Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "madirā" has 1 results.
     
madirā: feminine nominative singular stem: madira
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
surā2.10.39FeminineSingularva‍ruṇātmajā, halipriyā, madyam, pari‍srutā, prasannā, para‍srut, kaśyam, ‍‍kādambarī, gandhokṣamā, hālā, madirā, irā
     Monier-Williams
          Search  
8 results for madirā"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
madirāf. See below. View this entry on the original dictionary page scan.
madirāf. spirituous liquor, any inebriating drink, wine, nectar etc. View this entry on the original dictionary page scan.
madirāf. a wagtail (especially in the pairing season equals matta-khañjana-) View this entry on the original dictionary page scan.
madirāf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
madirāf. Name of durgā-, View this entry on the original dictionary page scan.
madirāf. of the wife of varuṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
madirāf. of one of the wives of vasu-deva- View this entry on the original dictionary page scan.
madirāf. of the mother of kādambarī- View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
madirā मदिरा 1 Spirituous liquor; काङ्क्षत्यन्यो वदनमदिरां दोहद- च्छद्मनास्याः Me.8 (v. l.); Śi.11.49. -2 A kind of wagtail. -3 N. of Durgā. -4 N of a metre; सप्तभकारकृताबसितौ च गुरुः कविभिः कथिता मदिरा V. Ratna. (com.). -Comp. -उत्कट, -उन्मत्त a. intoxicated with spirituous liquor. -गृहम्, -शाला an ale-house, dram-house, a tavern. -मदान्ध a. dead drunk. -सखः the mango tree.
     Vedabase Search  
3 results
     
     DCS with thanks   
1 result
     
madirā noun (feminine) mattakhañjana (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of metre (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a wagtail (esp. in the pairing season) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
any inebriating drink (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of one of the wives of Vasudeva (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the wife of Varuṇa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
nectar (Monier-Williams, Sir M. (1988))
spirituous liquor (Monier-Williams, Sir M. (1988))
wine (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 4738/72933
     Wordnet Search "madirā"" has 1 results.
     

madirā

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

Parse Time: 0.370s Search Word: madirā" Input Encoding: IAST IAST: madirā