Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "vipulā" has 1 results.
     
vipulā: feminine nominative singular stem: vipula
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
vipulāf. the earth View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
vipulā विपुला The earth.
     DCS with thanks   
1 result
     
vipulā noun (feminine) (in music) a kind of measure (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a form of the Āryā metre (in which the caesura is irregular) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Devī at Vipula the earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 20058/72933
     Wordnet Search "vipulā"" has 3 results.
     

vipulā

paryāptam, yatheṣṭam, yatheṣṭaḥ, yatheṣṭā, pracuraḥ, pracurā, pracuram, vipulaḥ, vipulam, vipulā   

yāvad vāñcchitaṃ tāvad athavā kvacid vāñcchitād adhikam api।

śatānāṃ kṛte paryāptaṃ bhojanaṃ pacatu। / bhoḥ, yatheṣṭaṃ bhuktaṃ mayā adhunā kaṇamātram api bhakṣitum asamarthaḥ aham।

vipulā

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

vipulā

vipulā   

āryāchandasaḥ bhedaḥ।

vipulāyāḥ prathame caraṇe aṣṭādaśa dvitīye caraṇe dvādaśa tṛtīye caturdaśa tathā caturthe trayodaśa mātrāḥ santi।

Parse Time: 0.404s Search Word: vipulā" Input Encoding: IAST IAST: vipulā