Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "kālī" has 1 results.
     
kālī: feminine nominative singular stem: kāla
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
18 results for kālī"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
kālīf. black colour, ink or blacking View this entry on the original dictionary page scan.
kālīf. abuse, censure, defamation View this entry on the original dictionary page scan.
kālīf. a row or succession of black clouds View this entry on the original dictionary page scan.
kālīf. night View this entry on the original dictionary page scan.
kālīf. a worm or animalcule generated in the acetous fermentation of milk (= kṣīra-kīṭa-or kṣāra-kīṭa-) View this entry on the original dictionary page scan.
kālīf. the plant kālāñjanī- View this entry on the original dictionary page scan.
kālīf. Ipomoea Turpethum View this entry on the original dictionary page scan.
kālīf. a kind of clay View this entry on the original dictionary page scan.
kālīf. Bignonia suaveolens View this entry on the original dictionary page scan.
kālīf. one of the seven tongues or flames of fire View this entry on the original dictionary page scan.
kālīf. a form of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
kālīf. one of the mātṛ-s or divine mothers View this entry on the original dictionary page scan.
kālīf. Name of a female evil spirit (mother of the kālakeya-s) View this entry on the original dictionary page scan.
kālīf. one of the sixteen vidyā-devī-s View this entry on the original dictionary page scan.
kālīf. Name of satyavatī-, wife of king śāntanu- and mother of vyāsa- or kṛṣṇa-dvaipāyana- (after her marriage she had a son vicitra-vīrya-, whose widows were married by kṛṣṇa-dvaipāyana-, and bore to him dhṛta-rāṣṭra- and pāṇḍu- ;according to other legends kālī- is the wife of bhīmasena- and mother of sarvagata- ) View this entry on the original dictionary page scan.
kālīf. (with or without gaṅgā-) Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
kālī(f. of 1. kāla- q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
kālīSee . View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
kālī f. the Black goddess, a form of Durgâ.
     DCS with thanks   
1 result
     
kālī noun (feminine) a form of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of clay (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a row or succession of black clouds (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a worm or animalcule generated in the acetous fermentation of milk (Monier-Williams, Sir M. (1988))
abuse (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Bignonia suaveolens (Monier-Williams, Sir M. (1988))
black colour (Monier-Williams, Sir M. (1988))
censure (Monier-Williams, Sir M. (1988))
defamation (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Indigofera tinctoria Linn. Ipomoea Turpethum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
ink or blacking (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a female evil spirit (mother of the Kālakeyas) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Satyavatī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
night (Monier-Williams, Sir M. (1988))
one of the Mātṛs or divine mothers (Monier-Williams, Sir M. (1988))
one of the seven tongues or flames of fire (Monier-Williams, Sir M. (1988))
one of the sixteen Vidyādevīs (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the plant Kālāñjanī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the wife of king Śāntanu and mother of Vyāsa or Kṛṣṇadvaipāyana (after her marriage she had a son Vicitravīrya) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[min:] saurāṣṭrā
Frequency rank 4598/72933
     Wordnet Search "kālī"" has 9 results.
     

kālī

rātriḥ, niśā, rajanī, kṣaṇadā, kṣapā, śarvarī, niś, nid, triyāmā, yāninī, yāmavatī, naktam, niśīthinī, tamasvinī, vibhāvarī, tamī, tamā, tamiḥ, jyotaṣmatī, nirātapā, niśīthyā, niśīthaḥ, śamanī, vāsurā, vāśurā, śyāmā, śatākṣī, śatvarī, śaryā, yāmiḥ, yāmī, yāmikā, yāmīrā, yāmyā, doṣā, ghorā, vāsateyī, tuṅgī, kalāpinī, vāyuroṣā, niṣadvarī, śayyā, śārvarī, cakrabhedinī, vasatiḥ, kālī, tārakiṇī, bhūṣā, tārā, niṭ   

dīpāvacchinna-sūryakiraṇānavacchinnakālaḥ।

yadā dikṣu ca aṣṭāsu meror bhūgolakodbhavā। chāyā bhavet tadā rātriḥ syācca tadvirahād dinam।

kālī

masiḥ, masī, maṣi, maṣī, masikā, masījalam, malināmbu, patrāñjanam, kālikā, kālī, varṇikā, melā, golā   

lekhanadravyam tat citraṃ dravyaṃ yena vastre kārpāse vā lekhanaṃ kartuṃ śakyate।

mama lekhanyāṃ raktavarṇīyā masiḥ asti।

kālī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

kālī

vṛścikālī, vṛścipatrī, viṣaghnī, nāgadantikā, sarpadaṃśaṣṭrā, amarā, kālī, uṣṭradhūsarapucchikā, viṣāṇī, netrarogahā, uṣṭrikā, aliparṇī, dakṣiṇāvartakī, kālikā, āgamāvartā, devalāṅgūlikā, karabhī, bhūrīdugdhā, karkaśā, svarṇadā, yugmaphalā, kṣīraviṣāṇikā, bhāsurapuṣpā   

kṣupaviśeṣaḥ, yasya tīkṣṇapatrāṇāṃ daṃśaḥ vṛścikavat dāhakaḥ asti (āyurvede asya hṛdraktaśuddhikārīkatvaṃ raktapittavibandhārocakāpahatvam ityādi guṇāḥ proktāḥ);

atra vṛścikālī samudbhūtā/

vṛścikālī viṣaghnī tu kāsamārutanāśinī [rājavallabhaḥ]

kālī

mañjiṣṭhā, vikasā, jiṅgī, samaṅgā, kālameṣikā, maṇḍūkaparṇī, bhaṇḍīrī, bhaṇḍī, yojanavallī, kālameṣī, kālī, jiṅgiḥ, bhaṇḍirī, bhaṇḍiḥ, hariṇī, raktā, gaurī, yojanāvallikā, vaprā, rohiṇī, citralatā, citrā, citrāṅgī, jananī, vijayā, mañjūṣā, raktayaṣṭikā, kṣatriṇī, rāgāḍhyā, kālabhāṇḍikā, aruṇā, jvarahantrī, chatrā, nāgakumārikā, bhaṇḍīralatikā, rāgāṅgī, vastrabhūṣaṇā   

latāprakāraḥ yasyāḥ puṣpāṇi pītāni tathā ca laghūni santi।

mañjiṣṭhāyāḥ daṇḍāt tathā ca sūlāt raktaḥ varṇaḥ prāpyate।

kālī

revatī, mahāraudrī, ādyā, kālī, bheruṇḍā, kālikā   

navadurgāsu ekā yā kṛṣṇavarṇīyā asti।

navarātri-utsave saptame dine revatyāḥ pūjanaṃ kriyate।

kālī

muralā, kālī   

nadīnāma।

muralā keraḻaprānte asti।

kālī

kālī   

agneḥ saptasu jihvāsu ekā।

kramānusāreṇa kālī agneḥ prathamā jihvā asti।

kālī

kṛṣṇābhā, kālāñjanī, kālī, añjanī, recanī, śilāñjanī, nīlāñjanī   

ekaḥ kṣupaḥ- asyāḥ guṇāḥ kaṭutvaṃ uṣṇatvaṃ amalatvaṃ kṛmiśodhanatvaṃ jāṭharamayanāśitvaṃ ca ।

kṛṣṇābhāyāḥ varṇanaṃ kośe vartate

Parse Time: 0.168s Search Word: kālī" Input Encoding: IAST IAST: kālī