Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "prajñā" has 1 results.
     
prajñā: feminine nominative singular stem: prajñā
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
buddhiḥ1.5.1FeminineSingularpratipat, upalabdhiḥ, śemuṣī, dhiṣaṇā, cetanā, saṃvit, prekṣā, prajñā, manīṣā, jñaptiḥ, cit, matiḥ, dhīḥunderstanding or intellect
     Monier-Williams
          Search  
9 results for prajñā"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
prajñāP. -jānāti-, to know, understand (especially a way or mode of action), discern, distinguish, know about, be acquainted with (accusative) etc. ; to find out, discover, perceive, learn etc.: Causal -jñāpayati-, to show or point out (the way) ; to summon, invite View this entry on the original dictionary page scan.
prajñāf. See column 2 View this entry on the original dictionary page scan.
prajñāf. wisdom, intelligence, knowledge, discrimination, judgement etc. View this entry on the original dictionary page scan.
prajñāf. device, design View this entry on the original dictionary page scan.
prajñāf. a clever or sensible woman View this entry on the original dictionary page scan.
prajñāf. Wisdom personified as the goddess of arts and eloquence, sarasvatī- View this entry on the original dictionary page scan.
prajñāf. a particular śakti- or energy View this entry on the original dictionary page scan.
prajñāf. (with ) true or transcendental wisdom (which is three fold ) View this entry on the original dictionary page scan.
prajñāf. the energy of ādi-buddha- (through the union with whom the latter produced all things) View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
prajñā प्रज्ञा 1 Intelligence, understanding, intellect, wisdom; आकारसदृशप्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः R.1.15; नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता Bg.2.57; शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञा कुलं च विभवं यशश्च हन्ति ॥ Subhāṣ. -2 Discernment, discrimination, judgment; इयं निष्ठा बहुविधा प्रज्ञया त्वध्यवस्यति Mb.14.3.24. -3 Device or design. -4 A wise or learned woman. -5 Longing for (वासना); impression (संस्कार); तं विद्याकर्मणि समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च Bṛi. Up.4.4.2. -6 N. of the goddess Sarasvatī. -7 A particular Śakti or energy. -8 A true or transcendental wisdom; Buddh. -Comp. -अस्त्रम् a missile, weapon; ततः प्रज्ञास्त्रमादाय मोहनास्त्रं व्यनाशयत् Mb.6.77.53. -घनः nothing but intelligence; Bhāg. -चक्षुस्, -नयन a. blind; (lit. having understanding as the only eyes); ततो ज्ञास्यसि मां सौते प्रज्ञाचक्षुष- मित्युत Mb.1.1.149; Bhāg.1.13.28; Manodūta 115; N.12.16. (-m.) an epithet of Dhṛitarāṣṭra; Mb.3. 7.24; Kāvyamālā, Part.13. (-n.) the mind's eye, mental eye, the mind; M.1. -पारमिता one of the transcendent virtues; Buddh. -मात्रा an organ of sense. -वादः a wise saying; अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे Bg.2.11. -वृद्ध a. old in wisdom. -सहाय a. intelligent, wise. -हीन a. void of wisdom, silly, foolish.
prajñā प्रज्ञा 9 U. 1 To know, know about, be acquainted with. -2 To be aware of, find out. -3 To discern, distinguish. -Caus. (प्रज्ञपयति) 1 To show, point out (as way). -2 To discover. -3 To call, summon, invite.
     Macdonell Search  
1 result
     
prajñā f. information; discrimina tion, judgment, intelligence, understanding; wisdom, knowledge; purpose, resolve: -gup ta, pp. protected by wisdom; -kakshus, n. eye of understanding; a. seeing with the eye of understanding; having understanding in place of eyes, blind; -½âdhya, m. (rich in wisdom), N.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
1 result
     
prajñā nāma devatāvarodhanī KBU.2.3.
     Vedabase Search  
6 results
     
prajñā consciousnessBG 2.58
BG 2.61
prajñā intelligenceBG 2.68
SB 4.29.1a-2a
prajñā introspective knowledgeSB 1.13.29
prajñā perfect knowledgeBG 2.57
     DCS with thanks   
2 results
     
prajñā noun (feminine) (with) true or transcendental wisdom (which is three fold) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a clever or sensible woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a particular (Monier-Williams, Sir M. (1988))
design (Monier-Williams, Sir M. (1988))
device (Monier-Williams, Sir M. (1988))
discrimination (Monier-Williams, Sir M. (1988))
intelligence (Monier-Williams, Sir M. (1988))
judgment (Monier-Williams, Sir M. (1988))
knowledge (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Sarasvatī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the energy of Ādibuddha (through the union with whom the latter produced all things) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Wisdom personified as the goddess of arts and eloquence (Monier-Williams, Sir M. (1988))
wisdom (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 1311/72933
prajñā verb (class 9 ātmanepada) to be acquainted with (acc.) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to discern (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to discover (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to distinguish (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to find out (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to know (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to know about (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to learn (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to perceive (Monier-Williams, Sir M. (1988))
to understand (esp. a way or mode of action) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 4035/72933
     Wordnet Search "prajñā"" has 9 results.
     

prajñā

jñānam, parijñānam, abhijñānam, vijñānam, bodhaḥ, bodhanam, prabodhaḥ, avabodhaḥ, udbodhaḥ, prajñā, upalabdhiḥ, vedanam, saṃvedaḥ, saṃvedanam, avagamaḥ, pramā, pramitiḥ, samudāgamaḥ, upalambhaḥ, jñaptiḥ, pratītiḥ, jñātṛtvam   

manasā vastvādīnāṃ pratītiḥ।

tasmai saṃskṛtasya samyak jñānam asti।

prajñā

jñānam, parijñānam, vijñānam, abhijñānam, bodhaḥ, dodhanam, prabodhaḥ, avabodhaḥ, udbodhaḥ, prajñā, upalabdhiḥ, vedanam, saṃvedanaḥsaṃvedanam, avagamaḥ, pramā, pramitiḥ, samudāgamaḥ, upalambhaḥ, jñaptiḥ, pratītiḥ, jñātṛtvam, vettṛtvam, vipaśyam   

vastūnām antaḥkaraṇe bhāsaḥ।

kanyākumārīnagare ātmacintanamagnena vivekānandena svāminā ātmanaḥ jñānaṃ prāptam।

prajñā

sarasvatī, prajñā, bhāratī, vāgīśvarī, vāgdevī, vīṇāvādinī, śāradā, haṃsavāhinī, girā, ilā, brāhmī, irā, jñānadā, gīrdevī, īśvarī, vācā, vacasāmīśā, varṇamātṛkā, gauḥ, śrīḥ, vākyeśvarī, antyasandhyeśvarī, sāyaṃsandhyādevatā, gaurī   

vidyāyāḥ vāṇyaḥ ca adhiṣṭhātrī devatā।

sarasvatyāḥ vāhanaṃ haṃsaḥ asti।

prajñā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

prajñā

jñā, vid, budh, avagam, ava i, abhi jñā, anuvid, abhisaṃvid, avabudh, āvid, prajñā   

bodhanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

na hi sarvaḥ sarvaṃ jānāti।

prajñā

prajñā, medhā, pratibhā, matiprakarṣaḥ   

sā navanavonmeṣaśālinī buddhiḥ yayā manuṣyaḥ kasmin api kārye adhikāṃ yogyatāṃ sampādayati।

svāmīvivekānandamahodayasya prajñā adbhu+tā āsīt।

prajñā

āhve, hve, pratyādiś, samāhve, ākāraya, ānāyaya, āvāhaya, upāhve, nimantraya, āmantraya, abhimantraya, abhipreṣ, upapreṣ, upamantraya, pracodaya, prajñā, abhiyuj   

samīpam āgantum anyeṣāṃ codanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

pitāmahī pitāmahaṃ saṅketena āhvayati।

prajñā

pratibhāvān, pratibhāvatī, pratibhāśālī, dhīmān, dhīmatī, prajñaḥ, prajñā, sudhīḥ, guṇī, guṇinī, guṇavān, guṇavatī, dakṣaḥ, dakṣā   

pratibhāyuktaḥ।

asmākaṃ prayogaśālāyāṃ pratibhāśālinām abhāvaḥ nāsti।

prajñā

pratītiḥ, buddhiḥ, samyagdṛṣṭiḥ, prajñā, dhītiḥ, prabodhaḥ   

kasyāñcit viśeṣasthitau manasi akasmāt sphuṭitaḥ spaṣṭaḥ vicāraḥ।

kācit pratītiḥ eva asmān asyāḥ samasyāyāḥ rakṣituṃ śaknoti।

Parse Time: 0.383s Search Word: prajñā" Input Encoding: IAST IAST: prajñā