Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
2 results for śāliparṇī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
śāliparṇīf. Glycine Debilis View this entry on the original dictionary page scan.
śāliparṇīf. equals māṣa-parṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
śāliparṇī noun (feminine) Glycine Debilis (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 8877/72933
     Wordnet Search "śāliparṇī" has 2 results.
     

śāliparṇī

māṣaparṇī, hayapucchī, kāmbojī, mahāsahā, siṃhapucchī, ṛṣiproktā, kṛṣṇavṛntā, pāṇḍulomaśaparṇinī, ārdramāṣā, māṃsamāṣā, maṅgalyā, hayapucchikā, haṃsamāṣā, aśvapucchā, pāṇḍurā, māṣaparṇikā, kalyāṇī, vajramūlī, śāliparṇī, visāriṇī, ātmodbhavā, bahuphalā, svayambhūḥ sulabhā, ghanā, siṃhavinnā, viśācikā   

vanamāṣaḥ।

māṣaparṇyāḥ upayogaḥ bheṣajarūpeṇa bhavati।

śāliparṇī

śālaparṇī, śālaparṇaḥ, triparṇī, triparṇikā, sarivanā, śāliparṇī, dhavaniḥ, śālapatrā, tṛṇagandhā, pītinī, pītanī, rudrajaṭā, saumyā, śālānī, dīrghamūlā, niścalā, vātaghnī, dhruvā, granthaparṇī, kukuraḥ, pīlumūlaḥ, pīvarī, śālikā, śubhapatrikā, nīlapuṣpaḥ, parṇī, astamatī, pālindī, pālindhī   

ekaḥ kṣupaḥ ।

śālaparṇī bheṣajyarūpeṇa upayujyate

Parse Time: 1.127s Search Word: śāliparṇī Input Encoding: IAST: śāliparṇī