Durgā. -8 A woman married according to the Brāhma form of marriage. -9 The wife of a Brāhmaṇa. -1 A kind of medicinal plant; ब्राह्मी हिमा सरा तिक्ता लघुर्मेध्या च शीतला । कषाया मधुरा स्वादुपाकायुष्या रसायनी । स्वर्या स्मृतिपदा कुष्ठपाण्डु- मेहाश्रकासजित् ॥ Bhāva. P.; बभूव तेषां रजनी ब्राह्मीव प्रीतिवर्धिनी Mb.15.18.23. -11 A kind of brass. -12 N. of a river. -Comp. -कन्दः a species of bulbous plant. -पुत्रः the son of a Brāhmī, see above; दश पूर्वान् परान् वंश्यानात्मानं चैकविंशकम् । ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकृन्मोचयेदेनसः पितॄन् ॥ Ms.3.37.
bharaṇa भरण a. (-णी f.) [भृ-ल्यु, ल्युट् वा] Bearing, maintaining, supporting, nourishing. -णम् 1 The act of nourishing, maintaining or supporting; प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्भर- णादपि (स पिता) R.1.24; पुनर्यास्यत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात् Ś.7.33. -2 (a) The act of bearing or carrying. (b) Wearing, putting on; भरणे हि भवान् शक्तः फलानां महतामपि Rām.7.76.32. -3 Bringing or procuring. -4 Nutriment. -5 Hire, wages. -णः The constellation Bharaṇī.
bharaṇyam भरण्यम् 1 Cherishing, supporting, maintaining. -2 Wages, hire. -3 The lunar mansion Bharaṇī. -ण्या 1 Wages, hire. -2 A woman. -Comp. -भुज् m. a hired servant, hireling.
bhāṣā भाषा [भाष्-अ] 1 Speech, talk; as in चारुभाषः. -2 Language, tongue; सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यात् प्रतिष्ठिता Ms.8.164. -3 A common or vernacular dialect; (a) the spoken Sanskṛit language (opp. छन्दस् or वेद); विभाषा भाषायाम् P.VI.1.181; (b) any Prākṛita dialect (opp. संस्कृत); भाषाश्च विविधा नृणाम् Ms.9.332; see प्राकृत. -4 Definition, description; स्थितप्रज्ञस्य का भाषा Bg.2.54. -5 An epithet of Sarasvatī, the goddess of speech. -6 (In law) The first of the four stages of a law-suit; the plaint, charge or accusation; यदावेदयते राज्ञे तद्भाषेत्यभि- धीयते Y. -7 (In music) N. of a Rāgiṇī. -Comp. -अन्तरम् 1 another dialect or language. -2 translation (?). -चित्रकम् a play on words, conundrum. -पत्रम् application (Mar. अर्ज); भाषापत्रं तु तज्ज्ञेयमथवावेदनार्थकम् Śukra.2.39. -पादः a charge, plaint; see भाषा (6) above. -समः a figure of speech, which consists in so arranging the words of a sentence that it may be considered and read either as Sanskṛit or Prākṛita (one or more of its varieties); e. g. मञ्जुलमणिमञ्जीरे कलगभ्भीरे विहारसरसीतीरे । विरसासि केलिकीरे किमालि धीरे च गन्धसारसमीरे ॥ S. D.642 (एष श्लोकः संस्कृतप्राकृतशौरसेनीप्राच्यावन्तीनागराप- भ्रंशेष्वेकविध एव); किं त्वां भणामि विच्छेददारुणायासकारिणि । कामं कुरु वरारोहे देहि मे परिरम्भणम् Māl.6.11. (which is in Sanskṛit or Śaurasenī); so 6.1. -समितिः f. (with Jainas) moderation in speech.
bhīṣmakaḥ भीष्मकः 1 N. of a son of Śantanu by Gangā. -2 N. of a king of the Vidarbhas, whose daughter Rukmiṇī was carried off by Kṛiṣṇa.
bheruṇḍa भेरुण्ड a. Terrible, frightful, awful, fearful. -ण़्डः A species of bird. -ण्डम् Conception, pregnancy. -ण्डा f. 1 N. of a Yakṣiṇī. -2 N. of a goddess; महाविश्वेश्वरी श्वेता भेरुण्डा कुलसुन्दरी Kālī. P.
bhairava भैरव a. (-वी f.) [भीरोरिदम् अण्] 1 Terrible, frightful, horrible, formidable; वेल्लद्भैरवरुण्डमुण्डनिकरैर्वीरो विधत्ते भुवम् U.5.6. -2 Miserable. -3 Relating to Bhairava. -वः 1 A form of Śiva (of which 8 kinds are enumerated). -2 The sentiment of terror (भयानक). -3 Fear, terror. -4 N. of a musical mode (राग) calculated to excite emotions of fear or terror. -5 A mountain. -वी 1 A form of the goddess Durgā. ˚चक्रम् a disc of the goddess भैरवी; प्रवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजोत्तमाः । निवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् ॥ Utpattitantra. -2 N. of a Rāgiṇī in the Hindu musical system. -3 A girl of 12 or a young girl representing the goddess Durgā at the Durgā festival. -वम् Terror, horror. -Comp. -ईशः an epithet of Viṣṇu (or Śiva ?); so भैरवतर्जकः. -यातना a sort of purificatory torment inflicted by Bhairava of Benares on those who die there, to make their spirits fit for absorption into the Supreme Spirit.
bhaiṣmakī भैष्मकी A patronymic of Rukmiṇī, daughter of Bhīṣmaka of Vidarbha.
manmathaḥ मन्मथः 1 Cupid, the god of love; मन्मथो मां मथ्नन्निज- नाम सान्वयं करोति Dk.1; Me.75; न मन्मथस्त्वं स हि नास्ति- मूर्तिः N. 8.29. -2 Love, passion; प्रबोध्यते सुप्त इवाद्य मान्मथः Ṛs.1.8; so परोक्षमन्मथः जनः Ś.2.19. -3 The wood apple. -4 N. of a संवत्सर. -था N. of Dākṣāyaṇī. -a. Enchanting, attractive; साक्षान्मन्मथमन्मथः Bhāg. 1.32.2. -Comp. -आनन्दः a kind of mango tree. -आलयः 1 the mango tree. -2 pudendum muliebre. -कर a. exciting love. -बन्धुः the moon. -युद्धम् amorous strife, sexual union, copulation. -लेखः a love letter; क्लान्तो मन्मथलेख एष नलिनीपत्रे नखैरर्पितः Ś.3.26.
mallārī मल्लारी f. N. of a Rāgiṇī.
mahat महत् a. [मह्-अति] (compar. महीयस्; superl. महिष्ठ; nom. महान्, महान्तौ, महान्तः; acc. pl. महतः) 1 Great, big, large, huge, vast; महान् सिंहः, व्याघ्रः &c. -2 Ample, copious, abundant, many, numerous; महाजनः, महान् द्रव्यराशिः. -3 Long, extended, extensive; महान्तौ बाहू यस्य स महाबाहुः; so महती कथा, महानध्वा. -4 Strong, powerful, mighty; as महान् वीरः. -5 Violent, intense, excessive; महती शिरोवेदना, महती पिपासा. -6 Gross, thick, dense; महानन्धकारः. -7 Important, weighty, momentous; महत्कार्यमुपस्थितम्, महती वार्ता. -8 High, lofty, eminent, distinguished, noble; महत्कुलम्, महाञ् जनः. -9 Loud; महान् घोषः-ध्वनिः. -1 Early or late; महति प्रत्यूषे 'early in the morning'; महत्यपराह्णे 'late in the afternoon'. -11 High; महार्घ्र. -m. 1 A camel. -2 An epithet of Śiva. -3 (In Sāṅ. phil.) The great principle, the intellect (distinguished from मनस्), the second of the twenty-five elements or tattvas recognized by the Sāṅkhyas; Ms.1.15;12.14; महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त Sāṅ. K.3,8,22 &c. -4 The superior of a monastery. -n. 1 Greatness, infiniteness, numerousness. -2 Kingdom, dominion; 'महद्राज्यविशालयोः' Viśva; इन्द्रियाणि महत्प्रेप्सुः Mb.5.129.26. -3 Sacred knoweldge. -4 The Supreme Being (परमात्मा); बुद्धेः परतरं ज्ञानं ज्ञानात् परतरं महत् Mb.12.24.1. -ind. Greatly, excessively, very much, exceedingly; त्रैलोक्योद्वेगदं महत् Rām.6.111.48. (Note : महत् as the first member of a Tatpuruṣa compound and a few other cases, remains unchanged, while in Karmadhāraya and Bahuvrīhi comp. it is changed to महा q. v.) -Comp. -आयुधम् a great weapon; नाना- विधमहदायुधनैपुण्य ...... Dk.1.1. -आवासः a spacious or large building. -आशा a high hope; महदाशापूर्णमानसः Dk.1.3. -आश्चर्य a. very wonderful. -आश्रयः dependence on or seeking protection with the great. -उन्मदः a kind of fish; L. D. B. -औषधिः f. a herb of wonderful power. On the Himālaya there are trees of the Devadāru family which have got resinous stems. These stems burn like oil-lamps. These sticks of pinewood, therefore, are the natural lamps of the Himālaya. cf. सरलासक्तमातङ्गग्रैवेयस्फुरितत्विषः । आसन्नोषधयो नेतुर्नक्तमस्नेहदीपिकाः ॥ R.4.75; ज्वलितमहौषधिदीपिकासनाथाम् R.9.7. -कथ a. talked of or mentioned by the great, in great men's mouths. -कार्तिकी full moon of Kārtika combined with the asterism Rohiṇī; L. D. B. -कुलम् a noble family. -कूपः a deep well. -क्षेत्र a. occupying a wide territory. -गदः fever. -जवः 1 Bos gavaeus. -2 a kind of antelope; L. D. B. -ज्यैष्ठी f. full-moon of ज्येष्ठ under certain combinations. -गुण a. having the qualities of the great. -तत्त्वम् the second of the 25 principles of the Sāṅkhyas. -दोष a. highly criminal; महादोषमबुद्ध- बोधनम् Kau. A.1.17. -द्वन्द्वः 1 loud uproar. -2 martial band of music; L. D. B. -फलः the Bilva tree; L. D. B. -बिलम् the atmosphere. -भद्रा the river Gaṅgā; L. D. B. -भीष्मः N. of Śantanu; L. D. B. -मण्डूकः a kind of yellow frog; L. D. B. -व्यतिक्रमः a great transgression. -सिंहः the lion of Durgā; L. D. B. -सिद्धिनिलयः a mosque (the word is used by परमानन्द in Śivabhārata 18.52). -सेवा service of the great. -स्थानम् a high place, lofty station.
mālasī मालसी 1 N. of a plant (केशपुष्ट). -2 N. of a Rāgiṇī.
māhendra माहेन्द्र a. (-न्द्री f.) 1 Relating to or fit for Indra; माहेन्द्रमम्भः प्रथमं पृथिव्या Ku.7.84; R.12.86. -2 Eastern. -द्रम् A kind of pearl; Kau. A.2.11.29. -द्री 1 The east. -2 A cow. -3 N. of Indrāṇī.
yantraṇam यन्त्रणम् णा [यन्त्र्-ल्युट् वा टाप्] 1 Restraining, curbing, stopping; करयन्त्रणदन्तुरान्तरे व्यलिखच्चञ्चुपुटेन पक्षता N.2.2. -2 A restraint, restriction; check; ह्रीयन्त्रणां तत्क्षणमन्वभूवन्नन्योन्यलोलानि विलोचनानि Ku.7.75; R.7.23; गुरुजनयन्त्रणा K.94. -3 Fastening, binding (बन्ध); निबिडपीनकुचद्वययन्त्रणा तमपराधमधात् प्रतिबध्नती N.4.1. -4 Force, compulsion, constraint, trouble, pain or anguish (arising from compulsion); अलमलमुपचारयन्त्रणया M.4. -5 Guarding, protecting. -6 A bandage. यन्त्रणी yantraṇī यन्त्रिणी yantriṇī यन्त्रणी यन्त्रिणी A wife's younger sister.
yama यम a. [यम्-घञ्] 1 Twin, twinborn. -2 Coupled. -मः 1 Restraining, controlling, curbing; यमो राजा धार्मिकाणां मान्धातः परमेश्वरः Mb.12.91.42. -2 Control, restraint. -3 Self control. -4 Any great moral or religious duty or observance (opp. नियम); तप्तं यमेन नियमेन तपो$मुनैव N.13.16; यमनियमकृशीकृतस्थिराङ्गः Ki.1. 1. (यम and नियम are thus distinguished:-- शरीरसाधनापेक्षं नित्यं यत् कर्म तद् यमः । नियमस्तु स यत् कर्म नित्यमागन्तुसाधनम् ॥ Ak.2.49; See Malli. on Śi.13.23 and Ki.1.1 also. The yamas are usually said to be ten, but, their names are given differently by different writers; e. g. ब्रह्मचर्यं दया क्षान्तिर्दानं सत्यमकल्कता । अहिंसा$स्तेयमाधुर्ये दमश्चेति यमाः स्मृताः ॥ Y.3.312; or आनृशंस्यं दया सत्यमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् । प्रीतिः प्रसादो माधुर्यं मार्दवं च यमा दश ॥ sometimes only five yamas are mentioned:-- अहिंसा सत्यवचनं ब्रह्मचर्यमकल्कता । अस्तेयमिति पञ्चैते यमाख्यानि व्रतानि च ॥). -5 The first of the eight aṅgas. or means of attaining Yoga; the eight aṅgas are:-- यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो$- ष्टाङ्गानि; Śāndilya Up.1.1.2. -6 The god of death, death personified, regarded as a son of the sun; he presides over the पितृs and rules the spirits of the dead; दत्ताभये त्वयि यमादपि दण्डधारे U.2.11. -7 A twin; धर्मात्मजं प्रति यमौ च (i. e. नकुलसहदेवौ) कथैव नास्ति Ve.2.25; यमयो- श्चैव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता मता Ms.9.126. -8 One of a pair or couple, a fellow. -9 N. of Saturn. -1 A crow. -11 A symbolical expression for the number 'two'. -12 Ved. A rein, bridle; पृष्ठे सदो नसोर्यमः Ṛv.5. 61.2. -13 Ved. A driver, charioteer; अग्निं रथानां यमम् Ṛv.8.13.1. -14 N. of a deity who chastises beings for their misdeeds; यमं कालं च मृत्युं च स्वर्गं संपूज्य चार्हतः Mb.12.2.3. -मम् 1 A pair or couple. -2 (In gram.) The twin letter of any consonant. -3 Pitch of the voice. -मी N. of the river Yamunā. -मौ (m. du.) 1 Twins; कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ Ki.1. 36. -2 N. of the Aśvins; यमौ यमोपमौ चैव ददौ दानान्यनेकशः Mb.14.61.38. -3 Nakula and Sahadeva; भीमार्जुनयमा- श्चापि तद्युक्तं प्रतिपेदिरे Mb.3.6.14. ˚मैथुनौ twins of different sex. -Comp. -अनुगः, -अनुचरः a servant or attendant of Yama. -अनुजा N. of the river Yamunā मघोनि वर्षत्य- सकृद् यमानुजा Bhāg.1.3.51. -अन्तकः an epithet of 1 Śiva. -2 of Yama. -अरिः, -घ्नः, -रिपुः &c. N. of Viṣṇu. -ईशम् the Nakṣatra Bharaṇī. -किङ्करः a messenger of death. -कीटः 1 a wood-louse. -2 an earth-worm. -कीलः N. of Viṣṇu. -कोटिः, -टी N. of a mythical town to the east of Laṅkā लङ्का कुमध्ये यमकोटिरस्याः Siddhāntaśiromaṇi. -घण्टः N. of an astrological Yoga (this is inauspicious). -जः a. twin-born, twin; यमजौ चापि भद्रं ते नैतदन्यत्र विद्यते Mb.3.14.19; भ्रातरौ आवां यमजौ U.6;4; also यमजात-जातक. -दंष्ट्रा 'Yama's tooth', the jaws of death. (-ष्ट्राः pl.) the last eight days of the month Aśvina and the whole of Kārtika (regarded as a period of general sickness). -दिश् f. the south. -दूतः, -दूतकः 1 a messenger of death. -2 a crow. -दूतिका tamarind. -देवता the asterism Bharaṇī. -द्रुमः Bombax Heptaphyllum (Mar. सांवरी). -द्वितीया the second day in the bright half of Kārtika when sisters entertain their brothers (Mar. भाऊबीज); cf. भ्रातृद्वितीया. -धानी the abode of Yama; नरः संसारान्ते विशति यमधानीजवनिकाम् Bh.3.112. -धारः a kind of double-edged weapon. -पटः, -पट्टिका a piece of cloth on which Yama with his attendants and the punishments of hell are represented (Mar. यमपुरी); याव- देतद् गृहं प्रविश्य यमपटं दर्शयन्न् गीतानि गायामि Mu.1.18/19. -पदम् a repeated word. -पाशः the noose of Yama. -पुरुषः Yama's servant or minister. -प्रियः the fig tree. -भगिनी N. of the river Yamunā. -यातना the tortures inflicted by Yama upon sinners after death, (the word is sometimes used to denote horrible tortures', 'extreme pain'). -रथः a buffalo. -राज् m. Yama, the god of death. -वाहनः = यमरथः q. v. -व्रतम् 1 an observance or vow made to Yama. -2 an impartial punishment (as given by Yama); यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति । तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद् हि यमव्रतम् ॥ Ms.9. 37. -शासनः the lord Śiva; यशो यदीयं यमशासनालय-क्षमाधर- स्पर्धनमाचचार सः Rām. Ch.2.12; (यमशासनालयः = हिमा- लयः). -श्रायम् the abode of Yama; यात यूयं यमश्रायं दिशं नायेन दक्षिणाम् Bk.7.36. -सभा the tribunal of Yama. -सूर्यम् a building with two halls, one facing the west and the other facing the north. -स्वसृ f. 1 N. of the river Yamunā; क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्ताम् Bhāg.3.4.27. -2 N. of Durgā.
yāmiḥ यामिः मी f. 1 A sister (see जामि); यामिहरणजनितानु- शयः Śi.15.53. -2 Night. -3 A daughter in-law; Ms. 4.18. -4 A noble woman. -5 The south. -6 Helltorture (यमयातना). -7 The Bharaṇī constellation.
yāmya याम्य a. [यमो देवतास्य तस्येदं वा ण्य] 1 Southern; द्वारं ररङ्घतुर्याम्यम् Bk.14.15. -2 Belonging to or resembling Yama. -म्यः 1 A servant of Yama; भगवत्पुरुषै राजन् याम्याः प्रतिहतोद्यमाः Bhāg.6.3.3. -2 N. of Agastya. -3 Of Śiva. -4 Of Viṣṇu. -5 Sandal-wood. -म्यम् The Bharaṇī Nakṣatra. -Comp. -अयनम् the winter solstice. -उत्तर a. going from south to north. ˚वृत्तम् the solstitial colure.
vyāgulī व्यागुली Sour scum of boiled rice; cf. यवागू. -3 N. of Śiva. -4 N. of a tree (हिज्जल). -5 The planet Mars. -क्ता 1 Lac. -2 The plant गुञ्जा. -3 One of the 7 tongues of fire. -4 (In music) N. of a श्रुति. -क्तम् 1 Blood; रक्तं सर्वशरीरस्थं जीवस्याधारमुत्तमम् Bhāva P. -2 Copper. -3 Cinnabar. -4 Saffron. -5 Vermilion. -6 Dried Emblic Myrobalan; L. D. B. -7 A disease of the eyes. -8 The menstrual fluid. -9 Red sandal; रक्तं पीतं गुरु स्वादु छर्दितृष्णास्रपित्तनुत् । पित्तनेत्रहितं वृष्यं ज्वरव्रण- विषापहम् Bhāva P. -Comp. -अक्त a. 1 dyed red, tinged. -2 smeared with blood. (-क्तम्) red sandal. -अक्ष a. 1 red-eyed. -2 fearful. (-क्षः) 1 a buffalo. -2 a pigeon. -3 a crane (सारस). -4 N. of a संवत्सर. -5 the Chakora bird. -अङ्कः a coral. -अङ्गः 1 a bug. -2 the planet Mars. -3 the disc of the sun or moon. (-ङ्गम्) 1 a coral (also m. and f.) -2 saffron. -अति(ती)सारः dysentery, bloody flux; पित्तकृत तु यदात्यर्थं द्रव्यमश्नाति पैत्तिके । तद्दोषाज्जायते शीघ्रं रक्तातीसार उल्बणः ॥ Bhāva P. -अधरा a Kinnarī. -अधि- मन्थः inflammation of the eyes. -अपहम् myrrh. -अम्बर a. clad in red garments. (-रम्) a red garment. (-रः) a vagrant devotee wearing red garments. -अर्बुदः a bloody tumour. -अर्शस् n. a form of piles. -अशोकः the red-flowered Aśoka; रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणो बिम्बाधरा- लक्तकः M.3.5. -आकारः coral -आधारः the skin. -आभ a. red-looking. -आशयः any viscus containing or secreting blood (as the heart, spleen, or liver). -उत्पलम् the red lotus. -उपलम् red chalk, red earth. -कण्ठ, -कण्ठिन् a. sweet-voiced. (-m.) the cuckoo; प्लावितै रक्तकण्ठानां कूजितैश्च पतत्रिणाम् Bhāg.4.6.12. -कन्दः, -कन्दलः coral. -कदम्बः the red-flowering Kadamba. -कमलम् the red lotus. -कुमुदम् a red lily. -केसरः the coral tree. -कैरवः, -कोकनदः a red lotus-flower. -गन्धकम् myrrh. -ग्रन्थिः a particular form of urinary disease. -ग्रीवः 1 a demon. -2 a kind of pigeon. -घ्नः the Rohitaka tree. (-घ्नी) the Dūrvā grass. -चन्दनम् 1 redsandal. -2 saffron. -चूर्णम् vermilion. -च्छद a. redleaved. -छर्दिः f. vomiting blood. -जिह्वः a lion. -तुण्डः a parrot. -तेजस् n. flesh. -दन्तिका, -दन्ती N. of Durgā; स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् Devīmāhātmyam. -दृश् m. a pigeon. -धातुः 1 red chalk, orpiment. -2 copper. -नाडी a fistulous ulcer on the gum caused by a bad state of blood. -नासिकः an owl. -पः a demon, an evil spirit. (-पा) 1 a leech. -2 a Dākiṇī. -पक्षः N. of Garuḍa. -पटः a kind of mendicant; केचिद् रक्तपटीकृताश्च जटिलाः कापालिकाश्चापरे Pt.4.34 (esp. Jains); धर्म इत्युपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु । प्रायेण सज्जते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु ॥ Bhāg.4.19.25. -पद्मम् A red lotus. -पल्लवः the Aśoka tree. -पातः blood-shed. -पाता a leech. -पाद a. red-footed. (-दः) 1 a bird with red feet, a parrot. -2 a war-chariot. -3 an elephant. -पायिन् m. a bug. -पायिनी a leech. -पारदः, -दम् cinnabar. -पिण्डम् 1 a red pimple. -2 a spontaneous discharge of blood from the nose and mouth. -पित्तम् derangement of the blood produced by bile; संयोगाद् दूषणात् तत् तु सामान्याद् गन्धवर्णयोः । रक्तं च पित्तमाख्यातं रक्तपित्त मनीषिभिः Bhāva P. -पुष्पः N. of several plants:-- करवीर, रोहितक, दाडिम, बन्धूक, पुन्नाग &c. -ष्पा N. of the plant Punarnavā पुनर्नवा परारक्ता रक्तपुष्पा परारिका Bhāva P. -पूयम् N. of a hell. -पूरकम् = वृक्षाम्ल q. v, -प्रमेहः the passing of blood in the urine. -फलः the figtree. -बिन्दुः N. of a demon; रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः । समुत्पतति मेदिन्यास्तत्प्रमाणस्तदासुरः Devīmāhātmyam. -बीजः the pomegranate tree. -मत्स्यः a kind of red fish. -भवम् flesh. -भाव a. 1 red. -2 loving, amorous. -मञ्जरः the Nichula tree. -मण्डलम् a red lotus-flower. -मेहः the voiding of blood with urine; विस्रमुष्णं सलवणं रक्ताभं रक्तमेहतः Bhāva P. -मोक्षः, -मोक्षणम् bleeding, letting out blood. -राजिः a particular disease of the eye. -रेणुः 1 vermilion. -2 the Punnāga tree. -3 an angry man. -4 A bud of the Palāśa tree. -लोचनः a pigeon. -वटी, -वरटी small-pox. -वर्गः1 lac. -2 the pomegranate tree. -3 safflower. -वर्ण a. red-coloured. (-र्णः) 1 redcolour. -2 cochineal insect. (-र्णम्) gold. -वर्धनः Solanum Melongena (Mar. डोरली वांगी). -वसन, -वासस् a. clothed in red; Ms.8.256. (-m.) a Brāhmaṇa in the fourth order of life. -वालुकम्, -का vermilion. -विकारः deterioration of blood. -विद्रधिः a boil filled with bloood. -वृष्टिः a. shower of blood forboding evil; रक्ते (वर्षिते) शस्त्रोद्योगः Jyotiśtattvam. -वीजः the pomegranate tree; (see रक्तबीज above). -शासनम् vermilion. -शीर्षकः a kind of heron. -शृङ्गिकम् a kind of poison. -ष्ठीवी the spitting of blood. -संकोचः safflower. -संकोचकम् a red lotus-flower. -संझम् saffron. -संदंशिका a leech. -संध्यकम् the red lotus. -सारम् red sandal. -स्रावः hemorrhage.
rākṣasa राक्षस a. (-सी f.) [रक्षस इदम् अण्] Belonging to or like an evil spirit, demoniacal, partaking of a demon's nature; मुनयो राक्षसीमाहुर्वाचमुन्मत्तदृप्तयोः U.5.3; ततस्तद्राक्षसं सैन्यम् Rām.3.22.17; राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः Bg.9.12. -सः 1 A demon, an evil spirit, a goblin, fiend, imp. -2 One of the eight forms of marriage in Hindu Law, in which a girl is forcibly seized and carried away after the defeat or destruction of her relatives in battle; हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात् । प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ Ms.3.33; राक्षसो युद्धहरणात् Y.1.61. (Kṛiṣṇa carried away Rukmiṇī in this manner.) -3 One of the astronomical Yogas. -4 N. of a minister of Nanda, an important character in the Mudrārākṣasa. -5 A king of the Rākṣasas. -6 N. of the 3th Muhūrta. -7 N. of a संवत्सर. -सी 1 A female demon. -2 Laṅkā or Ceylon. -3 Night. -4 A larger tooth, tusk. -Comp. -इन्द्रः N. of Rāvaṇa. -ग्रहः N. of a particular insanity or seizure. -घ्नः N. of Rāma.
rāgaḥ रागः [रञ्ज्-भावे घञ् नि˚ नलोपकुत्वे] 1 (a) Colouring, dyeing, tinging. (b) Colour, hue, dye; वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं लभते फलम् । स्थायीभवति चात्यन्तं रागः शुक्लपटे यथा ॥ Pt.1.33. -2 Red colour, redness; अधरः किसलयरागः Ś.1.21; Śi.8.15; Ki.16.46. -3 Red dye, red lac; रागेण बालारुणकोमलेन चूतप्रवालोष्ठमलंचकार Ku.3.3;5.11. -4 Love, passion, affection, amorous or sexual feeling; मलिने$पि रागपूर्णाम् Bv.1.1 (where it means 'redness' also); Śi.17.2; अथ भवन्तमन्तरेण कीदृशो$स्या दृष्टिरागः Ś.2; see चक्षूराग also; चरणयुगलादिव हृदयमविशद्रागः K.142. -5 Feeling, emotion, sympathy, interest. -6 Joy, pleasure. -7 Anger, wrath; निध्वनज्जवहारीभा भेजे रागरसात्तमः Śi. 19.34. -8 Loveliness, beauty. -9 A musical mode or order of sound; (there are six primary Rāgas; भैरवः कौशिकश्चैव हिन्दोलो दीपकस्तथा । श्रीरागो मेघरागश्च रागाः षडिति कीर्तिताः Bharata; other writers give different names. Each rāga has six rāgiṇīs regarded as its consorts, and their union gives rise to several musical modes). -1 Musical harmony, melody; तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः Ś.1.5; अहो रागपरिवाहिणी गीतिः Ś.5. -11 Regret, sorrow. -12 Greediness, envy; 'रागस्तु मात्सर्ये लोहिता- दिषु' Medinī.; राजकामस्य मूढस्य रागोपहतचेतसः Mb.7.85. 54. -13 The quality called Rajas q. v. -14 Nasalization. -15 A process in the preparation of quicksilver. -16 A king, prince. -17 The sun. -18 The moon. -19 Inflammation. -2 Seasoning, condiment; Mb.4. -Comp. -अङ्गी, -आढ्या Rubia Munjiṣṭa (Mar. मञ्जिष्ठा). -अशनिः a Buddha or Jina. -आत्मक a. impassioned; रजो रागात्मकं विद्धि Bg.14.7. -आयातम्, -उद्रेकः excess of passion. -खाडव, -खाण्डव See रागषाडव; a kind of sweet rice preparation; रागखाण्डवभोज्यैश्च मत्ताः पतिषु शेरते Mb.7. 61.8 (com. रागखाण्डवं गुडोदनं पर्पटिकेति वैदर्भाः). -चूर्णः 1 Acasia Catechu or Khadira tree. -2 red lead. -3 lac. -4 red powder thrown by people over one another at the festival called holi. -5 the god of love. -छन्नः the god of love. -द्रव्यम् a colouring substance, a paint, dye. -दः cristal. -दालिः a kind of pulse (मसूर). -दृश् a ruby. -पट्टः a kind of precious stone. (-ट्टी) the chinese rose. -पुष्पः, -प्रसवः the red globe-amaranth. -बन्धः manifestation of feeling, interest created by a proper representation (of various emotions); भावो भावं नुदति विषयाद्रागबन्धः स एव M.2.9. -युज् m. a ruby. -रज्जुः the god of love. -लता N. of Rati, wife of Cupid. -लेखा a streak or mark of paint. -वर्धनः (in music) a kind of measure. -वृन्तः the god of love. -षाडवः a kind of sweetmeat. -सूत्रम् 1 any coloured thread. -2 a silk-thread. -3 the string of a balance.
rukmin रुक्मिन् a. 1 Wearing golden ornaments. -2 Gilded. -m. N. of the eldest son of Bhīṣmaka and brother of Rukmiṇī.
rohiṇa रोहिण a. Born under the asterism Rohiṇī. -णः 1 N. of Viṣṇu. -2 N. of several plants :-- वट, रोहितक, भूतृण; नगराद्बहिरतिमहतो रोहिणद्रुमस्य Dk.2.1. -णम् N. of the 9th muhūrta (in which श्राद्धs are performed).
rohiṇī रोहिणी 1 A red cow. -2 A cow in general; वर्धिष्णु- धाराध्वनि रोहिणीः पयः Śi.12.4. -3 N. of the fourth lunar mansion (containing five stars) figured by a cart; she was one of the several daughters of Dakṣa and is regarded as the most favourite consort of the moon; उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम् Ś.7.22. -4 N. of a wife of Vasudeva and mother of Balarāma -5 A young girl in whom menstruation has just commenced; नववर्षा च रोहिणी. -6 Lightning. -7 Inflammation of the throat. -8 A kind of steel. -9 A particular श्रुति or मूर्च्छना (in music). -Comp. -अष्टमी the eighth day in the month of Bhādrapada (when the moon is in conjunction with Rohiṇī). -तनयः Balarāma. -पतिः, -प्रियः, -वल्लभः the moon. -योगः the conjunction of the moon with the Nakṣatra रोहिणी. -रमणः 1 a bull. -2 the moon. -शकटः the constellation Rohiṇī figured by a cart; रोहिणीशकटमर्कनन्दनश्चेद्भिनत्ति रुधिरो$थवा शशी Pt.1.23 (= Bṛi. S.47.14). -सितः, -भवः Mercury.
raukmiṇeyaḥ रौक्मिणेयः N. of Pradyumna, son of Rukmiṇī नान्यं हि प्रतियोद्धारं रौक्मिणेयादृते प्रभो Mb.7.111.22.
rauhiṇa रौहिण a. (-णी f.) Born under the Nakṣatra Rohiṇī. -णः 1 The sandal tree. -2 The fig-tree; तमुवाच खगश्रेष्ठं तत्र रौहिणपादपःMb.1.29.42. -3 N. of Agni.
vaṣkayaḥ वष्कयः A calf one year old. वष्कयणी vaṣkayaṇī वष्कयिणी vaṣkayiṇī वष्कयणी वष्कयिणी A cow that has full-grown calves; (चिरप्रसूता गौः).
viśeṣita विशेषित p. p. 1 Distinguished. -2 Defined, particularized. -3 Distinguished by an attribute. -4 Superior, excellent. विशेष्य viśēṣya विशेषणीय viśēṣaṇīya विशेष्य विशेषणीय a. 1 To be distinguished. -2 Chief, superior; उपपन्नं हि यच्चेष्टा विशिष्येत विशेष्यया Mb. 12.237.12. -ष्यम् The word qualified or limited by an adjective, the object to be defined or particularized by another word; a noun; विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्ति- र्विशेषणे K. P.2. -2 A substantive, noun.
vaidarbhaḥ वैदर्भः [विदर्भ-अण्] 1 A king of Vidarbha. -2 A gum-boil. -र्भम् Crafty, ambiguous speech. -र्भी 1 N. of Damayantī धन्यास वैदर्भि गुणैरुदारैः N.3.116. -2 Of Rukmiṇī. -3 A particular style of composition; thus defined in S. D. :-- माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्णै रचना ललितात्मिका । अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥ 626. Daṇḍin very minutely distinguishes this style from the Gaudiya; see Kāv. 1.41-53. Alaṁkāraśekhara quotes Ku.5.4 as an illustration. -4 N. of the wife of Agastya.
śakaṭaḥ शकटः टम् [शक्-अटन् Uṇ.4.81] 1 A cart, carriage, waggon; रोहिणीशकटम् Pt.1.213,211,212; Y.3.42. -2 Cart-stand; caravansary; कृष्णरामौ वृतौ गोपैः पुराच्छ- कटमीयतुः Bhāg.1.42.23. -टः 1 A form of military array resembling a wedge; Ms.7.187. -2 A measure of capacity, cart-load equal to 2 palas. -3 N. of a demon slain by Kṛiṣṇa when quite a boy. -4 N. of a tree. (तिनिश). -5 An implement for preparing grain. -Comp. -अक्षः the axle of a cart. -अरिः, -हन् m. epithets of Kṛiṣṇa. -आह्वा the lunar asterism Rohiṇī (so called because it is figured by a cart). -उर्वी even, flat space; Gīrvāṇa; Mb.13.85.5 (com. शकटोर्वी तु श्रुत्यन्तरात्). -भेदः the division of Rohiṇī by a planet passing through it; cf. यदि रोहिण्याः शकटं भिनत्ति रविनन्दनो गगनवीथ्याम् । द्वादश वर्षाणि तदा न हि वर्षति वासवो भूमौ ॥ Pt. 1.211. -विलः a gallinule. -व्यूहः a particular form of military array. -व्रतम् a particular observance. -सार्थः a train of carts; caravan.
somaḥ सोमः [सू-मन् Uṇ.1.139] 1 N. of a plant, the most important ingredient in ancient sacrificial offerings. -2 The juice of the plant; as in सोमपा, सोमपीथिन्; Ms. 3.257. -3 Nectar, beverage of the gods; अलब्धभागाः सोमस्य केवलं क्लेशभागिनः Bhāg.8.1.23. -4 The moon. [In mythology, the moon is represented as having sprung from the eye of the sage Atri; (cf. R.2.75) or as produced from the sea at the time of churning. The twenty-seven asterisms--mythologically represented as so many daughters of Dakṣa q. v. -are said to be his wives. The phenomenon of the periodical waning of the moon is explained by a myth which states that his nectareous digits are drunk up by different gods in regular rotation, or by the invention of another legend which says that the moon, on account of his particular fondness and partiality for Rohiṇī, one of the 27 daughters of Dakṣa, was cursed by his father-in-law to be consumptive, but that at the intercession of his wives the sentence of eternal consumption was commuted to one of periodical consumption. Soma is also represented as having carried off Tārā, the wife of Bṛihaspati, by whom he had a son named Budha, who afterwards became the founder of the lunar race of kings; see Tārā (b) also.]; पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः Bg.15.13. -5 A ray of light. -6 Camphor. -7 Water. -8 Air, wind. -9 N. of Kubera. -1 Of Śiva. -11 Of Yama. -12 N. of Sugrīva. -13 (As the last member of comp.) Chief, principal, best; as in नृसोम q. v. -14 An ape. -15 One of the Manes. -16 the vessel (नाडी) 'Iḍā'; यत्र तद् ब्रह्म निर्द्वन्द्वं यत्र सोमः सहाग्निना । व्यवायं कुरुते नित्यं धीरो भूतानि धारयन् ॥ Mb.14.2.1 (com.). -17 Monday. -मा The soma plant. -मम् 1 Rice gruel. -2 Sky, heaven. -Comp. -अभिषवः the extraction of Soma juice. -अयनम् a kind of penance; cf. चान्द्रायण. -अहः Monday. -आख्यम् the red lotus. -आश्रयः N. of Śiva or Rudra; ˚अयनम् (सोमाश्रयायणम्) N. of a place of pilgrimages; ते त्वगच्छन्नहोरात्रा तीर्थं सोमाश्रयायणम् Mb.1.17.3. -ईश्वरः a celebrated representation of Śiva. -उद्भवा N. of the river Narmadā तथेत्युपस्पृश्य पयः पवित्रं सोमोद्भवायाः सरितो नृसोमः R.5.59 (where Malli. quotes Ak. 'रेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका'). -कान्त a. lovely as the moon. (-न्तः) the moon-stone. -क्षयः disappearance or waning of the moon, new moon; श्राद्धस्य ब्राह्मणः कालः प्राप्तं दधि घृतं तथा । सोमक्षयश्च मांसं च यदारण्यं युधिष्ठिर ॥ Mb.13.23.34. -गर्भः N. of Viṣṇu. -ग्रहः a vessel for holding Soma. -ज a. moon-born. (-जः) an epithet of the planet Mercury. (-जम्) milk. -दैवतम् the lunar mansion मृगशिरस्; दोग्ध्रीं दत्वा सवत्सां तु नक्षत्रे सोमदैवते Mb.13.64.7. -धारा 1 the sky, heaven. -2 the milky way. -नाथः 1 N. of a celebrated Liṅga or the place where it was set up; (which by its splendour and enormous wealth attracted the attention of Mahomad of Ghazani who in 124 A.D. destroyed the image and carried of the treasure); तेषां मार्गे परिचयवशादर्जितं गुर्जराणां यः संतापं शिथिलमकरोत् सोमनाथं विलोक्य । Vikr.18.87. -प, -पा m. 1 one who drinks the Soma; त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते Bg.9.2; Mb.12.284.8. -2 a Soma-sacrificer. -3 a particular class of Pitṛis; सोमपा नाम विप्राणां (पितरः) Ms.3.197. -पतिः N. of Indra. -पानम् drinking Soma juice. -पायिन्, -पीथः, -पीथिन्, -पीतिन् m. a drinker of Soma juice; तत्र केचित्... ... सोमपीथिन उदुम्बरनामानो ब्रह्मवादिनः प्रतिवसन्ति स्म Māl.1; Bhāg.5.26.29. -पीतिः f. 1 drinking Soma. -2 a Some sacrifice. -पुत्रः, -भूः, -सुतः epithets of Budha or Mercury. -प्रवाकः a person commissioned to engage sacrificial priests (श्रोत्रिय) for a Soma sacrifice. -बन्धुः 1 the sun. -2 the white water-lilly. -यज्ञः, -यागः the Soma sacrifice. -याजिन् m. one who performs a Soma sacrifice. -योगिन् a. being in conjunction with the moon. -योनिः a sort of yellow and fragrant sandal. -राजी a thin crescent of the moon. -रोगः a particular disease of women. -लता, -वल्लरी 1 the Soma plant. -2 N. of the river Godāvarī. -वंशः the lunar race of kings founded by Budha. -वल्कः 1 a kind of white Khadira. -2 N. of the plants, करञ्ज and कट्फल. -वल्लरिः(री), -वल्लिका, -वल्ली f. the moon-plant. -वारः, -वासरः Monday. -विक्रयिन् m. a vendor of Soma juice. -वीथी the orbit of the moon. -वृक्षः, -सारः the white Khadira. -शकला a kind of cucumber. -संस्था a form of the Soma-sacrifice; (these are seven:- अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ, षोढशी, अतिरात्र, आप्तोर्याम and वाजपेय). -संज्ञम् camphor. -सद् m. a particular class of Manes or Pitṛis; विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः Ms.3.195. -सिद्धान्तः the doctrine of Kāpālikas; या सोमसिद्धान्तमयाननेव N.1.87. -सिन्धुः an epithet of Viṣṇu. -सुत् m a Soma distiller. -सुत्वत् a. pressing Soma-plant for juice; अध्वरेष्वग्निचित्वत्सु सोमसुत्वत आश्रमान् Bk.5.11. -सुता the river Narmadā; cf. सोमोद्भवा above. -सूत्रम् a channel for conveying water from a Śiva-liṅga. ˚प्रदक्षिणा circumambulation around a Siva-liṅga so as not to cross the Soma-sūtra.
smaraṇam स्मरणम् [स्मृ-ल्युट्] 1 Remembering, remembrance, recollection; केवलं स्मरणेनैव पुनासि पुरुषं यतः R.1.29. -2 Thinking of or about; यदि हरिस्मरणे सरसं मनः Gīt.1. -3 Memory. -4 Tradition, traditional precept; इति भृगुस्मरणात् (opp. श्रुति). -5 Mental recitation of the name of a deity. -6 Remembering with regret, regretting. -7 Rhetorical recollection, regarded as a figure of speech; thus defined:-- यथानुभवमर्थस्य दृष्टे तत्सदृशे स्मृतिः स्मरणम् K. P.1. -णी A rosary of beads (for counting). -Comp. -अनुग्रहः 1 a kind remembrance. -2 the favour of remembrance; अद्य तूच्चैस्तरं ताभ्यां स्मरणानुग्रहात्तव Ku. 6.19. -अपत्यतर्पकः a turtle, tortoise. -अयौगपद्यम् the non-simultaneousness of recollections. -पदवी death. स्मरणीय smaraṇīya स्मर्तव्य smartavya स्मर्य smarya स्मरणीय स्मर्तव्य स्मर्य a. To be remembered, memorable.
     Macdonell Vedic Search  
7 results
     
gūḷha gūḷhá, pp. hidden, x. 129, 3 [guh hide]. 1. gṛ sing, IX. gṛṇá̄ti, gṛṇīté, ii. 33, 8. 12. abhí- greet favourably, x. 15, 6. 2. gṛ waken: red. ao. 2. du. ipv. jigṛtam, iv. 50, 11.
grabh grabh seize, IX. gṛbhṇá̄ti, gṛbhṇīté, vii. 103, 4. ánu- greet, vii. 103, 4.
carṣaṇīdhrt carṣaṇī-dhṛ́-t, a. (Tp.) supporting the folk, iii. 59, 6 [carṣaṇí, a. active, f. folk + dhṛ-t supporting].
rauhiṇa Rauhiṇá, m. name of a demon, ii. 12, 12 [metronymic: son of Róhiṇī].
vṛ 2. vṛ choose, IX. Ā. vṛṇīte, ii. 33, 13; v. 11, 4; x. 127, 8.
supraṇīti su-práṇīti, a. (Bv.) giving good guidance, x. 15, 11.
hṛ hṛ be angry, IX. Ā. hṛṇīte, ii. 33, 15; with (dat.), vii. 86, 3.
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"ṇī" has 26 results.
     
abhisāriṇīname of a metre in which two feet have ten syllables and the other two have twelve syllables; confer, compare वैराजजागतैः पादैर्यो वाचेत्यभिसारिणी Ṛgvedaprātiśākhya by Śaunaka ( Sanskrit Sāhityapariṣad Edition, Calcutta.) XIV. 43.
aāroparṇīyasame as अभिनिधान: see a reference to some preceding word, not necessarily on the same page. अाभनिधान.
eṇīkṛtaA fault in pronunciation when the voice is indistinct, and the word pronounced is not distinctly heard; confer, compare एणीकृतः अविशिष्टः । किमयमोकारः अथौकार इति यत्र संदेहः Kaiyaṭa's Mahābhāṣyapradīpa.on M.Bh.I.1.1,explained as अवशिष्ट: संश्लिष्टः संदिग्ध इति यावत् by Nāgeśa in his Uddyota.
karaviṇīor कर्विणी name of a svarabhakti i. e. behaviour like the vowel लृ, noticed in the case of the consonant ल् when followed by the sibilant ह्; confer, compare करेणू रहयोर्योगे कर्विणी लहकारयोः । हरिणी रशसानां च हारिता लशकारयोः ॥ करेणुः बर् हिः । कर्विणी भलहाः Com. on Taittirīya Prātiśākhya.XXI. 15. See स्वरभक्ति.
kariṇīname of a svarabhakti i. e. behaviour like the vowel ऋ noticed in the case of the consonant र्. when it is followed by ह् e. g. बर् हिः करिणी is named करेणु also.
karviṇīA kind of svarabhakti. See करविणी.
kātantravṛttiṭippaṇīa gloss on दौर्गसिंहीवृत्ति written by Guṇakīrti in the fourteenth century A.D.
kurviṇīa kind of svarabhakti; see कर्विणी.
kṣīrataraṅgiṇīa kind of commentary on the Dhātupāṭha of Pāṇini written by Kṣīrasvāmin.
kṣīrataraṅgiṇīsaṃketaan abridgment of क्षीरतरङ्गिणी by the author himselfeminine. See क्षीरतरङ्गणी.
guṇībhūtasubordinate, literally which has become subordinated, which has become submerged, and therefore has formed an integral part of another; e. g. an augment ( अागम ) with respect to the word to which it has been added;confer, compareयदागमास्तद्गुणी भूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते । Mahābhāṣya of Patañjali on the Sūtras of Pāṇini (Dr. Kielhorn's edition ). I.1.20 Vart. 5; Par. Sek. Pari. 11.
tadguṇībhūtaliterally made subordinated to (the principal factor); completely included so as to form a portion The word is used in connection with augments which, when added to.a word are completely included in that word, and, in fact, form a part of the word: cf यदागमास्तद्भुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते Par. Sek. Pari. 11.
daśagaṇī(1)a section of grammatical treatises dealing with the ten conjugations of roots. e.g the first section of the second part ( उत्तरार्ध ) of the Siddhanta Kaumudi; (2) name of the dhatupatha of Panini which gives ten classes of roots; confer, compare भूवादयो दशगणीपरिपठिता गृह्यन्ते Nyasa on I.3.1.
daśagaṇī(1)a section of grammatical treatises dealing with the ten conjugations of roots. e.g the first section of the second part ( उत्तरार्ध ) of the Siddhanta Kaumudi; (2) name of the dhatupatha of Panini which gives ten classes of roots; confer, compare भूवादयो दशगणीपरिपठिता गृह्यन्ते Nyasa on I.3.1.
dharaṇīdharaa grammarian of the sixteenth century at the court of Udayasimha who wrote a commentary on the sutras of Panini which was named वैयाकरणसर्वस्व as also a commentary on the Siksa of Panini.
navagaṇīa term used in connection with the first nine ganaas or conjugations given by Panini in his Dhatupatha, the tenth conjugation being looked upon as a secondary conjugation.
nyaṅkusāriṇīa kind of बृहती metre in which the second foot has twelve syllables, while the rest have eight syllables each; confer, compare द्वितीये न्यङ्कुसारिणी R.Pr.XVI.32.
paribhāṣāvṛttiṭippaṇīa very brief commentary on the Paribhasavrtti of Siradeva written by Srimanasarman of Campahatti.
preṣaṇīa term used by ancient grammarians for the imperative mood or लोट् of Panini.
maitrāyaṇīya prātiśākhyaa Pratiskhya or :Parsada work giving the peculiarities of Sandhi, accent and the like, in changing the Maitrayaniya Samhitaapatha into the Padapatha.
ṇīspeech; utterance; the same as वाच् which is believed to be of four kinds as cited by the grammarians and explained by Bhartrhari; the four kinds are based upon the four places of origin, the three first places belonging to the inarticulate speech and the fourth belonging to the articulate one: cfचत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मण य मनीषिणः | गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्तिं तुरीयं वाचेी मनुष्या वदन्ति, Mahābhāṣya of Patañjali on the Sūtras of Pāṇini (Dr. Kielhorn's edition ). I Ahnika l and the Pradipa and Mahābhāṣya-Pradīpoddyota by Nāgeśa.thereon.
śākaṭāyanataraṅgiṇīa commentary on Sakatayana's Sabdanusana.
śābdabodhataraṅgiṇīa treatise on the theory of verbal import written by ईश्वरानन्द.
hṛdayahāriṇīname of a commentary written by a grammrian named दण्डनाथ on the Sarasvatikanthabharana of Bhojarja.
īśvarānandaauthor of (l) a gloss on Kaiyaṭa's Mahābhāṣya-pradīpa, and (2)an independent treatise Śābdabodhataraṅgiṇī. He is believed to have been a pupil of सत्यानन्द and iived in the latter part of the 16th century A.D.
gaṇaa class of words, as found in the sūtras of Pāṇini by the mention of the first word followed by the word इति; exempli gratia, for example स्वरादि, सर्वादि, ऊर्यादि, भ्वादि, अदादि, गर्गादि et cetera, and others The ten gaṇas or classes of roots given by Pāṇini in his dhātupātha are given the name Daśagaṇī by later grammarians.
     Wordnet Search "ṇī" has 548 results.
     

ṇī

śākāhāriprāṇī   

saḥ prāṇī yaḥ vanaspatijanyapadārthān atti।

gauḥ śākāhāriprāṇī asti।

ṇī

satyavādinī, satyabhāṣiṇī   

yā satyaṃ vadati।

mama mātā satyavādinī asti।

ṇī

ramya, ramaṇīya, ānandamaya, sukhada, paritoṣajanaka, manorama, manohara, subhaga, nandaka, nandana, ānandana, ānandada, harṣaka, harṣakara, harṣaṇa, prītida, modaka, pramodin, ramaṇa, rāmaṇīyaka   

yaḥ ānandayati।

mama yātrā ramyā āsīt।

ṇī

bhrūṇīya-kośikā, racanātmaka-kośikā   

sā kośikā yā bhrūṇe prāpyate।

saḥ sūkṣmadarśyā bhrūṇīya-kośikāyāḥ adhyayanaṃ karoti।

ṇī

culliḥ, aśmantam, uddhanam, adhiśrayaṇī, antikā, asamantam, uṣmānam, uddhāram, āndikā, uddhāni, aṅgāriṇī, aṅgāraguptiḥ, agnikuṇḍam   

mṛd-loha-iṣṭikādibhiḥ nirmitaṃ pākārtham agnipātram।

bhojanottapanārthaṃ mātā culliṃ prajvālayati।

ṇī

raktaḥ, raktā, raktam, lohitaḥ, lohitā, lohitāhinī, lohitam, raktavarṇaḥ, raktavarṇā, raktavarṇam, lohitavarṇam, rohitaḥ, rohitā, rohitāhinī, śoṇitaḥ, śoṇitā, śoṇitam, śoṇaḥ, śoṇā, śoṇam, śoṇī, sindūravarṇaḥ, kaṣāyaḥ, kaṣāyā, kaṣāyam, mañjiṣṭhaḥ, mañjiṣṭhī, mañjiṣṭham, aruṇaḥ, aruṇā, aruṇam, pāṭalaḥ, pāṭalā, pāṭalam   

varṇaviśeṣaḥ, raktasya varṇaḥ iva varṇaḥ।

imaṃ prakoṣṭhaṃ raktena varṇena varṇaya।

ṇī

ciñcā, amlaphalaḥ, amlavṛkṣaḥ, āmlikā, āmlīkā, gurupattrā, caṇḍacukrā, caritrā, ciñciṇī, cukracaṇḍikā, tintiḍikā   

vṛkṣaviśeṣaḥ asya pakvaphalasya guṇāḥ dīpanatva-rucikāritva-bheditvādayaḥ।

śyāmasya prāṅgaṇe ciñcāyāḥ vṛkṣam asti।

ṇī

prāṇī, jantuḥ, cetanaḥ, jīvī, janmī, śarīrī, paśuḥ, tiryaṅ   

yasmin prāṇāḥ santi।

pṛthivyāṃ naike prāṇinaḥ santi। / karmātmanāñca devānāṃ saḥ asṛjat prāṇināṃ prabhuḥ।sādhyānāñca gaṇaṃ sūkṣmaṃ yajñañcaiva sanātanam।

ṇī

sarpiṇī, sarpī, bhujaṅginī   

sarpabhāryā।

etad sarpiṇyāḥ aṇḍam asti।

ṇī

dhanuḥ, cāpaḥ, dhanva, śarāsanam, kodaṇḍam, kārmukam, iṣvāsaḥ, sthāvaram, guṇī, śarāvāpaḥ, tṛṇatā, triṇatā, astram, dhanūḥ, tārakam, kāṇḍam   

śaraniḥkṣepayantram।

eṣa vyāghraḥ tasya lubdhakasya dhanuṣaḥ niḥsṛtena bāṇena hataḥ ।

ṇī

yavanikā, javanikā, apaṭī, tiraskaraṇī, vyavadhānam, āvaraṇam, tirodhānam, āvaraṇapaṭaḥ, pracchadapaṭaḥ, nīśāraḥ   

dvārādiṣu vātādīnāṃ saṃvāraṇārthe avalagnaṃ vastram।

tasya dvāre jīrṇā yavanikā asti।

ṇī

āmukham, bhūmikā, prastāvanā, mukhabandham, prākkathanam, upodghātam, upakramaḥ, avataraṇikā, avataraṇī, prāstāvikam   

granthārambhe vartamānaḥ saḥ bhāgaḥ yasmin granthasya viṣayādi vijñāpyate।

asya granthasya āmukhaṃ savimarśaṃ likhitam।

ṇī

dhanurdharaḥ, dhanurbhṛt, dhanurdhārī, dhanvī, dhanuṣamān, dhānuṣkaḥ, niṣaṅgī, astrī, tūṇī   

yaḥ dhanuḥ dharati।

sādhuveśadharau bhramantau dvau dhanurdharau ṛṣiḥ apaśyat।

ṇī

kāntā, sundarī, rucirā, sudṛśyā, śobhanā, vāmā, rūpavatī, rūpiṇī, surūpī, manoramā, manojñā, lāvaṇyavatī, sādhvī, saumyā, śrīyuktā, sumukhī, abhirāmā, suṣamā, cārvī, peśalā, rucyā, mañjuḥ, mañjulā, vṛndārā   

sā strī yā rūpeṇa cāru asti।

te kānte vārtālāpaṃ kurutaḥ।

ṇī

airāvataḥ, śvetahastī, abhramātaṅgaḥ, airāvaṇaḥ, abhramuvallabhaḥ, caturdantaḥ, mallanāgaḥ, indrakuñjaraḥ, hastimallaḥ, sadādānaḥ, sudāmā, śvetakuñjaraḥ, gajāgraṇīḥ, nāgamallaḥ   

indrasya gajaḥ yaḥ pūrvadiśaḥ diggajaḥ asti।

samudramanthanāt airāvataḥ api prāptaḥ।

ṇī

śvetavarṇīyaḥ   

yūropakhaṇḍastaḥ amerikākhaṇḍasthāḥ janāḥ yeṣāṃ śarīrasya varṇaḥ śvetaḥ asti।

mumbaīnagare juhūgrāme samudrataṭe naike śvetavarṇīyāḥ dṛśyante।

ṇī

jyotsnā, candrikā, kaumudī, cāndrī, kāmavallabhā, cāndrātapaḥ, candrakāntā, śītā, amṛtataraṅgiṇī, mālatī   

candrasya prakāśaḥ।

yadā ahaṃ gṛhāt nirgataḥ tadā nirabhre ākāśe kaumudī āsīt।

ṇī

nirmita, vinirmita, racita, viracita, sṛṣṭa, kṛta, sarjita, sṛjita, saṃracita, praṇīta, ghaṭita   

kṛtanirmāṇam।

saptadaśaśatāhabdyāṃ nirmitaḥ tejomahālayaḥ śahājānarājñaḥ upāyanam।

ṇī

vijayā, trailokyavijayā, bhaṅgā, indrāśanaḥ, indrāsanam, jayā, gañjā, vīrapatrā, capalā, ajayā, ānandā, harṣiṇī, mādinī, saṃvidā   

vṛkṣaviśeṣaḥ, mādakadravyayuktaḥ vṛkṣaḥ āyurvede asya vātakaphāpahatvam ādi guṇāḥ proktāḥ।

trailokye vijayapradeti vijayā śrīdevarājapriyā।

ṇī

durgama, abhedya, durjaya, alaṅghanīya, alaṅghya, anākramaṇīya, anākramya, durākrama, durākrāma, agamya   

yad bhettuṃ na śakyate।

prācīnakāle rājānaḥ durgamaṃ durgaṃ nirmānti sma।

ṇī

kṣepaṇī, kṣepaṇiḥ, kṣipaṇiḥ, kṣipaṇī, kṣapaṇī, naukādaṇḍaḥ, naudaṇḍaḥ, aritram, āritram, taraṇḍaḥ, tarirathaḥ   

naukāyāḥ vāhanārthe upayuktaḥ daṇḍaḥ।

nāvikaḥ kṣepaṇyā naukāṃ vāhayati।

ṇī

kṣamya, kṣamārha, kṣamaṇīya, kṣantavya, mraṣṭavya, śodhanīya, mārjanīya, mocanīya, sahanīya   

yaḥ kṣantuṃ yogyaḥ।

bhavataḥ aparādhaḥ kṣamyaḥ।

ṇī

priyavādī, priyavādinī, manojñavaktā, manojñavakttrī, priyabhāṣī, priyabhāṣiṇī, madhubhāṣī, madhubhāṣiṇī   

yaḥ priyaṃ vadati।

sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ। apriyasya ca pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ। / priyavādī manuṣyaḥ svasya bhāṣaṇena eva viśvavijayī bhavati।

ṇī

caturaṅgiṇī   

hastyaśvarathapadātibhiḥ yuktā senā।

prācīne kāle rājānaḥ yuddhe caturaṅgiṇī upāyuñjan।

ṇī

gamya, gamanīya, tārya, taraṇīya   

gamanayogyaḥ।

eṣaḥ gamyaḥ panthāḥ।

ṇī

nauḥ, naukā, tarikā, taraṇiḥ, taraṇī, tariḥ, tarī, taraṇḍī, taraṇḍaḥ, pādālindā, utplavā, hoḍaḥ, vādhūḥ, vahitram, potaḥ, varvaṭaḥ, arṇavapotaḥ, utplavā, kaṇṭhālaḥ, karṣaḥ, karṣam   

nadyādi-santaraṇārtham kāṣṭhādibhiḥ vinirmitaḥ yānaviśeṣaḥ।

vidureṇa preṣitaḥ naraḥ manomārutagāminīṃ sarvavātasahāṃ yantrayuktāṃ nāvaṃ darśayāmāsa।

ṇī

netrī, agraṇī   

sā mahilā yā kasminnapi kṣetre viṣaye vā janān mārgaṃ darśayati।

indirā gāndhī ekā kuśalā netrī āsīt।

ṇī

pratideya, pratyarpaṇīya   

avaśiṣṭatvena deyaḥ।

rāmaḥ pratyarpaṇīyam grahaṃ pratyarpayituṃ pratiśrutavān।

ṇī

cintanīya, cintya, vicāraṇīya, vicārya, anuśīlanīya, lakṣya, abhilakṣya, avadheya   

cintanayogyam।

etad cintanīyaṃ prakaraṇam।

ṇī

śṛṅgam, viṣāṇaḥ, viṣāṇī, viṣāṇam, kūṇikā, kāhalaḥ, kāhalā, kāhalikā   

avayavaviśeṣaḥ saḥ kaṭhoraḥ avayavaḥ yaḥ khurayuktānāṃ paśūnāṃ mastiṣke vartate।

vṛṣabhasya śṛṅgam abhidat।

ṇī

mahiṣaḥ, lulāpaḥ, sairibhaḥ, yamāhanaḥ, viṣajvaran, vaṃśabhīruḥ, rajasvalaḥ, ānūpaḥ, raktākṣaḥ, aśvāriḥ, krodhī, kaluṣaḥ, mattaḥ, viṣāṇī, gavalī, balī   

mahiṣajātīyaḥ pumān paśuḥ।

saḥ mahiṣaṃ halena yunakti।

ṇī

ayaskāriṇī   

ayaskārasya patnī।

ayaskāriṇī ayaskāraṃ kārye sāhāyyaṃ karoti।

ṇī

mahiṣī, mandagamanā, mahākṣīrā, payasvinī, lulāpakāntā, kaluṣā, turaṅgadviṣīṇī   

mahiṣasya patnī।

saḥ mahiṣyāḥ dugdhaṃ pibati।

ṇī

varāhaḥ, śūkaraḥ, stabdharomā, romeśaḥ, kiriḥ, cakradraṃṣṭraḥ, kiṭiḥ, daṃṣṭrī, kroḍaḥ, dantāyudhaḥ, balī, pṛthuskandhaḥ, potrī, ghoṇī, bhedanaḥ, kolaḥpotrāyudhaḥ, śūraḥ, bahvapatyaḥ, radāyudhaḥ   

grāmyapaśuḥ- yasya māṃsaṃ janaḥ atti।

tasya prāṅgaṇe varāhāḥ santi।

ṇī

saccaritrā, caritravatī, śīlavatī, sadācāriṇī, sādhvī   

yasyāḥ caritraṃ śobhanam।

saccaritrameva saccaritrāyāḥ nāryāḥ ābhūṣaṇam।

ṇī

ramaṇīya, ramya, manorama, manohara, subhaga, harṣaka, nandaka, prītida, modaka, pramodin, ramaṇa   

rantuṃ yogyaḥ।

sarovaratīre uṣitam bhāratīya praudyogika saṃsthā pavaī iti ekaṃ ramaṇīyaṃ sthalam।

ṇī

āyasam, sāralohaḥ, sāraloham, tīkṣṇāyasam, piṇḍāyasam, citrāyasam, śastrakam, śastram, cīnajam, sāraḥ, tīkṣṇam, śastrāyasam, piṇḍam, niśitam, tīvram, khaḍgam, muṇḍajam, ayaḥ, citrāyasam, vajram, nīlapiṇḍam, morakam, aruṇābham nāgakeśaram, tintirāṅgam, svarṇavajram, śaivālavajram, śoṇavajram, rohiṇī, kāṅkolam, granthivajrakam, madanākhyam   

dhātuviśeṣaḥ, tīkṣṇalohasya paryāyaḥ।

yadā tu āyase pātre pakvamaśnāti vai dvijaḥ sa pāpiṣṭho api bhuṅkte annaṃ raurave paripacyate।

ṇī

aniyata, aniścita, anirṇīta, anirdhārita, anirdiṣṭa, avyavasthita, alakṣita, alakṣaṇaँ, aparimita, vaikalpika, sandigdha, avivakṣita   

yad nirdhāritam nāsti।

avakāśāt sarvāṇi yānāni anirdhārite samaye gacchanti।

ṇī

bauddhabhikṣuṇī   

sā sādhikā yā bauddhadharmam upāste bhajati vā।

bauddhabhikṣuṇī bauddhamandiraṃ mārṣṭi।

ṇī

śāṇī   

śaṇasūtraṃ yasmāt rajvādeḥ nirmitiḥ jāyate।

vastrāṇāṃ pravarī śāṇī।

ṇī

bhṛtyaḥ, anucaraḥ, paricaraḥ, paricārakaḥ, preṣyaḥ, kiṅkaraḥ, ceṭakaḥ, ceṭaḥ, kibhkaraḥ, dāsaḥ, dāśaḥ, bhṛtakaḥ, karmakaraḥ, karmakārī, parijamaḥ, vetanajīvī, sevopajīvī, sevājīvī, bhṛtibhuk, bhṛtijīvī, anujīvī, viyojyaḥ, praiṣyaḥ, bharaṇīyaḥ, vaitānikaḥ, śuśrūṣakaḥ, ceḍaḥ, ceḍakaḥ, pārśvikaḥ, pārśvānucaraḥ, sairindhraḥ, arthī, bhujiṣyaḥ, dāseraḥ, dāseyaḥ, gopyaḥ, gopakaḥ, sevakaḥ   

yaḥ sevate।

mama bhṛtyaḥ gṛhaṃ gataḥ।

ṇī

vivāhita, pariṇīta, vyūḍha   

yasya vivāhaḥ sampannaḥ jātaḥ।

mohanaḥ vivāhitaḥ asti।

ṇī

paṅktiḥ, śreṇiḥ, śreṇī, rājiḥ, rājī, āvaliḥ, āvalī, paddhatiḥ, paddhatī, rājikā, tatiḥ, vīthiḥ, vithī, āliḥ, ālī, pāliḥ, pālī, dhāraṇī, rekhā, saraṇiḥ, saraṇī, mālā, viñcolī   

sajātīyavastūnāṃ sakramaṃ racanāyāḥ paramparā।

janāḥ paṅktyām upaviśya bhojanaṃ gṛhṇanti।

ṇī

jalam, vāri, ambu, ambhaḥ, payaḥ, salilam, sarilam, udakam, udam, jaḍam, payas, toyam, pānīyam, āpaḥ, nīram, vāḥ, pāthas, kīlālam, annam, apaḥ, puṣkaram, arṇaḥ, peyam, salam, saṃvaram, śaṃvaram, saṃmbam, saṃvatsaram, saṃvavaraḥ, kṣīram, pāyam, kṣaram, kamalam, komalam, pīvā, amṛtam, jīvanam, jīvanīyam, bhuvanam, vanam, kabandham, kapandham, nāram, abhrapuṣpam, ghṛtam, kaṃ, pīppalam, kuśam, viṣam, kāṇḍam, savaram, saram, kṛpīṭam, candrorasam, sadanam, karvuram, vyoma, sambaḥ, saraḥ, irā, vājam, tāmarasa, kambalam, syandanam, sambalam, jalapītham, ṛtam, ūrjam, komalam, somam, andham, sarvatomukham, meghapuṣpam, ghanarasaḥ, vahnimārakaḥ, dahanārātiḥ, nīcagam, kulīnasam, kṛtsnam, kṛpīṭam, pāvanam, śaralakam, tṛṣāham, kṣodaḥ, kṣadmaḥ, nabhaḥ, madhuḥ, purīṣam, akṣaram, akṣitam, amba, aravindāni, sarṇīkam, sarpiḥ, ahiḥ, sahaḥ, sukṣema, sukham, surā, āyudhāni, āvayāḥ, induḥ, īm, ṛtasyayoniḥ, ojaḥ, kaśaḥ, komalam, komalam, kṣatram, kṣapaḥ, gabhīram, gambhanam, gahanam, janma, jalāṣam, jāmi, tugryā, tūyam, tṛptiḥ, tejaḥ, sadma, srotaḥ, svaḥ, svadhā, svargāḥ, svṛtikam, haviḥ, hema, dharuṇam, dhvasmanvatu, nāma, pavitram, pāthaḥ, akṣaram, pūrṇam, satīnam, sat, satyam, śavaḥ, śukram, śubham, śambaram, vūsam, vṛvūkam, vyomaḥ, bhaviṣyat, vapuḥ, varvuram, varhiḥ, bhūtam, bheṣajam, mahaḥ, mahat, mahaḥ, mahat, yaśaḥ, yahaḥ, yāduḥ, yoniḥ, rayiḥ, rasaḥ, rahasaḥ, retam   

sindhuhimavarṣādiṣu prāptaḥ dravarupo padārthaḥ yaḥ pāna-khāna-secanādyartham upayujyate।

jalaṃ jīvanasya ādhāram। /ajīrṇe jalam auṣadhaṃ jīrṇe balapradam। āhārakāle āyurjanakaṃ bhuktānnopari rātrau na peyam।

ṇī

ākārṣaṇī   

aṅkuśayuktaḥ vaṃśaḥ yena phalāni avachidyate।

saḥ ākarṣaṇyā āmram avachinatti।

ṇī

prāṇī, cetanaḥ, janmī, jantuḥ, janyuḥ, śarīrī, jīvaḥ   

prāṇaviśiṣṭaḥ।

asmin viśve naike prāṇinaḥ santi।

ṇī

rātriḥ, niśā, rajanī, kṣaṇadā, kṣapā, śarvarī, niś, nid, triyāmā, yāninī, yāmavatī, naktam, niśīthinī, tamasvinī, vibhāvarī, tamī, tamā, tamiḥ, jyotaṣmatī, nirātapā, niśīthyā, niśīthaḥ, śamanī, vāsurā, vāśurā, śyāmā, śatākṣī, śatvarī, śaryā, yāmiḥ, yāmī, yāmikā, yāmīrā, yāmyā, doṣā, ghorā, vāsateyī, tuṅgī, kalāpinī, vāyuroṣā, niṣadvarī, śayyā, śārvarī, cakrabhedinī, vasatiḥ, kālī, tārakiṇī, bhūṣā, tārā, niṭ   

dīpāvacchinna-sūryakiraṇānavacchinnakālaḥ।

yadā dikṣu ca aṣṭāsu meror bhūgolakodbhavā। chāyā bhavet tadā rātriḥ syācca tadvirahād dinam।

ṇī

śivaḥ, śambhuḥ, īśaḥ, paśupatiḥ, pinākapāṇiḥ, śūlī, maheśvaraḥ, īśvaraḥ, sarvaḥ, īśānaḥ, śaṅkaraḥ, candraśekharaḥ, phaṇadharadharaḥ, kailāsaniketanaḥ, himādritanayāpatiḥ, bhūteśaḥ, khaṇḍaparaśuḥ, girīśaḥ, giriśaḥ, mṛḍaḥ, mṛtyañjayaḥ, kṛttivāsāḥ, pinākī, prathamādhipaḥ, ugraḥ, kapardī, śrīkaṇṭhaḥ, śitikaṇṭhaḥ, kapālabhṛt, vāmadevaḥ, mahādevaḥ, virūpākṣaḥ, trilocanaḥ, kṛśānuretāḥ, sarvajñaḥ, dhūrjaṭiḥ, nīlalohitaḥ, haraḥ, smaraharaḥ, bhargaḥ, tryambakaḥ, tripurāntakaḥ, gaṅgādharaḥ, andhakaripuḥ, kratudhvaṃsī, vṛṣadhvajaḥ, vyomakeśaḥ, bhavaḥ, bhaumaḥ, sthāṇuḥ, rudraḥ, umāpatiḥ, vṛṣaparvā, rerihāṇaḥ, bhagālī, pāśucandanaḥ, digambaraḥ, aṭṭahāsaḥ, kālañjaraḥ, purahiṭ, vṛṣākapiḥ, mahākālaḥ, varākaḥ, nandivardhanaḥ, hīraḥ, vīraḥ, kharuḥ, bhūriḥ, kaṭaprūḥ, bhairavaḥ, dhruvaḥ, śivipiṣṭaḥ, guḍākeśaḥ, devadevaḥ, mahānaṭaḥ, tīvraḥ, khaṇḍaparśuḥ, pañcānanaḥ, kaṇṭhekālaḥ, bharuḥ, bhīruḥ, bhīṣaṇaḥ, kaṅkālamālī, jaṭādharaḥ, vyomadevaḥ, siddhadevaḥ, dharaṇīśvaraḥ, viśveśaḥ, jayantaḥ, hararūpaḥ, sandhyānāṭī, suprasādaḥ, candrāpīḍaḥ, śūladharaḥ, vṛṣāṅgaḥ, vṛṣabhadhvajaḥ, bhūtanāthaḥ, śipiviṣṭaḥ, vareśvaraḥ, viśveśvaraḥ, viśvanāthaḥ, kāśīnāthaḥ, kuleśvaraḥ, asthimālī, viśālākṣaḥ, hiṇḍī, priyatamaḥ, viṣamākṣaḥ, bhadraḥ, ūrddharetā, yamāntakaḥ, nandīśvaraḥ, aṣṭamūrtiḥ, arghīśaḥ, khecaraḥ, bhṛṅgīśaḥ, ardhanārīśaḥ, rasanāyakaḥ, uḥ, hariḥ, abhīruḥ, amṛtaḥ, aśaniḥ, ānandabhairavaḥ, kaliḥ, pṛṣadaśvaḥ, kālaḥ, kālañjaraḥ, kuśalaḥ, kolaḥ, kauśikaḥ, kṣāntaḥ, gaṇeśaḥ, gopālaḥ, ghoṣaḥ, caṇḍaḥ, jagadīśaḥ, jaṭādharaḥ, jaṭilaḥ, jayantaḥ, raktaḥ, vāraḥ, vilohitaḥ, sudarśanaḥ, vṛṣāṇakaḥ, śarvaḥ, satīrthaḥ, subrahmaṇyaḥ   

devatāviśeṣaḥ- hindūdharmānusāraṃ sṛṣṭeḥ vināśikā devatā।

śivasya arcanā liṅgarūpeṇa pracalitā asti।

ṇī

khagaḥ, vihagaḥ, pakṣī, pakṣiṇī, vihaṅgaḥ, vihaṅgamaḥ, patagaḥ, patrī, patatrī, vihāyāḥ, garutmān, nīḍajaḥ, nīḍodbhavaḥ, dvijaḥ, aṇḍajaḥ, nagaukāḥ, pakṣavāhanaḥ, śakuniḥ, śakunaḥ, vikiraḥ, viṣkiraḥ, vājī, patan, śakuntaḥ, nabhasaṅgamaḥ, patrarathaḥ, viḥ, pitsan   

yasya pakṣau cañcuḥ vidyate tathā ca yaḥ aṇḍakoṣāt jāyate।

taḍāge naike citrāḥ khagāḥ santi।

ṇī

sarpaḥ, bhujagaḥ, bhujaṅgaḥ, ahiḥ, bhujaṅgam, uragaḥ, pṛdākuḥ, āśīviṣaḥ, viṣadharaḥ, cakrī, vyālaḥ, sarīsṛpaḥ, kuṇḍalī, gūḍhapāt, cakṣuḥśravā, kākodaraḥ, phaṇī, darvīkaraḥ, dīrghapṛṣṭhaḥ, dandaśūkaḥ, vileśayaḥ, uragaḥ, pannagaḥ, bhogau, jihnagaḥ, pavanāśanaḥ, vilaśayaḥ, kumbhīnasaḥ, dvirasanaḥ, bhekabhuk, śvasanotsukaḥ, phaṇādharaḥ, phaṇadharaḥ, phaṇāvān, phaṇavān, phaṇākaraḥ, phaṇakaraḥ, samakolaḥ, vyāḍaḥ, daṃṣṭrī, viṣāsyaḥ, gokarṇaḥ, uraṅgamaḥ, gūḍhapādaḥ, vilavāsī, darvibhṛt, hariḥ, pracālakī, dvijihvaḥ, jalaruṇḍaḥ, kañcukī, cikuraḥ, bhujaḥ   

jantuviśeṣaḥ, saḥ agātrāyatasaśalkajantuḥ yaḥ urasā gacchati।

sarpāḥ śūnyāgāre vasanti।

ṇī

viṣṇuḥ, nārāyaṇaḥ, kṛṣṇaḥ, vaikuṇṭhaḥ, viṣṭaraśravāḥ, dāmodaraḥ, hṛṣīkeśaḥ, keśavaḥ, mādhavaḥ, svabhūḥ, daityāriḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, govindaḥ, garuḍadhvajaḥ, pītāmbaraḥ, acyutaḥ, śārṅgī, viṣvaksenaḥ, janārdanaḥ, upendraḥ, indrāvarajaḥ, cakrapāṇiḥ, caturbhujaḥ, padmanābhaḥ, madhuripuḥ, vāsudevaḥ, trivikramaḥ, daivakīnandanaḥ, śauriḥ, śrīpatiḥ, puruṣottamaḥ, vanamālī, balidhvaṃsī, kaṃsārātiḥ, adhokṣajaḥ, viśvambharaḥ, kaiṭabhajit, vidhuḥ, śrīvatsalāñachanaḥ, purāṇapuruṣaḥ, vṛṣṇiḥ, śatadhāmā, gadāgrajaḥ, ekaśṛṅgaḥ, jagannāthaḥ, viśvarūpaḥ, sanātanaḥ, mukundaḥ, rāhubhedī, vāmanaḥ, śivakīrtanaḥ, śrīnivāsaḥ, ajaḥ, vāsuḥ, śrīhariḥ, kaṃsāriḥ, nṛhariḥ, vibhuḥ, madhujit, madhusūdanaḥ, kāntaḥ, puruṣaḥ, śrīgarbhaḥ, śrīkaraḥ, śrīmān, śrīdharaḥ, śrīniketanaḥ, śrīkāntaḥ, śrīśaḥ, prabhuḥ, jagadīśaḥ, gadādharaḥ, ajitaḥ, jitāmitraḥ, ṛtadhāmā, śaśabinduḥ, punarvasuḥ, ādidevaḥ, śrīvarāhaḥ, sahasravadanaḥ, tripāt, ūrdhvadevaḥ, gṛdhnuḥ, hariḥ, yādavaḥ, cāṇūrasūdanaḥ, sadāyogī, dhruvaḥ, hemaśaṅkhaḥ, śatāvarttī, kālanemiripuḥ, somasindhuḥ, viriñciḥ, dharaṇīdharaḥ, bahumūrddhā, vardhamānaḥ, śatānandaḥ, vṛṣāntakaḥ, rantidevaḥ, vṛṣākapiḥ, jiṣṇuḥ, dāśārhaḥ, abdhiśayanaḥ, indrānujaḥ, jalaśayaḥ, yajñapuruṣaḥ, tārkṣadhvajaḥ, ṣaḍbinduḥ, padmeśaḥ, mārjaḥ, jinaḥ, kumodakaḥ, jahnuḥ, vasuḥ, śatāvartaḥ, muñjakeśī, babhruḥ, vedhāḥ, prasniśṛṅgaḥ, ātmabhūḥ, suvarṇabinduḥ, śrīvatsaḥ, gadābhṛt, śārṅgabhṛt, cakrabhṛt, śrīvatsabhṛt, śaṅkhabhṛt, jalaśāyī, muramardanaḥ, lakṣmīpatiḥ, murāriḥ, amṛtaḥ, ariṣṭanemaḥ, kapiḥ, keśaḥ, jagadīśaḥ, janārdanaḥ, jinaḥ, jiṣṇuḥ, vikramaḥ, śarvaḥ   

devatāviśeṣaḥ hindudharmānusāraṃ jagataḥ pālanakartā।

ekādaśastathā tvaṣṭā dvādaśo viṣṇurucyate jaghanyajastu sarveṣāmādityānāṃ guṇādhikaḥ।

ṇī

sūryaḥ, savitā, ādityaḥ, mitraḥ, aruṇaḥ, bhānuḥ, pūṣā, arkaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, pataṅgaḥ, khagaḥ, sahasrāṃśuḥ, dinamaṇiḥ, marīci, mārtaṇḍa, divākaraḥ, bhāskaraḥ, prabhākaraḥ, vibhākaraḥ, vivasvān, saptāśvaḥ, haridaśvaḥ, citrarathaḥ, saptasaptiḥ, dinamaṇi, dyumaṇiḥ, divāmaṇiḥ, khamaṇiḥ, khadyotaḥ, pradyotanaḥ, ambarīśaḥ, aṃśahastaḥ, lokabāndhavaḥ, jagatcakṣuḥ, lokalocanaḥ, kālakṛtaḥ, karmasākṣī, gopatiḥ, gabhastiḥ, gabhastimān, gabhastihastaḥ, graharājaḥ, caṇḍāṃśu, aṃśumānī, uṣṇaraśmiḥ, tapanaḥ, tāpanaḥ, jyotiṣmān, mihiraḥ, avyayaḥ, arciḥ, padmapāṇiḥ, padminīvallabhaḥ, padmabandhuḥ, padminīkāntaḥ, padmapāṇiḥ, hiraṇyaretaḥ, kāśyapeyaḥ, virocanaḥ, vibhāvasuḥ, tamonudaḥ, tamopahaḥ, citrabhānuḥ, hariḥ, harivāhanaḥ, grahapatiḥ, tviṣāmpatiḥ, ahaḥpatiḥ, vṛdhnaḥ, bhagaḥ, agaḥ, adriḥ, heliḥ, tarūṇiḥ, śūraḥ, dinapraṇīḥ, kuñjāraḥ, plavagaḥ, sūnuḥ, rasādhāraḥ, pratidivā, jyotipīthaḥ, inaḥ, vedodayaḥ, papīḥ, pītaḥ, akūpāraḥ, usraḥ, kapilaḥ   

pṛthivyāḥ nikaṭatamaḥ atitejasvī khagolīyaḥ piṇḍaḥ yaṃ paritaḥ pṛthvyādigrahāḥ bhramanti। tathā ca yaḥ ākāśe suvati lokam karmāṇi prerayati ca।

sūryaḥ sauryāḥ ūrjāyāḥ mahīyaḥ srotaḥ।/ sūrye tapatyāvaraṇāya dṛṣṭaiḥ kalpeta lokasya kathaṃ tamitsrā।

ṇī

pārvatī, ambā, umā, girijā, gaurī, bhagavatī, bhavānī, maṅgalā, mahāgaurī, mahādevī, rudrāṇī, śivā, śailajā, himālayajā, ambikā, acalakanyā, acalajā, śailasutā, himajā, śaileyī, aparṇā, śailakumārī, śailakanyā, jagadjananī, tribhuvanasundarī, sunandā, bhavabhāminī, bhavavāmā, jagadīśvarī, bhavyā, pañcamukhī, parvatajā, vṛṣākapāyī, śambhukāntā, nandā, jayā, nandinī, śaṅkarā, śatākṣī, nityā, mṛḍa़ाnī, hemasutā, adritanayā, haimavatī, āryā, ilā, vāruṇī   

śivasya patnī।

pārvatī gaṇeśasya mātā asti।

ṇī

candraḥ, kalānāthaḥ, kalādharaḥ, himāṃśuḥ, candramāḥ, kumudabāndhavaḥ, vidhuḥ, sudhāṃśuḥ, śubhrāṃśuḥ, oṣadhīśaḥ, niśāpatiḥ, abjaḥ, jaivātṛkaḥ, glauḥ, mṛgāṅkaḥ, dvijarājaḥ, śaśadharaḥ, nakṣatreśaḥ, kṣapākaraḥ, doṣākaraḥ, niśīthinīnāthaḥ, śarvarīśaḥ, eṇāṅkaḥ, śītaraśmiḥ, samudranavanītaḥ, sārasaḥ, śvetavāhanaḥ, nakṣatranāmiḥ, uḍupaḥ, sudhāsūtiḥ, tithipraṇīḥ, amatiḥ, candiraḥ, citrāṭīraḥ, pakṣadharaḥ, rohiṇīśaḥ, atrinetrajaḥ, pakṣajaḥ, sindhujanmā, daśāśvaḥ, māḥ, tārāpīḍaḥ, niśāmaṇiḥ, mṛgalāñchanaḥ, darśavipat, chāyāmṛgadharaḥ, grahanemiḥ, dākṣāyaṇīpati, lakṣmīsahajaḥ, sudhākaraḥ, sudhādhāraḥ, śītabhānuḥ, tamoharaḥ, tuśārakiraṇaḥ, pariḥ, himadyutiḥ, dvijapatiḥ, viśvapsā, amṛtadīdhitiḥ, hariṇāṅkaḥ, rohiṇīpatiḥ, sindhunandanaḥ, tamonut, eṇatilakaḥ, kumudeśaḥ, kṣīrodanandanaḥ, kāntaḥ, kalāvān, yāminījatiḥ, sijraḥ, mṛgapipluḥ, sudhānidhiḥ, tuṅgī, pakṣajanmā, abdhīnavanītakaḥ, pīyūṣamahāḥ, śītamarīciḥ, śītalaḥ, trinetracūḍāmaṇiḥ, atrinetrabhūḥ, sudhāṅgaḥ, parijñāḥ, sudhāṅgaḥ, valakṣaguḥ, tuṅgīpatiḥ, yajvanāmpatiḥ, parvvadhiḥ, kleduḥ, jayantaḥ, tapasaḥ, khacamasaḥ, vikasaḥ, daśavājī, śvetavājī, amṛtasūḥ, kaumudīpatiḥ, kumudinīpatiḥ, bhūpatiḥ, dakṣajāpatiḥ, oṣadhīpatiḥ, kalābhṛt, śaśabhṛt, eṇabhṛt, chāyābhṛt, atridṛgjaḥ, niśāratnam, niśākaraḥ, amṛtaḥ, śvetadyutiḥ, hariḥ   

khagolīyapiṇḍaḥ yaḥ pṛthvīṃ paribhramati।

adhunā mānavaḥ candrasya pṛṣṭhabhāgaṃ gatvā saṃśodhanaṃ karoti।

ṇī

parvataḥ, mahīdhraḥ, śikharī, kṣmābhṛt, abāryaḥ, dharaḥ, adriḥ, gotraḥ, giriḥ, grāvā, acalaḥ, śailaḥ, śiloccayaḥ, sthāvaraḥ, sānumān, pṛthuśekharaḥ, dharaṇīkīlakaḥ, kuṭṭāraḥ, jīmūtaḥdhātubhṛt, bhūdharaḥ, sthiraḥ, kulīraḥ, kaṭakī, śṛṅgī, nirjharī, agaḥ, nagaḥ, dantī, dharaṇīdhraḥ, bhūbhṛt, kṣitibhṛt, avanīdharaḥ, kudharaḥ, dharādharaḥ, prasthavān, vṛkṣavān   

bhūmeḥ atyunnatabhāgaḥ ।

kṛṣṇā himālayanāmnaḥ parvatasya śikhare gatā ।

ṇī

vṛkṣaḥ, taruḥ, drumaḥ, pādapaḥ, druḥ, mahīruhaḥ, śākhī, viṭapī, amokahaḥ, kuṭaḥ, sālaḥ, palāśī, āgamaḥ, agacchaḥ, viṣṭaraḥ, mahīruṭ, kuciḥ, sthiraḥ, kāraskaraḥ, nagaḥ, agaḥ, kuṭāraḥ, viṭapaḥ, kujaḥ, adriḥ, śikharī, kuṭhaḥ, kuñjaḥ, kṣitiruhaḥ, aṅgaghripaḥ, bhūruhaḥ, bhūjaḥ, mahījaḥ, dharaṇīruhaḥ, kṣitijaḥ, śālaḥ   

śākhā-parṇa-skandha-mūlādi-yuktā dīrghajīvīnī vanaspatiḥ।

vṛkṣāṇāṃ rakṣaṇaṃ kartavyam।

ṇī

kṛṣṇavarṇīya, śvetetara, kṛṣṇa   

yaḥ mānavaḥ śvetavarṇīyaḥ nāsti ।

āṅglāḥ kṛṣṇavarṇīyaiḥ saha durvartanaṃ kṛtavantaḥ।

ṇī

avicāraṇīya, aciṃtanīya, avicārya   

yasya cintanaṃ na āvaśyakam।

eṣā vārtā avicāraṇīyā।/ājñā gurūṇāṃ hi avicāraṇīyā।

ṇī

priya, abhimata, abhīṣṭa, abhīpsita, arya, pariprī, dayita, manaḥpriya, manaḥpraṇīta, manaskānta   

yad rocate।

etat mama atīva priyaṃ pustakam asti।

ṇī

pṛthvī, dharatī, dharā, bhū, vasundharā, dharaṇī, dharitrī, avanī, urvī, ratnagarbhā, vasudhā, kṣitiḥ, mahiḥ, mahī, acalakīlā, acalā, bhūmaṇḍalaḥ, pṛthivīmaṇḍalam, viśvambharā, prathī, viśvadhāriṇī, medinī, viśvadhenā   

sauramālāyāṃ sūryaṃ paritaḥ bhramamāṇaḥ sūryāt tṛtīyaḥ martyādyadhiṣṭhānabhūtaḥ grahagolaḥ।

candraḥ pṛthveḥ upagrahaḥ asti।

ṇī

daraṇīya   

yat dārayituṃ bhaṅktuṃ vā na śakyate।

eṣaḥ tantrīḥ daraṇīyaḥ nāsti।

ṇī

sāgaraḥ, samudraḥ, abdhiḥ, akūpāraḥ, pārāvāraḥ, saritpatiḥ, udanvān, udadhiḥ, sindhuḥ, sarasvān, sāgaraḥ, arṇavaḥ, ratnākaraḥ, jalanidhiḥ, yādaḥpatiḥ, apāmpatiḥ, mahākacchaḥ, nadīkāntaḥ, tarīyaḥ, dvīpavān, jalendraḥ, manthiraḥ, kṣauṇīprācīram, makarālayaḥ, saritāmpatiḥ, jaladhiḥ, nīranijhiḥ, ambudhiḥ, pāthondhiḥ, pādhodhiḥ, yādasāmpatiḥ, nadīnaḥ, indrajanakaḥ, timikoṣaḥ, vārāṃnidhiḥ, vārinidhiḥ, vārdhiḥ, vāridhiḥ, toyanidhiḥ, kīlāladhiḥ, dharaṇīpūraḥ, kṣīrābdhiḥ, dharaṇiplavaḥ, vāṅkaḥ, kacaṅgalaḥ, peruḥ, mitadruḥ, vāhinīpatiḥ, gaṅagādharaḥ, dāradaḥ, timiḥ, prāṇabhāsvān, urmimālī, mahāśayaḥ, ambhonidhiḥ, ambhodhiḥ, tariṣaḥ, kūlaṅkaṣaḥ, tāriṣaḥ, vārirāśiḥ, śailaśiviram, parākuvaḥ, tarantaḥ, mahīprācīram, sarinnāthaḥ, ambhorāśiḥ, dhunīnāthaḥ, nityaḥ, kandhiḥ, apānnāthaḥ   

bhūmeḥ paritaḥ lavaṇayuktā jalarāśiḥ।

sāgare mauktikāni santi।

ṇī

vijayā, trailokyavijayā, bhaṅgā, indrāśanaḥ, indrāsanam, jayā, gañjā, vīrapatrā, capalā, ajayā, ānandā, harṣiṇī, mādinī, saṃvidā   

vṛkṣaviśeṣaḥ, mādakadravyayuktaḥ vṛkṣaḥ āyurvede asya vātakaphāpahatvādayaḥ guṇāḥ proktāḥ।

adhunā śāsanena vijayāyāḥ kṛṣiḥ pratibandhitā asti।

ṇī

dūrvā, vāruṇī   

ghāsaviśeṣaḥ yaḥ śvetaḥ harītaḥ ca asti।

dūrvāyāḥ rasaṃ svāsthyapradam।

ṇī

rogī, rogiṇī, āturaḥ, āturā, rogārtaḥ, rogārtā, sarogaḥ, sarogā   

rogena pīḍitaḥ।

rogiṇaḥ dhamanī soṣṇā vegavatī bhavet।

ṇī

puruṣaḥ, vyākaraṇīyapuruṣaḥ   

vyākaraṇe śrutiviśeṣeṇa kartṛkarmaṇo upādhiḥ puruṣaḥ tat trividhaḥ uttama-madhyama-prathamāḥ।

vyākaraṇe trividhaḥ puruṣaḥ uttama-madhyama-prathamāḥ।

ṇī

vacanam, vāṇī, svaraḥ, gīḥ, girā, ravaḥ, vāk, kaṇaṭharavaḥ, vacas, uktaḥ, vyāhāraḥ, vyāhṛtiḥ, bhāṣitam, lapitam, kaṇṭhadhvaniḥ   

manuṣyasya mukhāt nirgataḥ sārthaḥ śabdaḥ।

tad vacanaṃ vada yad subhāṣitam asti।

ṇī

strī, nārī, narī, mānuṣī, manuṣī, mānavī, lalanā, lalitā, ramaṇī, rāmā, vanitā, priyā, mahilā, yoṣā, yoṣitā, yoṣit, yoṣīt, vadhūḥ, bharaṇyā, mahelā, mahelikā, māninī, vāmā, aṅganā, abalā, kāminī, janiḥ, janī, joṣā, joṣitā, joṣit, dhanikā, parigṛhyā, pramadā, pratīpadarśinī, vilāsinī, sindūratilakā, sīmantinī, subhrūḥ, śarvarī   

manuṣyajātīyānāṃ strī-puṃrūpīyayoḥ prabhedadvayayoḥ prathamā yā prajananakṣamā asti।

adhunā vividheṣu kṣetreṣu strīṇām ādhipatyam vartate।

ṇī

lakṣmīḥ, ramā, kamalā, nārāyaṇī, padmahastā, śrīḥ, viṣṇupriyā, mā, māyā, haripriyā, padmā, padmālayā, bhārgavī, cañcalā, indirā, abjavāhanā, abjā, abdhijā, ambujāsanā, amalā, īśvarī, devaśrī, padmamālinī, padmaguṇā, piṅgalā, maṅgalā, śriyā, śrīpradā, sindhujā, jaganmayī, amalā, varavarṇinī, vṛṣākapāyī, sindhukanyā, sindhusutā, jaladhijā, kṣīrasāgarasutā, dugdhābdhitanayā, kṣīrasāgarakanyakā, kṣīrodatanayā, lokajananī, lokamātā   

dhanasya adhiṣṭhātrī devatā yā viṣṇupatnī asti iti manyate।

dhanaprāptyarthe janāḥ lakṣmīṃ pūjayanti।

ṇī

sundara, cāru, rucira, sudṛśya, śobhana, kānta, vāma, surupa, manorama, manojña, sādhu, saumya, śrīyukta, sumukha, abhirāma, suṣama, peśala, rucya, mañju, mañjula, vṛndāra, manohārin, lāvaṇyavat, rūpavat, bhadraka, ramaṇīya, rāmaṇīyaka, bandhūra, bandhura, valgu, hāri, svarūpa, abhirūpa, divya   

rūpalāvaṇyasampannaḥ।

bālakaḥ sundaraḥ asti।

ṇī

raktaḥ, raktā, raktam, raktavarṇīyaḥ, raktavarṇīyā, raktavarṇīyam, lohitaḥ, lohitā, lohitāhinī, lohitam, raktavarṇaḥ, raktavarṇā, raktavarṇam, lohitavarṇam, rohitaḥ, rohitā, rohitāhinī, śoṇitaḥ, śoṇitā, śoṇitam, śoṇaḥ, śoṇā, śoṇam, śoṇī, sindūravarṇaḥ, kaṣāyaḥ, kaṣāyā, kaṣāyam, mañjiṣṭhaḥ, mañjiṣṭhī, mañjiṣṭham, aruṇaḥ, aruṇā, aruṇam, pāṭalaḥ, pāṭalā, pāṭalam   

vastūnāṃ raktaguṇatvadyotanārthe upayujyamānaṃ viśeṣaṇam।

rakte guṇe tatvaṃ raktam iti ucyate।

ṇī

patnī, jāyā, bhāryā, gṛhiṇī, vadhūḥ, janī, sahadharmiṇī, sahacarī, dārāḥ, kalatram, pāṇigṛhītī, sadharmiṇī, dharmācāriṇī, gṛhaḥ, kṣetram, parigrahaḥ, ūḍhā   

sā pariṇītā yā patyā udvāhavihītamantrādinā vedavidhānenoḍhā।

patnyāḥ guṇenaiva puruṣāḥ sukhino bhavanti।

ṇī

lākṣā, rākṣā, jatu, yāvaḥ, alaktaḥ, drumāmayaḥ, raṅgamātā, khadirikā, raktā, palaṅkaṣā, krimihā, drumavyādhiḥ, alaktakaḥ, palāśī, mudriṇī, dīptiḥ, jantukā, gandhamādinī, nīlā, dravarasā, pittāriḥ   

raktavarṇīyaḥ padārthaḥ yaḥ viśiṣṭe vṛkṣe raktavarṇīyābhiḥ kṛmibhiḥ nirmīyate।

duryodhanena pāṇḍavān hantuṃ lākṣāyāḥ gṛhaṃ nirmitam।

ṇī

avataraṇam, avarohaṇam, avarohaṇī, avaroha, avaskandanam   

unnatasthānāt adhogamanasya kriyā।

sāvadhānena manasā parvatāt avarohaṇaṃ kartavyam।

ṇī

peṣaṇam, peṣaṇī, peṣaṇi, paṭṭaḥ, gṛhāśmā, gṛhakacchapaḥ, dṛṣad   

piṣyate asyāṃ śīlāyām iti।

gītā peṣaṇe dhānyaṃ peśayati।

ṇī

takṣaṇī   

dārūṇāṃ takṣaṇārthe prayuktaṃ yantram takṣaṇī।

takṣā takṣaṇyā rathasya dhruvam pāṭavīkaroti।

ṇī

upekṣaṇīya, laṅghanīya   

upekṣitum arhaḥ।

īśvaranirmitaṃ kimapi vastu upekṣaṇīyaṃ nāsti।

ṇī

aśvagandhā, prasūkā, palāśaparṇī, vātaghnī, vṛṣā, avarohakaḥ, varāhapatrī, raktagandhā, hayagandhā, varāhī, varāhakarṇī, varadā   

catvāri padāni yāvat unnataḥ ekaḥ vṛkṣaḥ yasya mūlāni bheṣajarūpeṇa upayujyante।

aśvagandhāyāḥ puṣpāṇi laghuni kānicana dīrghāṇi tathā ca pītaharitavarṇīyāni santi।

ṇī

asādhyaḥ, nirauṣadhaḥ, durdharaḥ, asādhaḥ, avāraṇīyaḥ, nirupakramaḥ, durācaraḥ, kṣetriyaḥ, kriyāpathamatikrāntaḥ, vivarjanīyaḥ   

cikitsātikrāntaḥ।

raktakṣayaḥ asādhyaḥ rogaḥ asti।

ṇī

gajaḥ, hastī, karī, dantī, dvipaḥ, vāraṇaḥ, mātaṅgaḥ, mataṅgaḥ, kuñjaraḥ, nāgaḥ, dviradaḥ, ibhaḥ, radī, dvipāyī, anekapaḥ, viṣāṇī, kareṇuḥ, lambakarṇaḥ, padmī, śuṇḍālaḥ, karṇikī, dantāvalaḥ, stamberamaḥ, dīrghavaktraḥ, drumāriḥ, dīrghamārutaḥ, vilomajihvaḥ, śakvā, pīluḥ, māmṛgaḥ, mataṅgajaḥ, ṣaṣṭhihāyanaḥ   

paśuviśeṣaḥ- saḥ paśuḥ yaḥ viśālaḥ sthūlaḥ śuṇḍāyuktaḥ ca।

gajāya ikṣuḥ rocate।

ṇī

nirṇī, niści, vinirṇī, viniści, vyavaso, sampradhṛ   

aucityānaucityau vicārya avadhāraṇānukūlaḥ vyāpāraḥ।

śyāmaḥ nirdhanān chātrān adhyāpayituṃ niraṇaiṣīt।

ṇī

anukaraṇīya   

anukaraṇārthe yogyaḥ।

mahātmanām ācaraṇam anukaraṇīyam।

ṇī

varga, śreṇī   

samānadharmiṇāṃ vastūnāṃ samūhaḥ।

arthādhāre śabdān vargeṣu vibhājaya।

ṇī

ariṣṭaḥ, ariṣṭakaḥ, kṣuṇaḥ, phenilaḥ, riṣṭaḥ, riṣṭakaḥ, vastikarmāḍhyaḥ, veṇīraḥ, śubhaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ- yasya phalāni keśavastrādīnāṃ saṃmārjanārthe upayujyante।

tasya prāṅgaṇe ariṣṭo'pi asti।

ṇī

kuñjarī, gajī, padminī, hastinī, kareṇukā, karabhī, puṣkariṇī, ibhyā   

strītvaviśiṣṭaḥ gajaḥ।

vyādhāt śāvakaṃ mocayituṃ kuñjarī ākramaṇam akarot।

ṇī

ādaraṇīya, sammānanīya, samādaraṇīya, sammānya, mānya, mānanīya, ārya, māriṣa   

yaḥ mānam arhati।

mahātmā gāndhī mānyaḥ puruṣaḥ āsīt।

ṇī

śikharī, viṣaghnikā, śvetadhāmā, vṛhatphalā, veśmakūlā, śikhī, mālākaṇṭhaḥ, argvadhā, keśaparṇī   

vanyakṣupaḥ yaḥ bheṣajarūpeṇa upayujyate।

vaidyena pīḍitāya śikhariṇaḥ satvasya sevanaṃ sūcitam।

ṇī

tūṇaḥ, tūṇā, tūṇī, tūṇīraḥ, śaradhiḥ, iṣudhiḥ, śarāśrayaḥ, bāṇāśrayaḥ, niṣaṅgaḥ, apāsaṅgaḥ, upāsaṅgaḥ, tulasāriṇī, kholiḥ   

yasmin bāṇāni tūṇyante।

arjunasya tūṇe naike bāṇāḥ santi।

ṇī

saṃskṛtabhāṣā, gīrvāṇavāṇī, devabhāṣā, devagirā   

prācīnā bhāṣā yasyāṃ vedādisāhityaṃ likhitam asti।

saṃskṛtabhāṣā devānāṃ bhāṣā asti iti janāḥ vadanti।

ṇī

sandhipādajantuḥ, sandhipādaprāṇī   

saḥ apṛṣṭhavaṃśīyaḥ jīvaḥ yasya aṅgaṃ sandhiyuktam asti tathā ca yasya bahirbhāgaḥ kāīṭin iti dravyeṇa yuktaḥ।

kīṭakādayaḥ sandhipādajantavaḥ santi।

ṇī

svīkārya, svīkaraṇīya, grahaṇīya, grāhya   

svīkartuṃ yogyaḥ।

bhavataḥ sūcanā svīkāryā vartate।

ṇī

ṭippaṇī   

vākyādīnām spaṣṭīkartuṃ likhitaḥ laghulekhaḥ।

asya granthasya ākalanārthe sthāne sthāne ṭippaṇī dattā।

ṇī

gṛhiṇī   

gṛhasthasya patnī;

ramā kuśalā gṛhiṇī asti।

ṇī

vaitaraṇī, baitaranī, narakasthā   

hindūdharmagrantheṣu varṇitā yamadvārasya samīpasthā ekā nadī।

janāḥ manyante yad maraṇād anantaraṃ dharmāvalambinaṃ puruṣaṃ vaitaraṇīṃ pāraṃ kartuṃ kāpi bādhā na bhavati।

ṇī

droṇī, darī, upatyakā, nimnabhūḥ, prāntaram   

parvatadvayamadhyabhūmiḥ।

droṇyāṃ naikāḥ vanaspatayaḥ santi।

ṇī

kaṭākṣaḥ, apāṅgadarśanam, apāṅgadṛṣṭiḥ, ardhavīkṣaṇam, kaṭākṣepaḥ, kākṣaḥ, kākṣam, dṛṣṭibāṇaḥ, vikūṇanam, vīraṇī   

na abhinivartya darśanam।

saḥ māṃ kaṭākṣeṇa paśyati।

ṇī

churikā, śastrī, asiputrī, asidhenukā, churī, chūrī, chūrīkā, khurī, kṛpāṇikā, dhenuputrī, kṛpāṇī   

astraviśeṣaḥ lohasya hastamātraṃ samuṣṭiḥ tīkṣṇapatram।

āmiṣabhakṣakaḥ churikayā māṃsāni chitvā atti।

ṇī

nūtanīkaraṇīya, navīnīkaraṇīya   

nūtanīkartuṃ yogyaḥ।

etad pārapatraṃ nūtanīkaraṇīyaṃ bhavati।

ṇī

bṛhannaukā, bṛhannau, bṛhattaraṇī, bṛhatpotaḥ   

bṛhatī naukā।

ekā avaliptā bṛhannaukā jalasamādhiṃ prāptavatī।

ṇī

karṇī, lepanayantram   

bhavanādinirmāṇakāryeṣu lepanārthe upayujyamānam upakaraṇam।

kārāgīraḥ karṇyā bhittim limpati।

ṇī

vyabhicāriṇī, kulaṭā, vipravrājinī   

yā vyabhicāraṃ karoti।

vyabhicariṇī strī samāje sammānaṃ na prāpnoti।

ṇī

jalakumbhī, vāriparṇī, toyapuṣpī   

jalāśayeṣu prāptā latā।

dhīvarāḥ jalāśayāt jalakumbhīṃ niṣkāsayanti।

ṇī

śivā, haritakī, abhayā, avyathā, pathyā, vayaḥsthā, pūtanā, amṛtā, haimavatī, cetakī, śreyasī, sudhā, kāyasthā, kanyā, rasāyanaphalā, vijayā, jayā, cetanakī, rohiṇī, prapathyā, jīvapriyā, jīvanikā, bhiṣgavarā, bhiṣakpriyā, jīvanti, prāṇadā, jīvyā, devī, divyā   

haritakīvṛkṣasya phalaṃ yad haritapītavarṇīyam asti।

śuṣkakāse śivā atīva upayuktā asti।

ṇī

dhūmravarṇīya   

yasya dhūmravarṇaḥ asti।

dhūmikayā sarvaṃ dhūmravarṇīyaṃ dṛśyate।

ṇī

kīṭakaḥ, kīṭaḥ, kṛmiḥ, krimiḥ, nīlaṅguḥ, nīlāṅguḥ, sarpaḥ, sarpī, sarpiṇī   

kṛmijātiḥ।

vāyvagnyambuprakṛtayaḥ kīṭakastu vividhāḥ smṛtāḥ।

ṇī

avivāhitā, kumārī, apariṇī   

yasya vivāhaḥ na sañjātaḥ।

purā vimānaparicārikā ityasya padasya kṛte avivāhitā strī eva pātram āsīt।

ṇī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

ṇī

sītā, jānakī, maithilī, vaidehī, urvījā, mahijā, kṣitijā, dharaṇijā, avanisutā, bhaumī, dharaṇīsutā, bhūmijā, bhūmiputrī, bhūsutā, mahisutā, bhūsutā   

prabhurāmasya patnī rājā janakasya putrī ca।

sītā ekā ādarśā patnī āsīt।

ṇī

nadī, sarit, taraṅgiṇī, śaivalinī, taṭinī, dhunī, srotasvatī, dvīpavatī, sravantī, nimnagā, āpagā, srotasvinī, srotovahā, sāgaragāminī, apagā, nirjhariṇī, sarasvatī, samudragā, kūlaṅkaṣā, kūlavatī, śaivālinī, samudrakāntā, sāgaragā, rodhovatī, vāhinī   

jalasya saḥ pravāhaḥ yaḥ parvatāt ārabhya viśiṣṭamārgeṇa sāgaraṃ prati gacchati।

parvatapradeśe pāṣāṇasikatādiṣu nadī mārgam ākramati ।/ pāṇineḥ na nadī gaṅgā yamunā na nadī sthalī।

ṇī

gauḥ, māheṣī, saurabheyī, usrā, mātā, śṛṅgiṇī, arjunī, aghnyā, rohiṇī, māhendrī, ijyā, dhenuḥ, aghnā, dogdhrī, bhadrā, bhūgimahī, anaḍuhī, kalyāṇī, pānavī, gaurī, surabhiḥ, mabā, nilināciḥ, surabhī, anaḍvāhī, adhamā, bahulā, mahī, sarasvatī, usriyā, ahī, aditiḥ, ilā, jagatī, śarkarī   

grāmyapaśuviśeṣaḥ,yaḥ sāsnālāṅgulakakudakhuraviṣāṇī tathā ca tasyāḥ dugdhaṃ manuṣyāya puṣṭīkārakam iti manyante।

hindudharmīyāṇāṃ kṛte gauḥ avadhyā asti।

ṇī

ubhayacaraprāṇī, ubhayacarajīvaḥ   

saḥ jīvaḥ yaḥ jale sthale ca nivasati।

maṇḍūkaḥ iti ekaḥ ubhayacaraprāṇī।

ṇī

jalaukā, raktapā, jalaukasaḥ, jalūkā, jalākā, jaloragī, jalāyukā, jalikā, jalāsukā, jalajantukā, veṇī, jalālokā, jalaukasī, jalaukasam, jalaukasā, raktapāyinī, raktasandaśikā, tīkṣṇā, vamanī, jalajīvanī, raktapātā, vedhinī, jalasarpiṇī, jalasūciḥ, jalāṭanī, jalākā, jalapaṭātmikā, jalikā, jalālukā, jalavāsinī   

jalajantuviśeṣaḥ, yaḥ prāṇināṃ śarīrasthaṃ duṣṭaśoṇitaṃ nirharet।

priyadarśanaḥ jalaukā babhūva।

ṇī

darśanīya, prekṣaṇīya, dṛśya, avekṣaṇīya, ālokanīya   

draṣṭuṃ yogyaḥ।

saḥ vihārārthe prekṣaṇīyān sthalān gacchati।

ṇī

śravaṇīya, śravya, śrotavya   

śrotuṃ yogyaḥ।

tasya dhvaniḥ mṛduḥ kiṃ tu śravaṇīyaḥ asti।

ṇī

aśrāvya, aśravaṇīya   

śrotum anarhaḥ।

saḥ pratyekasya kṛte aśrāvyaṃ śabdam upayuṅkte।

ṇī

śravaṇīya, śrāvya   

śrotum arhaḥ।

jyeṣṭhānāṃ śravaṇīyaṃ kathanaṃ vicāraṇīyam।

ṇī

draupadī, pāñcālī, kṛṣṇā, yājñasenī, trihāyaṇī, vedijā, nityayauvanā, sairandhrī   

drupadakanyā yā pāṇḍavānāṃ patnī āsīt।

draupadī yajñāt jātā।

ṇī

kadalī, tṛṇasārā, gucchaphalā, vāraṇavuṣā, rambhā, mocā, kāṣṭhīlā, aṃśumatphalā, vāravuṣā, suphalā, sukumārā, sakṛtphalā, hastiviṣāṇī, gucchadantikā, niḥsārā, rājeṣṭā, bālakapriyā, ūrustambhā, bhānuphalā, vanalakṣmīḥ, kadalakaḥ, mocakaḥ, rocakaḥ, locakaḥ, vāravṛṣā, vāraṇavallabhā   

phalaviśeṣaḥ tat phalam yad gurutaram madhuram tathā ca puṣṭam।

saḥ kadalīm atti।

ṇī

kadalī, tṛṇasārā, gucchaphalā, vāraṇavuṣā, rambhā, mocā, kāṣṭhīlā, aṃśumatphalā, vāravuṣā, suphalā, sukumārā, sakṛtphalā, hastiviṣāṇī, gucchadantikā, niḥsārā, rājeṣṭā, bālakapriyā, ūrustambhā, bhānuphalā, vanalakṣmīḥ, kadalakaḥ, mocakaḥ, rocakaḥ, locakaḥ, vāravṛṣā, vāraṇavallabhā   

vṛkṣaviśeṣaḥ-saḥ vṛkṣaḥ yasya parṇāni dīrghāṇi tathā ca phalaṃ gurutaraṃ madhuraṃ puṣṭam asti।

tasya prāṅgaṇe kadalī asti।

ṇī

pañcakoṇīya   

yasya pañcakoṇāḥ santi।

chātrāḥ abhyāsapustikāyāṃ pañcakoṇīyām ākṛtim ārekhanti।

ṇī

veśyā, gaṇikā, paṇyastrī, vārastrī, sādhāraṇastrī, vārāṅganā, bhogyā, paṇyāṅganā, bandhurā, vāravadhū, vārayuvatī, vāranārī, vāramukhī, vāravāṇī, vāravilāsinī, vārasundarī, vārakanyā, paṇasundarī, paṇastrī, veśayuvatī, veśavadhū, veśavanitā, veśastrī, veśmastrī, rūpajīvinīvāravadhū   

yā paṇyayogena sambhogaṃ kārayati।

kāścana mugdhāḥ bālikāḥ balāt veśyāḥ bhavanti।

ṇī

tūṣṇīm, mūkam, jaḍavat, mūkavat, niḥśabdam, niruttaram   

mūkam iva।

bhavān atra tūṣṇīm upaviśatu।

ṇī

ākṛṣ, anukṛṣ, samā-kṛṣ, āvṛj, abhipraṇī, hṛ   

anyasya vastunaḥ manuṣyasya vā guṇaiḥ preraṇayā cittāpaharaṇānukūlaḥ vyāpāraḥ।

buddhasya pratibhayā vidvattayā ca janāḥ taṃ prati ākarṣanti।

ṇī

vivāhaḥ, upayamaḥ, pariṇayaḥ, udvāhaḥ, upayāmaḥ, pāṇipīḍanam, dārakarmaḥ, karagrahaḥ, pāṇigrahaṇam, niveśaḥ, pāṇikaraṇam, saṃbandhaḥ, pāṇigrahaḥ, dārasambandhaḥ, udvahaḥ, dāropasaṃgrahaḥ, pāṇigrāhaḥ, parigrahaḥ, prodvāhaḥ, saṃgrahaḥ, samudvāhaḥ, pariṇītam, adhigamanam, udvahanam, udvāhanam, karārpaṇam, dārādhigamanam, niveśanam, patitvam, patitvanam, parigrahatvam, pariṇayanam, bāndhukyam, maithunam   

saḥ dhārmikaḥ sāmājikaḥ vā saṃskāraḥ yena strīpuruṣau parasparaṃ patipatnīrūpeṇa svīkurutaḥ।

sohanasya vivāhaḥ rādhayā saha jātaḥ।

ṇī

droṇī, kukṣiḥ, droṇiḥ, nipādaḥ, aragarāṭaḥ   

dīrghaḥ gahanaḥ ca gartaḥ।

vāhakasya asāvadhānatayā basayānaṃ droṇīṃ patitam।

ṇī

garbhavatī, garbhiṇī, antarvatnī, gurviṇī, dohadavatī, sasatvā, āpannasatvā, udariṇī, gurvī   

yasyāḥ udare garbhaḥ asti।

garbhavatyāḥ suśruṣā samyak kartavyā।

ṇī

kṣepaṇī   

ghṛṣiyuktaṃ kāṣṭhasya tad upakaraṇaṃ yasya sāhāyyena śilākhaṇḍādayaḥ prakṣipyante।

udyāne bālakāḥ kṣepaṇyā āmrān chindanti।

ṇī

parikram, pradakṣiṇaya, pradakṣiṇīkṛ, abhiparihṛ   

kim api kendrabindum matvā tasya paritaḥ vartulākāraṃ bhramaṇānukūlaḥ vyāpāraḥ।

saḥ mandirasya abhitaḥ pradakṣiṇeṇa parikrāmyati।

ṇī

pakṣiṇī, vihaṅganī, vihagī   

pakṣacañcuyuktaḥ strītvaviśiṣṭaḥ pakṣī।

dvāhnāveka rātriśca pakṣiṇītyabhidhīyate।

ṇī

ramya, ramaṇīya, śobhana   

yaḥ śobhate।

adya ṛtuḥ ramyaḥ asti।

ṇī

śobhā, saundaryam, kāntiḥ, dīptiḥ, ramaṇīyatā, chavi, chaṭā, saundarya, sauṃdarya, kāṃti, kānti, dīpti, ramaṇīyatā, bahāra, sundaratā, indirā   

śobhanasya avasthā bhāvo vā।

sūryāstakāle ākāśasya śobhā vardhate।

ṇī

asvīkārya, asvīkaraṇīya, apratigrāhya   

svīkartum ayogyaḥ।

kimarthaṃ punaḥpunaḥ asvīkāryaṃ vacanam upadiśasi।

ṇī

karkaṭī, kaṭudalī, jīnasā, mūtraphalā, trapuṣā, hastiparṇī, lomaśakāṇḍā, mūtralā, bahukandā, karkaṭākṣaḥ, śāntanuḥ, cirbhaṭī, vālukī, ervāruḥ, trapuṣī   

phalaviśeṣaḥ- devadālīlatāyāḥ dīrghaṃ tathā ca atundaṃ phalam।

janāḥ grīṣmakāle karkaṭīm adanti।

ṇī

mālā, rājiḥ, lekhā, tatī, vīcī, ālī, āvaliḥ, paṅktiḥ, dhāraṇī   

alaṅkāraviśeṣaḥ, kaṇṭhe avadhāraṇārthe alaṅkāraḥ।

kuśagranthimayī mālā sarvapāpapraṇāśinī।

ṇī

bhāṣā, bhāṣaṇam, vāk, vāṇī, vācā, goḥ, girā, uktiḥ, vākśaktiḥ, vadantiḥ, nigadaḥ, nigādaḥ, vyāhāraḥ, vyāhṛtiḥ, vacanam, vādaḥ, tāpaḥ, abhilāpaḥ, lapitam, lapanam, bhaṇitiḥ, bhāratī, sarasvatī, rādhanā, kāsūḥ   

mukhanirgataḥ sārthakaḥ dhvanisamūhaḥ।

bhāṣā samparkasya mādhyamam ।

ṇī

jayantī, jayanī, śaraṇī   

devādhipateḥ indrasya kanyā।

jayantī tathā ca jayantaḥ sahodarau āstām।

ṇī

arghaṃ nirṇī, mūlyaṃ nirṇī, arghaṃ saṃsthāpaya, mūlyaṃ sthāpaya, mūlyaṃ nirūp, arghaṃ nirūp, arghaṃ saṃkhyā, mūlyaṃ saṃkhyā   

kimapi vastu dṛṣṭvā tasya mūlyasya arghasya vā sthirīkaraṇānukūlaḥ vyāpāraḥ।

tena pustakasya arghaṃ samyak niraṇīyata।

ṇī

saundarya, sundaratā, ramaṇīyatā, manoharatā, mohakatā, cārutā, abhirāmatā, lālitya, kamanīyatā, kāmyatā, suramyatā   

sundarasya avasthā bhāvo vā।

kaśmirasya saundaryaṃ vilobhanīyam।

ṇī

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhiviśeṣaḥ asya pītavarṇīyāni mūlāni pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu api upayujyante।

samaye akṛtena siṃcanena haridrā śuṣkā jātā। / haridrā kapha-pittāstraśotha-kaṇḍuvraṇāpahā।

ṇī

bhaviṣyavāṇī   

bhaviṣyatkālīnaghaṭanāsambandhi prāgeva kṛtaṃ kathanam।

tasya mahātmanaḥ bhaviṣyavāṇī satyā siddhā।

ṇī

maṇiḥ, maṇī, ratnam, cāruśīlā, prastaraḥ   

aśmajātiviśeṣaḥ, ojayuktaḥ aśma। hīrakamauttikamarakatādayaḥ maṇayaḥ santi।

maṇau vajrasamutkīrṇe sūtrasyevāsti me gatiḥ।(raghu 1.4)

ṇī

nautaraṇīya   

yat nāvā taraṇīyam।

eṣaḥ jalāśayaḥ nautaraṇīyaḥ asti।

ṇī

mārgaḥ, pathaḥ, panthāḥ, adhvā, vartma, vartmanī, vartmaniḥ, ayanam, varttanam, varttanī, varttaniḥ, saraṇī, saraṇiḥ, padavī, paddhatiḥ, paddhatī, padyā, padvā, padaviḥ, sṛtiḥ, sañcaraḥ, padvaḥ, upaniṣkramaṇam, ekapadī, ekapād, taraḥ, vīthiḥ, śaraṇiḥ, ekapadī, ekapād, taraḥ, vīthiḥ, mācaḥ, māṭhaḥ, māṭhyaḥ, prapāthaḥ, pitsalam, khullamaḥ   

ekasthānād anyasthānaṃ gantum upayujyamānaḥ bhūbhāgaḥ yaḥ gamanasya ādhāro bhavati।

mama gṛham asmin eva mārgasya vāmataḥ vartate।

ṇī

tap, uttap, pratap, santap, uṣṇīkṛ   

ūṣṇībhavanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

grīṣme bhūmiḥ tapati।

ṇī

tap, uttap, ūṣṇīkṛ   

sākṣāt agnisamparkāt anuṣṇasya ūṣṇīkaraṇānukūlaḥ vyāpāraḥ।

saḥ ayasaṃ tapati।

ṇī

dārugandhā, gandhabadhū, gandhamādanī, taruṇī, tārā, bhūtamārī, maṅgalyā, kapaṭinī, grahabhītijit   

cīḍavṛkṣāt prāptaḥ laśaḥ।

dārugandhā mānavārthe upayuktā।

ṇī

trivarṇīya   

varṇatrayātmakaḥ।

bhāratarāṣṭrasya dhvajaḥ trivarṇīyaḥ asti।

ṇī

koṇīya, koṇayukta   

koṇena yuktaḥ।

etat krīḍāṅgaṇaṃ koṇīyam asti।

ṇī

paroṣṇī   

kīṭaviśeṣaḥ य़ḥ tailam pibati।

kamalā paroṣṇīṃ dṛṣṭvā atīva bibheti।

ṇī

indravallī, viśālā, aindrī, citrā, gavākṣī, gajacirbhaṭā, mṛgervāruḥ, piṭaṅkīkī, mṛgādanī, indrā, aruṇā, gavādanī, kṣudrasahā, indracirbhiṭī, sūryā, viṣaghnī, gaṇakarṇikā, amarā, mamātā, sukarṇī, suphalā, tārakā, vṛṣabhākṣī, pītapuṣpā, indravallarī, hemapuṣpī, kṣudraphalā, vāruṇī, bālakapriyā, raktairvāruḥ, viṣalatā, śakravallī, viṣāpahā, amṛtā, viṣavallī, citraphalā, gavākṣaḥ   

ekā vanyā latā yasyāḥ phalāni raktavarṇīyāni santi।

indravalyaḥ phalaṃ tiktam asti।

ṇī

iḍā-piṃgalā-suṣamnā saṃgamaḥ, triveṇī   

iḍā-piṃgalā-suṣamnānām saṃgamaḥ;

iḍā-piṃgalā-suṣamnāsaṅgamasya haṭayoge mahati

ṇī

triveṇī   

gaṅgāyamunāsarasvatīnāṃ saṅgamaḥ।

triveṇyāṃ kṛtena snānena sarvāṇi pāpāni vinaśyanti iti hindūdharmīyāḥ manyante।

ṇī

triveṇī   

tat sthānaṃ yatra tisraḥ nadyaḥ saṃmilanti।

ekādaśyāṃ vayam triveṇyāṃ snānaṃ kṛtavantaḥ।

ṇī

āsyāsavaḥ, jāmbīlam, jūrī, mukhasrāvaḥ, mukhāsrāvaḥ, lālā, lasikā, lāsaḥ, ṣṭhyūtaḥ, sṛṇīkā, syandanī   

mukhajātaḥ rasaḥ।

tasya mukhāt āsyāsavena saha rudhiram api āgacchati।

ṇī

ramaṇīya, premamaya, premapūrṇa   

premṇā yuktaḥ।

ramaṇīye kāle āryasya virahaḥ asahyaḥ।

ṇī

kaṇaḥ, kaṇīkā, kaṇikaḥ   

vartulākāraṃ laghukāyaṃ vastu।

bālaḥ dāḍimaphalasya kaṇān khādati।

ṇī

lavaṇīya   

lavaṇayuktaḥ।

sāgarasya jalaṃ lavaṇīyam asti।

ṇī

nāgaḥ, bhujaṅgaḥ, phaṇī   

sarpaviśeṣaḥ, tīvraviṣayuktaḥ, phaṇālāṅgulayuktaḥ sarpaḥ।

nāgaḥ candanatarau vasati।

ṇī

hiṇḍiraḥ, vārtākī, vaṅganam, hiṅgulī, siṃhī, bhaṇṭākī, duṣpradharṣiṇī, vārtā, vātīṅgaṇaḥ, vārtākaḥ, śākabilvaḥ, rājakuṣmāṇḍaḥ, vṛntākaḥ, vaṅgaṇaḥ, aṅgaṇaḥ, kaṇṭavṛntākī, kaṇṭāluḥ, kaṇṭapatrikā, nidrāluḥ, māṃsaphalakaḥ, mahoṭikā, citraphalā, kaṇcakinī, mahatī, kaṭphalā, miśravarṇaphalā, nīlaphalā, raktaphalā, śākaśreṣṭhā, vṛttaphalā, nṛpapriyaphalā   

vanaspativiśeṣaḥ yasyāḥ phalāni śākarūpeṇa upayujyante।

kṛṣakaḥ kṛṣikṣetre hiṇḍiraṃ ropayati।

ṇī

vārtākī, vaṅganam, hiṅgulī, siṃhī, bhaṇṭākī, duṣpradharṣiṇī, vārtā, vātīṅgaṇaḥ, vārtākaḥ, śākabilvaḥ, rājakuṣmāṇḍaḥ, vṛntākaḥ, vaṅgaṇaḥ, aṅgaṇaḥ, kaṇṭavṛntākī, kaṇṭāluḥ, kaṇṭapatrikā, nidrāluḥ, māṃsaphalakaḥ, mahoṭikā, citraphalā, kaṇcakinī, mahatī, kaṭphalā, miśravarṇaphalā, nīlaphalā, raktaphalā, śākaśreṣṭhā, vṛttaphalā, nṛpapriyaphalam   

phalaviśeṣaḥ yaḥ śākārthe upayujyate।

mātā śākārthe vārtākīm utkṛntati।

ṇī

nirṇīta, sthira   

yasya viṣaye nirṇayaḥ jātaḥ।

eṣaḥ nirṇītaḥ viṣayaḥ asyopari carcā māstu।

ṇī

pramāṇita, pramāṇīkṛta, siddha, sādhita, upapādita   

yasya pramāṇaṃ nirdiṣṭam।

etad pramāṇitaṃ bījam asti।

ṇī

uṣṇīṣaḥ, śiroveṣṭanam   

mastakāvacchedanārthaḥ upayuktaḥ dīrghapaṭaḥ।

saḥ ātape uṣṇīṣaṃ badhnāti।

ṇī

tāmbūlavallikā, parṇalatā, raṅgavallikā, nāgadeṇṭikā, vīṭiḥ, nāgaparṇī, vīṭī, tīkṣṇamañjarī, ahilatā, gṛhāśrayā   

ekā latā yasyāḥ parṇeṣu khadirādīn lepayitvā tāni khādyante।

asmin varṣe tāmbūlavallikāyāḥ parṇāni vardhamānāni na santi।

ṇī

gurviṇī, garbhagurvī, sagarbhā   

sā yasyāḥ udare garbham asti।(paśuḥ);

tasya gauḥ gurviṇī asti।

ṇī

rohiṇī   

aśvinyādiṣu saptaviṃśatiṣu nakṣatreṣu caturthaṃ nakṣatram।

rohiṇī iti candramasaḥ mārge vartamānaṃ caturthaṃ nakṣatram।

ṇī

sopānapaddhatiḥ, sopānaśreṇiḥ, sopānaśreṇī, sopānapaṅktiḥ, adhirohiṇī, ārohaṇam, niḥśreṇī, niḥśrayaṇī, niḥśrayiṇī, śālāram, vandiḥ, vandī, paṅkāraḥ   

ūrdhvagamanārthe adhogamanārthe vā sopānayuktaṃ vinirmitaḥ mārgaḥ।

gṛhe paṭalopari gamanārthe sopānapaddhatiḥ vinirmitā।

ṇī

muktipatram, vigaṇanapatram, pratyayakāripatram, pratyayakāriṇī, svīkārapatram, svīkāralekhaḥ, ādānapatram, āgamapatram, āgamalekhyam   

kasya api vastunaḥ prāptisūcakaṃ likhitaṃ patram।

etat asmābhiḥ yad dhanaṃ vittakośe nihitaṃ tasya vigaṇanapatram asti।

ṇī

sūkṣmaguliprakṣepaṇī   

astraviśeṣaḥ- lohanāḍīsadṛśaṃ laghu astram।

ārakṣakeṇa corāt sūkṣmaguliprakṣepaṇī gṛhītā।

ṇī

bharaṇī, bharaṇīnakṣatram, yāmyā   

candrasya bharaṇīnakṣatre sthitiḥ tadavacchinnakālaḥ ca।

bharaṇyāṃ tasya janmaḥ abhūt।

ṇī

rohiṇī   

saḥ kālaḥ yadā candramāḥ aśvinyādiṣu saptaviṃśatiṣu nakṣatreṣu caturthe nakṣatre vartate।

bhavataḥ kṛte rohiṇyāṃ gṛhāt bahirgamanaṃ na samyak bhavati।

ṇī

mṛgaśiraḥ, mṛgaśīrṣam, āgrahāyaṇī   

saḥ kālaḥ yadā candramāḥ aśvinyādiṣu saptaviṃśatiṣu nakṣatreṣu pañcame nakṣatre vartate।

tena mṛgaśirasi gṛhapraveśasya āyojanaṃ kṛtam।

ṇī

droṇī   

kṣudranaukā।

asmābhiḥ droṇyā nadī atikrāntā।

ṇī

upalaḥ, āghaṭṭakaḥ, gharṣaṇālaḥ, gharṣaṇī   

peṣaṇyām gharṣaṇena āghātena vā peṣaṇārtham upayujyamānaḥ pāṣāṇakhaṇḍaḥ।

saḥ upalena māṣān pinaṣṭi।

ṇī

vivah, pariṇī, upayam, niviś, parigrah, svīkṛ, nī, samudāvah, samudvah   

strīpuruṣāṇāṃ pariṇayanānukūlavyāpāraḥ।

śrīkṛṣṇaḥ rukmiṇīṃ vyavahat।

ṇī

anirṇītaḥ, akṛtaniścayaḥ   

yasya nirṇayaḥ na saṃjātaḥ।

adyatanīyā spardhā anirṇītā jātā।

ṇī

saṅgrahaṇīya, saṅgrāhya   

saṅgrahaṃ kartuṃ yogyaḥ।

etāni vastūni saṅgrahaṇīyāni santi।

ṇī

vṛścikālī, vṛścipatrī, viṣaghnī, nāgadantikā, sarpadaṃśaṣṭrā, amarā, kālī, uṣṭradhūsarapucchikā, viṣāṇī, netrarogahā, uṣṭrikā, aliparṇī, dakṣiṇāvartakī, kālikā, āgamāvartā, devalāṅgūlikā, karabhī, bhūrīdugdhā, karkaśā, svarṇadā, yugmaphalā, kṣīraviṣāṇikā, bhāsurapuṣpā   

kṣupaviśeṣaḥ, yasya tīkṣṇapatrāṇāṃ daṃśaḥ vṛścikavat dāhakaḥ asti (āyurvede asya hṛdraktaśuddhikārīkatvaṃ raktapittavibandhārocakāpahatvam ityādi guṇāḥ proktāḥ);

atra vṛścikālī samudbhūtā/

vṛścikālī viṣaghnī tu kāsamārutanāśinī [rājavallabhaḥ]

ṇī

rugṇaḥ, rogī, vyādhitaḥ, mlānaḥ, abhyāntaḥ, abhyamitaḥ, sāmayaḥ, apaṭuḥ, āmayāvī, rogiṇī, āturaḥ, āturā, rogārtā, rogārtaḥ, sarogaḥ, sarogā   

rogayuktaḥ।

upacārasya abhāvāt grāme adhikāḥ rugṇāḥ mriyante।

ṇī

goṇī, syūtaḥ, syūti, poṭalikā, syūnaḥ, prasevakaḥ   

śāṇyādeḥ sūtena vinirmitaḥ bṛhat prasevaḥ yasmin dhānyaṃ sthāpyate।

kṛṣakaḥ grāhakāya daśa goṇyaḥ adadāt।

ṇī

atisāraḥ, annagandhiḥ, atīsāraḥ, āmātisāraḥ, sāraṇaḥ, pravāhikā, grahaṇī, virekaḥ, āmaraktaḥ, udarāmayaḥ   

sodarapīḍayā bahudravamalaniḥsaraṇarogaḥ।

sā atisāreṇa pīḍitā।

ṇī

puṭaya, puṭīkṛ, guṇīkṛ, vyāvartaya   

vastrasya paṭasya kargajasya vā uparibhāgam adhobhāgaṃ ca samānīya sthāpanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

śayanāt utthitaḥ saḥ pracchadapaṭam apuṭayat।

ṇī

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

ṇī

ṭippaṇīpustikā, abhyāsapustikā, saṃcikā   

smaraṇīyasya āśayasya lekhanārthe chātrāṇām abhyāsārthe vā nibaddhā patrāṇāṃ pustikā।

kiṃ bhoḥ, ṭippaṇīpustikāyāḥ ekaṃ patram api likhitaṃ nāsti?

ṇī

japamālā, karamālā, akṣamālā, akṣasūtram, japasūtram, smaraṇī   

japārthe upayujyamānā mālā।

rādheśyāmaḥ sarvatra japamālayā saha gacchati।

ṇī

saptavarṇīya   

saptaiḥ varṇaiḥ yuktaḥ।

indradhanuṣaḥ saptavarṇīyaḥ asti।

ṇī

droṇī   

śailayoḥ sandhyāṃ vartamānā bhūmiḥ।

deharādūna iti droṇyāṃ vartamānaṃ manoramaṃ paryaṭanasthalam asti।

ṇī

yuvatī, yuvatiḥ, taruṇī, yūnī, talunī, dikkarī, dhanikā, dhanīkā, madhyamā, dṛṣṭarajāḥ, madhyamikā, īśvarī, varyā   

prāptayauvanā strī। (prāg yauvanā yuvatiḥ iti vātsyāyanaḥ।);

yo yaṃ vicintayati yāni sa tanmayatvam। yassmād ataḥ subhagayā iva gatā yuvatyaḥ॥

ṇī

vargīkaraṇam, pravibhāgaḥ, gaṇatā, gaṇīkaraṇam   

vastūnāṃ janānāṃ vā teṣāṃ guṇakarmādīn anusṛtya vibhājanam।

tena svajñānānusāreṇa jantujagataḥ vargīkaraṇaṃ kṛtam।

ṇī

tīkṣṇagandhakaḥ, śobhāñjanaḥ, śigruḥ, tīkṣṇagandhakaḥ, akṣīvaḥ, tīkṣṇagandhaḥ, sutīkṣṇaḥ, ghanapallavaḥ, śvetamaricaḥ, tīkṣṇaḥ, gandhaḥ, gandhakaḥ, kākṣīvakaḥ, strīcittahārī, draviṇanāśanaḥ, kṛṣṇagandhā, mūlakaparṇī, nīlaśigruḥ, janapriyaḥ, mukhamodaḥ, cakṣuṣyaḥ, rucirāñjanaḥ   

saḥ vṛkṣaḥ yasya dīrghabījaguptiḥ śākārthe upayujyate।

śyāmaḥ tīkṣṇagandhakasya bījaguptim uñchati।

ṇī

rukmiṇī, īḥ, ramā, sindhujā, sāmā, calā, hīrā, caṭhcalā, vṛṣākapāyī, capalā, indirā, lakṣmīḥ, padamālayā, padmā, kamalā, śrīḥ, haripriyā   

kṛṣṇasya rājñī vaidarbhaputrī ca।

rukmiṇeḥ garbhāt pradyumnaḥ jātaḥ।

ṇī

śreṇī, vargaḥ, koṭiḥ, samūhaḥ   

yogyatākartavyādīnām ādhāreṇa kṛtaḥ vibhāgaḥ।

netṛṣu gāndhīmahodayasya śreṇī unnatā āsīt।

ṇī

kṛpāṇī, churikā   

yā lohagullikāprakṣepaṇe adhunātanayoddhṛbhiḥ prayujyate nāḍiḥ tadagre baddhā kṛpāṇī।

ārakṣakeṇa cauraḥ kṛpāṇyā āhataḥ।

ṇī

satī, dākṣāyaṇī, candrikā   

dakṣasya kanyā।

satyāḥ vivāhaḥ śivena saha abhavat।

ṇī

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhimūlaviśeṣaḥ। haridrā nāma oṣadheḥ pītavarṇīyāni mūlāni ye janaiḥ pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante। raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu upayujyante।

haridrāyāḥ lepena tvakśuddhiḥ bhavati।

ṇī

viḍam, rasaśodhanam, lohadrāvī, lohaśleṣaṇaḥ, dhātumāriṇī   

khanijakṣāraviśeṣaḥ saḥ kṣāraḥ yaḥ uṣṇagandhakasya strotasaḥ prāpsyate।

viḍāt naikāni rāsāyanikadravyāṇi nirmīyante।

ṇī

halaḥ, halam, lāṅgalam, godāraṇam, sīraḥ, śīraḥ, hālaḥ, gokīlaḥ, gokilaḥ, kṛtantram, karṣaṇī, ākarṣaṇī, rādharaṅkaḥ   

kṛṣīsādhanaviśeṣaḥ yena bhūmiḥ bījavapanārthaṃ kṛṣyate।

kṛṣīvalaḥ halena bhūmiṃ karṣati।

ṇī

siṃhī, kesariṇī, keśariṇī   

strītvaviśiṣṭaḥ siṃhaḥ।

prāṇisaṅgrahālaye siṃhī svaśāvakān dugdham apāyayat।

ṇī

ākāśavāṇī, daivavāṇī, devavāṇī   

yā vāṇī īśvareṇa ākāśāt śrāvitā asti iti manyate।

ākāśavāṇī sarvadā satyā eva bhavati।

ṇī

ākāśavāṇī   

ekaṃ khyātaṃ vidyudyantraṃ yena tantrīṃ vināpi anyasmāt sthānāt vārtādayaḥ śrotuṃ śakyante।

śyāmaḥ ākāśavāṇyāṃ gītaṃ śṛṇoti।

ṇī

ācamanam, upasparśaḥ, ācamaḥ, śucipraṇī   

vaidyakarmārambhāt pūrvaṃ vāratrayajalapānānantaraṃ yathākramāṣṭāṅgasparśarūpaśuddhijanakakriyā।

purohitaḥ mantrapaṭhanena ācamanaṃ kartuṃ uktaḥ।

ṇī

śacī, śaciḥ, indrāṇī, paulomī, pulomajā, sacī, saciḥ, pūtakratāyī, māhendrī, aindrī, jayavāhinī, śatāvarī   

indrasya patnī।

pulomnaḥ kanyā śacī।

ṇī

indrāṇī   

vāmanetrasya akṣatārā।

netrapaṭalāt śyāmasya pitāmahasya indrāṇī śvetā abhavat।

ṇī

elā, elīkā, bahulagandhā, aindrī, drāviḍī, kapotaparṇī, bālā, balavatī, himā, candrikā, sāgaragāminī, gandhālīgarbhaḥ, kāyasthā, upakuñcikā, tutthā, koraṅgī, tripuṭā, truṭiḥ   

phalaviśeṣaḥ-tat phalaṃ yasya sugandhitāni bījāni upaskararupeṇa upayujyante।

mohanaḥ svādāya kaṣāye elāṃ yojayati।

ṇī

caturvarṇīya   

yasmin catvāraḥ varṇāḥ santi।

saḥ caturvarṇīyaṃ vastraṃ paridhārayati।

ṇī

araghaṭṭa, jaloddhāriṇī   

kūpāt jalanissāraṇārthaṃ vṛṣabhādibhiḥ udvāhitaḥ carmasyutayuktaśca ghaṭīyantrabhedaḥ।

kṛṣakaḥ kṛṣyartham araghaṭṭena jalam abhisyandati।

ṇī

vāruṇī, surā   

samudramanthane prāptā madirā।

samugramanthane prāpteṣu caturdaśeṣu ratneṣu ekā vāruṇī āsīt।

ṇī

takṣaṇī, vṛścanaḥ   

śilāyāḥ chedanārthe upayuktaṃ hastopakaraṇam।

lohakāraḥ takṣaṇyā tathā ca vighanena peṣaṇaṃ chinatti।

ṇī

jalayantram, jalotkṣepaṇam, jalotkṣepaṇī, jalottolanī   

kūpādībhyaḥ jalottolanasya yantram।

kṛṣakāḥ kṣetre jalasiñcanārthaṃ jalayantrasya upayogaṃ kurvanti।

ṇī

manohara, manorama, mugdha, valgu, spṛhaṇīya, didṛkṣeṇya, didṛkṣeya, mitrayu, lobhanīyatama   

yaḥ manaḥ ākarṣati।

tasya citrakarma manoharam asti।

ṇī

dvivarṇīya   

yasmin dvau varṇau santi।

śīlā dvivarṇīyāṃ śāṭikāṃ paridhārayati।

ṇī

ramaṇī   

yā vapurguṇopacāreṇa saubhāgyena kāntaṃ ramayati sā।

ekasyāḥ ramaṇyāḥ premapāśe baddhaḥ kiśoraḥ vināśaṃ prāptaḥ।

ṇī

nirṇī, niści, sādhaya, siddhīkṛ, niṣpādaya, parikalpaya, vyavaso, avadhāraṇaṃ kṛ, nirdhāraṇaṃ kṛ, sampradhāraṇaṃ kṛ, samīkṛ   

kasyāpi praśnasya vivādasya vā samādhānānukūlaḥ vyāpāraḥ।

pitāmahaḥ vivādaṃ nirṇayati।

ṇī

pañcavarṇīya   

pañcabhiḥ varṇaiḥ yuktaḥ।

pañcavarṇīyaḥ kaṇṭhanīḍakaḥ ākāśe śobhate।

ṇī

jalapeṣaṇī   

jalasya gatyā eva bhraman yantram।

jalapeṣaṇyāḥ upayogaḥ dine dine nyūnaṃ bhavati।

ṇī

sīmā, maryādā, āghāṭaḥ, avadhiḥ, maryā, aṇī, āṇiḥ, aṇiḥ, āyattiḥ, antaḥ, antakaḥ, parisīmā, sīmantaḥ, pāliḥ, velā, avacchedaḥ, paricchedaḥ   

kasyāpi pradeśasya vastunaḥ vā vistārasya antimā rekhā।

bhāratadeśasya sīmni sainikāḥ santi।

ṇī

vartanī, karṣaṇī, bhramiḥ   

saḥ kīlaḥ yasya kaṇṭakasadṛśe bhāge āvartanāni santi।

vartanī na tu prahārāt kintu saṃvartanena sthāpyate।

ṇī

viniṣpiṣṭaḥ, piṣṭīkṛtaḥ, cūrṇīkṛtaḥ, piṣṭam, cūrṇitam, praśīrṇaḥ, praśīrṇam, praśīrṇā   

vighaṭṭnād virūpībhavanam।

pelavena mallena saḥ baladaṇḍaḥ mallaḥ viniṣpiṣṭaḥ jātaḥ।

ṇī

bhikṣuṇī   

sā strī yā niryācati।

bhikṣuṇī śiśunā saha bhikṣāṃ yācate।

ṇī

bhraṣṭācārī, bhraṣṭācāriṇī   

bhraṣṭācāreṇa liptaḥ manuṣyaḥ।

bhraṣṭācāribhiḥ rāṣṭram udhvastaṃ kṛtam।

ṇī

mañjiṣṭhā, vikasā, jiṅgī, samaṅgā, kālameṣikā, maṇḍūkaparṇī, bhaṇḍīrī, bhaṇḍī, yojanavallī, kālameṣī, kālī, jiṅgiḥ, bhaṇḍirī, bhaṇḍiḥ, hariṇī, raktā, gaurī, yojanāvallikā, vaprā, rohiṇī, citralatā, citrā, citrāṅgī, jananī, vijayā, mañjūṣā, raktayaṣṭikā, kṣatriṇī, rāgāḍhyā, kālabhāṇḍikā, aruṇā, jvarahantrī, chatrā, nāgakumārikā, bhaṇḍīralatikā, rāgāṅgī, vastrabhūṣaṇā   

latāprakāraḥ yasyāḥ puṣpāṇi pītāni tathā ca laghūni santi।

mañjiṣṭhāyāḥ daṇḍāt tathā ca sūlāt raktaḥ varṇaḥ prāpyate।

ṇī

maṭhādhikāriṇī, maṭhādhyakṣā   

kasyāpi maṭhasya strī adhikāriṇī।

maṭhādhikāriṇyaḥ anupasthityāṃ tasya sāhāyyikāḥ maṭhasya kāryaṃ prācālayan।

ṇī

kukkuṭī, kukkuṭavadhūḥ, kukkuṭapakṣiṇī, grāmyakukkuṭī   

kukkuṭajātīyā strīpakṣiṇī।

kukkuṭyaḥ aṇḍāni svāsthyārtham atīva upayuktāni।

ṇī

methikā, methinī, methī, dīpanī, bahuputrikā, bodhinī, gandhabījā, jyotiḥ, gandhaphalā, vallarī, candrikā, manthā, miśrapuṣpā, keravī, kuñcikā, bahuparṇī, pītabījā   

ekaḥ kṣupaḥ yasya parṇānāṃ śākaṃ kriyate।

saḥ gṛhasya pṛṣṭhabhāge ekasmin laghukhaṇḍe methikām avapat।

ṇī

methinī, methī, dīpanī, bahuputrikā, bodhinī, gandhabījā, jyotiḥ, gandhaphalā, vallarī, candrikā, manthā, miśrapuṣpā, keravī, kuñcikā, bahuparṇī, pītabījā   

ekasya kṣupaviśeṣasya bījam।

methinyāḥ upayogaḥ vyañjanarūpeṇa kriyate।

ṇī

rāgiṇī   

saṅgītaviśeṣaḥ, rāgasya parivartitasvarūpam।

rāgiṇībhiryuktaḥ megharāgaḥ varṣāsu gīyate।

ṇī

aruṇimā, raktatā, raktatvam, raktimā, lohitatā, lohitatvam, lohitimā, śoṇatā, śoṇimā, pāṭalyam, āruṇī   

raktavarṇasya avasthā bhāvaḥ vā।

sūryodaye tathā sūryāste sūryasya aruṇimā śobhate।

ṇī

lālā, syandinī, lasikā, drāvikā, sṛṇīkā, sṛṇikā, syandanī, lāsaḥ, āsyāsavaḥ, mukhasrāvaḥ, vadanāsavaḥ, vaktrāsavaḥ   

mukhāt sravamāṇaḥ rasaḥ।

putrasya mukhāt sravamāṇāṃ lālāṃ mātā punaḥ punaḥ proñchayati।

ṇī

lāvaṇī   

lokagītasya prakāraḥ।

lāvaṇī mahārāṣṭrasya khyātaṃ lokagītam asti।

ṇī

lāvaṇī   

mahārāṣṭrasya khyātaṃ lokanṛtyam।

lāvaṇyaḥ naike prakārāḥ santi।

ṇī

apekṣaṇīyaḥ, apekṣaṇīyā, apekṣaṇīyam, apekṣitavyaḥ, apekṣitavyā, apekṣitavyam, apekṣyaḥ, apekṣyā, apekṣyam   

apekṣitumarhati;

sarvaiḥ śāsanasevakaiḥ nirdhāritamulyād adhikam sevāmūlyaṃ na apekṣaṇīyam

ṇī

sāriṇī   

āvalyāṃ stambhādiṣu vā vartamānāḥ śabdāḥ aṅkāḥ padāni vā।

adhyayanagaṇanādīnāṃ kṛte sāriṇyāḥ upayogaḥ kriyate।

ṇī

sopānamārga, sopānapaddhatiḥ, sopānaśreṇiḥ, adhirohiṇī, niḥśrayaṇī, śālāram   

sopānānām mārgaḥ।

vāpī cāsmin marakataśitābaddhasopānamārgā [megha 76]।

ṇī

svarṇima, suvarṇīya, suvarṇa, haima, hiraṇmaya, svarṇila, hemamaya   

svarṇasya varṇasadṛśaḥ।

śītakāle svarṇimāni kiraṇāni ālhādayanti।

ṇī

smaraṇīya   

smartumarhaḥ।

pratyekasya jīvane kāpi smaraṇīyā ghaṭanā bhavati eva।

ṇī

hiṅguḥ, hiṅgukaḥ, sahasravedhī, sahasravīryā, śūlahṛt, śūlahṛd, śūlanāśinī, śūladviṭ, śālasāraḥ, vāhikaḥ, rāmaṭhaḥ, rāmaṭham, ramaṭhadhvaniḥ, ramaṭham, rakṣoghnaḥ, bhedanam, bhūtāriḥ, bhūtanāśanaḥ, billam, villam, bāhlikam, balhikam, piṇyākaḥ, piṇyākam, pinyāsaḥ, dīptam, ugragandham, ugravīryam, atyugram, agūḍhagandham, jatukam, jantughnam, bālhī, sūpadhūpanam, jatu, jantunāśanam, sūpāṅgam, gṛhiṇī, madhurā, keśaram   

upaskaraviśeṣaḥ- bālhika-pārasya-khorāsāna-mūlatānādi-deśe jāyamānāt kṣupāt niryāsitam ugragandhī dravyam।

hiṅguḥ upaskararūpeṇa vyañjaneṣu tathā ca oṣadhirupeṇa bheṣajeṣu upayujyate।

ṇī

dūrabhāṣaṇayantram, dūrabhāṣā, dūravāṇī, dūradhvaniḥ   

tad yantraṃ yena ekasmin sthāne uktāni vacanāni anyasmin sthāne śrūyante।

janasamparkasya dūrabhāṣaṇayantram iti ekam uttamaṃ sādhanam asti।

ṇī

ṭippaṇī, abhimatam, ṭīkā, bhāṣyam, kathanam   

kasyāpi kāryasya guṇāguṇaviṣayīṇī uktiḥ।

mahilā-ārakṣaṇa-vidheyaka-viṣaye bahubhiḥ ṭippaṇī kṛtā।

ṇī

citrakaḥ, taulikaḥ, taulikikaḥ, raṅgakārakaḥ, raṅgajīvakaḥ, raṅgājīvaḥ, likhitā, varṇacārakaḥ, varṇāṭaḥ, varṇī   

yaḥ citraṃ vilekhayati।

citrakaḥ hanumataḥ citraṃ vilekhayati।

ṇī

pūgam, pūgaphalam, cikkaṇī, cikkā, cikkaṇam, soṣṇakam, udvegam, kramukaphalam   

vartulākāraphalaṃ yad kiñcit kaṣāyaṃ kiñcit madhuram asti tathā ca yad janāḥ tāmbulena saha khādanti।

pūjāyāṃ pūgam upayujyate।

ṇī

aṅgarakṣaṇī   

āṅglīyaḥ vastraviśeṣaḥ yaḥ uttarīye dhāryate।

neharuḥ svasya aṅgarakṣaṇyāṃ sthalapadmaṃ dhārayati sma।

ṇī

indravāruṇī, viśālā, aindrī, citrā, gavākṣī, gajacirbhacā, mṛgervāru, piṭaṅgikī, mṛgādanī, indrā, aruṇā, gavādanī, kṣudrasahā, indracarbhiṭī, sūryā, viṣaghnī, gaṇakarṇikā, amarā, mātā, sukarṇī, suphalā, tārakā, vṛṣabhākṣī, potapuṣpā, indravallarī, hemapuṣpī, kṣudraphalā, vāruṇī, bālakapriyā, raktairvāruḥ, viṣalatā, śakravallī, viṣāpahā, amṛtā, viṣavallī, citraphalā   

latāviśeṣaḥ yaḥ bheṣajayuktaḥ dīrghajīvī asti tathā ca yasya parṇāni tāmbulasya parṇasadṛśāni santi।

indravāruṇeḥ puṣpāṇi pītavarṇīyāni santi tathā ca samūharūpeṇa santi।

ṇī

āgharṣaṇī, avalekhanī, iṣīkā, īṣikā, īṣīkā, vardhanī, vimārgaḥ, śatamukham, śalākā, śodhanī   

dhātvādibhyaḥ vinirmitaṃ tat upakaraṇaṃ yad vastvādimārjanārthe upayujyate।

mātā āgharṣaṇyā vastragataṃ kalmaṣaṃ dūrīkaroti।

ṇī

kṣepaṇī, cakrāśma   

jālaprakāraḥ yasmin śilākhaṇḍān sthāpayitvā śatrūn praharanti।

maṅgalā kṣepaṇyāḥ pracalane kuśalā asti।

ṇī

āgharṣaṇī   

saḥ ghṛṣikhaṇḍaḥ yena lekhanyā likhitaḥ lekhaḥ saṃmārjyate।

saḥ ayogyam uttaram āgharṣaṇyā saṃmārjayati।

ṇī

bharaṇī, bharaṇī-nakṣatram, yāmyā   

saptaviṃśatibhyaḥ nakṣatrebhyaḥ dvitīyaṃ nakṣatram।

aśvinyaḥ anantaraṃ bhaऱṇī iti kramaḥ asti।

ṇī

bharaṇī, bharaṇīlagnam   

ekaṃ lagnam।

bharaṇī bhūkhananāya śubham iti cintayati।

ṇī

rohiṇī   

vasudevasya ekā patnī।

rohiṇī balarāmasya mātā āsīt।

ṇī

mṛgaśiraḥ, mṛgaśīrṣam, āgrahāyaṇī   

aśvinyādisaptaviṃśatinakṣatrāntargatapañcamanakṣatram।

mṛgaśiraḥ rohiṇyāḥ anantaraṃ vartamānaṃ nakṣatram asti।

ṇī

nipuṇībhū, kuśalībhū   

paunaḥpunyena karmaṇi naipuṇyasampādanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

pitrā saha kāryaṃ kurvan ahaṃ nipuṇībhavāmi।

ṇī

nitambaḥ, kaṭiḥ, kaṭī, śroṇiḥ, śroṇī, kaṭaḥ, prothaḥ, jaghanam, śroṇīphalam   

sakthnoḥ uparitanaḥ śarīrāvayavaviśeṣaḥ।

mama nitambe vedanā jāyate।

ṇī

vṛṣakarṇī   

kṣupaviśeṣaḥ yasya puṣpāṇi śvetāni santi।

asyām āvalyāṃ ropitā vṛṣakarṇī bahu vardhate।

ṇī

vṛṣakarṇī   

puṣpaprakāraḥ yaḥ śvetaḥ asti।

mātā udyānāt pūjārthe vṛṣakarṇyāḥ puṣpāṇi ānayat।

ṇī

patrasvīkartā, patraprāpakaḥ, prāpakā, prāpakam, prāpī, prāpikā, prāpiṇī, labdhā, saṃnidhātā, pratigrāhī, ādāyī, grāhakaḥ, grāhikā, grāhakam, grahītā   

yaḥ patrādayaḥ prāpnoti;

pihitapatre patrasvīkartuḥ gṛhasaṅketaḥ āvaśyakaḥ

ṇī

kaṭī, kaṭiḥ, kaṭaḥ, śroṇī, śroṇiphalakam, śroṇiphalam, śroṇiḥ kakudmatī, kalatram, kaṭīram, kāñcīpadam, karabhaḥ   

manuṣyasya nābheḥ adhaḥ mūtrendriyasya upari vartamānaḥ bhāgaḥ।

mama upasthe pīḍām anubhavāmi।

ṇī

veṇīraḥ   

keśasaṃmārjanārthe upayuktaṃ dravam।

hāṭe vividhāḥ veṇīrāḥ upalabdhāḥ।

ṇī

peṣaṇam, peṣaṇī, peṣaṇayantram, peṣaṇaśilā   

dhānyaṃ cūrṇīkartum ekaṃ pāṣāṇayantraṃ manuṣyeṇa cālyate।

idānīm api kāścana grāmyāḥ mahilāḥ peṣaṇena dhānyaṃ piṃṣanti।

ṇī

vaṃśaḥ, dharaṇī   

kāṣṭhasya sthūlaḥ tathā ca dīrghaḥ bhāgaḥ।

gajaḥ śuṇḍayā vaṃśam uddharati।

ṇī

śrīvāsaḥ, pāyasaḥ, vṛkadhūpaḥ, śrīveṣṭaḥ, saraladravaḥ, tailaparṇīḥ, śrīpeṣṭaḥ, śrīveśaḥ   

kaṇṭakayuktaiḥ vṛkṣāt prāptaḥ niryāsaḥ yaḥ sugandhārthe prajvālyate।

tena āpaṇakāt śrīvāsaḥ krītaḥ।

ṇī

sāriṇī, sāraṇī   

laghvī nadī।

asyāḥ sāraṇyaḥ taṭe vartamānāḥ grāmāḥ saṃpannāḥ santi।

ṇī

puṣpakabarī, śīrṣakam, śīrṣakamālā, avacūḍā, puṣpaveṇī, puṣpaśekharaḥ, pratisaraḥ, mālakā, mālikā, mālyadāman, rucakam, suratatālī, sraj, srak, srag, dāman, pīḍā   

puṣpāṇi rajjau grathitvā nirmitā mālā yā śirasi dhāryate।

stribhiḥ keśeṣu puṣpakabarī paridhāryate।

ṇī

tap, uttap, uṣṇīkṛ   

anuṣṇasya uṣṇīkaraṇānukūlaḥ vyāpāraḥ।

mātā śītaṃ dugdhaṃ punaḥ tapati।

ṇī

pramāṇīkṛ, pramāṇaya, samarthaya, satyākṛ, satyāpaya, nirṇī   

viṣayaviśeṣasya satyatāyāḥ asatyatāyāḥ vā nirṇayanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

vaijñānikāḥ kṛṣṇavivarasya viṣaye satyatāṃ pramāṇīkurvanti।

ṇī

ketakaḥ, ketakī, indukalikā, tīkṣṇapuṣpā, dīrghapatraḥ, pāṃsukā, amarapuṣpaḥ, amarapuṣpakaḥ, kaṇṭadalā, kanakaketakī, kanakapuṣpī, droṇīdalaḥ, karatṛṇam, krakacacchadaḥ, gandhapuṣpaḥ, dalapuṣpā, dalapuṣpī, cakṣuṣyaḥ, cāmarapuṣpaḥ, chinnaruhā, jambālaḥ, jambulaḥ, dhūlipuṣpikā, nṛpapriyā, pharendraḥ, valīnakaḥ, viphalaḥ, vyañjanaḥ, śivadviṣṭā, sugandhinī, sūcipuṣpaḥ, sūcikā, strībhūṣaṇam, sthiragandhaḥ, svarṇaketakī, hanīlaḥ, halīmaḥ, hemaketakī, haimaḥ   

kṣupaviśeṣaḥ- yasya savāsikasya puṣpasya patrāṇi krakacasya iva tīkṣṇāni santi।

adhunā udyānasthasya ketakasya puṣpaṃ vikasati।

ṇī

vivāhitā, pariṇī   

sā mahilā yasyāḥ vivāhaḥ jātaḥ।

asyāṃ pratiyogitāyāṃ vivāhitāḥ eva bhāgam āvahanti।

ṇī

kaṇḍūrā, ātmaguptā, jahā, avyaṇḍā, prāvṛṣāyaṇī, ṛṣyaproktā, śūkaśimbiḥ, kapikacchuḥ, markaṭī, ajahā, śūkaśimbī, śūkaśimbā, ṛṣabhaḥ, svaguptā   

latāviśeṣaḥ yasya bījaguptiḥ śimbīsadṛśā asti।

śukaśimbā bahu vardhitā।

ṇī

niści, nirṇī, vyavaso, adhyavaso   

kāryaviśeṣasya avadhāraṇānukūlaḥ vyāpāraḥ।

śāsakīyaṃ kāryaṃ mahatā prayāsena niścīyate।

ṇī

bhāṣyam, ṭīppaṇī   

kāñcit ghaṭanām adhikṛtya samācārapatre prakāśitaṃ vivaraṇaṃ vā tatsambandhinaḥ sampādakasya vicārāḥ।

saṃsadi bhūtaṃ kolāhalam adhikṛtya adya samācārapatre kṛtaṃ bhāṣyaṃ mahattvapūrṇaṃ vartate।

ṇī

ṭippaṇī   

kasyāpi puruṣasya kāryasya viṣayasya vā sambandhena pradarśitaṃ matam।

asya viṣaye kāpi ṭippaṇīṃ kartuṃ na icchāmi।

ṇī

droṇī   

laghuḥ droṇaḥ।

paṇḍitaḥ droṇyāṃ prasādaṃ yacchati।

ṇī

chāyā, saṃjñā, mārtaṇḍavallabhā, śaniprasūḥ, saurī, dyumayī, sūryāṇī, mandajananī   

sūryasya patnī।

śanidevaḥ sūryasya chāyāyāḥ ca putraḥ।

ṇī

brahmacāriṇī   

sā strī yā brahmacaryavratasya pālanaṃ karoti।

gurumātā brahmacāriṇī asti।

ṇī

brahmacāriṇī   

navadurgāsu ekā yayā brahmacaryam ācaritam।

brahmacāriṇyāḥ pūjanaṃ navarātri-utsave dvitīye dine kriyate।

ṇī

adhikārī, adhikāriṇī   

yasya adhikāraḥ asti।

ṇī

śatāvarī, śatamūlī, bahusutā, abhīruḥ, indīvarī, varī, ṛṣyaproktā, bhīrupatrī, nārāyaṇī, aheruḥ, raṅgiṇī, śaṭī, dvīpiśatruḥ, ṛṣyagatā, śatapadī, pīvarī, dhīvarī, vṛṣyā, divyā, dīpikā, darakaṇṭhikā, sūkṣmapatrā, supatrā, bahumūlā, śatāhvayā, khāṭurasā, śatāhvā, laghuparṇikā, ātmaguptā, jaṭā, mūlā, śatavīryā, mahauṣadhī, madhurā, śatamūlā, keśikā, śatapatrikā, viśvasthā, vaiṇavī, pārṣṇī, vāsudevapriyaṅkarī, durmanyā, tailavallī, ṛṣyaproktā   

kṣupakavat vallīviśeṣaḥ।

śatāvaryāḥ mūlaṃ bījaṃ ca auṣadhanirmāṇāya upayujyate।

ṇī

mauktikavarṇīya, mauktikavarṇa   

mauktikasya varṇasya sadṛśaḥ varṇaḥ।

śīlā mauktikavarṇīyāṃ śāṭīṃ dhṛtavatī।

ṇī

pātraḥ, pātram, pātrā, arhaḥ, arhā, arham, pātram, pātraḥ, pātrā, yogyaḥ, yogyam, yogyā, guṇī, guṇinī, guṇi   

prāptum atha vā svīkartuṃ yogyaḥ।

pātrāya eva brāhmaṇāya dānaṃ deyam।

ṇī

kalyāṇī   

prayāge vartamānā devī।

kalyāṇī atīva mahatvapūrṇā devatā।

ṇī

ākāśavāṇī   

sā praṇālī yayā vidyutacumbakīyaiḥ taraṅgaiḥ nabhovāṇīsañce kāryakramaḥ prasāryate।

ākāśavāṇyaḥ tathā ca dūradarśanasya vijñāpanasevayā śāsanaṃ rājasvaṃ prāpnoti।

ṇī

ākāśavāṇī-kendram   

tat sthānaṃ yasmāt ākāśavāṇyā prasāraṇaṃ kriyate।

kṛṣiviṣayiṇīṃ paricarcāṃ kartuṃ pitṛvyaḥ ākāśavāṇī-kendraṃ gataḥ।

ṇī

akaraṇīya, akaraṇārhya, akārya   

kartum ayogyaḥ;

akaraṇīyaṃ karma pāpasya janakaḥ।

ṇī

śukadevaḥ, śukaḥ, araṇīsūtaḥ, brahmarātaḥ   

vedavyāsasya putraḥ।

śukadevaḥ jñānī āsīt।

ṇī

araṇī, śrīparṇam, agnimanthaḥ, kaṇikā, gaṇikārikā, jayā, araṇiḥ, tejomanthaḥ, havirmanthaḥ, jyotiṣkaḥ, pāvakaḥ, vahnimanthaḥ, mathanaḥ, agnimathanaḥ, tarkārī, vaijayantikā, araṇīketuḥ, śrīparṇī, karṇikā, nādeyī, vijayā, anantā, nadījā   

himālayeṣu vartamānaḥ vṛkṣaviśeṣaḥ yasya khādyaṃ phalaṃ bhavati evaṃ tasya bījamapi upayogāya vartate।

araṇī tu auṣadhavṛkṣaḥ bhavati।

ṇī

veṣṭakaḥ, vidārī, śālaparṇī, bhūmikuṣmāṇḍaḥ, kṣīraśuklā, ikṣugandhā, kroṣṭrī, vidārikā, svādukandā, sitā, śuklā, śṛgālikā, vṛṣyakandā, viḍālī, vṛṣyavallikā, bhūkuṣmāṇḍī, svādulatā, gajeṣṭā, vārivallabhā, gandhaphalā   

ekā latā yasmin kuṣmāṇḍavat phalaṃ bhavati।

kuṭīrasya upari veṣṭakaḥ prasarati।

ṇī

vāsakaḥ, vaidyamātā, siṃhī, vāśikā, vṛṣaḥ, aṭarūṣaḥ, siṃhāsyaḥ, vāsikā, vājidantakaḥ, vāśā, vṛśaḥ, aṭaruṣaḥ, vāśakaḥ, vāsā, vāsaḥ, vājī, vaidyasiṃhī, mātṛsiṃhau, vāsakā, siṃhaparṇī, siṃhikā, bhiṣaṅmātā, vasādanī, siṃhamukhī, kaṇṭhīravī, śitakarṇī, vājidantī, nāsā, pañcamukhī, siṃhapatrī, mṛgendrāṇī   

auṣadhīyakṣupaḥ yaḥ catuṣpādam ārabhya aṣṭapādaparyantaṃ vistṛtaḥ bhavati evaṃ śvetapuṣpāṇi ca bhavanti।

vāsakasya phalaṃ pādonacaturaṅkulaṃ unnataṃ romāvṛtaṃ ca bhavati evaṃ pratyekasmin phale bījacatuṣṭayaṃ ca bhavati।

ṇī

pṛśniparṇikā, pṛśniparṇī, pṛthakparṇī, citraparṇī, aṅghrivallikā, kroṣṭuvinnā, siṃhapucchī, kalaśiḥ, dhāvaniḥ, guhā, pṛṣṇiparṇī, lāṅgalī, kroṣṭupucchikā, pūrṇaparṇī, kalaśī, kroṣṭukamekhalā, dīrghā, śṛgālavṛntā, triparṇī, siṃhapucchikā, siṃhapuṣpī, dīrghapatrā, atiguhā, ghṛṣṭhilā, citraparṇikā, mahāguhā, śṛgālavinnā, dhamanī, dhāmanī, mekhalā, lāṅgūlikā, lāṅgūlī, lāṅgūlikī, pṛṣṭiparṇī, pṛṣṭaparṇī, dīrghaparṇī, aṅghriparṇī, dhāvanī, kharagandhā, kharagandhanibhā, gorakṣataṇḍulā, catuṣphalā, jhaṣā, dhāvanī, nāgabalā, mahāgandhā, mahāpattrā, mahāśākhā, mahodayā, viśvadevā, viśvedevā, hrasvagavedhukā, ghaṇṭā, ghoṇṭāphala, gorakṣataṇḍula, gāṅgerukī, golomikā, dyutilā, brahmaparṇī, rasālihā, śīrṇanālā, sumūlā, khagaśatruḥ, śvapuccham   

auṣadhopayogī latāviśeṣaḥ।

pṛśniparṇikāyāḥ śvetavarṇayuktaṃ vartulākārarūpaṃ puṣpaṃ bhavati।

ṇī

atyamlaparṇī, tīkṣṇā, kaṇḍurā, valliśūraṇaḥ, karavaḍavallī, vayasthā, araṇyavāsinī, jaṭā   

latāviśeṣaḥ।

satyā atyamlaparṇyāḥ patrāṇi chinatti।

ṇī

koṅkaṇī   

koṅkaṇapradeśasya bhāṣā।

govārājye koṅkaṇī api bhāṣyate।

ṇī

adhikārī, adhikāriṇī   

yasya viśeṣā yogyatā kṣamatā ca asti।

asyāḥ vṛttyarthe eteṣu ko'pi adhikārī nāsti।

ṇī

śītasahā, sindhuvārakaḥ, nirguṇḍī, kapikā, sthirasādhanakaḥ, sindhukaḥ, nīlasindhukaḥ, indrasurasaḥ, sindhuvārikā, śvetapuṣpaḥ, nirguṇṭī, candrasurasaḥ, surasaḥ, sindhurāvaḥ, nīlāśī, sindhuvāritaḥ, śvetarāvakaḥ, nisindhuḥ, sindhuvāraḥ, śepālaḥ, nirguṇḍiḥ, sinduvāraḥ, nisindhukaḥ, nīlakaḥ, arthasiddhakaḥ, indrāṇikā, indrāṇī, śvetasurasā   

kundajātīyā śvetapuṣpaviśiṣṭā latā।

śītasahā varṣākāle vikasati।

ṇī

laṅghanīya, atikramaṇīya   

atikrāntuṃ yogyaḥ।

eṣā rītiḥ laṅghanīyā asti।

ṇī

trivaṇī   

ekā saṃkarā rāgiṇī।

trivaṇī śaṃkarābharaṇaṃ jayaśrī tathā ca naranārāyaṇam ityasya yogena bhavati।

ṇī

devatāḍaḥ, veṇī, kharā, garī, jīmūtaḥ, agarī, kharāgarī, garāgarī, devatāḍī, ākhuviṣahā, ākhuḥ, viṣajihvaḥ, mahācchadaḥ, kadambaḥ, khujjākaḥ, devatāḍakaḥ   

śākhopaśākhāvihīnaḥ patrayuktaḥ oṣadhiviśeṣaḥ।

devatāḍasya patrāṇi upayujya bṛhatīṃ rajjūṃ nirmāti।

ṇī

kacchapī, duliḥ, kamaṭhī, ḍuliḥ, kūrmī, kūrmaramaṇī   

strītvaviśiṣṭaḥ kūrmaḥ।

kacchapī jale tarati।

ṇī

anādaraṇīya, nirādaraṇīya, asammānanīya, amānanīya, apūjanīya, apūjya   

yaḥ ādarārthe ayogyaḥ।

janāḥ bhayāt anādaraṇīyaṃ puruṣam ādaraṃ pradarśayati।

ṇī

trāyamāṇā, vārṣikam, trāyantī, balabhadrikā, trāyamāṇikā, balabhadrā, sukāmā, vārṣikī, girijā, anujā, māṅgalyārhā, devabalā, pālinī, bhayanāśinī, avanī, rakṣaṇī, trāṇā, subhadrāṇī, bhadranāmikā   

ekā latā yasyāḥ bījaṃ auṣadhaṃ bhavati।

trāyamāṇāyāḥ bījaṃ śītalaṃ tridoṣanāśakaṃ ca bhavati।

ṇī

śrāvaṇī   

śravaṇanakṣatrayuktā śrāvaṇamāsasya paurṇimā। śrāvaṇī;

śrāvaṇyāṃ rakṣābandhanasya utsavaṃ nirvāhayanti।

ṇī

rambhiṇī   

ekā rāgiṇī।

saṅgītajñaḥ rambhiṇīṃ viśadīkaroti।

ṇī

mūṣikaparṇī, citrā, upacitrā, nyagrodhī, dravantī, śambarī, vṛṣā, pratyakśreṇī, sutaśreṇī, raṇḍā, putraśreṇī, ākhuparṇikā, vṛṣaparṇī, ākhuparṇī, mūṣikā, phañjipatrikā, mūṣikaparṇikā, sañcitrā, mūṣīkarṇī, sukarṇikā   

ekā latā yasyāḥ patrāṇi mūṣikakarṇavat bhavanti।

mūṣikaparṇī auṣadharūpeṇa upayujyate।

ṇī

ṇī   

vātarogaviśeṣaḥ।

tūṇyāṃ pīḍā mūtrāśayāt ārabhya gudāṃ yāvat bhavati।

ṇī

punarnavā, śothaghnī, varṣābhūḥ, prāvṛṣāyaṇī, kaṭhillakaḥ, vṛścīrāḥ, cirāṭikā, viśākhaḥ, kaṭhillaḥ, śaśivāṭikā, pṛthvī, sitavarṣābhūḥ, ghanapatraḥ   

auṣadhīyoṣadhiḥ yā dvitryaṅgulā unnatā evaṃ varṣakāle udbhavati uṣṇakāle nirgacchati ca।

punarnavāyāḥ laghuphalaṃ śleṣmabījayuktaṃ bhavati।

ṇī

śirastrāṇam, śiraskam, śīrṣarakṣam, mastakarakṣaṇī, mastakāvaraṇī, kholakaḥ   

āghātāt rakṣaṇārthaṃ śirasi dhāritam ekaṃ dhāturacitaṃ dṛḍham āvaraṇam।

yantradvicakrikāyāḥ cālakānāṃ kṛte śirastrāṇasya dhāraṇam anivāryam।

ṇī

vātarohiṇī   

jihvāyāḥ rogaviśeṣaḥ।

vātarohiṇyāṃ jihvāyāṃ kaṇṭakasadṛśaṃ māṃsaṃ vardhate।

ṇī

dhātupuṣpikā, subhikṣā, agnijvālā, vahnipuṣpī, tāmrapuṣpī, dhāvanī, pārvatī, dhātakī, bahupuṣpikā, kusudā, sīdhupuṣpī, kuñjarā, madyavāsinī, gucchapuṣpī, sandhapuṣpī, rodhrapuṣpiṇī, tīvrajvālā, vahniśikhā, madyapuṣpā, dhātṛpuṣpī, dhātupuṣpī, dhātṛpuṣpikā, dhātrī, dhātupuṣpikā   

auṣadhopayogī vṛkṣaviśeṣaḥ।

dhātupuṣpikā unnatā sundarā ca bhavati।

ṇī

prakāśaprakṣepaṇī   

sādhanaviśeṣaḥ, prakāśaprakṣepeṇa citrādīnāṃ darśanārthe upayujyamānaṃ sādhanam;

grāmīṇapradeśeṣu janāḥ prakāśaprakṣepaṇyā calat-citraṃ paśyanti

ṇī

nikṣepī, nikṣepiṇī, nyāsakartā, nyāsakartrī   

yaḥ nyāsaṃ karoti।

asmin dhanādeśapatre nikṣepiṇaḥ hastākṣaraṃ na vartate।

ṇī

saṃskṛtam, gīrvāṇavāṇī, devavāṇī, āryabhāṣā   

bhāṣāviśeṣaḥ, prācīnābhāṣā yasyāḥ śabdāḥ pāṇinyādikṛtavyākaraṇasūtraiḥ sādhvasādhutvena lakṣitāḥ।

saṃskṛte vipulaṃ vāṅmayam asti।

ṇī

śālmalī, picchilā, pūraṇī, mocā, sthirāyuḥ, śālmalaḥ, śālmalinī, tulinī, kukkuṭī, raktapuṣpā, kaṇṭakārī, mocinī, cirajīvī, picchilaḥ, raktapuṣpakaḥ, tūlavṛkṣaḥ, mocākhyaḥ, kaṇṭakadrumaḥ, raktotpalaḥ, ramyapuṣpaḥ, bahuvīryaḥ, yamadrumaḥ, dīrghadrumaḥ, sthūlaphalaḥ, dīrghāyuḥ, kaṇṭakāṣṭhaḥ   

ekaḥ bṛhat vṛkṣaḥ yasmin raktapuṣpāṇi bhavanti।

śālmalyāḥ phalasya adhobhāge kārpāsaḥ bhavati।

ṇī

dvibhāṣī, dvibhāṣiṇī   

yaḥ dve bhāṣe jānāti।

dvibhāṣī mahātmanā āṅglabhāṣāyāṃ kṛtasya bhāṣaṇasya hindībhāṣāyām anuvādaṃ karoti।

ṇī

akṣauhiṇī   

saṃkhyāviśeṣayuktasenā yatra 21870 hastinaḥ 21870 rathāḥ 65610 ghoṭakāḥ 109350 padātayaḥ ca samudāyena 218700 bhavati।

mahābhāratayuddhe katipayā akṣauhiṇī senā nanāśa ।

ṇī

nirguṇḍī, śephālikā, śephālī, nīlikā, malikā, suvahā, rajanīhāsā, niśipuṣpikā, sindhukaḥ, sindrakaḥ, sindrarāvaḥ, indrasuṣiraḥ, indrāṇikā, sindhuvāraḥ, indrasurasaḥ, nirguṇṭhī, indrāṇī, paulomī, śakrāṇī, kāsanāśinī, visundhakaḥ, sindhakam, surasaḥ, sindhuvāritaḥ, surasā, sindhuvārakaḥ   

ṣaḍ ārabhya dvāviṃśatiḥ pādonnataḥ nityaharitakṣupaḥ yasmin bhavati tuvaryāḥ iva pañcapatrāṇi evaṃ śākhāyāṃ laghūni romāṇi ca।

nirguṇḍyāḥ patramūlāni tu auṣadheṣu upayujyante।

ṇī

pāpī, pātakī, pātakarmī, mlecchaḥ, enasvī, pāpakartā, pāpācārī, pāpātmā, pāpinī, pātakinī, pātakarmiṇī, mlecchā, enasvinī, pāpakartrī, pāpācāriṇī, pāpātmanī   

yaḥ pāpaṃ karoti athavā yaḥ pāpaṃ kṛtavān।

pāpināṃ jīvane aśāṃtiḥ vartate।

ṇī

ṇīkaḥ, ṛṇavān, ṛṇakartā, ṛṇī, dhāraṇakaḥ, dhārakaḥ, ṛṇagrastaḥ, adhamarṇaḥ, adhamarṇī   

yena ṛṇaṃ gṛhītam।

vittakoṣādhikāraḥ pūrvatanān ṛṇīkān ṛṇaṃ pratyarpayitum akathayat।

ṇī

pratibhāvān, pratibhāvatī, pratibhāśālī, dhīmān, dhīmatī, prajñaḥ, prajñā, sudhīḥ, guṇī, guṇinī, guṇavān, guṇavatī, dakṣaḥ, dakṣā   

pratibhāyuktaḥ।

asmākaṃ prayogaśālāyāṃ pratibhāśālinām abhāvaḥ nāsti।

ṇī

viṣṇukrāntā, aparājitā, āsphoṭā, girikarṇī, harikrāntā, nīlapuṣpā, nīlakrāntā, sunīlā, vikrāntā, charddikā   

latāviśeṣaḥ।

viṣṇukrāntāyāḥ nīlavarṇīyaṃ puṣpaṃ bhavati।

ṇī

elā, bahvalagandhā, aindrī, drāviḍī, kapotaparṇī, bālā, balavatī, himā, candrikā, sāgaragāminī, gandhālīgarbhaḥ, elikā, kāyasthā   

ekaḥ sāṃvatsaraḥ vṛkṣaḥ yasya phalebhyaḥ prāptāni sugandhitāni bījāni vyañjane prayujyante।

asyāṃ vāṭikāyāṃ elāyāḥ vṛkṣāṇi santi।

ṇī

gurugranthasāhibam, granthasāhibam, guruvāṇī   

pañjābanivāsināṃ dharmagraṃthaḥ।

pañjābanivāsinaḥ gurugranthasāhibam sajīvaṃ gurum iva manyante।

ṇī

brāhmaṇī   

brāhmaṇasya patnī।

brāhmaṇe saha brāhmaṇī api devālaye pūjām akarot।

ṇī

sāmudrakaḥ, daivalekhakaḥ, īkṣaṇīkaḥ, daivajñaḥ, gaṇakaḥ, kārtāṃtikaḥ, daivacintakaḥ, naimittaḥ   

śubhāśubhadarśanasya vidyāyāḥ jñātā।

sāmudrakeṇa uktāni sarvāṇi vacanāni satyaṃ pramāṇibhūtāni।

ṇī

cāndanavarṇīya   

candanasya varṇayuktaḥ।

cāndanavarṇīyānāṃ mūrtināṃ parimārjanena idaṃ śvetavastraṃ cāndanavarṇīyaṃ jātam।

ṇī

vartanī, karṣaṇī   

ābhūṣaṇānāṃ pidhānāya prayuktaṃ ekaṃ vartanaśīlaṃ vastu।

asya karṇābhūṣaṇasya vartanī kutrāpi patitā।

ṇī

grāmaṇī   

gandharvaviśeṣaḥ।

devavatī grāmaṇyaḥ mātā āsīt।

ṇī

svarṇalatā, svarṇaparṇī   

pītavarṇīyalatāviśeṣaḥ।

upavane vṛkṣeṣu vartamānā svarṇalatā manohāriṇī asti।

ṇī

apahartā, apahārī, apahartrī, apahāriṇī   

yaḥ apaharati।

apaharaṇakartrā pañcalakṣānāṃ rupyakāṇāṃ nistāramūlyaṃ pṛṣṭam।

ṇī

apaharaṇīya   

yat apahartuṃ yogyam।

apaharaṇīyāni vastūni dṛṣṭvā api saḥ saṃyamī āsīt।

ṇī

apaharaṇīya   

chalena balena vā haraṇāya yogyam।

coraḥ apaharaṇīyānāṃ vastūnāṃ poṭalaṃ gṛhītvā palāyitaḥ।

ṇī

lakṣaṇīya   

ālakṣayituṃ yogyaḥ।

lakṣaṇīyam idaṃ yat adaḥ kāryam adyapi kimarthaṃ na abhavat।

ṇī

rudrāṇī   

ekā rāgiṇī।

saṅgītajñaḥ rudrāṇīṃ gāyati।

ṇī

yakṣiṇī   

yakṣagaṇīyā strī।

adhṛtiṃ mā kṛthāḥ putra mama siddhā hi yakṣiṇī। [śa ka]

ṇī

yakṣiṇī, yakṣī   

yakṣasya bhāryā।

yakṣī vā rākṣasī vāpi utāhosvit surāṅganā। sarvathā kuru naḥ svasti rakṣasva asmānanindite॥ [mahābhārata 3।64।117]

ṇī

yakṣiṇī, yakṣī, kuberapatnī   

yakṣāṇāṃ rājñaḥ kuberasya patnī।

kuberasya vāmataḥ yakṣiṇī upāviśat।

ṇī

yakṣiṇī   

yakṣaḥ pūjā asti asyāḥ।

sā yakṣiṇī aihikahitārthaṃ yakṣopāsanā prārabhata।

ṇī

vidveṣiṇī   

ekā yakṣiṇī।

purāṇānusāreṇa vidveṣiṇī iti yakṣajātyāḥ antimā kanyā āsīt।

ṇī

sindhuvāraḥ, indrasurasaḥ, indrāṇī, indrāṇikā, candrasurasaḥ, nirguṇṭī, nirguṇḍī, nisindhuḥ, nanīlasindhukaḥ, śvetapuṣpaḥ, śvetarāvakaḥ, sindhurāvaḥ, sindhuvārakaḥ, sindhuvāritaḥ, sindhukaḥ, surasaḥ, sthirasādhanakaḥ, arthasiddhakaḥ   

ekaḥ vṛkṣaḥ।

sindhuvārasya patrāṇi bījāḥ ca auṣadhyāṃ prayujyante।

ṇī

gokarṇī, adrikarṇī, supuṣpā, nagakarṇī, girikarṇā, bhūrilagnā, mahārasā, mahāpuṣpā, śvetagokarṇī, harikrāntā   

latāviśeṣaḥ।

asmin vṛkṣe gokarṇī abhisarpitā।

ṇī

maitrāyaṇī-upaniṣad, maitrāyaṇyupaniṣad, maitrāyaṇī   

pramukhā upaniṣad।

maitrāyaṇī-upaniṣad sāmavedasya bhāgaḥ।

ṇī

kākiṇī, kākaṇi, kākiṇī   

masasya caturthāṃśaḥ।

ekā kākiṇī dve kṛṣṇale yāvat bhavati।

ṇī

raktikā, rakti, aruṇā, indrāśanaḥ, ripughātinī, vakraśalyā, śikhaṇḍin, śītapākī, śikhaṇḍī, śyāmalakacūḍā, saumyā, vanyaḥ, bādaram, kaṇīci, kakṣyā   

latāviśeṣaḥ।

raktikāyāḥ bījāḥ raktāḥ bhavanti।

ṇī

kākiṇī, kākiṇi, saṃcālī, bhillabhūṣaṇā, bādaram   

viśiṣṭāyāḥ latāyāḥ raktavarṇīyāni bījāni।

bālakāḥ krīḍārthaṃ kākiṇīḥ cinvanti।

ṇī

kākiṇī, kākaṇi, kākiṇī   

paṇasya caturthāṃśaḥ।

ekā kākiṇī pañcabhiḥ gaṇḍakaiḥ tulyam।

ṇī

kopalatā, ardhacandrikā, analaprabhā, kaṭabhī, kanakaprabhā, kukundanī, kaiḍaryaḥ, gīrlatā, jyotiṣkā, jyotirlatā, tīktakā, tīkṣṇā, dīptaḥ, niphalā, paṇyā, parāpatapadī, pītatailā, piṇyā, pūtitailā, bahurasā, matidā, lagaṇā, latā, latāpuṭakī, lavaṇaḥ, vāyasādanī, śṛṅgin, śleṣmaghnī, sarasvatī, supiṅgalā, suvegā, suvarṇalatā, svarṇalatā, sumedhas, sphuṭavalkalī, sphuṭaraṅgiṇī   

ekā latā।

kopalatā oṣadhyāṃ prayujyate।

ṇī

vidyutparṇī   

ekā apsarāḥ।

vidyutparṇyāḥ varṇanaṃ mahābhārate vartate।

ṇī

parikṣitram, parīkṣaṇī   

tat upakaraṇaṃ yena kasyāpi vastunaḥ parīkṣaṇaṃ kriyate।

saḥ parikṣitreṇa vastunaḥ parīkṣaṇaṃ karoti।

ṇī

kaivartikā, suraṅgā, latā, vallī, daśāruhā, raṅgiṇī, vastraraṅgā, subhagā   

vallarīviśeṣaḥ asyāḥ guṇāḥ laghutvaṃ vṛṣyatvaṃ kaṣāyatvaṃ kaphakāsaśvāsamandāgnidoṣanāśitvaṃ ca।

udyāne sarvatra kaivartikā prasṛtā।

ṇī

aparājitaḥ, adrikarṇī, aśvakhurī, kumārī, gavākṣaḥ, girikarṇā, ghṛṣṭi, chardikā, tailaspandā, dadhipuṣpikā, nagakarṇī, badarā, bhūrilagnā, mahāpuṣpā, mahāśvetā, mahārasā, maheśvarī, vyaktagandhā, supuṣpā, supuṣpī, sumukhī, harīkrāntā, śvetapuṣpā, śvetagokarṇī, śvetadhāman, nīlakrāntā, nīlapuṣpā, nīlagirikarṇikā, nīlādrikarṇikā, nīlādriparājitā, āsphotā, viṣṇukrāntā, kaṭabhī, garddabhī, sitapuṣpī, śvetā, śvetabhaṇḍā, bhadrā, suputrī, gardabhaḥ   

bhūmau prakīrṇaḥ vallarīviśeṣaḥ।

eṣā bhūmiḥ aparājitena ācchāditā ।

ṇī

mahendravāruṇī, viśālā   

mahatī indravāruṇī।

saḥ mahendravāruṇīṃ cinoti।

ṇī

abādhya, apratibandha, avāraṇīya, durdhara, durādhara   

yasya avarodhanam aśakyam।

abādhyaḥ mṛtyuḥ kasya vaśaṃgataḥ।

ṇī

prasarā, prasāriṇī, prasāraṇī, prabalā, prabhadrā, suprasārā, bhadrabālā   

latāviśeṣaḥ।

prasārāyāḥ gandhaḥ kaṭuḥ duḥsahaḥ ca bhavati।

ṇī

śāṇaḥ, śāṇī, śānaḥ, śāṇāśma, bhramaḥ, jhāmaraḥ, vāgaraḥ, sāmakaḥ   

aśmaviśeṣaḥ-yasyopari gharṣaṇaṃ kṛtvā śastrāsrāṇi tīkṣṇīkaroti।

rāmaḥ śāṇe gharṣitvā śastrīṃ tīkṣṇīkaroti।

ṇī

coṣya, coṣaṇīya   

yasya coṣaṇaṃ śakyam।

eṣaḥ rasālaḥ coṣyaḥ asti।

ṇī

padakasāriṇī   

krīḍāspardhādiṣu sammilitaiḥ pratispardhibhiḥ prāptānāṃ padakānāṃ saṅkhyā yasyāṃ likhyate।

padakasāriṇyāḥ anusāreṇa amerikādeśasya triṃśat svarṇapadakāni, pañcapañcāśat rajatapadakāni tathā navādhikaikaśatāni kāsyapadakāni santi।

ṇī

brāhmaṇī   

ekā paurāṇikī nadī।

brāhmaṇyāḥ varṇanaṃ mahābhārate vartate।

ṇī

kṛṣṇaparṇī, kṛṣṇamallikā, kālamallikā, mālūkaḥ, bhūtapatiḥ, kuṭheraḥ, kuṭherakaḥ, kavarā, kāyasthā, karālam, karālakam, avigandhikā, arjakaḥ, kavarā, kaṭhillakaḥ, kaṭhiñjaraḥ   

tulasīviśeṣaḥ।

kṛṣṇaparṇī kṛṣṇā bhavati।

ṇī

veṇikā, veṇī, veṇiḥ, kabarī, parparī   

viśeṣa prakāreṇa saṃgrathitānāṃ keśānāṃ viśeṣā ākṛtiḥ।

sā pratidinaṃ dve veṇike dhārayati।

ṇī

karaṇīya, kṛtya, kalpa, sādhya   

kartuṃ yogyaḥ।

cauryaṃ kāpaṭyādīni karaṇīyāni karmāṇi na santi।

ṇī

kṛṣya, karṣaṇīya   

kṛṣikāryaṃ kartuṃ yogyaḥ।

te svasya kṛṣyāyāḥ bhūmeḥ kaścit bhāgaḥ svasevakāya dātum icchati।

ṇī

aspṛhaṇīyatā, akāmyatā   

aniṣṭatāyāḥ avasthā bhāvaḥ vā।

samprati pratikṣetre aspṛhaṇīyatā vardhamānā।

ṇī

kiṅkiṇī, kṣudraghaṇṭikā, kaṅkaṇī, kiṅkiṇikā, kiṅkiṇiḥ, kiṅkiṇīkā, kaṅkaṇikā, kṣudraghaṇṭī, kṣudrikā, pratisarā, ghargharī   

sā mekhalā yasyāṃ laghavaḥ nūpurāḥ bhavanti।

śīlāyāḥ kaṭītaṭe kiṅkiṇī śobhate।

ṇī

jatukālatā, jatukā, jatukārī, jananī, cakravartinī, tiryakphalā, niśāndhā, bahuputrī, suputrikā, rājavṛkṣā, janeṣṭā, kapikacchuphalopamā, rañjanī, sūkṣmavallī, bhramarī, kṛṣṇavallikā, vijjulikā, kṛṣṇaruhā, granthaparṇī, suvarcikā, taruvallī, dīrghaphalā   

latāviśeṣaḥ।

jatukālatāyāḥ parṇāni bheṣajarūpeṇa upayujyante।

ṇī

bhūgolaḥ, bhūmaṇḍalam, bhūbimbam, bhūgolakaḥ, dharaṇīmaṇḍalam, kṣitimaṇḍalam, ilāgolaḥ   

mānavanirmitā pṛthivyāḥ pratikṛtiḥ yasmin pṛthivyāḥ mānacitraṃ mudritam asti।

adhyāpakaḥ bhūgolaṃ darśayitvā mahāsāgarāṇāṃ sthānāni apāṭhayat।

ṇī

citragrāhiṇī, rūpitram, ālokalekhayantram   

chāyācitraṇasya sādhanam।

idānīntane kāle bhramaṇadhvanau citragrāhiṇī api bhavati।

ṇī

guṇita, āhata, abhihata, vinighna, kṣuṇṇa, vyasta, saṃguṇīkṛta, pratyutpanna, pūrita, piṇḍita, abhyasta   

yat guṇyate।

guṇitāḥ aṅkāḥ sarvāṇi yojayatu।

ṇī

vismaraṇīya   

yad vismartuṃ śakyate।

jīvanasya naikāḥ ghaṭanāḥ vismaraṇīyāḥ bhavanti।

ṇī

saṃhitapuṣpikā, kāravī, madhurā, madhurikā, chattrā, avākpuṣpī, vanajā, vanyā, tālaparṇī, surasā, sitacchattrā, supuṣpā, śatāhvā, śatapuṣpā, śītaśivā, śālīnā, śāleyā, miśiḥ, miśreyā, tālapatrā, atilambī, saṃhitachattrikā   

kṣupaprakāraḥ yaḥ śākarupeṇa upayujyate।

mātā dvijāyāḥ tathā ca saṃhitapuṣpikāyāḥ śākaṃ nirmāti।

ṇī

sūryaḥ, sūraḥ, aryamā, ādityaḥ, dvādaśātmā, divākaraḥ, bhāskaraḥ, ahaskaraḥ, vradhraḥ, prabhākaraḥ, vibhākaraḥ, bhāsvān, vivasvān, saptāśvaḥ, haridaśvaḥ, uṣṇaraśmiḥ, vivarttanaḥ, arkaḥ, mārttaṇḍaḥ, mihiraḥ, aruṇaḥ, vṛṣā, dyumaṇiḥ, taraṇiḥ, mitraḥ, citrabhānuḥ, virocan, vibhāvasuḥ, grahapatiḥ, tviṣāmpatiḥ, ahaḥpatiḥ, bhānuḥ, haṃsaḥ, sahastrāṃśuḥ, tapanaḥ, savitā, raviḥ, śūraḥ, bhagaḥ, vṛdhnaḥ, padminīvallabhaḥ, hariḥ, dinamaṇiḥ, caṇḍāṃśuḥ, saptasaptiḥ, aṃśumālī, kāśyapeyaḥ, khagaḥ, bhānumān, lokalocanaḥ, padmabandhuḥ, jyotiṣmān, avyathaḥ, tāpanaḥ, citrarathaḥ, khamaṇiḥ, divāmaṇiḥ, gabhastihastaḥ, heliḥ, pataṃgaḥ, arcciḥ, dinapraṇīḥ, vedodayaḥ, kālakṛtaḥ, graharājaḥ, tamonudaḥ, rasādhāraḥ, pratidivā, jyotiḥpīthaḥ, inaḥ, karmmasākṣī, jagaccakṣuḥ, trayītapaḥ, pradyotanaḥ, khadyotaḥ, lokabāndhavaḥ, padminīkāntaḥ, aṃśuhastaḥ, padmapāṇiḥ, hiraṇyaretāḥ, pītaḥ, adriḥ, agaḥ, harivāhanaḥ, ambarīṣaḥ, dhāmanidhiḥ, himārātiḥ, gopatiḥ, kuñjāraḥ, plavagaḥ, sūnuḥ, tamopahaḥ, gabhastiḥ, savitraḥ, pūṣā, viśvapā, divasakaraḥ, dinakṛt, dinapatiḥ, dyupatiḥ, divāmaṇiḥ, nabhomaṇiḥ, khamaṇiḥ, viyanmaṇiḥ, timiraripuḥ, dhvāntārātiḥ, tamonudaḥ, tamopahaḥ, bhākoṣaḥ, tejaḥpuñjaḥ, bhānemiḥ, khakholkaḥ, khadyotanaḥ, virocanaḥ, nabhaścakṣūḥ, lokacakṣūḥ, jagatsākṣī, graharājaḥ, tapatāmpatiḥ, sahastrakiraṇaḥ, kiraṇamālī, marīcimālī, aṃśudharaḥ, kiraṇaḥ, aṃśubharttā, aṃśuvāṇaḥ, caṇḍakiraṇaḥ, dharmāṃśuḥ, tīkṣṇāṃśuḥ, kharāṃśuḥ, caṇḍaraśmiḥ, caṇḍamarīciḥ, caṇḍadīdhitiḥ, aśītamarīciḥ, aśītakaraḥ, śubharaśmiḥ, pratibhāvān, vibhāvān, vibhāvasuḥ, pacataḥ, pacelimaḥ, śuṣṇaḥ, gaganādhvagaḥ, gaṇadhvajaḥ, khacaraḥ, gaganavihārī, padmagarbhaḥ, padmāsanaḥ, sadāgatiḥ, haridaśvaḥ, maṇimān, jīviteśaḥ, murottamaḥ, kāśyapī, mṛtāṇḍaḥ, dvādaśātmakaḥ, kāmaḥ, kālacakraḥ, kauśikaḥ, citrarathaḥ, śīghragaḥ, saptasaptiḥ   

hindūnāṃ dharmagrantheṣu varṇitā ekā devatā।

vedeṣu sūryasya pūjāyāḥ vāraṃvāraṃ vidhānam asti।

ṇī

somaḥ, candraḥ, śaśāṅkaḥ, induḥ, mayaṅkaḥ, kalānidhiḥ, kalānāthaḥ, kalādharaḥ, himāṃśuḥ, candramāḥ, kumudabāndhavaḥ, vidhuḥ, sudhāṃśuḥ, śubhrāṃśuḥ, oṣadhīśaḥ, niśāpatiḥ, abjaḥ, jaivātṛkaḥ, somaḥ, glauḥ, mṛgāṅkaḥ, dvijarājaḥ, śaśadharaḥ, nakṣatreśaḥ, kṣapākaraḥ, doṣākaraḥ, niśīthinīnāthaḥ, śarvarīśaḥ, eṇāṅkaḥ, śītaraśmiḥ, samudranavanītaḥ, sārasaḥ, śvetavāhanaḥ, nakṣatranāmiḥ, uḍupaḥ, sudhāsūtiḥ, tithipraṇīḥ, amatiḥ, candiraḥ, citrāṭīraḥ, pakṣadharaḥ, rohiṇīśaḥ, atrinetrajaḥ, pakṣajaḥ, sindhujanmā, daśāśvaḥ, māḥ, tārāpīḍaḥ, niśāmaṇiḥ, mṛgalāñchanaḥ, darśavipat, chāyāmṛgadharaḥ, grahanemiḥ, dākṣāyaṇīpati, lakṣmīsahajaḥ, sudhākaraḥ, sudhādhāraḥ, śītabhānuḥ, tamoharaḥ, tuśārakiraṇaḥ, pariḥ, himadyutiḥ, dvijapatiḥ, viśvapsā, amṛtadīdhitiḥ, hariṇāṅkaḥ, rohiṇīpatiḥ, sindhunandanaḥ, tamonut, eṇatilakaḥ, kumudeśaḥ, kṣīrodanandanaḥ, kāntaḥ, kalāvān, yāminījatiḥ, sijraḥ, mṛgapipluḥ, sudhānidhiḥ, tuṅgī, pakṣajanmā, abdhīnavanītakaḥ, pīyūṣamahāḥ, śītamarīciḥ, śītalaḥ, trinetracūḍāmaṇiḥ, atrinetrabhūḥ, sudhāṅgaḥ, parijñāḥ, sudhāṅgaḥ, valakṣaguḥ, tuṅgīpatiḥ, yajvanāmpatiḥ, parvvadhiḥ, kleduḥ, jayantaḥ, tapasaḥ, khacamasaḥ, vikasaḥ, daśavājī, śvetavājī, amṛtasūḥ, kaumudīpatiḥ, kumudinīpatiḥ, bhūpatiḥ, dakṣajāpatiḥ, oṣadhīpatiḥ, kalābhṛt, śaśabhṛt, eṇabhṛt, chāyābhṛt, atridṛgjaḥ, niśāratnam, niśākaraḥ, amṛtaḥ, śvetadyutiḥ   

devatāviśeṣaḥ;

patitaṃ somamālokya brahmā lokapitāmahaḥ[śa.ka]

ṇī

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

ṇī

paryāvaraṇīya   

paryāvaraṇasambandhī।

manoramā paryāvaraṇīyaṃ lekhaṃ likhati।

ṇī

guṇāguṇajñaḥ, guṇajñaḥ, guṇagrāhī, guṇadoṣaparīkṣakaḥ, guṇadoṣanirūpakaḥ, guṇajñā, guṇagrāhīṇī, guṇāguṇajñā, guṇadoṣaparīkṣikā, guṇadoṣanirūpikā   

yaḥ guṇam aguṇaṃ ca jñātvā kenāpi kṛtaṃ kāryaṃ parīkṣate।

navasaṃskṛtasāhityasya guṇāguṇajñaḥ saḥ asmin saṃgoṣṭhyām upasthitān navakavīn mārgadarśanam anuyacchati।

ṇī

sphuraṇagītam, vīragānam, samarodgīthaḥ, gāthānī, puruṇītham, arkaḥ   

yuddhe sainikānāṃ sphurtiprāptyarthe gīyamānaṃ gītam।

yuddhasamaye sphuraṇagīteṣu sainikānāṃ parākramasya varṇanaṃ krīyate।

ṇī

varṇīya, varṇin   

varṇasambandhī।

sā śuklīyā varṇīyā strī bhavān prāpṛcchat।

ṇī

brāhmaṇī-nadī   

ekā nadī;

brāhmaṇī orisā tathā ca bihāraprānte asti

ṇī

javanikā, yavanikā, pratisīrā, chāyā, citrā, tiraskaraṇī, kaṭa   

citrādīnām yantreṇa prakṣepaṇārthe upayuktā javanikā;

asyām calacitraśālāyām laghu javanikā asti

ṇī

dūravāṇīsaṅkhyaḥ   

kasyāpi dūravāṇyāḥ te viśiṣṭāḥ aṅkāḥ yena anyasmai dūravāṇī kartuṃ śakyate।

bhavataḥ dūravāṇīsaṅkhyam ahaṃ jānāmi।

ṇī

vairiṇī   

strītvaviśiṣṭaḥ śatruḥ।

ahaṃ bhavatyāḥ sakhī na tu vairiṇī।

ṇī

śūkaraḥ, stabdharomā, romeśaḥ, kiriḥ, cakradraṃṣṭraḥ, kiṭiḥ, daṃṣṭrī, kroḍaḥ, dantāyudhaḥ, balī, pṛthuskandhaḥ, potrī, ghoṇī, bhedanaḥ, kolaḥpotrāyudhaḥ, śūraḥ, bahvapatyaḥ, radāyudhaḥ   

puṃjātīyavarāhaḥ।

saḥ śūkaraṃ sūkarīṃ ca pālayati।

ṇī

gajaḥ, hastī, karī, dantī, dvipaḥ, vāraṇa-, mātaṅgaḥ, mataṅgaḥ, kuñjaraḥ, nāgaḥ, dviradaḥ, ibhaḥ, radī, dvipāyī, anekapaḥ, viṣāṇī, kareṇuḥ, padmī, lambakarṇaḥ, śuṇḍālaḥ, karṇikī, dantāvalaḥ, stamberamaḥ, dīrghavaktraḥ, drumāriḥ, dīrghamārutaḥ, vilomajihvaḥ, śakvā, pīluḥ, mahāmṛgaḥ, mataṅgajaḥ, ṣaṣṭhihāyanaḥ   

vanyapaśuḥ , yasya vakṣo atha kakṣāvalayaḥ,ślathāśca lambodarasaḥ tvagbṛhatīgalaśca pecakena saha sthūlā kukṣiḥ asti। tathā ca yaḥ śuṇḍāvān asti।

hayā jiheṣire harṣād gambhīraṃ jagajuḥ gajāḥ।

ṇī

virahiṇī   

yasyāḥ priyasya patyuḥ vā viyogaḥ bhavati।

virahiṇyāḥ kathāṃ śrutvā tasyāḥ hṛdayaṃ karuṇayā adravat।

ṇī

nārāyaṇī   

ekā ṛṣīpatnī।

nārāyaṇyāḥ varṇanaṃ purāṇeṣu asti।

ṇī

agrāhya, apratigrāhya, agrahaṇīya, asvīkārya, anādeya   

svīkartum ayogyaḥ।

etādṛśena agrāhyena paṇabandhena bhavān kathaṃ paṇaṃ karoti।

ṇī

grahaṇīya, pratigṛhya, pratigrahaṇīya, pratigrāhya   

svīkartuṃ yogyaḥ।

tāni vacanāni yadi grahaṇīyāni tarhi eva janāḥ viśvasanti।

ṇī

māṣaparṇī, hayapucchī, kāmbojī, mahāsahā, siṃhapucchī, ṛṣiproktā, kṛṣṇavṛntā, pāṇḍulomaśaparṇinī, ārdramāṣā, māṃsamāṣā, maṅgalyā, hayapucchikā, haṃsamāṣā, aśvapucchā, pāṇḍurā, māṣaparṇikā, kalyāṇī, vajramūlī, śāliparṇī, visāriṇī, ātmodbhavā, bahuphalā, svayambhūḥ sulabhā, ghanā, siṃhavinnā, viśācikā   

vanamāṣaḥ।

māṣaparṇyāḥ upayogaḥ bheṣajarūpeṇa bhavati।

ṇī

amiśraṇīya   

miśrayitum ayogyaḥ।

jale amiśraṇīyānāṃ vastūnāṃ sūciṃ nirmāntu।

ṇī

vairiṇī   

ekā paurāṇikī mahilā।

vairiṇī dakṣasya patnī āsīt।

ṇī

paroṣṇī   

ekā paurāṇikā nadī।

paroṣṇī kāśmiraprānte āsīt।

ṇī

garbhavatī, antaḥsattvā, āpannasattvā, āptagarbhā, udariṇī, gurviṇī, daurhṛdinī, sagarbhā, sasattvā, dohadavatī, gurvī   

garbhayuktā strī।

garbhavatīnāṃ viśeṣaṃ rakṣaṇaṃ karaṇīyam।

ṇī

sādhāraṇī   

ekā apsarāḥ।

sādhāraṇyāḥ varṇanaṃ purāṇeṣu prāpyate।

ṇī

vyabhicāriṇī, jārabharā, lañjā   

vyabhicāraṃ kriyamāṇā strī।

śyāmaḥ vyabhicāriṇyāḥ mohapāśe baddhaḥ।

ṇī

śūdrāṇī   

śūdrasya patnī।

śūdrāṇī svaputraṃ snāpayati।

ṇī

strīgavī, dhenuḥ, tumbā, nilimpā, rohiṇī, payasvinī   

payoyuktā gauḥ।

rāmeṇa strīgavī krītā।

ṇī

gambhārī, sarvatobhadrā, kāśmarī, madhuparṇikā, śrīparṇī, bhadraparṇī, kārśmarī, bhadrā, gopabhadrikā, kumudā, sadābhadrā, kaṭphalā, kṛṣṇavṛntikā, kṛṣṇavṛntā, hīrā, sarvatobhadrikā, snigdhaparṇī, subhadrā, kambhārī, gopabhadrā, vidāriṇī, kṣīriṇī, mahābhadrā, madhuparṇī, svarubhadrā, kṛṣṇā, aśvetā, rohiṇī, gṛṣṭiḥ, sthūlatvacā, madhūmatī, suphalā, medinī, mahākumudā, sudṛḍhatvacā   

dṛḍhakāṣṭhayuktaḥ vṛkṣaviśeṣaḥ yasya parṇāni pippalavṛkṣasya parṇānām iva bhavanti।

gambhāryāḥ kāṣṭhena nirmitaḥ paṭahaḥ uttamaḥ āsīt।

ṇī

devadālī, turaṅgikā, jīmūtakaḥ, kaṇṭaphalā, garā, garī, veṇī, mahākoṣaphalā, kaṭphalā, ghorā, kadambī, viṣahā, karkaṭī, sāramūṣikā, vṛntakoṣā, dālī, romaśapatrikā, kuraṅgikā, sutarkārī, devatāḍaḥ   

kośātakyāḥ iva latāprakāraḥ।

atra sarvatra devadālī asti।

ṇī

siṃhaḥ, kesarī, keśarī, hapiḥ, mṛgendraḥ, mṛgarājaḥ, mṛgarāṭ, mṛgapatiḥ, paśurājaḥ, paśupatiḥ, śārdūlaḥ, vanarājaḥ, mṛgaripuḥ, mṛgāriḥ, gajāriḥ, kuñjarārātiḥ, dviradāntakaḥ, hastikakṣyaḥ, bhīmanādaḥ, bhīmavikrāntaḥ, bhāriḥ, haryyakṣaḥ, pañcāsyaḥ, pañcānanaḥ, pañcamukhaḥ, pañcavaktraḥ, pañcaśikhaḥ, vyālaḥ, saṭāṅkaḥ, jaṭilaḥ, araṇyarāj, araṇyarāṭ, ibhamācalaḥ, ibhāriḥ, karidārakaḥ, karimācalaḥ, kalaṅkaṣaḥ, palaṅkaṣaḥ, keśī, kravyādaḥ, gajāriḥ, nakhāyudhaḥ, nakharāyudhaḥ, nadanuḥ, pārindraḥ, pārīndraḥ, bahubalaḥ, bhāriḥ, bhīmavikrāntaḥ, mahānādaḥ, mahāvīraḥ, mṛgadviṣ, mṛgadviṭ, mṛgaprabhuḥ, raktajihvaḥ, vanahariḥ, visaṅkaṭaḥ, vikramī, vikrāntaḥ, śṛṅgoṣṇīṣaḥ, śailāṭaḥ, śaileyaḥ, sakṛtprajaḥ, harit, haritaḥ, hemāṅgaḥ   

siṃhajātīyaḥ naraḥ vanyapaśuḥ।

siṃhasya grīvā saṭayā āvṛtā asti।

ṇī

praharpaṇī   

varṇavṛttaviśeṣaḥ।

praharpaṇyāḥ pratyekasmin caraṇe krameṇa magaṇaḥ nagaṇaḥ jagaṇaḥ ragaṇaḥ ante guruḥ ca bhavati।

ṇī

aruṇī, rohiṇī, vāyusambhavā, śītalā   

raktavarṇīyā gauḥ।

gopālakaḥ aruṇyāḥ viśeṣaṃ poṣaṇaṃ karoti।

ṇī

raktacandanam, tilaparṇī, patrāṅgam, rañjanam, kucandanam, tāmrasāram, tāmravṛkṣaḥ, lohitam, śoṇitacandanam, raktasāram, tāmrasārakam, kṣudracandanam, arkacandanam, raktāṅgam, pravālaphalam, pattaṅgam, pattagam, raktabījam   

raktavarṇīyaṃ candanam।

muniḥ raktacandanaṃ gharṣati।

ṇī

raktacandanam, tilaparṇī, patrāṅgam, rañjanam, kucandanam, tāmrasāram, tāmravṛkṣaḥ, candanam, lohitam, śoṇitacandanam, raktasāram, tāmrasārakam, kṣudacandanam, arkacandanam, raktāṅgam, pravālaphalam, pattaṅgam, pattagam, raktabījam   

raktavarṇīyacandanavṛkṣaviśeṣaḥ।

raktacandanasya mahāmūlyānāṃ kāṣṭhānāṃ cīnadeśe cauryaṃ bhavati।

ṇī

rudrajaṭā, raudrī, jaṭā, rudrā, saumyā, sugandhā, suvahā, ghanā, īśvarī, rudralatā, supatrā, sugandhapatrā, surabhiḥ, patravallī, jaṭāvallī, rudrāṇī, netrapuṣkarā, mahājaṭā, jaṭārudrā   

kṣupaviśeṣaḥ।

rudrajaṭāyāḥ parṇāni mayūraśikhāyāḥ parṇāni iva bhavanti।

ṇī

arjanīya, upārjya, arjitavya, labhya, adhigantavya, adhigamanīya, adhigamya, āsādayitavya, āsādya, gamya, prāpaṇīya, prāpya, lambhanīya, samāsādya, samprāpya, samprāpaṇīya, samprāptavya   

prāptum yogyaḥ।

arjanīyasya dhanasya abhilāṣayā eva saḥ tat kāryam akarot।

ṇī

arpaṇīya   

arpaṇaṃ kartuṃ yogyam।

arpaṇīyāni vastūni śuddhāni bhavitavyāni।

ṇī

alaṅghya, alaṅghanīya, duratikramaṇīya   

yad laṅghayitum aśakyam asti।

alaṅghyaṃ sāgaraṃ laṅghayituṃ prayāsaḥ nāma mūrkhatā eva।

ṇī

nārācī, nārācikā, eṣaṇikā, eṣaṇī   

svarṇakārasya lohatulā।

svarṇakāraḥ nārācyām ābhūṣaṇāni sthāpayitvā tolayati।

ṇī

maṇḍūkaparṇī, mañjiṣṭhā, brāhmaṇī   

brāhmīvṛkṣeṇa samānaḥ vṛkṣaviśeṣaḥ।

bhavān yaṃ brāhmīti manyate sā tu maṇḍūkaparṇī asti।

ṇī

cūrṇita, cūrṇīkṛta   

yasya cūrṇaṃ kṛtam।

cūrṇite auṣadhe madhu yojayitvā khādituṃ vaidyaḥ asūcayat।

ṇī

kṣatriyā, kṣatriyāṇī   

kṣatriyastrī।

bhāratīye itihāse naikābhiḥ kṣatriyābhiḥ vīratāpūrṇaṃ kāryaṃ kṛtam।

ṇī

kṣatriyī, kṣatriyāṇī   

kṣatriyasya patnī।

aitihāsikena pramāṇena naikāḥ kṣatrayyaḥ sahagāminyaḥ āsan iti jñāyate।

ṇī

pramāṇī   

aṣṭabhiḥ varṇaiḥ yuktaḥ varṇavṛttaviśeṣaḥ।

pramāṇyāḥ pratyekasmin caraṇe jagaṇaḥ ragaṇaḥ tathā ekaḥ guruvarṇaḥ ca bhavati।

ṇī

tiraskariṇī   

sā vidyā yayā manuṣyaḥ adṛśyaḥ bhavitum arhati।

śikṣakaḥ tiraskariṇīm api jānāti।

ṇī

hiṅgu, sahastravedhi, jatukam, vālhikam, vālhīkam, rāmaṭham, jantughnam, vālhī, gṛhiṇī, madhurā, sūpadhūpanam, jatu, keśaram, ugragandham, bhūtāriḥ, jantunāśanam, sūpāṅgam, ugravīryam, agūḍhagandham, bhedanam   

śatapuṣpāviśeṣaḥ।

hiṅgunāmnā eva dravyam upalabhyate yasya upayogaḥ vyañjanarūpeṇa auṣadharūpeṇa vā kriyate।

ṇī

citrārāgiṇī   

rāgiṇīviśeṣaḥ।

citrārāgiṇīṃ bhairavarāgasya sahacarīṃ manyate।

ṇī

vaitaraṇīnadī   

uḍīsārājyasya nadī।

vaitaraṇīnadī pavitrā manyate।

ṇī

aṣṭatāriṇī   

bhagavatyāḥ aṣṭarūpāṇi।

tārā ugrā mahogrā vrajā kālī sarasvatī kāmeśvarī tathā ca cāmuṇḍā ityetāḥ aṣṭatāriṇyaḥ santi।

ṇī

mayūrasāriṇī   

varṇavṛttaviśeṣaḥ।

mayūrasāriṇyāṃ trayodaśa varṇāḥ santi।

ṇī

māhendravāṇī   

ekā paurāṇikā nadī।

māhendravāṇyāḥ varṇanaṃ mahābhārate asti।

ṇī

anapahārya, anapaharaṇīya, ahārya   

yat apahartuṃ na arhati।

jñānam anapahāryaṃ vastu।

ṇī

ākarṣaṇī   

prācīnakālīnā dhātumudrā।

saṅgrahālayeṣu api ākarṣaṇī durlabhā।

ṇī

anveṣaṇīya   

yasya viṣaye adhikaṃ jñātuṃ śakyate।

etādṛśānāṃ mahatvapūrṇānām anveṣaṇīyānāṃ ca prakaraṇānāṃ viṣaye ārakṣakāḥ katham ajñāḥ bhavitum arhanti।

ṇī

māyinī, māyākāriṇī, māyā, abhicāriṇī   

strī abhicārī।

māyinī māyāṃ darśayati।

ṇī

ākramaṇīya   

ākramitum arhaḥ।

rāṣṭrasya ākramaṇīyā sthitiḥ āntarikayā asthiratayā udbhavati।

ṇī

ācaraṇīya   

vyavahartum ācarituṃ vā yogyaḥ।

ācaraṇīyānāṃ niyamānām asmābhiḥ pālanaṃ kartavyam।

ṇī

karuṇī, grīṣmapuṣpī, rājapuṣpī, raktapuṣpī, cāriṇī, rājapriyā, sūkṣmā, brahmacāriṇī   

puṣpavṛkṣaviśeṣaḥ yaḥ viśeṣataḥ kokaṇapradeśe bhavati।

kṛṣakaḥ karuṇīm unmūlayati।

ṇī

āropaṇīya   

āropaṇaṃ kartuṃ yogyam।

mṛtasya āropaṇīyānām aṅgānāṃ kuṭumbajanaiḥ dānaṃ kṛtam।

ṇī

āśrayaṇīya, avalambanīya   

āśrayituṃ yogyaḥ।

āśrayaṇīyaḥ mārgaḥ eva asmān lakṣyaṃ prati prāpayati।

ṇī

tāraṇī   

kaśyapaṛṣeḥ patnī।

tāraṇyāḥ garbhāt yājopayājau jātau।

ṇī

jalaśoṣaṇī   

jalādayaḥ dravāḥ śoṣayituṃ nirmitaḥ chidrayuktaḥ vastuviśeṣaḥ।

āpaṇe naikaprakārakāḥ jalaśoṣaṇyaḥ prāpyante।

ṇī

īrṣyaṇīya, spṛhaṇīya   

īrṣyāyai yogyam।

tasyāḥ īrṣyaṇīyena saundaryeṇa sakhyaḥ duḥkhitāḥ jātāḥ।

ṇī

uccāraṇīya, uccārmāṇa   

uccāraṇārthaṃ yad yogyam।

anyeṣāṃ sammukham uccāraṇīyaḥ śabdaḥ nāsti ayam।

ṇī

navapariṇīta, navavivāhita   

yayoḥ vivāhaḥ idānīm eva jātaḥ।

navapariṇītau dampatī prasannau dṛśyete।

ṇī

vātapeṣaṇī, vāyucālyacakram   

vāyoḥ ūrjayā vidyudurjām utpādayan yantraviśeṣaḥ yena anyāni yantrāṇi api pracālyante।

prāyaḥ vātapeṣaṇyaḥ samudrataṭe dṛśyante।

ṇī

vātapeṣaṇī, vāyucālyacakram   

vāyoḥ gatyā eva bhraman yantram।

vātapeṣaṇyāḥ uparitane bhāge vartamānaṃ bṛhat cakraṃ vāyoḥ gatyā bhramati yena adhastanīye bhāge vartamānaṃ yantraṃ kāryaṃ karoti।

ṇī

veṇīraḥ   

keśān prakṣālayituṃ prayuktaṃ phenakam।

āpaṇe naikaprakārakāḥ veṇīrāḥ upalabdhāḥ।

ṇī

samayasāriṇī   

kāryakramāṇāṃ tathā ca teṣāṃ niścitasya samayasya sūcī।

samayasāriṇyāḥ anusāreṇa asmākaṃ parīkṣā dvivādane ārapsyate।

ṇī

vānanirīkṣaṇī, dūradarśanayantram   

yad yantraṃ dūrasthānāṃ vastūnām ālekhaṃ bṛhad kṛtvā darśayati।

mumbaīnagarasya tārāgṛhe gagane sthitān grahanakṣatrān draṣṭuṃ vānanirīkṣaṇī asti।

ṇī

nārāyaṇī, nārāyaṇīnadī   

ekā nadī।

nārāyaṇī nepāladeśe bhāratadeśe ca sravati।

ṇī

nārāyaṇīkṣetram, nārāyaṇī-añcalakṣetram   

nepāladeśe vartamānam ekaṃ kṣetram।

nārāyaṇīkṣetre pañcamaṇḍalāni santi।

ṇī

ṇī, vāk, vācā   

bhāṣaṇasya śaktiḥ।

saptavarṣīyaṃ mūkam āroḍāviṣṇuḥ guroḥ kṛpayā vāṇīṃ prāptavān।

ṇī

kṣepaṇīya   

kṣeptuṃ yogyaḥ।

eṣaḥ vṛtāntaḥ avakare kṣepaṇīyaḥ।

ṇī

bhūmudgakaṇaḥ, bhūmudgakaṇīkā, bhūmudrakaṇikaḥ   

bhūmudgasya antasthaḥ bhāgaḥ।

bhūmudgakaṇebhyaḥ tailaṃ niṣkāsyate।

ṇī

ṭīkā, ṭippaṇī   

kaścit viṣayaḥ samyak spaṣṭībhavituṃ likhitā sūcanā।

asmin granthe ṭīkāḥ dattāḥ।

ṇī

indracirbhiṭī, indīvarā, yugmaphalā, dīrghavṛntā, uttamāraṇī, puṣpamañjarikā, droṇī, karambhā, nalikā   

latāviśeṣaḥ-yasyā guṇāḥ kaṭutvam śītatvam pittaśleṣmakāsadoṣavraṇakṛmināśitvam asti ।

indracirbhiṭī cakṣuhitakārī asti

ṇī

ākhukarṇaparṇikā, adribhu, undurakarṇikā, undurakarṇī, putraśreṇī, bahukarṇikā, bahuparṇikā, bhañjipattrikā, phañjipattrikā, phañjiputtrikā, bhūdarībhavā, śambarī, mūṣākarṇī, musalī, mūṣīkakarṇī, mūṣikaparṇī, mūṣiparṇikā, sañcitrā, vṛṣā, vṛṣaparṇī, vṛścikarṇī, sukarṇī, sukarṇikā, suvarṇī, mātā, sutaśreṇī, raṇḍaḥ, mūṣakakarṇī, mūṣakakarṇikā   

ekā jalajā latā ।

sarasi sarvatra ākhukarṇaparṇikā dṛśyate

ṇī

kaṭabhī, analaprabhā, kukundanī, pārāpatapadī, pītatailā, kanakaprabhā, gīrlatā, jyotirlatā, jyotiṣkā, tejasvinī, tejohvā, tiktakā, niphalā, paṇyā, pārāvatapadī, piṇyā, pūtitailā, bahurasā, lagaṇā, nagaṇā, latā, latāpuṭakī, lavaṇakiṃśukā, śleṣmaghnī, sārasvatī, supiṅgalā, sphuṭaraṅgiṇī, sphuṭavalkalī, sumedhā, suvarṇalatā, suvegā, svarṇalatā, dīptaḥ, lavaṇaḥ, śṛṅgī, nagnaḥ   

kṣupaviśeṣaḥ ।

kaṭabhyāḥ varṇanaṃ suśrutena kṛtam

ṇī

karṣaṇī   

ekaḥ kṣupaḥ ।

karṣaṇyāḥ varṇanam kośe vartate

ṇī

kalyāṇī   

ekā dākṣāyaṇī ।

kalyāṇī malaye vartate

ṇī

kalyāṇī   

skandasya ṣaṇmātāsu ekā ।

kalyāṇyāḥ ullekhaḥ mahābhārate vartate

ṇī

vidveṣiṇī   

ekā rākṣasī ।

mārkaṇḍeyapurāṇe vidveṣiṇyāḥ ullekhaḥ asti

ṇī

vāruṇī   

nadīviśeṣaḥ ।

vāruṇyāḥ varṇanaṃ rāmāyaṇe prāpyate

ṇī

vārkāruṇīputraḥ   

ācāryaviśeṣaḥ ।

śatapathabrāhmaṇe vārkāruṇīputrasya varṇanam asti

ṇī

vārṣagaṇīputraḥ   

ācāryaviśeṣaḥ ।

śatapathabrāhmaṇe vārṣagaṇīputrasya varṇanam asti

ṇī

vārṣāyaṇīputraḥ   

ācāryaviśeṣaḥ ।

vārṣāyaṇīputraḥ ārṣeya-brāhmaṇe varṇitaḥ

ṇī

kiṅkiṇī   

phalaprakāraviśeṣaḥ ।

kiṅkiṇī iti kṣāraprakārakaṃ drākṣāphalaṃ vartate

ṇī

kiṅkiṇī   

ekā devatā ।

kiṅkiṇyāḥ ullekhaḥ tantre vartate

ṇī

śālaparṇī, śālaparṇaḥ, triparṇī, triparṇikā, sarivanā, śāliparṇī, dhavaniḥ, śālapatrā, tṛṇagandhā, pītinī, pītanī, rudrajaṭā, saumyā, śālānī, dīrghamūlā, niścalā, vātaghnī, dhruvā, granthaparṇī, kukuraḥ, pīlumūlaḥ, pīvarī, śālikā, śubhapatrikā, nīlapuṣpaḥ, parṇī, astamatī, pālindī, pālindhī   

ekaḥ kṣupaḥ ।

śālaparṇī bheṣajyarūpeṇa upayujyate

ṇī

kuṇḍalaḥ, sarpiṇī   

ekaḥ kṣupaḥ ।

kuṇḍalasya varṇanaṃ kośe vartate

ṇī

gokarṇī   

ekā latā ।

gokarṇī suśrutena parigaṇitā

ṇī

viśvarūpiṇī   

devyāḥ nāmaviśeṣaḥ ।

vivaraṇapustikāyāṃ viśvarūpiṇyāḥ varṇanam asti

ṇī

triveṇī   

ekaṃ sthānam ।

triveṇyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

ṇī

droṇī   

ekaḥ deśaḥ ।

droṇyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

ṇī

droṇī   

ekaḥ parvataḥ ।

droṇyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

ṇī

droṇī   

ekā nadī ।

droṇyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

ṇī

dharaṇī, dharaṇiḥ   

ekaḥ kośaḥ ।

dharaṇyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

ṇī

paroṣṇī   

ekā nadī ।

paroṣṇyāḥ ullekhaḥ rājataraṅgiṇyāṃ vartate

ṇī

veṇīdāsaḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

veṇīdāsasya ullekhaḥ vivaraṇapustikāyām asti

ṇī

veṇīmādhavaḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

veṇīmādhavasya ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

veṇīvilāsaḥ   

kāvyaviśeṣaḥ ।

veṇīvilāsaḥ iti nāmake dve kāvye vartete

ṇī

puṣkariṇī   

ekā nadī ।

puṣkariṇyāḥ ullekhaḥ śivapurāṇe vartate

ṇī

puṣkariṇī   

cākṣuṣasya patnī ।

puṣkariṇī manoḥ mātā asti

ṇī

puṣkariṇī   

vyuṣṭasya patnī ।

puṣkariṇyāḥ ullekhaḥ bhāgavatapurāṇe vartate

ṇī

puṣkariṇī   

ulmukasya patnī ।

puṣkariṇyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

ṇī

puṣkariṇī   

maruprānte vartamānaḥ ekaḥ devālayaḥ ।

puṣkariṇyāḥ ullekhaḥ bauddhasāhitye vartate

ṇī

puṣpaveṇī   

ekā nadī ।

puṣpaveṇyāḥ ullekhaḥ mahābhārate vartate

ṇī

pramāṇī   

vṛttaviśeṣaḥ ।

pramāṇyā ullekhaḥ kośe vartate

ṇī

phaṇī   

ekā nadī ।

phaṇyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

ṇī

brāhmaṇī   

ekā nadī ।

brāhmaṇyāḥ ullekhaḥ mahābhārate vartate

ṇī

kumbhī, pāṭalāvṛkṣaḥ, vāriparṇī, kaṭphalaḥ, romaśaḥ, parpaṭadrumaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ- asya guṇāḥ kaṭutvaṃ, kaṣāyatvam, uṣṇatvaṃ, grāhitvaṃ, vātakapha़haratvam ।

kumbhī rājanirghaṇṭe varṇitā asti

ṇī

mayūrasāriṇī   

vṛttaviśeṣaḥ ।

mayūrasāriṇyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

ṇī

śiṅgadharaṇīśaḥ   

ekaḥ lekhakaḥ ।

śiṅgadharaṇīśasya ullekhaḥ vivaraṇapustikāyām asti

ṇī

śiṅgadharaṇīsenaḥ   

ekaḥ lekhakaḥ ।

śiṅgadharaṇīsenasya ullekhaḥ vivaraṇapustikāyām asti

ṇī

praṇī   

ekā nadī ।

praṇītā kośe ullikhitā

ṇī

pratighoṣiṇī   

asurāṇām ekasya vargasya nāma ।

śāṅkhāyana-śrauta-sūtre pratighoṣiṇī samullikhitā

ṇī

praveṇī   

ekā nadī ।

mahābhārate praveṇī varṇitā

ṇī

pretabhakṣiṇī   

ekā devatā ।

kośeṣu pretabhakṣiṇī nirdiṣṭā

ṇī

bṛhatphalā, mahājumbūḥ, mahendra-vāruṇī   

ekaḥ vanaspati-viśeṣaḥ ।

kūṣmāṇḍa-vanaspateḥ bṛhatphalā nāma ekaḥ prakāraḥ kośeṣu ullikhitaḥ āsīt

ṇī

kumbhī, pāṭalāvṛkṣaḥ, vāriparṇī, kaṭphalaḥ, romaśaḥ, parpaṭadrumaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ- asya guṇāḥ kaṭutvaṃ,kaṣāyatvam,uṣṇatvaṃ,grāhitvaṃ,vātakapha़haratvam ।

kumbhī rājanirghaṇṭe varṇitā asti

ṇī

mālinī, samudrānta, durālabha, ātmamūlī, idamkāryā, sutā, kacchurā, kṣudreṅgudī, gāndhārikā, girikarṇī, tāmramūlā, triparṇikā, dīrghamūlī, duḥsparśā, padmamukhī, phañjikā, marūdbhavā, rodanī, rodanikā, virūpā, viśāladā   

ekaḥ kṣupaḥ ।

mālinyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

ṇī

māhendravāṇī   

ekā nadī ।

māhendravāṇyāḥ ullekhaḥ mahābhārate vartate

ṇī

rohiṇī   

kṣupanāmaviśeṣaḥ ।

naikeṣāṃ kṣupāṇāṃ nāma rohiṇī iti vartate

ṇī

kṣoṇīdharamiśraḥ   

ekaḥ ṭīkākāraḥ ।

kṣoṇīdharamiśrasya varṇanaṃ kośe vartate

ṇī

śrāmaṇī   

ekaḥ vṛkṣaḥ ।

śrāmaṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

rājataraṅgiṇī   

ekā rājakanyā ।

śrīguṇalekhāyāḥ ullekhaḥ rājataraṅgiṇyām asti

ṇī

sandarbhāmṛtatoṣiṇī   

mugdhabodhasya ṭīkāgranthaḥ ।

sandarbhāmṛtatoṣiṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

ṇī   

vṛttaviśeṣaḥ ।

vāṇyāṃ sarvāḥ varṇāḥ dīrghāḥ santi

ṇī

vāruṇī   

ekā nadī ।

vāruṇyāḥ ullekhaḥ rāmāyaṇe vartate

ṇī

brahmāṇī, brāhmaṇī   

ekā nadī ।

mahābhārate brahmāṇī nirdiṣṭā

ṇī

brahmāṇī   

strīmūrtarupā brahmadevasya śaktiḥ tathā ca brahmadevasya patnī ।

brahmāṇī purāṇeṣu varṇitā dṛśyate

ṇī

brahmāṇī   

ekaṃ sugandhadravyam ।

kośeṣu brahmāṇī samullikhitā

ṇī

brahmāṇī   

ekaḥ kāṃsyaprakāraḥ ।

kośeṣu brahmāṇī samullikhitā

ṇī

brahmāmṛtavarṣiṇī   

ekā ṭīkā ।

brahma-sūtram iti vedānti-racanāyāḥ brahmāmṛtavarṣiṇī iti ṭīkā suvikhyātā

ṇī

sarvānukramaṇīvṛttiḥ   

ekaḥ ṭīkāgranthaḥ ।

sarvānukramaṇīvṛtteḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

sārāyaṇīyaḥ   

ekaḥ vidyālayaḥ ।

sārāyaṇīyānām ullekhaḥ atharvaveda-pariśiṣṭe asti

ṇī

hariṇī   

vṛttaviśeṣaḥ ।

hariṇī piṅgalena parigaṇitā

ṇī

hariṇī   

ekā apsarā ।

hariṇyāḥ ullekhaḥ ṛgvede vartate

ṇī

hariṇī   

ekā yakṣiṇī ।

hariṇyāḥ ullekhaḥ bauddhasāhitye vartate

ṇī

hastiparṇī   

kṣupaviśeṣaḥ ।

hastiparṇī iti dvau kṣupau staḥ

ṇī

vāruṇī   

śivasya patnī ।

vāruṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

kṣoṇīdharamiśraḥ   

ekaḥ ṭīkākāraḥ ।

kṣoṇīdharamiśrasya varṇanaṃ kośe vartate

ṇī

goṇīpathaḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

goṇīpathasya ullekhaḥ pravaragranthe vartate

ṇī

grāmaṇīyaḥ   

ekaḥ janasamūhaḥ ।

grāmaṇīyānāṃ varṇanaṃ mahābhārate ullikhitāḥ santi

ṇī

ghaṇṭākarṇī   

ekā devatā ।

ghaṇṭākarṇī hemādreḥ caturvarga-cintāmaṇi-granthe ullikhitā

ṇī

ghoṣiṇī   

kecana durātmānaḥ ।

ghoṣiṇī āśvalāyana-gṛhya-sūtre ullikhitā asti

ṇī

cakradantī, dantī, śīghrā, śyenaghaṇṭā, nikumbhī, nāgasphotā, dantinī, upacitrā, bhadrā, rūkṣā, recanī, anukūlā, niḥśalyā, viśalyā, madhupuṣpā, eraṇḍaphalā, taruṇī, eraṇḍapatrikā, aṇurevatī, viśodhanī, kumbhī, uḍumbaradalā   

ekaḥ kṣupaḥ asyā guṇāḥ kaṭutvam uṣṇatvam śūlāmatvagdoṣārśovraṇāśmarī-śalyaśodhanatvam dīpanatvañca ।

cakradantī kośe varṇitā asti

ṇī

cakrapuṣkariṇī   

ekaṃ saraḥ ।

cakrapuṣkariṇī skandapurāṇasya kāśīkhaṇḍe ullikhitā dṛśyate

ṇī

śoṇī   

ekaṃ nagaram ।

śoṇyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

ṇī

śroṇī   

ekā nadī ।

śroṇyāḥ ullekhaḥ bhāgavatapurāṇe vartate

ṇī

sragviṇī   

dve chandasī ।

sragviṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

sauryāyaṇī   

ekaḥ puruṣaḥ ।

sauryāyaṇinaḥ ullekhaḥ praśnopaniṣadi asti

ṇī

hṛttoṣaṇī   

ekaṃ kāvyam ।

hṛttoṣaṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

puṣkariṇī   

bhumanyoḥ patnī ।

puṣkariṇyāḥ ullekhaḥ mahābhārate asti

ṇī

mandavisarpiṇī   

ekaḥ yūkāviśeṣaḥ ।

pañcatantre mandavisarpiṇī nirdiṣṭā

ṇī

pāṅgulyahāriṇī   

kṣupasya ekaḥ prakāraḥ ।

pāṅgulyahāriṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

karṣaṇī   

ekaḥ kṣupaḥ ।

karṣaṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

karṇī   

viśvaṃ vibhājyamānānāma parvatānāṃ mukhyāsu sapta āvaliṣu ekaḥ ।

karṇinaḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

karīṣiṇī   

ekā nadī ।

karīṣiṇyāḥ ullekhaḥ mahābhārate viṣṇupurāṇe ca asti

ṇī

karaṇī   

ekaḥ śikṣakaḥ ।

karaṇinaḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

kapitthaparṇī   

ekaḥ kṣupaḥ ।

kapitthaparṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

kandarohiṇī   

ekaḥ kṣupaḥ ।

kandarohiṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

auṣṇīkaḥ   

ekaḥ janasamudāyaḥ ।

auṣṇīkānām ullekhaḥ mahābhārate asti

ṇī

aindrāyaṇī   

ekā strī ।

aindrāyaṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

uṣṇīṣārpaṇā   

ekā devī ।

uṣṇīṣārpaṇāyāḥ ullekhaḥ bauddhasāhitye asti

ṇī

uṣṇīnābhaḥ   

ekaḥ vyomagaḥ ।

uṣṇīnābhasya ullekhaḥ mahābhārate asti

ṇī

āviddhakarṇī   

ekaḥ kṣupaḥ ।

āviddhakarṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

pārāyaṇīyam   

ekaṃ vyākaraṇam ।

pārāyaṇīyasya ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

cākaciccā, śvetavuhnā, kapītaḥ, vanatiktā, visarpiṇī, śaṅkhinī, girijā, dhūsaracchadā   

ekaḥ kṣupaḥ ।

cākaciccāyāḥ varṇanaṃ kośe vartate

ṇī

cāruveṇī   

ekā nadī ।

cāruveṇī kośe varṇitā dṛśyate

ṇī

jagadīśatoṣiṇī   

ekaḥ ṭīkāgranthaḥ ।

jagadīśatoṣiṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

jūrṇī   

ekaḥ sarpaḥ ।

jūrṇyāḥ ullekhaḥ atharvavede asti

ṇī

taraṅgiṇī   

ekā nadī ।

taraṅgiṇyāḥ ullekhaḥ kathāsaritsāgare asti

ṇī

taraṅgiṇī   

kṛtiviśeṣaḥ ।

taraṅgiṇī iti nāmakānāṃ naikāsāṃ kṛtīnām ullekhaḥ śaktiratnākare nirṇayasindhau ca asti

ṇī

tarpaṇī   

ekaḥ kṣupaḥ ।

tarpaṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

tāmraparṇītaṭākam   

ekaṃ sthānam ।

tāmraparṇītaṭākasya ullekhaḥ śaṅkaravijaye asti

ṇī

tāriṇīkalpaḥ   

ekaḥ granthaḥ ।

tāriṇīkalpasya ullekhaḥ tantrasāre asti

ṇī

tāriṇī   

ekā devatā ।

tāriṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

kāmakoṣṇī   

ekā nadī ।

kāmakoṣṇyaḥ ullekhaḥ bhāgavatapurāṇe vartate

ṇī

nañvādaṭīppaṇī   

ekaḥ ṭīkāgranthaḥ ।

nañvādaṭippaṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṇī

dharaṇīvarāhaḥ   

ekaḥ rājā ।

dharaṇīvarāhasya ullekhaḥ kathāsaritsāgare asti

ṇī

dhāriṇī   

agnimitrasya patnī ।

dhāriṇaḥ ullekhaḥ mālavikāgnimitre asti

ṇī

dhāriṇī   

svadhāyāḥ putrī ।

dhāriṇaḥ ullekhaḥ bhāgavatapurāṇe asti

ṇī

dhāriṇī   

strīnāmaviśeṣaḥ ।

dhāriṇīnām ullekhaḥ hemacandrasya pariśiṣṭaparvan ityasmin granthe asti

Parse Time: 1.869s Search Word: ṇī Input Encoding: IAST: ṇī