Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "caṇḍā" has 1 results.
     
caṇḍā: feminine nominative singular stem: caṇḍa
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
rākṣasīFeminineSingularkṣemaḥ, duṣpatraḥ, gaṇahāsakaḥ, caṇḍā, dhanaharī
     Monier-Williams
          Search  
6 results for caṇḍā""
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
caṇḍāf. (gaRa bahv-ādi-), Name of durgā- (especially as incarnation for the purpose of destroying the asura- mahiṣa-, this exploit forming the subject of the and being particularly celebrated in Bengal at the durgāpūjā- about Oct. Nov.) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍāf. Name of one of the 8 nāyikā-s or sakti-s of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍāf. Name of an attendant of the 12th arhat- of the present avasarpiṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍāf. of a river View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍāf. of a plant (Andropogon aciculatus ;Mucuna pruritus ;Salvinia cucullata ;white dūrvā- grass ; liṅginī- ) View this entry on the original dictionary page scan.
caṇḍāf. a kind of perfume (commonly Chor) View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
caṇḍā चण्डा ण्डी f. 1 An epithet of Durgā. -2 A passionate or angry woman; चण्डी चण्डं हन्तुमभ्युद्यता माम् M.3.2; चण्डी मामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा V.4.38; R.12.5; Me.14. -3 N. of plant. -4 A kind of perfume (Mar. वाळा). -ण्डी 1 A term of endearment applied to one's mistress. -2 Hurt, injury. -Comp. -ईशः, -ईश्वरः, -पतिः an epithet of Śiva; पुण्यं यायास्त्रिभुवनगुरीर्धाम चण्डीश्वरस्य Me.33. ˚मण्डनम् poison (कालकूटम्); मथ्यमानो$द्रिणा पूर्वं ददौ चण्डीशमण्डनम् Bm.1.13. -कुसुमः red oleander.
     DCS with thanks   
1 result
     
caṇḍā noun (feminine) a kind of perfume (commonly Chor) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
liṅginī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Mucuna pruritus (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a plant (Andropogon aciculatus) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an attendant of the 12th Arhat of the present Avasarpiṇī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (esp. as incarnation for the purpose of destroying the Asura Mahiṣa) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of one of the 8 Nāyikās or Saktis of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Salvinia cucullata (Monier-Williams, Sir M. (1988))
white Dūrvā grass (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 7545/72933
     Wordnet Search "caṇḍā""" has 1 results.
     

caṇḍā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

Parse Time: 0.416s Search Word: caṇḍā"" Input Encoding: IAST IAST: caṇḍā