Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "mādhavī" has 1 results.
     
mādhavī: feminine nominative singular stem: mādhava
     Monier-Williams
          Search  
17 results for mādhavī"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
mādhavīf. See below View this entry on the original dictionary page scan.
mādhavīf. the earth (also with devī-) View this entry on the original dictionary page scan.
mādhavīf. "spring-flower", Gaertnera Racemosa View this entry on the original dictionary page scan.
mādhavīf. honey-sugar View this entry on the original dictionary page scan.
mādhavīf. an intoxicating drink View this entry on the original dictionary page scan.
mādhavīf. a kind of grass View this entry on the original dictionary page scan.
mādhavīf. sacred basil View this entry on the original dictionary page scan.
mādhavīf. Anethum Sowa View this entry on the original dictionary page scan.
mādhavīf. a procuress View this entry on the original dictionary page scan.
mādhavīf. affluence in cattle or herds View this entry on the original dictionary page scan.
mādhavīf. (in music) a particular rāgiṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
mādhavīf. a woman of the race of madhu- or yadu- (exempli gratia, 'for example' an-antā-, wife of janam-ejaya-; sampriyā-, wife of vidūratha-; kuntī-, wife of paṇḍu-) View this entry on the original dictionary page scan.
mādhavīf. Name of dākṣāyaṇī- in śri-śaila- View this entry on the original dictionary page scan.
mādhavīf. of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
mādhavīf. of one of the mātṛ-s attending on skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
mādhavīf. of a daughter of yayāti- View this entry on the original dictionary page scan.
mādhavīf. (with śānti-) Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
mādhavī माधवी 1 Candied sugar. -2 A kind of drink made from honey. -3 The spring-creeper (वारसन्ती), with white fragrant flowers; पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी Ś.3.9; Me.8. -4 The sacred basil. -5 The earth (also with देवी); तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति Rām. 7.97.14-16. -6 A procuress, bawd. -7 Affluence in cattle. -8 (In music) A particular Rāginī -Comp. -मण़्डपः, -पम् a bower formed of spring flowers. -लता the spring creeper. -वनम् a grove of Mādhavī creepers.
     Vedabase Search  
3 results
     
mādhavī mādhavīsSB 8.2.14-19
mādhavī SubhadrāSB 10.84.1
mādhavī the name MādhavīSB 10.2.10
     DCS with thanks   
1 result
     
mādhavī noun (feminine) (in music) a particular Rāgiṇī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Anethum Sowa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of grass (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a procuress (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a woman of the race of Madhu or Yadu (Monier-Williams, Sir M. (1988))
affluence in cattle or herds (Monier-Williams, Sir M. (1988))
an intoxicating drink (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Gaertnera Racemosa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Hiptage benghalensis Kurz (Surapāla (1988), 448) honey-sugar (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a daughter of Yayāti (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a work (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Dākṣāyaṇī in Śriśaila (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of one of the Mātṛs attending on Skanda (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Subhadrā sacred basil (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of divyauṣadhī
Frequency rank 4691/72933
     Wordnet Search "mādhavī"" has 7 results.
     

mādhavī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

mādhavī

tulasī, subhagā, tīvrā, pāvanī, viṣṇuvallabhā, surejyā, surasā, kāyasthā, suradundubhiḥ, surabhiḥ, bahupatrī, mañjarī, haripriyā, apetarākṣasī, śyāmā, gaurī, tridaśamañjarī, bhūtaghnī, bhūtapatrī, vaiṣṇavī, puṇyā, mādhavī, amṛtā, patrapuṣpā, vṛndā, maruvakaḥ, samīraṇaḥ, prasthapuṣpaḥ, phaṇijhakaḥ, parṇāsaḥ, jambhīraḥ, kaṭhiñjaraḥ, kuṭherakaḥ, arjjakaḥ, kulasaurabham, lakṣmī   

vṛkṣaviśeṣaḥ yaḥ pavitraḥ asti tathā ca yasya parṇāni gandhayuktāni santi।

tulasyāḥ parṇāni oṣadhirūpeṇa upayujyante।

mādhavī

vāsantī, mādhavikā, mādhavīlatā, mādhavī, candravallī, puṇḍrakaḥ, atimuktaḥ, atimuktakaḥ, sugandhā, bhramarotsavaḥ, bhṛṅgapriyā, bhadralatā, vasantīdūtī, latāmādhavī, bhūmīmaṇḍapabhūṣaṇā.   

sugandhitapuṣpaiḥ yuktā ekā latā।

tasya puṣpavāṭikāyāṃ vāsantīm vardhate।

mādhavī

arjunī, arvatī, ijyā, bhojyā, masūrikā, dūtī, māsopavāsinī, ratatālī, vibhāvarī, vṛddhayuvatiḥ, mādhavī, śamphalī, śambalī, śambhalī, saṅghāṭikā, sañcārikā, sanālī, sambhalī, akkā, karālā   

kalahaṃ kārayitrī।

arjunyāḥ vacanāni viśvasya sītā ca gītā ca kalahaṃ kṛtavatyau।

mādhavī

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

mādhavī

mādhavikā, mādhavī   

latāyāḥ sugandhitaḥ puṣpaviśeṣaḥ।

mālī mādhavikāyāḥ mālāṃ karoti।

mādhavī

mādhavī   

auḍavajāteḥ ekā rāgiṇī।

saṅgītakāraḥ mādhavīṃ gāyati।

Parse Time: 0.350s Search Word: mādhavī" Input Encoding: IAST IAST: mādhavī