Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "śrīs" has 3 results.
     
śrīs: feminine nominative singular stem: śrī
śrīs: feminine accusative plural stem: śrī
śrīs: feminine vocative singular stem: śrī
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
lavaṅgam2.6.126NeuterSingulardevakusumam, śrīsaṃjñam
     Monier-Williams
          Search  
26 results for śrīḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
śrīsahasran. Name of stotra-. View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsahodaram. "brother of śrī-", the moon (as produced together with śrī- at the churning of the ocean; see śrī-putra-) View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsambhūtāf. (in astronomy) Name of the sixth night of the karma-māsa- (q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsaṃgrāmam. Name of a particular maṭha- (q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsaṃhitāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsaṃjñan. "called after śrī-", cloves (the various names of śrī- being applied to cloves) View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsaṃsthāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsarasvatīf. dual number lakṣmī- and sarasvatī- View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsenaSee -ṣeṇa-. View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsiddhif. (in astrology) Name of the sixteenth yoga-. View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsmaraṇadarpaṇam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsrajan. śrī- (or fortune) and a garland View this entry on the original dictionary page scan.
śrīstavam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsthalan. Name of a temple of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsthalamāhātmyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsthalaprakāśam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śrīstutif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsukham. Name of a medical author View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsūktan. Name of the hymn View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsūktanyāsam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsūktavidhānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsūktavidhim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsvāminm. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsvāminm. of the father of bhaṭṭi- View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsvarūpam. Name of a disciple of caitanya- View this entry on the original dictionary page scan.
śrīsvarūpiṇīf. having the nature of śrī- (applied to rādhā-) View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
3 results
     
śrīsaṃjña noun (neuter) cloves (the various names of Śrī being applied to cloves) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 68233/72933
śrīsāttvatā noun (feminine) name of a religious text (?)
Frequency rank 68234/72933
śrīsūkta noun (neuter) name of the hymn RV 1.165 (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 22455/72933
     Wordnet Search "śrīḥ" has 12 results.
     

śrīḥ

kamalam, aravindam, sarasijam, salilajam, rājīvam, paṅkajam, nīrajam, pāthojam, nalam, nalinam, ambhojam, ambujanma, ambujam, śrīḥ, amburuham, ambupadmam, sujalam, ambhoruham, puṣkaram, sārasam, paṅkajam, sarasīruham, kuṭapam, pāthoruham, vārjam, tāmarasam, kuśeśayam, kañjam, kajam, śatapatram, visakusumam, sahasrapatram, mahotpalam, vāriruham, paṅkeruham   

jalajakṣupaviśeṣaḥ yasya puṣpāṇi atīva śobhanāni santi khyātaśca।

bālakaḥ krīḍāsamaye sarovarāt kamalāni lūnāti।

śrīḥ

lakṣmīḥ, ramā, kamalā, nārāyaṇī, padmahastā, śrīḥ, viṣṇupriyā, mā, māyā, haripriyā, padmā, padmālayā, bhārgavī, cañcalā, indirā, abjavāhanā, abjā, abdhijā, ambujāsanā, amalā, īśvarī, devaśrī, padmamālinī, padmaguṇā, piṅgalā, maṅgalā, śriyā, śrīpradā, sindhujā, jaganmayī, amalā, varavarṇinī, vṛṣākapāyī, sindhukanyā, sindhusutā, jaladhijā, kṣīrasāgarasutā, dugdhābdhitanayā, kṣīrasāgarakanyakā, kṣīrodatanayā, lokajananī, lokamātā   

dhanasya adhiṣṭhātrī devatā yā viṣṇupatnī asti iti manyate।

dhanaprāptyarthe janāḥ lakṣmīṃ pūjayanti।

śrīḥ

dhanam, vittam, vibhavaḥ, arthaḥ, vaibhavam, sampattiḥ, draviṇam, dravyam, rāḥ, riktham, ṛktham, hiraṇyam, dyumnam, svāpateyam, bhogyam, ghasu, svāpateyam, vasu, dyumnam, kāñcanam, lakṣmīḥ, sampat, vṛddhiḥ, śrīḥ, vyavahāryam, raiḥ, bhogaḥ, svam, rekṇaḥ, vedaḥ, varivaḥ, śvātram, ratnam, rayiḥ, kṣatram, bhagaḥ, mīlum, gayaḥ, dyumnaḥ, indriyam, vasu, rāyaḥ, rādhaḥ, bhojanam, tanā, nṛmṇam, bandhuḥ, medhāḥ, yaśaḥ, brahma, śraṃvaḥ, vṛtram, vṛtam   

suvarṇarupyakādayaḥ।

sādhu kāryārthe eva dhanasya viyogaḥ karaṇīyaḥ।

śrīḥ

sarasvatī, prajñā, bhāratī, vāgīśvarī, vāgdevī, vīṇāvādinī, śāradā, haṃsavāhinī, girā, ilā, brāhmī, irā, jñānadā, gīrdevī, īśvarī, vācā, vacasāmīśā, varṇamātṛkā, gauḥ, śrīḥ, vākyeśvarī, antyasandhyeśvarī, sāyaṃsandhyādevatā, gaurī   

vidyāyāḥ vāṇyaḥ ca adhiṣṭhātrī devatā।

sarasvatyāḥ vāhanaṃ haṃsaḥ asti।

śrīḥ

rukmiṇī, īḥ, ramā, sindhujā, sāmā, calā, hīrā, caṭhcalā, vṛṣākapāyī, capalā, indirā, lakṣmīḥ, padamālayā, padmā, kamalā, śrīḥ, haripriyā   

kṛṣṇasya rājñī vaidarbhaputrī ca।

rukmiṇeḥ garbhāt pradyumnaḥ jātaḥ।

śrīḥ

kaṇṭhaśrīḥ   

kaṇṭhasya ābhūṣaṇam।

mohanena ābhūṣaṇasya āpaṇakāt kaṇṭhaśrīḥ krītā।

śrīḥ

bāgeśrīḥ   

ekā rāgiṇī।

bāgeśrīḥ sampūrṇajāteḥ ekā rāgiṇī asti।

śrīḥ

rūpaśrīḥ   

ekā rāgiṇī।

rūpaśrīḥ sampūrṇajāteḥ ekā saṅkarārāgiṇī asti।

śrīḥ

dhavalaśrīḥ   

rāgiṇīviśeṣaḥ।

saṅgītajñaḥ dhavalaśrīṃ gāyati।

śrīḥ

śivaśrīḥ   

ekaḥ rājā ।

śivaśrīḥ viṣṇupurāṇe varṇitaḥ

śrīḥ

jinaśrīḥ   

ekaḥ rājā ।

jinaśriyaḥ ullekhaḥ kāraṇḍa-vyūhe asti

śrīḥ

jñānaśrīḥ   

ekaḥ lekhakaḥ ।

jñānaśriyaḥ ullekhaḥ sarvadarśanasaṅgrahe asti

Parse Time: 1.574s Search Word: śrīḥ Input Encoding: IAST: śrīs