Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "caṇḍī" has 1 results.
     
caṇḍī: feminine nominative singular stem: caṇḍa
     Monier-Williams
          Search  
9 results for caṇḍī"
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
caṇḍīf. (gaRa bahv-ādi-) a passionate woman, vixen View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. a term of endearment applied to a mistress View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. of a female attendant of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. of uddālaka-'s wife, View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. a short Name of the View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. a metre of 4 x 13 syllables (see uc--, pra--; a-caṇḍī-, cāṇḍa-.) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīind. View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍīf. of ḍa- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
caṇḍī noun (feminine) a metre of 4 x 13 syllables (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a passionate woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a short name of the Devī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a term of endearment applied to a mistress (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a female attendant of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Uddālaka's wife (Monier-Williams, Sir M. (1988))
vixen (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of plant
Frequency rank 10346/72933
     Wordnet Search "caṇḍī"" has 4 results.
     

caṇḍī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

caṇḍī

caṇḍī   

durgāyāḥ rupam।

asmin devālaye caṇḍyāḥ bhavyā pratimā asti।

caṇḍī

krodhanā, caṇḍī, bhāminī   

krodhamayī strī।

kathañcid eva ahaṃ krodhanāyāḥ dūre agaccham।

caṇḍī

caṇḍī   

trayodaśavarṇānāṃ chandoviśeṣaḥ।

caṇḍyāḥ pratyekasmin caraṇe dvau nagaṇau dvau sagaṇau tathā ekaḥ guruśca bhavati।

Parse Time: 0.340s Search Word: caṇḍī" Input Encoding: IAST IAST: caṇḍī