Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "jagatī" has 4 results.
     
jagatī: neuter nominative dual stem: jagat
jagatī: feminine nominative singular stem: jagat
jagatī: neuter accusative dual stem: jagat
jagatī: neuter vocative dual stem: jagat
     Amarakosha Search  
3 results
     
     Monier-Williams
          Search  
2 results for jagatī"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
jagatīf. a female animal View this entry on the original dictionary page scan.
jagatīf. of t- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
jagatī जगती 1 The earth; (समीहते) नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः Ki.1.7; समतीत्य भाति जगती जगती 5.2. -2 People, mankind. -3 A cow. -4 The site of a house. -5 A field planted with jambu. -6 A kind of metre (see App.). -Comp. -अधीश्वरः, -ईश्वरः a king; N.2.1. -धरः a mountain. -पतिः A king त्रिःसप्तकृत्वो जगतीपतीनाम् Ki.3.18. -रुह् m. a tree.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
5 results
     
jagatī chanda indriyam (TB. ihendriyam) VS.21.18c; MS.3.11.11c: 158.11; KS.38.10c; TB.2.6.18.3c.
jagatī chandaḥ VS.14.10,18; TS.4.3.1.1; 5.1; 7.1; MS.2.7.20: 105.8; 2.8.2: 108.3; 2.8.3: 108.13; 2.13.14: 163.11; KS.17.2; 39.4,7; śB.8.2.4.10; 3.3.6; Apś.16.28.1.
jagatī tvā chandasām avatu (KS. chandasāvatu; VS.śB. jagatī tvāvatu) VS.10.12; TS.1.8.13.1; MS.2.6.10: 69.15; KS.15.7; śB.5.4.1.5.
jagatī prajāpataye Vait.1.18. Cf. jagaty anuṣṭubhe.
jagatī vārṣī VS.13.56; TS.4.3.2.2; MS.2.7.19: 104.7; KS.16.19; śB.8.1.2.2.
     Vedabase Search  
2 results
     
jagatī another type of poetic meterSB 3.12.45
jagatī the earthSB 10.65.28
     DCS with thanks   
1 result
     
jagatī noun (feminine) a cow (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a female animal (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a field planted with Jambū (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a sacrificial brick named after the Jagatī metre (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a splinth any metre of 4 1012 syllables (Monier-Williams, Sir M. (1988))
mankind (Monier-Williams, Sir M. (1988))
people (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the number 48 (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the plants (or flour as coming from plants) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the site of a house (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the world (Monier-Williams, Sir M. (1988))
universe (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 5752/72933
     Wordnet Search "jagatī"" has 3 results.
     

jagatī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

jagatī

gauḥ, māheṣī, saurabheyī, usrā, mātā, śṛṅgiṇī, arjunī, aghnyā, rohiṇī, māhendrī, ijyā, dhenuḥ, aghnā, dogdhrī, bhadrā, bhūgimahī, anaḍuhī, kalyāṇī, pānavī, gaurī, surabhiḥ, mabā, nilināciḥ, surabhī, anaḍvāhī, adhamā, bahulā, mahī, sarasvatī, usriyā, ahī, aditiḥ, ilā, jagatī, śarkarī   

grāmyapaśuviśeṣaḥ,yaḥ sāsnālāṅgulakakudakhuraviṣāṇī tathā ca tasyāḥ dugdhaṃ manuṣyāya puṣṭīkārakam iti manyante।

hindudharmīyāṇāṃ kṛte gauḥ avadhyā asti।

jagatī

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

Parse Time: 0.375s Search Word: jagatī" Input Encoding: IAST IAST: jagatī