Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
vidārigandhāFeminineSingularaṃśumatī, śālaparṇī, sthirā, dhruvā
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
śālaparṇīf. Desmodium or Hedysarum Gangeticum View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
śālaparṇī noun (feminine) Desmodium gangeticum DC. (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 12690/72933
     Wordnet Search "śālaparṇī" has 2 results.
     

śālaparṇī

veṣṭakaḥ, vidārī, śālaparṇī, bhūmikuṣmāṇḍaḥ, kṣīraśuklā, ikṣugandhā, kroṣṭrī, vidārikā, svādukandā, sitā, śuklā, śṛgālikā, vṛṣyakandā, viḍālī, vṛṣyavallikā, bhūkuṣmāṇḍī, svādulatā, gajeṣṭā, vārivallabhā, gandhaphalā   

ekā latā yasmin kuṣmāṇḍavat phalaṃ bhavati।

kuṭīrasya upari veṣṭakaḥ prasarati।

śālaparṇī

śālaparṇī, śālaparṇaḥ, triparṇī, triparṇikā, sarivanā, śāliparṇī, dhavaniḥ, śālapatrā, tṛṇagandhā, pītinī, pītanī, rudrajaṭā, saumyā, śālānī, dīrghamūlā, niścalā, vātaghnī, dhruvā, granthaparṇī, kukuraḥ, pīlumūlaḥ, pīvarī, śālikā, śubhapatrikā, nīlapuṣpaḥ, parṇī, astamatī, pālindī, pālindhī   

ekaḥ kṣupaḥ ।

śālaparṇī bheṣajyarūpeṇa upayujyate

Parse Time: 1.105s Search Word: śālaparṇī Input Encoding: IAST: śālaparṇī