Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
2 results for śatamūlā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
śatamūlāf. dūrvā- grass View this entry on the original dictionary page scan.
śatamūlāf. a kind of root equals vacā- View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
śatamūlā noun (feminine) a kind of root vacā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Dūrvā grass (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 39892/72933
     Wordnet Search "śatamūlā" has 1 results.
     

śatamūlā

śatāvarī, śatamūlī, bahusutā, abhīruḥ, indīvarī, varī, ṛṣyaproktā, bhīrupatrī, nārāyaṇī, aheruḥ, raṅgiṇī, śaṭī, dvīpiśatruḥ, ṛṣyagatā, śatapadī, pīvarī, dhīvarī, vṛṣyā, divyā, dīpikā, darakaṇṭhikā, sūkṣmapatrā, supatrā, bahumūlā, śatāhvayā, khāṭurasā, śatāhvā, laghuparṇikā, ātmaguptā, jaṭā, mūlā, śatavīryā, mahauṣadhī, madhurā, śatamūlā, keśikā, śatapatrikā, viśvasthā, vaiṇavī, pārṣṇī, vāsudevapriyaṅkarī, durmanyā, tailavallī, ṛṣyaproktā   

kṣupakavat vallīviśeṣaḥ।

śatāvaryāḥ mūlaṃ bījaṃ ca auṣadhanirmāṇāya upayujyate।

Parse Time: 0.715s Search Word: śatamūlā Input Encoding: IAST: śatamūlā