Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "mūlā" has 1 results.
     
mūlā: feminine nominative singular stem: mūla
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
mūlāf. Asparagus Racemosus View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
mūlā मूला 1 N. of a plant. -2 The asterism Mūla.
     Wordnet Search "mūlā"" has 1 results.
     

mūlā

śatāvarī, śatamūlī, bahusutā, abhīruḥ, indīvarī, varī, ṛṣyaproktā, bhīrupatrī, nārāyaṇī, aheruḥ, raṅgiṇī, śaṭī, dvīpiśatruḥ, ṛṣyagatā, śatapadī, pīvarī, dhīvarī, vṛṣyā, divyā, dīpikā, darakaṇṭhikā, sūkṣmapatrā, supatrā, bahumūlā, śatāhvayā, khāṭurasā, śatāhvā, laghuparṇikā, ātmaguptā, jaṭā, mūlā, śatavīryā, mahauṣadhī, madhurā, śatamūlā, keśikā, śatapatrikā, viśvasthā, vaiṇavī, pārṣṇī, vāsudevapriyaṅkarī, durmanyā, tailavallī, ṛṣyaproktā   

kṣupakavat vallīviśeṣaḥ।

śatāvaryāḥ mūlaṃ bījaṃ ca auṣadhanirmāṇāya upayujyate।

Parse Time: 0.330s Search Word: mūlā" Input Encoding: IAST IAST: mūlā