Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "dhātā" has 2 results.
     
dhātā: masculine nominative singular stem: dhātṛ
dhātā: third person singular periphrastic perfect class parasmaipadadhā
     Amarakosha Search  
1 result
     
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
55 results
     
dhātā kṛṣṭīr animiṣābhicaṣṭe Aś.6.14.16c.
dhātā garbhaṃ (KS. kṣatraṃ) dadhātu te RV.10.184.1d; AVś.5.25.5d; AVP.12.3.3d,8b; KS.40.9d; śB.14.9.4.20d; BṛhU.6.4.20d; SMB.1.4.6d; HG.1.25.1d; ApMB.1.12.1d; MG.2.18.2d; JG.1.22d; PG.1.13d (crit. notes: see Speijer, Jātakarma, p. 18).
dhātā cakalpa tam ihā vahāsi AVP.2.66.4b.
dhātā ca ma (MS. mā) indraś ca me VS.18.17; TS.4.7.6.2; MS.2.11.5: 142.13; KS.18.10.
dhātā cāryamā ca TA.1.13.3b. Cf. AVś.9.7.7.
dhātā tat sarvaṃ kalpayāt AVP.4.15.5c.
dhātā tad bhadrayā punaḥ AVś.4.12.2c.
dhātā te taṃ sinīvālī AVP.11.1.2a.
dhātā te hastam agrabhīt HG.1.5.9. See dhātā hastam.
dhātā tokaṃ dadhātu te AVP.11.1.5b.
dhātā tvā dhībhir abhi rakṣatv iha AVP.1.75.3d.
dhātā dadātu (AVś. dadhātu) dāśuṣe AVś.7.17.2a; Aś.6.14.16a; śś.9.28.3a; AG.1.14.3; śG.1.22.7a; N.11.11a.
dhātā dadātu dāśuṣe vasūni TS.3.3.11.3a; MS.4.12.6a: 195.14; ApMB.2.11.4a (ApG.6.14.2). See dhātā viśvā.
dhātā dadātu no etc. see dhātā dadhātu no etc.
dhātā dadātu su see dhātā dadhātu suetc.
dhātā dadhātu dāśuṣe see dhātā dadātu dāśuṣe.
dhātā dadhātu (TS.Apś.ApMBḥG. dadātu) no rayim AVś.7.17.1a; AVP.1.39.4a; TS.2.4.5.1a; 3.3.11.2a,3a; MS.4.12.6a: 195.12; KS.13.16a; KA.1.198.7a,25a; Apś.15.18.6 (comm.); ApMB.2.11.1a,3a (ApG.6.14.2); HG.2.1.2; 2.2; 4.9. P: dhātā dadhātu Kauś.59.19. Cf. BṛhD.4.88 (B). Designated as dhātarvyāḥ, or dhātṛvyāḥ (sc. ṛcaḥ) Kauś.35.16.
dhātā dadhātu me payaḥ AVP.2.76.5d.
dhātā dadhātu savitā trāyamāṇaḥ AVś.8.1.15b.
dhātā dadhātu (Apś. dadātu) sumanasyamānaḥ AVś.7.19.1b; MS.2.13.22b: 168.2; 2.13.23b: 169.4; KS.13.15b,16b; 40.1b,12b; Apś.14.28.4b; 17.13.2b.
dhātā dādhāra pṛthivīm AVś.6.60.3a.
dhātā dīkṣāyām (KS. dīkṣāyāṃ brahmavate; Mś. dīkṣāyāṃ svāhā) TS.4.4.9.1; KS.34.14; Mś.3.6.2. Cf. viśvakarmā dī-.
dhātā dyām uta sūryam AVś.6.60.3b.
dhātā dhātuḥ pituḥ pitānaṣṭo gharmaḥ Mś.3.1.25. Cf. next, and abhinno gharmo.
dhātā dhātuḥ pituḥ pitābhinno gharmo viśvāyur yato jātaṃ tad apyagāt svāhā Mś.3.1.24. Cf. prec. and abhinno gharmo.
dhātā dhātṝṇāṃ (TS. dhatṛ-) bhuvanasya yas patiḥ RV.10.128.7a; TS.4.7.14.3a; KS.40.10a. See dhātā vidhātā bhuvanasya.
dhātā no bhadrayā neṣat AVP.7.3.7c.
dhātā putraṃ yajamānāya dātā TS.3.3.11.2c; śś.9.28.3c; śG.1.22.7c; ApMB.2.11.2c.
dhātā punātu TA.6.3.2; 4.2; 9.2. Cf. vāyuḥ punātu.
dhātā purastād yam ud ā jahāra TA.3.12.7a.
dhātā puṣṭiṃ dadhātu me AVś.19.31.3d; AVP.10.5.3d.
dhātā pūṣā bṛhaspatiḥ AVP.11.14.6a.
dhātā prajāyā (KA.Aś. prajānām) uta rāya īśe (KA. īśiṣe) TS.3.3.11.2a; KA.1.198.8a,26a; Aś.6.14.16a; śś.9.28.3a; śG.1.22.7a; ApMB.2.11.2a (ApG.6.14.2).
dhātā mā nirṛtyā dakṣiṇāyā diśaḥ pātu AVś.18.3.26a.
dhātā mitraḥ prajāpatiḥ AVś.11.9.25d.
dhātā mitro varuṇo devo agniḥ AVP.1.18.2a.
dhātā me dhāmnā sudhāṃ dadhātu KS.5.5; 32.5.
dhātā rakṣitā AVP.10.15.7.
dhātā rakṣohā tigmas tigmaśṛṅgaḥ AVP.4.8.7a.
dhātā rayiṃ sahavīraṃ turāsaḥ RV.3.54.13d.
dhātā rayim avidasyaṃ sadāsām RV.7.39.6c.
dhātā rātiḥ savitedaṃ juṣantām AVś.3.8.2a; 7.17.4a; VS.8.17a; TS.1.4.44.1a; MS.1.3.38a: 44.4; KS.4.12a; 13.9a,10; śB.4.4.4.9a. P: dhātā rātiḥ Apś.9.18.16; 13.18.4; Mś.2.5.4.16. Cf. agnir bhagaḥ savitedaṃ.
dhātā vasūnāṃ surabhiḥ sṛjānām VaradapU.1.1c.
dhātā vidhātā (AVP. vidhartā) paramota saṃdṛk (KS. paramo na saṃvṛk) RV.10.82.2b; AVP.1.53.2a; VS.17.26b; TS.4.6.2.1b; 5.7.4.3a; KS.18.1b; N.10.26b. See dhartā vi-.
dhātā vidhātā (AVP. vidhartā) bhuvanasya yas patiḥ AVś.5.3.9a; AVP.5.4.8a. See dhātā dhātṝṇāṃ.
dhātā vipaścit patim asyai viveda AVś.14.1.59c.
dhātā viśvā vāryā dadhātu AVś.7.17.3a. See dhātā dadātu dāśuṣe vasūni.
dhātā veda savitaitāni sarvā AVP.1.101.3a.
dhātā ṣaḍakṣareṇa ṣaḍ ṛtūn ud ajayat TS.1.7.11.1.
dhātā sam adadhāt paruḥ AVP.9.11.1b.
dhātā samudro apa (AG. 'va) hantu pāpam AG.2.4.14b; PG.3.3.6b. See next.
dhātā samudro abhayaṃ kṛṇotu MG.2.8.6b. See prec.
dhātā savitād rudraḥ AVP.2.85.4c.
dhātā somena saha vātena vāyuḥ TB.3.7.4.15; Apś.1.12.17; Mś.1.1.3.25. Cf. tvaṣṭā vāyuḥ saha.
dhātā hastam agrabhīt JG.1.12. See dhātā te hastam.
     Vedabase Search  
7 results
     
     Wordnet Search "dhātā"" has 4 results.
     

dhātā

īśvaraḥ, parameśvaraḥ, pareśvaraḥ, paramātmā, devaḥ, amaraḥ, vibudhaḥ, animiṣaḥ, ajaraḥ, cirāyuḥ, sucirāyuḥ, bhagavān, sarvasraṣṭā, dhātā, vidhātā, jagatkartā, viśvasṛk, bhūtādiḥ, parabrahma, brahma, jagadātmā, ham, skambhaḥ, sūkṣmaḥ, sarveśaḥ, sarvasākṣī, sarvavid, śvaḥśreyasam, śabdātītaḥ   

dharmagranthaiḥ akhilasṛṣṭeḥ nirmātṛrūpeṇa svāmirūpeṇa vā svīkṛtā mahāsattā।

īśvaraḥ sarvavyāpī asti।

dhātā

brahmā, ātmabhūḥ, surajyeṣṭhaḥ, parameṣṭhī, pitāmahaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, lokeśaḥ, svayaṃbhūḥ, caturānanaḥ, dhātā, abjayoniḥ, druhiṇaḥ, brahmadevaḥ, viriñciḥ, kamalāsanaḥ, paṅkajāsanaḥ, sraṣṭā, prajāpatiḥ, vedhāḥ, vidhātā, viścasṛṭ, vidhiḥ, nābhijanmā, aṇḍajaḥ, pūrvaḥ, nidhanaḥ, kamalodbhavaḥ, sadānandaḥ, rajomūrtiḥ, satyakaḥ, haṃsavāhanaḥ, hariḥ, pūrṇānandaḥ   

devatāviśeṣaḥ yaḥ sṛṣṭeḥ janakaḥ asti।

nāradaḥ brahmaṇaḥ putraḥ asti।

dhātā

nirmātā, dhātā, sraṣṭā   

yaḥ nirmāti।

hindudharmānusāreṇa sṛṣṭeḥ nirmātā brahmadevaḥ asti।

dhātā

dhātā   

ekā vaidikī devatā।

dhātā dvādaśasu ādityeṣu gaṇyate।

Parse Time: 0.541s Search Word: dhātā" Input Encoding: IAST IAST: dhātā