Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "sitā" has 2 results.
     
sitā: feminine nominative singular stem: sita
sitā: feminine nominative singular past passive participle stem: sita.
     Monier-Williams
          Search  
2 results for sitā"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
sitāf. white sugar, refined sugar : View this entry on the original dictionary page scan.
sitāf. of 3. sita-, column 2. View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
sitā सिता 1 Candied sugar, sugar; पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्तायते हंसकुलावतंस N.3.94; Bv.4.13; संस्कारो मधुर- रसेषु यः सिताभिः Rām. ch.7.3. -2 Moon-light. -3 A lovely woman. -4 Spirituous liquor. -5 White Dūrvā grass. -6 Arabian jasmine. -7 N. of the Ganges. -Comp. -खण्डः, पाकः a kind of refined sugar. -लता white Dūrvā grass.
     Vedabase Search  
3 results
     
     DCS with thanks   
1 result
     
sitā noun (feminine) Arabian jasmine (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a handsome woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a species of Aparājitā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
bamboo juice (Monier-Williams, Sir M. (1988))
full moon moonlight (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the Ganges (Monier-Williams, Sir M. (1988))
one of the 8 Devis (Buddh.) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
refined sugar (Monier-Williams, Sir M. (1988))
spirituous liquor (Monier-Williams, Sir M. (1988))
white Dūrvā grass (Monier-Williams, Sir M. (1988))
white Kaṇṭakārī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
white sugar (Monier-Williams, Sir M. (1988))
khaṭikā, chalk
Frequency rank 1482/72933
     Wordnet Search "sitā"" has 5 results.
     

sitā

pūrṇimā, paurṇimā, paurṇamāsī, rākā, cāndrī, pūrṇamāsī, anantā, candramātā, nirañjanā, jyotsnī, indumatī, sitā   

cāndramāse śuklapakṣasya antimatithiḥ।

pūrṇimāyāḥ niśākaraḥ atīva ramaṇīyaḥ।

sitā

gaṅgā, mandākinī, jāhnavī, puṇyā, alakanandā, viṣṇupadī, jahnutanayā, suranimnagā, bhāgīrathī, tripathagā, tistrotāḥ, bhīṣmasūḥ, arghyatīrtham, tīrtharījaḥ, tridaśadīrghikā, kumārasūḥ, saridvarā, siddhāpagā, svarāpagā, svargyāpagā, khāpagā, ṛṣikulyā, haimavratī, sarvāpī, haraśekharā, surāpagā, dharmadravī, sudhā, jahnukanyā, gāndinī, rudraśekharā, nandinī, sitasindhuḥ, adhvagā, ugraśekharā, siddhasindhuḥ, svargasarīdvarā, samudrasubhagā, svarnadī, suradīrghikā, suranadī, svardhunī, jyeṣṭhā, jahnusutā, bhīṣmajananī, śubhrā, śailendrajā, bhavāyanā, mahānadī, śailaputrī, sitā, bhuvanapāvanī, śailaputrī   

bhāratadeśasthāḥ pradhānā nadī yā hindudharmānusāreṇa mokṣadāyinī asti iti manyante।

dharmagranthāḥ kathayanti rājñā bhagīrathena svargāt gaṅgā ānītā।

sitā

śarkarā, guḍaśarkarā, guḍodbhavā, sitā, miṣṭam, ikṣusāraḥ, vālukātmikā   

ikṣu-kharjurādīnāṃ rasād vinirmitaṃ śubhracūrṇam।

saḥ śarkarāyuktam uṣṇapeyaṃ pibati।

sitā

veṣṭakaḥ, vidārī, śālaparṇī, bhūmikuṣmāṇḍaḥ, kṣīraśuklā, ikṣugandhā, kroṣṭrī, vidārikā, svādukandā, sitā, śuklā, śṛgālikā, vṛṣyakandā, viḍālī, vṛṣyavallikā, bhūkuṣmāṇḍī, svādulatā, gajeṣṭā, vārivallabhā, gandhaphalā   

ekā latā yasmin kuṣmāṇḍavat phalaṃ bhavati।

kuṭīrasya upari veṣṭakaḥ prasarati।

sitā

bākucī, avalgujā, somarājī, suvallī, somavallikā, kālameṣī, kṛṣṇaphalī, pūtiphalī, somavallī, suvallikā, sitā, sitāvarī, candralekhā, candrī, suprabhā, kuṣṭhahantrī, kāmbojī, pūtigandhā, valgūlā, candrarājī, kālameṣī, tvagjadoṣāpahā, kāntidā, candraprabhā   

ekaṃ sasyaṃ yasya phalena śākaṃ nirmāti evaṃ bījena kusūlaḥ ca prāpyate।

bākucyāḥ bījaṃ paśukhādyaṃ bhavati।

Parse Time: 0.353s Search Word: sitā" Input Encoding: IAST IAST: sitā