Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "madhurā" has 1 results.
     
madhurā: feminine nominative singular stem: madhura
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
madhurāf. Anethum Sowa or Panmorium View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
madhurā f. N. of a city (=Mathurâ).
     Vedabase Search  
1 result
     
     DCS with thanks   
1 result
     
madhurā noun (feminine) Anethum Panmorium (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Anethum Sowa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Asparagus Racemosus and other plants (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of rice a kind of root similar to ginger (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Beta Bengalensis (Monier-Williams, Sir M. (1988))
liquorice (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a town (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the tutelary deity of the race of Vandhula (Monier-Williams, Sir M. (1988))
sour rice-water (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 9440/72933
     Wordnet Search "madhurā"" has 7 results.
     

madhurā

śatapuṣpā, aticchatrā, madhurā, śatākṣī, miśiḥ, madhurikā, misiḥ, śatāhvā, avākpuṣpī, kāravī, śatapuṣpikā, ghoṣā   

laghuḥ kṣupaḥ yaḥ bheṣajarūpeṇa tathā ca vyañjanarūpeṇa api upayujyate।

tena udyāne śatapuṣpā uptā।

madhurā

hiṅguḥ, hiṅgukaḥ, sahasravedhī, sahasravīryā, śūlahṛt, śūlahṛd, śūlanāśinī, śūladviṭ, śālasāraḥ, vāhikaḥ, rāmaṭhaḥ, rāmaṭham, ramaṭhadhvaniḥ, ramaṭham, rakṣoghnaḥ, bhedanam, bhūtāriḥ, bhūtanāśanaḥ, billam, villam, bāhlikam, balhikam, piṇyākaḥ, piṇyākam, pinyāsaḥ, dīptam, ugragandham, ugravīryam, atyugram, agūḍhagandham, jatukam, jantughnam, bālhī, sūpadhūpanam, jatu, jantunāśanam, sūpāṅgam, gṛhiṇī, madhurā, keśaram   

upaskaraviśeṣaḥ- bālhika-pārasya-khorāsāna-mūlatānādi-deśe jāyamānāt kṣupāt niryāsitam ugragandhī dravyam।

hiṅguḥ upaskararūpeṇa vyañjaneṣu tathā ca oṣadhirupeṇa bheṣajeṣu upayujyate।

madhurā

śatāvarī, śatamūlī, bahusutā, abhīruḥ, indīvarī, varī, ṛṣyaproktā, bhīrupatrī, nārāyaṇī, aheruḥ, raṅgiṇī, śaṭī, dvīpiśatruḥ, ṛṣyagatā, śatapadī, pīvarī, dhīvarī, vṛṣyā, divyā, dīpikā, darakaṇṭhikā, sūkṣmapatrā, supatrā, bahumūlā, śatāhvayā, khāṭurasā, śatāhvā, laghuparṇikā, ātmaguptā, jaṭā, mūlā, śatavīryā, mahauṣadhī, madhurā, śatamūlā, keśikā, śatapatrikā, viśvasthā, vaiṇavī, pārṣṇī, vāsudevapriyaṅkarī, durmanyā, tailavallī, ṛṣyaproktā   

kṣupakavat vallīviśeṣaḥ।

śatāvaryāḥ mūlaṃ bījaṃ ca auṣadhanirmāṇāya upayujyate।

madhurā

saṃhitapuṣpikā, kāravī, madhurā, madhurikā, chattrā, avākpuṣpī, vanajā, vanyā, tālaparṇī, surasā, sitacchattrā, supuṣpā, śatāhvā, śatapuṣpā, śītaśivā, śālīnā, śāleyā, miśiḥ, miśreyā, tālapatrā, atilambī, saṃhitachattrikā   

kṣupaprakāraḥ yaḥ śākarupeṇa upayujyate।

mātā dvijāyāḥ tathā ca saṃhitapuṣpikāyāḥ śākaṃ nirmāti।

madhurā

medā, medodbhavā, jīvanī, śreṣṭhā, maṇicchidrā, vibhāvarī, vasā, svalpaparṇikā, medaḥsārā, snehavatī, medinī, madhurā, snigdhā, medhā, dravā, sādhvī, śalyadā, bahurandhrikā, puruṣadantikā, jīvanī   

auṣadhiviśeṣaḥ।

medā jvarasya nivāraṇārtham upayuktā bhavati।

madhurā

kākolī, madhurā, kākī, kālikā, vāyasolī, kṣīrā, dhmāṃkṣikā, vīrā, śuklā, dhīrā, medurā, dhmāṃkṣolī, svādumāṃsī, vayaḥsthā, jīvanī, śuklakṣīrā, payasvinī, payasyā, śītapākī   

śatāvaryāḥ iva latāprakāraḥ।

kākolyāḥ mūlaṃ bheṣajarūpeṇa upayujyate।

madhurā

hiṅgu, sahastravedhi, jatukam, vālhikam, vālhīkam, rāmaṭham, jantughnam, vālhī, gṛhiṇī, madhurā, sūpadhūpanam, jatu, keśaram, ugragandham, bhūtāriḥ, jantunāśanam, sūpāṅgam, ugravīryam, agūḍhagandham, bhedanam   

śatapuṣpāviśeṣaḥ।

hiṅgunāmnā eva dravyam upalabhyate yasya upayogaḥ vyañjanarūpeṇa auṣadharūpeṇa vā kriyate।

Parse Time: 0.295s Search Word: madhurā" Input Encoding: IAST IAST: madhurā