Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "jaṭā" has 1 results.
     
jaṭā: feminine nominative singular stem: jaṭa
     Amarakosha Search  
3 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
jaṭā2.6.98FeminineSingularsaṭā
jaṭā3.3.44FeminineSingulargahanam, kṛcchram
tapasvinīFeminineSingularjaṭilā, lomaśā, misī, jaṭā, māṃsī
     Monier-Williams
          Search  
2 results for jaṭā"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
jaṭāf. the hair twisted together (as worn by ascetics, by śiva-, and persons in mourning) (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-)., ) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
jaṭāf. See sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order ṭa-. View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
jaṭā f. braid of hair (as worn by as cetics, Siva, and by mourners): -kalâpa, m. cue, pigtail; -gâla, n. braided locks, cue; -gûta, m. top-knot; -dhara, a. wearing braided hair; m. ascetic; Siva; -dhârin, a. id.; -bhâra, m. mass of braided hair: -dhara, a. wearing a --; -mandala, n. circle of braided locks on the crown.
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"jaṭā" has 1 results.
     
jaṭāa kind of Vedic recital wherein each word is repeated six times. जटा is called one of the 8 kinds ( अष्टविकृति) of the Kramapatha, which in its turn is based on the Padapatha; confer, compare जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः। अष्टौ बिकृतय: प्रोक्ताः क्रमपूर्वा मनीषिभिः । जटा is defined as अनुलोमविलोमाभ्यां त्रिवारं हि पठेत् क्रमम् । विलोमे पदवत्संधिः अनुलोमे यथाक्रमम् । The recital of ओषधयः संवदन्ते संवदन्ते सोमेन can be illustrated as ओषधयः सं, समोषधयः, ओषधयः सं, सं वदन्ते, वदन्ते सं, सेवदन्ते, वदन्ते सोमेन,सोमेन वदन्ते , वदन्ते सोमेन ।
     Vedabase Search  
5 results
     
     DCS with thanks   
1 result
     
jaṭā noun (feminine) a fibrous root (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Flacourtia cataphracta (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Mucuna pruritus (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Nardostachys jatamamsi DC. name of a Pāṭha or arrangement of the Vedic text (still more artificial than the Krama) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of several plants (Monier-Williams, Sir M. (1988))
root (in general) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the hair twisted together (as worn by ascetics) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Valeriana jatamamsi Wall.
Frequency rank 1996/72933
     Wordnet Search "jaṭā"" has 9 results.
     

jaṭā

nāgaramustā, nāgarotthā, nāgarādighanasaṃjñakā, cakrāṅkā, nādeyī, cūḍālā, piṇḍamustā, śiśirā, vṛṣadhmāṅkṣī, kaccharuhā, cārukesarā, uccaṭā, pūrṇakoṣchasaṃjñā, kalāpinī, jaṭā   

tṛṇaviśeṣaḥ yasya mūlāni kaphapittajvarātisārārucyādiṣu bheṣajarupeṇa yujyate।

vaidyena bheṣajārthe samūlaṃ nāgaramustā ānītā।

jaṭā

jaṭā   

vṛkṣamūlāt jātāni supeśāni mūlāni।

grāme jaṭāḥ īndhanarūpeṇa upayujyante।

jaṭā

jaṭaḥ, jaṭā, jaṭam   

vṛkṣaśākhāyāḥ udbhūtāni mūlāni।

bālāḥ vaṭavṛkṣasya jaṭān dhṛtvā āndolayanti।

jaṭā

jaṭā, jaṭiḥ, jaṭī, jūṭaḥ, juṭakam, śaṭam, kauṭīram, jūṭakam, hastam   

parasparalagnāḥ kacāḥ viśeṣataḥ vratināṃ śikhā।

gaṅgā śivasya jaṭāsu saṃlagnā jātā।

jaṭā

śatāvarī, śatamūlī, bahusutā, abhīruḥ, indīvarī, varī, ṛṣyaproktā, bhīrupatrī, nārāyaṇī, aheruḥ, raṅgiṇī, śaṭī, dvīpiśatruḥ, ṛṣyagatā, śatapadī, pīvarī, dhīvarī, vṛṣyā, divyā, dīpikā, darakaṇṭhikā, sūkṣmapatrā, supatrā, bahumūlā, śatāhvayā, khāṭurasā, śatāhvā, laghuparṇikā, ātmaguptā, jaṭā, mūlā, śatavīryā, mahauṣadhī, madhurā, śatamūlā, keśikā, śatapatrikā, viśvasthā, vaiṇavī, pārṣṇī, vāsudevapriyaṅkarī, durmanyā, tailavallī, ṛṣyaproktā   

kṣupakavat vallīviśeṣaḥ।

śatāvaryāḥ mūlaṃ bījaṃ ca auṣadhanirmāṇāya upayujyate।

jaṭā

atyamlaparṇī, tīkṣṇā, kaṇḍurā, valliśūraṇaḥ, karavaḍavallī, vayasthā, araṇyavāsinī, jaṭā   

latāviśeṣaḥ।

satyā atyamlaparṇyāḥ patrāṇi chinatti।

jaṭā

jaṭāmāṃsī, tapasvinī, jaṭā, māṃsī, jaṭilā, lomaśā, misī, naladam, vahninī, peṣī, kṛṣṇajaṭā, jaṭī, kirātinī, jaṭilā, bhṛtajaṭā, peśī, kravyādi, piśitā, piśī, peśinī, jaṭā, hiṃsā, māṃsinī, jaṭālā, naladā, meṣī, tāmasī, cakravartinī, mātā, amṛtajaṭā, jananī, jaṭāvatī, mṛgabhakṣyā, miṃsī, misiḥ, miṣikā, miṣiḥ   

auṣadhīyavanaspateḥ sugandhitaṃ mūlam।

jaṭāmāṃsyāḥ upayogaḥ vibhinneṣu auṣadheṣu bhavati।

jaṭā

rudrajaṭā, raudrī, jaṭā, rudrā, saumyā, sugandhā, suvahā, ghanā, īśvarī, rudralatā, supatrā, sugandhapatrā, surabhiḥ, patravallī, jaṭāvallī, rudrāṇī, netrapuṣkarā, mahājaṭā, jaṭārudrā   

kṣupaviśeṣaḥ।

rudrajaṭāyāḥ parṇāni mayūraśikhāyāḥ parṇāni iva bhavanti।

jaṭā

jaṭā, jaṭāpāṭhaḥ   

vedānāṃ pāṭhaprakāraḥ ।

saḥ jaṭāṃ paṭhati

Parse Time: 0.332s Search Word: jaṭā" Input Encoding: IAST IAST: jaṭā