Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "caṇḍikā" has 1 results.
     
caṇḍikā: feminine nominative singular stem: caṇḍika
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
5 results for caṇḍikā"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
caṇḍikāf. Name of durgā- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikāf. a short Name of View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikāf. equals -gṛha- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikāf. Name of a surāṅganā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍikāf. Linum usitatissimum View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
caṇḍikā f. ep. of Durgâ; temple of Durgâ: -griha, n. temple of Durgâ.
     Vedabase Search  
1 result
     
caṇḍikā the name CaṇḍikāSB 10.2.10
     DCS with thanks   
1 result
     
caṇḍikā noun (feminine) a short name of Devīmāhātmya (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Linum usitatissimum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Surāṅganā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Devī at Hariścandra name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 4767/72933
     Wordnet Search "caṇḍikā"" has 1 results.
     

caṇḍikā

atasī, umā, caṇakā, kṣaumī, rudrapatnī, suvarcalā, pichilā, devī, nadagandhā, madotkaṭā, kṣumā, haimavatī, sunīlā, nīlapuṣpikā, varadā, ekamūlā, caṇḍikā, niḥsnehā   

dhānya-viśeṣaḥ, kṛṣṇa-puṣpa-kṣudra-vṛkṣasya tailadāḥ bījāḥ (āyurvede asya uṣṇatva-tiktatva-amlatvādayaḥ guṇāḥ proktāḥ vātahāritvaṃ śleṣma-pittakāritvaṃ ca);

atasī madhurā tiktā snigdhā pāke kaṭurguru [śa ka]

Parse Time: 0.341s Search Word: caṇḍikā" Input Encoding: IAST IAST: caṇḍikā