Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "dhātrī" has 1 results.
     
dhātrī: feminine nominative singular stem: dhātṛ
     Amarakosha Search  
2 results
     
     Monier-Williams
          Search  
5 results for dhātrī"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
dhātrīf. "female supporter", a nurse etc. View this entry on the original dictionary page scan.
dhātrīf. midwife View this entry on the original dictionary page scan.
dhātrīf. mother View this entry on the original dictionary page scan.
dhātrīf. the earth etc. View this entry on the original dictionary page scan.
dhātrīf. Emblica Officinalis (some derive it fr. dhe- see dhāyas-and ) .
     Apte Search  
1 result
     
dhātrī धात्री 1 A nurse, wet-nurse, fostermother; उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचः R.3.25; Ku.7.25. -2 A mother; Y.3.82; सुविचार्य गुणान् दोषान् कुर्याद् धात्रीं तदेदृशीम् Bhāva. P. -3 The earth; सद्यस्तनं परिमलं परिपीय धात्र्याः Rām. Ch.5.5. -4 The tree called आमलक. -Comp. -पुत्रः 1 a fosterbrother. -2 an actor. -पुष्पिका N. of a tree (धव). -फलम् An Āmalaka fruit. धात्रेयिका dhātrēyikā धात्रेयी dhātrēyī धात्रेयिका धात्रेयी 1 A foster-sister; धात्रेयिकायाश्चतुरं वचश्च Māl.1.33; कथितमेव नो मालतीधात्रेय्या लवङ्गिकया Māl.1; Mb.3.269.9,1,16. -2 A nurse, wet-nurse.
     Macdonell Search  
1 result
     
dhātrī f. nurse; midwife; waiting woman; mother; earth.
     Vedabase Search  
3 results
     
     DCS with thanks   
1 result
     
dhātrī noun (feminine) a nurse (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Emblica officinalis Gaertn. midwife (Monier-Williams, Sir M. (1988))
mother (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an attendant of Devī (K.R. von Kooji (1972), 51) Phyllanthus emblica Linn. (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Woodfordia floribunda Salisb. (G.J. Meulenbeld (1974), 565) [rel.] name of Devī
Frequency rank 1576/72933
     Wordnet Search "dhātrī"" has 7 results.
     

dhātrī

āmalakī, tiṣyaphalā, amṛtā, vayasthā, vayaḥsthā, kāyasthā, śrīphalā, dhātrikā, śivā, śāntā, dhātrī, amṛtaphalā, vṛṣyā, vṛttaphalā, rocanī, karṣaphalā, tiṣyā   

phalavṛkṣaviśeṣaḥ yasya phalāni auṣadharūpeṇa upayujyante।

jhañjāvāte asya āmalakeḥ ekā śākhā bhagnā।

dhātrī

dhātrī, grāhikā, kulabhṛtyā   

sā strī yā prasūtāyāḥ upacārāṇi tathā ca suśruṣāṃ karoti।

cikitsakena prasūtāyāḥ avekṣaṇārthe dhātrī niyuktā।

dhātrī

dhātrī, aṅkapālī, upamātā, kulabhṛtyā, dogdhrī, kṣīradhātrī, dhanyā, dhātrikā, dhātreyikā, dhātreyikāyī, mātṛkā, vardhāpikā   

vyavasāyaviśeṣaḥ- kā api strī upajīvikārthe svāminaḥ śiśūn svaṃ dugdhaṃ pāyayitvā poṣayati tathā ca tebhyaḥ kauṭumbikān ācārān pāṭhayati।

mātuḥ viyogāt dhātrī eva śyāmaṃ paryapālayat।

dhātrī

dhātrī, upasūtikā, garbhagrāhikā, kulabhṛtyā, sāvikā   

prasavakāle yā sahāyatāṃ karoti sā strī।

idānīṃtane kāle grāmeṣu dhātrībhyaḥ sarvakāradvārā praśikṣaṇaṃ dīyate।

dhātrī

kṣīradhātrī, dhātreyikā, dhātrī, dhātreyikāyī   

sā dhātrī yā dugdhaṃ pāyayati।

kṣīradhātrī śiśuṃ dugdhaṃ pāyayati।

dhātrī

dhātupuṣpikā, subhikṣā, agnijvālā, vahnipuṣpī, tāmrapuṣpī, dhāvanī, pārvatī, dhātakī, bahupuṣpikā, kusudā, sīdhupuṣpī, kuñjarā, madyavāsinī, gucchapuṣpī, sandhapuṣpī, rodhrapuṣpiṇī, tīvrajvālā, vahniśikhā, madyapuṣpā, dhātṛpuṣpī, dhātupuṣpī, dhātṛpuṣpikā, dhātrī, dhātupuṣpikā   

auṣadhopayogī vṛkṣaviśeṣaḥ।

dhātupuṣpikā unnatā sundarā ca bhavati।

dhātrī

pṛthivī, bhūḥ, bhūmiḥ, acalā, anantā, rasā, viśvambharā, sthirā, dharā, dharitrī, dharaṇī, kṣauṇī, jyā, kāśyapī, kṣitiḥ, sarvasahā, vasumatī, vasudhā, urvī, vasundharā, gotrā, kuḥ, pṛthvī, kṣmā, avaniḥ, medinī, mahī, dharaṇī, kṣoṇiḥ, kṣauṇiḥ, kṣamā, avanī, mahiḥ, ratnagarbhā, sāgarāmbarā, abdhimekhalā, bhūtadhātrī, ratnāvatī, dehinī, pārā, vipulā, madhyamalokavartmā, dhāraṇī, gandhavatī, mahākāntā, khaṇḍanī, girikarṇikā, dhārayitrī, dhātrī, acalakīlā, gauḥ, abdhidvīpā, iḍā, iḍikā, ilā, ilikā, irā, ādimā, īlā, varā, ādyā, jagatī, pṛthuḥ, bhuvanamātā, niścalā, śyāmā   

martyādyadhiṣṭhānabhūtā।

pṛthivī pañcamam bhūtam

Parse Time: 0.364s Search Word: dhātrī" Input Encoding: IAST IAST: dhātrī